Kể sáng tạo truyện mị châu trọng thủy bằng lời tự thuật của an dương vương

Kể sáng tạo truyện mị châu trọng thủy bằng lời tự thuật của an dương vương

Kể sáng tạo truyện mị châu trọng thủy bằng lời tự thuật của an dương vương
... Vua An Dương Vương không cảnh giác trước kẻ thù nên nghiệp bị sụp đổ Tất nghi ngờ ta từ trước đến tan biến hết Đang sống yên vui, bất ngờ Trọng Thủy lại xin nước khiến Mị Châu buồn bã ... không đường khác ta rút gươm chém chết Mị Châu rồỉi tự tử Nhưng thần Kim Quy lại rẽ mặt nước cho ta xuống biển Đây câu chuyện thật đời ta, vua An Dương Vương không cảnh giác trước kẻ thù nên ... nhìn có Mị Châu với áo lông ngỗng trụi lông Ta hiểu tất Thì bọn giặc dò theo dấu lông ngồng để đến Và Mị Nương, đứa gái thơ ngây ta vô tình tiết lộ bí mật quốc gia cho tên gián điệp Trọng Thủy ta...
 • 2
 • 2,243
 • 4

Kể sáng tạo truyện chú cuội cung trăng bằng lời kể của chú cuội

Kể sáng tạo truyện chú cuội cung trăng bằng lời kể của chú cuội
... chạy lại, bấu vào rễ cố giữ lại không giữ Nó kéo bay thẳng lên cung trăng Ở ấy, lần nhìn xuống lại thấy bọn trẻ nhìn vỗ tay hát: Thằng Cuội ngồi gốc đa Để trâu ăn lúa gọi chạ ời ời Quả bực Tôi muốn ... cho chó, sống lại Nhưng kể từ ngày vợ trẻ đẹp xưa bị lú lẫn Tôi dặn cô lần: "Có đổ rác đổ bên tây, đổ bến đông cấy dông ... biết xa cách quá, biết bây giờ! Read more: http://taplamvan.edu.vn/ke-sang-tao-truyen-chu-cuoi -cung- trang-bang-loi-ke-cuachu-cuoi/#ixzz3mXKpWDuA ...
 • 2
 • 447
 • 0

Truyện Mị Châu, Trọng Thủy và bi kịch mất nước

Truyện Mị Châu, Trọng Thủy và bi kịch mất nước
... , hậu Mị Châu gây …? Còn đất nước rộng lớn… Còn bi t quân thần … Cả nhà vua tối cao … Lại để người khác cướp nước dễ dàng ? … Mất nước … thật bi kịch …Tất người mắc sai lầm , chẳng riêng Mị Châu ... Dùng nam nhân kế,Đà cho Trọng Thủy, sang lấy công chúa Mị Châu, gái An Dương Vương Bị Thủy dụ dỗ lừa gạt, Mị Châu tiết lộ "bí mật quân sự" Thủy thay nỏ thần nỏ giả bỏ trốn nước Đà đánh Âu Lạc Không ... Vua chém đầu Mị Châu Rồi Rùa Vàng rẽ nước đưa vua xuống bi n Đông Máu Mị Châu chảy xuống bi n, trai sò ăn bi n thành hạt châu Quân Triệu kéo đến không thấy bóng vết gì, lại xác Mị Châu mà Ý...
 • 10
 • 2,523
 • 2

Phân tích truyện Mị Châu Trọng Thủy pdf

Phân tích truyện Mị Châu Trọng Thủy pdf
... thuyết, lí giải nguyên nhân sâu xa khiến cho Mị Châu tiếp tay cho Trọng Thủy đánh cắp lẫy nỏ thần Kim Qui Nhưng theo mạch truyện, Mị Châu rõ ràng tin Trọng Thủy đến với nàng chân tình Sự ngây thơ ... mưu Trọng Thủy phải trả giá cho lừa dối mang xác Mị Châu chôn cất Với kẻ cướp nước, nhân dân ta không chiếm đoạt tiếp tục lừa phỉnh Mị Châu Nhưng điều đáng nói chết lao đầu xuống giếng Trọng Thủy ... dấu?” Mị Châu mê muội đếm mức nói lời hỏi nguyên cớ chia lìa, lại chăm chăm nghĩ đoàn tụ lứa đôi Đặt tình riêng lên vận mệnh quốc gia thật đáng phê phán Đàng sau tình duyên Mị Châu Trọng Thủy...
 • 4
 • 1,062
 • 2

Phân tích truyện Mị Châu Trọng Thủy - văn mẫu

Phân tích truyện Mị Châu Trọng Thủy - văn mẫu
... mưu Trọng Thủy phải trả giá cho lừa dối mang xác Mị Châu chôn cất Với kẻ cướp nước, nhân dân ta không chiếm đoạt tiếp tục lừa phỉnh Mị Châu Nhưng điều đáng nói chết lao đầu xuống giếng Trọng Thủy ... quan hệ người Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • • • • • • • • • • yhs-mystartdefault cảm nhận truyện an dương vương mị châu trọng thủy dan van nghi luan ve ... tich Van nghi luan ve truyen An Duong Vuong va Mi Chau - Trong Thuy Thuyet minh ve van ban an duong vuong va mj chau thuy tích mị châu trọng thủy phan tjch truyen mj chau thuy CHUYEN MI CHAU TRONG...
 • 2
 • 947
 • 2

truyện an dương vươngmị châu - trọng thủy

truyện an dương vương và mị châu - trọng thủy
... Trng Thu: a.ng c ban u: ng c ban u ca nhõn vt Trng Thu sang r u Lc nh th no? Trng Thy khoỏc ỏo giỏn ip thc hin õm mu nham him, c k ca Triu a.ng c ban u: (hc sinh ghi vo v) - Trng Thu khoỏc ... nh th no? - ễm xỏc v khúc vỡ hi hn - An tỏng v Loa Thnh Chi tit Trng Thu t cú ý ngha gỡ? Vỡ thng nh v -> yờu v b Thỏi v hnh ng ca Trng Thy sau cỏi cht ca M Chõu: (hc sinh ghi vo v) -Trng Thu ... TRUYN AN DNG VNG V M CHU TRNG THU (Truyn thuyt) n th An Dng Vng Bi c: Hóy phõn tớch nguyờn nhõn no dn n cnh mt nc u Lc? Qua ú em cú nhn xột gỡ v nhõn vt An Dng Vng II Phõn tớch Nhõn vt An Dng...
 • 25
 • 12,167
 • 40

Truyen An D­uong Vuong va Mi Chau - Trong Thuy

Truyen An D­uong Vuong va Mi Chau - Trong Thuy
... Tr¸ch nhiƯm thc vỊ An D­¬ng V­¬ng §µ cÊt binh Tr¸ch nhiƯm thc vỊ MÞ Ch©u sang x©m l­ỵc, +An D­¬ngAn D­ong V­¬ng vµ MÞ Ch©u ®¸nh cê V­¬ng vÉn th¶n nhiªn + Tr¸ch nhiƯm thc vỊ c¶ - >An D­¬ng V­¬ng mÊt ... väng vµ t×nh yªu Trun an d­¬ng v­¬ng vµ mþ ch©u - träng thủ (Trun thut) c Th¸i ®é cđa t¸c gi¶ d©n gian ®èi víi An D­¬ng V­¬ng vµ MÞ Ch©u – Träng Thủ * §èi víi An D­¬ng V­¬ng: - ChÐm ®Çu MÞ C©u háith¸i ... Thủ Trun an d­¬ng v­¬ng vµ mþ ch©u träng thủ (Trun thut) IV Cđng cè Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng c¸c c©u sau: Theo quan niƯm cđa d©n gian, An D­¬ng V­¬ng ®­ỵc thÇn linh gióp ®ì v×: a An D­¬ng...
 • 15
 • 996
 • 3

Truyện An Dương VươngMị Châu- Trọng Thủy

Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy
... trai rửa nước II Phân tích Nhân vật An Dương Vương: - Những chi tiết thể vai trò ADV nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước? - Sau xây xong thành Nhà vua nói với Rùa Vàng: Nếu có giặc lấy mà chống? Câu ... ngọc thạch nhân dân ta thể thái độ, tình cảm MC? *.Thái độ nhân dân: ể Rùa Vàng kết tội giặc - Phê phán: ể An Dương Vương chém đầu Máu thành ngọc trai - Cảm thông Xác thành ngọc thạch Am M Chõu ... mối oan tình hoá giải d Biểu trưng cho bi kịch tình yêu Hình ảnh ngọc trai giếng nước - Ngọc trai ứng với lời nguyền Mị Châu -> lòng sáng Mị Châu - Giếng nước hối hận, tự trừng phạt TrọngThuỷ...
 • 20
 • 4,464
 • 14

Truyện An Dương VươngMị Châu, Trọng Thuỷ

Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ
... thành An Dương Vương xây thành, chế nỏ, chiến thắng Triệu Đà Triệu Đà cầu hòa, An Dương Vương gả gái cho Trọng Thủy, Trọng Thủy lấy cắp nỏ thần Triệu Đà xâm lược, An Dương Vương thất bại Mị Châu ... nhà tan - Thái độ, tình cảm dân gian nhân vật II Đọc hiểu văn bản: Nhân vật An Dương Vương: * An Dương Vương xây thành chế nỏ bảo vệ Tổ Quốc: Dựng nước, giữ nước công việc khó khăn, gian nan, ... gian ca ngợi, tự hào công đức An Dương Vương nghiệp xây thành chế nỏ, thắng ngoại xâm II Đọc hiểu văn bản: Nhân vật An Dương Vương: * “Cơ đồ đắm biển sâu”: - Từ nguyên nhân nước phê phán An Dương...
 • 20
 • 2,972
 • 11

Truyện An Dương VươngMị Châu Trọng Thuỷ

Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
... thuyết An Dương Vương đầy cảm thông, bao dung nhân dân Mị Châu mối tình Mị Châu Mị Châu Trọng Trọng Thuỷ Thuỷ Tiết 19-20: Truyện An Dương Vương Mị Châu Trọng Thuỷ Củng cố: Hãy khoanh tròn vào ... Cùng Châu Trọng Thuỷ - Rùa vàng kết tội Mị Châu An Dương Vương chém đầu Mị Châu xuống biển Máu Mị Châu biến thành hạt châu - Trọng Thuỷ nhảy Xuống giếng tự Tiết 19-20: Truyện An Dương Vương Mị Châu ... hôn Mị Châu cho Trọng Thuỷ An Dương Em cầu tóm tắt ngắn Vương gả Mị Châu gọn truyền thuyết An - Trọng Thuỷ đánh cắp nỏ thần Triệu Đà tiến đánh Âu Lạc Dương Vương Mị Châu bỏ chạy Mị - An Dương Vương...
 • 11
 • 3,162
 • 6

Tiết 11-12 Truyên An Dương VươngMị Châu Trọng Thuỷ

Tiết 11-12 Truyên An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ
... bố cục, chủ đề An Dương Vương + Phần 2: Phần lại: tác phẩm: a.Xuất xứ: Truyền thuyết Mò -Trích Ruà Vàng Lónh Châu Trọng Thủy, việc cảnh giác Nam chích quái – Cụm di An Dương Vương tích lích ... thờ chế nỏ An Dương Vương kể lại , giữ -Rùa vàng giúp nhà , tìm chi tiết tiêu biểu? Do đâu vua xây thành , chế nỏ -Triệu Đà cầu hôn , mà An Dương Vương vua gả gái cho thần linh giúp Trọng Thủy ... giác cua An Dương Vương? Nguyên nhân dẫn đến chết Mỵ Châu? Mỵ Châu bò Rùa Vàng kết tội bò vua cha chém đầu , điều thể thái độ nhân dân Mỵ Châu? Cái chết Trọng Thủy? Ý nghóa ? Vì dân gian để máu...
 • 7
 • 19,788
 • 140

TRUYỆN ADV VÀ MỊ CHÂU-TRỌNG THUỶ

TRUYỆN ADV VÀ MỊ CHÂU-TRỌNG THUỶ
... đáng sau: “ Mị Châu có tội với đất nước nên bị trừng phạt, trách nhiệm trước lịch sử, lòng Mị Châu trắng, Mị Châu ngây thơ dại dột, long nhân dân không nỡ để Mị châu đen tối, mà cho Mị Châu biến ... vợ , Trọng Thuỷ “ dỗ Mị Châu cho xem trộm nỏ thần ngầm làm lẫy nỏ khác thay vuốt rùa vàng, nói dối phương bắc thăm cha” Tình tiết ấy, Trọng Thuỷ chối tội trước tình cảm ngây thơ trắng Mị Châu trước ... Thục Mị Châu có lỗi trước lịch sử Tuy nhiên , tác giả dân gian dành cho nhân vật nữ nầy đánh giá đầy bao dung nhân hậu Mị Châu ý thức cảnh giác nghiêm trọng nên chấp nhận chết cách dũng cảm Mị...
 • 4
 • 812
 • 5

TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNGMỊ CHÂU TRỌNG THUỶ (Truyền thuyết)

TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU TRỌNG THUỶ(Truyền thuyết)
... TRUYN AN DNG VNG V M CHU TRNG THU (Truyn thuyt) n th An Dng Vng Bi c: Hóy phõn tớch nguyờn nhõn no dn n cnh mt nc u Lc? Qua ú em cú nhn xột gỡ v nhõn vt An Dng Vng II Phõn tớch Nhõn vt An Dng ... 4 Nhõn vaọt Trng Thu: a.ng c ban u: ng c ban u ca nhõn vt Trng Thu sang r u Lc nh th no? Trng Thy khoỏc ỏo giỏn ip thc hin õm mu nham him, c k ca Triu a.ng c ban u: (hc sinh ghi vo v) - Trng ... dõn gian thn k hoỏ nh th no? Ct lừi ca lch s nc u Lc vo thi An Dng Vng ó c dng lờn, cú thnh cao, ho sõu, v khớ mnh chin thng cuc xõm lc ca Triu Nhng v sau ó ri vo tay k thự Tt c c dõn gian thn...
 • 25
 • 1,631
 • 4

Truyện An Dương VươngMị Châu- Trọng Thuỷ

Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thuỷ
... Truyn Rựa Vng no Lnh Nam chớch quỏi nc ta? Ban th v tng M Chõu hoỏ ỏ n An Dng Vng Ban th An Dng Vng Thn Kim Quy Ging Ngc trc n An Dng Vng Hỏt quan h khu vc Ging Ngc Di ch kho c I C HIU VN ... => lm ú cho phm cht ca v vua ADV mang anh hựng: ý thc cao cnh thy phm cht gỡ giỏc, bnlnh vng vng, trng nhõn vt? ngi hin ti 2 Nhõn vt An Dng Vng a Cụng lao ca An Dng Vng vic dng nc v gi nc * Chi ... sinh thnh, lu truyn v bin i: l hi dõn gian, di tớch lch svn hoỏ 2 Truyn An Dng Vng v M ChõuTrng Thu Tỏc phm - Bi cnh hoỏ: Khu di tớch C Loa (ụng gn vi Anh- H Ni); l hi C Loa di tớch - Vn bn c...
 • 34
 • 1,418
 • 10

Truyện an Dương VươngMị Châu Trọng Thủy

Truyện an Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy
... nớc nhà tan thái độ tác giả dân gian với nhân vật Truyền thuyết Gả Mị Châu cho Trọng Thủy, trai Triệu Đà 2 .Trọng Thủy dỗ Mị Châu cho xem nỏ thần tráo lẫy Triệu Đà xâm lược lần 2, An Dương Vương ... chủ quan nên thua trận Câu nói Rùa Vàng An Dơng Vơng chém Mị Châu Lời khấn công chúa minh oan qua hạt châu Rùa Vàng dẫn An Dơng Vơng xuống biển Trọng Thủy tự Ngọc biển Đông rửa giếng Trọng Thủy ... nước mất, nhà tan Nguyên nhân: - An Dương Vương gả Mị Châu cho Trọng Thuỷ cho phép Trọng Thủy rể nhà->mất cảnh giác, mắc mưu Triệu Đà - Mị Châu ngây thơ đưa nỏ thần cho Trọng Thủy xem nỏ thần...
 • 22
 • 1,043
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hóa thân an dương vươ kể lai câu truyện mi châu trong thủyke lai truyen my chau trong thuy bang loi van cua emphan tich nhan vat an duong vuong trong truyen mi chau trong thuytruyện mị châu trọng thủy chếtóm tắt truyện mị châu trọng thủy lớp 10tóm tắt truyện mị châu trọng thủyđọc truyện mị châu trọng thủy chếtruyen mi chau trong thuytruyen mi chau trong thuy thoike lai cau chuyen mi chau trong thuytruyện mị châu trọng thủy và bi kịch mất nướckết cấu truyện mị châu trọng thuỷkể sáng tạo truyện an dương vương mị châu trọng thuỷkể lại sáng tạo truyện an dương vương và mị châu trong thuỷkể chuyện sáng tạo mị châu trọng thủyNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ