Quản trị tinh gọn trong chuỗi cung ứng tại Công ty Thực phẩm Kinh đô Miền Bắc Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty liên doanh dược phẩm SANOFI - AVENTIS Việt Nam.pdf

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty liên doanh dược phẩm SANOFI - AVENTIS Việt Nam.pdf
... THỊ THÚY NGA MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY LD DƯC PHẨM SANOFI- AVENTIS VIỆT NAM Chuyên nghành: QTKD Mã số: 60.34.05 LUẬN ... SCM: Quản trị chuỗi cung ứng SC: Chuỗi cung ứng Sanofi- Aventis: Công ty LD Dược phẩm Sanofi- Aventis Việt Nam DP: Dược phaåm 27Giảm ảnh hưởng dây chuyền và phân tán rủi ro giúp doanh ... của chuỗi cung ứng Hình 1-3 : Tổ chức chuỗi cung ứng theo chức năng Hình 1-4 : Chuỗi cung ứng trong thời kỳ quá độ Hình 1-5 : Chuỗi cung ứng hợp nhất một phần Hình 1-6 : Tổ chức chuỗi cung ứng...
 • 70
 • 1,578
 • 39

Hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Gas Petrolimex

Hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Gas Petrolimex
... VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA DOANH NGHIỆPCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY ... một số giải pháp nhằm ứng dụng cơ sở lý thuyết quản trị chuỗi cung ứng vào hoạt động của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex nhằm hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng của Công ty trong điều kiện mức ... THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX 2.1. Vài nét cơ bản về Công ty Cổ phần Gas Petrolimex 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triểnNăm 1993, Tổng Công ty Xăng...
 • 94
 • 1,492
 • 29

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty LD dược phẩm SANOFI – AVENTIS việt nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty LD dược phẩm SANOFI – AVENTIS việt nam
... THỊ THÚY NGA MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY LD DƯC PHẨM SANOFI- AVENTIS VIỆT NAM Chuyên nghành: QTKD Mã số: 60.34.05 LUẬN ... CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY LD DƯC PHẨM SANOFI- AVENTIS VN 2.1 Giới thiệu về hoạt động của công ty Sanofi- Aventis Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty ... thiết cho việc cung ứng và xuất khẩu hàng hóa. 2.2.2 Họat động của chuỗi cung ứng Để tiện đánh giá công tác thực trạng công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty Sanofi- Aventis, chúng ta...
 • 70
 • 448
 • 0

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty ld dược phẩm sanofi- aventis việt nam

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty ld dược phẩm sanofi- aventis việt nam
... thiết cho việc cung ứng và xuất khẩu hàng hóa. 2.2.2 Họat động của chuỗi cung ứng Để tiện đánh giá công tác thực trạng công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty Sanofi -Aventis, chúng ta ... thách thức cho công ty Sanofi -Aventis hậu WTO 58 3.3.1 Cơ hội 59 3.3.2 Thách thức 60 3.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản hạot động SCM tại Sanofi -Aventis Việt Nam 61 3.4.1 Tái ... nghóa về quản trị chuỗi cung ứng được đưa ra: Quản trị chuỗi cung ứng là việc quản lý các mối quan hệ bên trên và bên dưới, với nhà cung cấp và khách hàng nhằm cung cấp giá trị khách hàng cao nhất...
 • 70
 • 492
 • 0

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty ld dược phẩm sanofi- aventis việt nam

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty ld dược phẩm sanofi- aventis việt nam
... THỊ THÚY NGA MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY LD DƯC PHẨM SANOFI- AVENTIS VIỆT NAM Chuyên nghành: QTKD Mã số: 60.34.05 LUẬN ... việc quản trị chuỗi cung ứng gặp nhiều bất cập, kém hiệu quả. Trong ba quy trình chủ yếu của chuỗi cung ứng là CRM (quản trị quan hệ khách hàng); ISCM (quản trị chuỗi cung ứng nội bộ) và SRM (quản ... thiết cho việc cung ứng và xuất khẩu hàng hóa. 2.2.2 Họat động của chuỗi cung ứng Để tiện đánh giá công tác thực trạng công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty Sanofi -Aventis, chúng ta...
 • 70
 • 614
 • 0

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHUỖI CUNG ỨNG GẠO VIỆT NAM

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHUỖI CUNG ỨNG GẠO VIỆT NAM
... gạo của Việt Nam 48 2 2.3. Chuỗi cung ứng gạo của Việt Nam 56 2.4. Hình thức chuỗi cung ứng xuất khẩu gạo của Việt Nam 57 Chương 3. RỦI RO TRONG CHUỖI CUNG ỨNG GẠO 59 3.1. Nguồn cung ứng: ... 1.2. Quản trị rủi ro trong logistics và chuỗi cung ứng. 1.2.1. Khái niệm rủi ro trong logistics và chuỗi cung ứng. Rủi ro là không thể tránh khỏi trong việc ra quyết định. Rủi ro tiềm ẩn trong ... logistics và chuỗi cung ứng trong hoạt động kinh doanh 10 1.1.4. Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 13 1.2. Quản trị rủi ro trong logistics và chuỗi cung ứng. 22 1.2.1. Khái niệm rủi ro trong logistics...
 • 114
 • 1,731
 • 18

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng tại công ty TNHH Sài Gòn Allied Technologies

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng tại công ty TNHH Sài Gòn Allied Technologies
... M TN PHC T S GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU QUN TR CHUI CUNG NG I CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ALLIED TECHNOLOGIES       !∀∀#∃%∀&∋ ... 9<9?=,#9∆9?=99∆9?==∗∀9Α9?=:,a chn nhà cung cp 20 9?=?àm phán hp ng 20 1.4.2.5. Qun lý hp ng 20 9?:∀=9...
 • 122
 • 317
 • 1

Quản rủi ro tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) Luận văn ThS. Kinh doanh quản

Quản lý rủi ro tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
... liệu nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất cứ một công trình nào khác. LỜI CẢM ƠN Luận văn là kết ... Điện tử trong giai đoạn hiện nay. Những đóng góp mới của luận văn: - Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở luận thực tiễn của việc phát triển CNPT trong lĩnh vực Điện tử tại Việt ... TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: “Phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực Điện tử tại Việt Nam hiện nay”. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh Chuyên ngành: Quản kinh tế Bảo vệ...
 • 110
 • 510
 • 3

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy Luận văn ThS. Kinh doanh quản

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
... tạo nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy 61 3.2.3. Quản nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy 65 3.3. Đánh giá chung về công tác phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH ... sự phát triển nguồn nhân lực của công ty 45 3.2. Tình hình phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy 57 3.2.1. Tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy ... TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU BẾN THỦY 44 3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy 44 3.1.1. Sơ lƣợc về Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy...
 • 117
 • 439
 • 2

Quản trị tinh gọn trong chuỗi cung ứng tại Công ty Thực phẩm Kinh đô Miền Bắc Luận văn ThS. Kinh doanh quản

Quản trị tinh gọn trong chuỗi cung ứng tại Công ty Thực phẩm Kinh đô Miền Bắc Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẬU QUANG DIỄN QUẢN TRỊ TINH GỌN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ... TÓM TẮT LUẬN VĂN BẰNG TIẾNG VIỆT Tên đề tài: Quản trị tinh gọn trong chuỗi cung ứng tại công ty thực phẩm Kinh Đô miền Bắc Tác giả: Đậu Quang Diễn Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm ... khảo Kết luận, bài luận văn còn có 3 phần chính nhƣ sau: Chƣơng 1: Cơ sở luận về Quản trị tinh gọn Chƣơng 2: Thực trạng việc áp dụng Quản trị tinh gọn tại Công ty Kinh Đô Miền Bắc Chƣơng...
 • 89
 • 939
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quản trị chuỗi cung ứng tại công tyquản trị chuỗi cung ứng tại công ty vissanquản trị chuỗi cung ứng tại công ty koda internationalhoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần gas petrolimexphần 2 ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần sữa việt nam vinamilkứng dụng quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần sữa việt nam vinamilksự thành công trông chuỗi cung ứng của công ty may mặc việt tiếnquản trị rủi ro trong chuỗi cung ứngquản trị chuỗi cung ứng của công ty trung nguyênnhững giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng tại công ty kinh doanh và chế biến lương thực hà nộichuỗi cung ứng của công ty may 10chuỗi cung ứng của công ty dellchuỗi cung ứng của công ty unileverchuoi cung ung cua cong ty toyotachuỗi cung ứng của công ty vinamilkNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP