NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC VÀ ÁP DỤNG VÀO HÓA HỌC (NHIỆT HÓA HỌC)

Nguyên thứ nhất của nhiệt động học

Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học
... thức của quá trình đoạn nhiệt: γγ2211VPVP = 49 CHƯƠNG VI: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Nguyên thứ nhất của nhịêt động học ΔU = A + Q (6-1) Có ... 273(K) T = (20 + 273) = 293(K) Áp dụng nguyên thứ nhất của nhiệt động học: Q = ΔU + A, do thể tích không đổi nên độ biến thiên nội năng của khí là: ΔU = CV(T – T0) = 5(293 – 273) ... )(75,103810.31,8.25.32160JTCmQV==Δ=μ Theo nguyên thứ nhất của nhiệt động học A = 0 thì: ΔU = Q = 1038,75(J) a. Quá trình đẳng áp, ta có: Độ biến thiên nội năng: )(75,103810.31,8.25.32160JTCmUV==Δ=Δμ Nhiệt lượng:...
 • 7
 • 28,048
 • 550

Nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta việc vận dụng nguyên thống nhất giữa lí luận thực tiễn

Nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta và việc vận dụng nguyên lý thống nhất giữa lí luận và thực tiễn
... dungChơng I: Công nghiệp hoá - hiện đại hoá tính tất yếu phải tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá nớc ta 1.1. Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. 1.1.1. Công nghiệp hoá. Công nghiệp hoá là ... Phần mở đầu 2B. Phần nội dung 4Chơng I : Công nghiệp hoá - hiện đại hoá tính tất yếu phải tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá nớc ta 41.1. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá 41.1.1. Công ... nghiệp hoá - hiện đại hoá nớc ta việc vận dụng nguyên thống nhất giữa luận thực tiễn. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng II: luận thực...
 • 15
 • 337
 • 0

Lạm phát vấn đề xử lạm phát của một số nước trên thế giới. Học tập áp dụng vào Việt Nam

Lạm phát và vấn đề xử lý lạm phát của một số nước trên thế giới. Học tập và áp dụng vào Việt Nam
... nớc trên thế giới đều chấp nhận lạm phát tìm mọi cách để chinh phục lạm phát phục vụ cho các mục tiêu kinh tế xà hội của mình. Thực tiễn chinh phục lạm phát của thế giới của Việt Nam ... mà nền kinh tế phát triển quá nóng (trên 10% một năm), chỉ số lạm phát cao trên 10% một năm thì phải áp dụng mọi biện pháp để hạ sốt cho nền kinh tế, đa lạm phát trở lại lạm phát vừa phải. ... cụ thể của Việt Nam qui định. Lạm phát của một nền kinh tế kém phát triển trong đó khu vực kinh tế nhf nớc giữ địa vị thống trị. Nền kinh tế Việt Nam kém phát triển vào bậc nhất trên thế giới...
 • 39
 • 502
 • 0

Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học

Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học
... thứ I nhiệt động lực học TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học &3. Ứng dụng của nguyên thứ I nhiệt động lực học TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học &1. ... TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học &3. Ứng dụng của nguyên thứ I nhiệt động lực học TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học &3. Ứng dụng của nguyên thứ ... TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học &3. Ứng dụng của nguyên thứ I nhiệt động lực học TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học &3. Ứng dụng của nguyên thứ...
 • 15
 • 1,310
 • 12

Bài giảng Bài: Áp dụng nguyên thứ nhất của NĐLH

Bài giảng Bài: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của NĐLH
... thì 041=AVậy: Nguyên thứ nhất của NĐLH là: 04141>∆= UQ41 VV =32 VV = BBài:ài: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC ... công của khí lí tưởng? Câu 2 / Phát biểu nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học cho khí lí tưởng? Áp dụng nguyên này cho quá trình đẳng tích của khí lí tưởng. 123441VV =1P2P3PPV0Xét ... biểu thức của nguyên thứ nhất của NĐLH trong quá trình này có dạng: Q = AKL: Toàn bộ nhiệt lượng truyền cho chất khí được chuyển thành côngĐộ lớn của công được xác định bằng số đo của...
 • 14
 • 1,233
 • 29

Tài liệu Nguyên thứ nhất nhiệt động học áp dụng vào hóa học_chươn 1 docx

Tài liệu Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học và áp dụng vào hóa học_chươn 1 docx
... thái. 5. Nhiệt công. II. NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC. NỘI NĂNG U (E) VÀ entalpi H. 1. Nguyên thứ nhất nhiệt động học nội năng U. Nhiệt động học là ngành vật nghiên ... _______________________________________________________________________________________________ CHƯƠNG 1 NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC VÀ ÁP DỤNG VÀO HÓA HỌC (NHIỆT HÓA HỌC) I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM. 1. Hệ (Hệ thống). 2. Trạng thái. 3. Biến ... đại số thì II. NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC. NỘI NĂNG U (E) VÀ entalpi H 1. Nguyên thứ nhất nhiệt động học nội năng U TOXem một hệ biến đổi từ trạng thái (1) đếntrạng thái...
 • 9
 • 806
 • 4

Tài liệu Áp Dụng Nguyên Thứ Nhất Của Nhiệt Động Vào Hoá Học ppt

Tài liệu Áp Dụng Nguyên Lý Thứ Nhất Của Nhiệt Động Vào Hoá Học ppt
... ñạt hiệu quả cao nhất. Câu hỏi thứ nhất là ñối tượng của nhiệt ñộng hoá học, còn câu hỏi thứ hai là ñối tượng của của ñộng hoá học. Nhiệt ñộng học là bộ phận của vật học, nghiên cứu các ... tưởng nội năng của hệ chỉ phụ thuộc vào nhiệt ñộ. 2. Phát biểu nguyên I của nhiệt ñộng học Nguyên I của nhiệt ñộng học về thực chất là ñịnh luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng của ... Bài giảng môn Cơ sở thuyết Hóa học Nguyễn Ngọc Thịnh, i học Bách khoa Hà Nội Email: ngocthinhbk@yahoo.com PHẦN I: NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC Muốn xét một phản ứng hoá học có thực hiện ñược...
 • 11
 • 1,319
 • 25

Tiết 87: NGUYÊN THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ppt

Tiết 87: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ppt
... Tiết 87: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : -Học sinh hiểu được thì nghiệm Joule và định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng và nguyên thứ nhất của nhiệt động ... về nhà: -Làm các bài tập 4,5,6 trang 189 SGK. Tiết 88: BÀI TẬP I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :  HS biết vận dụng nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học để giải các bài tập đơn giản . II/ CHUẨN BỊ ... tiện, đồ dùng dạy học: 3. Kiểm tra bài cũ:  Phát biểu định luật B.M và viết công thức III/ NỘI DUNG BÀI MỚI : Bài 4/189 A=-100J Q=-20J Theo nguyên 1 nhiệt động lực học Q=U + A ...
 • 4
 • 1,009
 • 6

Nguyên thứ nhất nhiệt động học doc

Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học doc
... 75 Từ (7-2) và (7-3) suy ra: CdTμmδQ = (7-4) 7.2 Nguyên thứ nhất của nhiệt động học Nguyên thứ nhất của nhiệt động học là một trường hợp riêng của định luật bảo toàn và chuyển ... Chương 7 NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG HỌC 7.1 Khái niệm về hệ nhiệt động - trạng thái cân bằng - quá trình cân bằng - công và nhiệt của quá trình cân bằng 7.1.1 Hệ nhiệt động Một tập ... các quá trình cân bằng của khí tưởng Nguyên thứ nhất của nhiệt động học được ứng dụng rộng rãi trong mọi ngành khoa học để khảo sát các quá trình nhiệt động của các hệ khác nhau. Ở đây...
 • 10
 • 416
 • 3

Tên bài: NGUYÊN THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG HỌC potx

Tên bài: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG HỌC potx
... Tên bài: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG HỌC A. MỤC TIÊU  Kiến thức Học xong chương này sinh viên có khả năng: + Trình bày được khái niệm nội năng, công và nhiệt. + ứng dụng được nguyên ... HIỆN Giáo viên Học sinh I. 1. Nội năng của một hệ nhiệt động, công và nhiệt: Thời gian:1h 1.1. Hệ nhiệt động 1.2. Nội năng của một hệ nhiệt động 1.3. Công và nhiệt 40 Thuyết ... vắng: - Có do: Tên: - Không do: Tên: Tên: 2. Kiểm tra bài cũ: Tên: Điểm: II. Giảng bài mới: NỘI DUNG GIẢNG DẠY THỜI GIAN (phút) PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Giáo viên Học sinh...
 • 4
 • 310
 • 0

Vật đại cương - Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học phần 2 potx

Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 2 potx
... PoissonTCmT)RC(mT)R 2 iR(mQPV=+=+=ãCôngnhận đợc: A=-p(V 2 -V1) 2 1 3v 2 v1v3 4. quá trình đẳng nhiệt ã T=const =>T1=T 2 =Tã pV=const (ĐL Boyle-Mariotte)= 2 1vvpdVA 2 11 2 1 2 11VVlnRTmVVlnRTmVVlnVpA===1 2 VVlnRTmAQ==p ... const (ĐL Gay-Lussac)3311TVTVTV== ã Nhiệt hệ nhận đợc: Q= U -A T 2 iRmQ =TRmT 2 iRmQ +==> R=CP-CVR 2 2iCP+=i2iCCVP+==TRmVp =Vp+p(V 2 -V1)Hệ ... ==== 2 1VV)pdV(A111RTmVp=Công Anhậntrongqt đoạn nhiệt V1 -& gt;V 2 :1)VV(VpVdVVpA 111 21 1VV11 2 1==1VpVpA 1 122 =1 121 1T)1()TT(Vp=A = 22 11VpVpv thayNhân vo==VVppVppV1111...
 • 6
 • 628
 • 3

Vật đại cương - Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học phần 1 docx

Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 1 docx
... giữ V=const -& gt;Chuyển động hỗn loạn tăng -& gt;T tăng -& gt;trao đổi năng lợng: nhận nhiệt. 4 ,18 j <=> 1calo2. Công v nhiệt: Đ3. ứng dụng nguyên thứ I nhiệt động lực học 1. Trạng thái ... chậmFdl<0SpNénV2V 1 V2 A>0 1 GiÃnV 1 V2V 1 A<02p Đ2. Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học Trong cơ học: Độ biến thiên năng lợng của hệbằng công m hệ trao đổi trong quá trình đó:W = W2-W 1 = ... W2-W 1 = A -& gt; Nhiệt? 1. Phát biểu nguyên thứ nhất nhiệt động lực học: Độ biến thiên năng lợng củahệtrongquátrình biến đổi bằng tổng công v nhiệt hệnhận đợc trong quá trình đóW = W2-W 1 =...
 • 10
 • 546
 • 3

Áp dụng nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học (TT)

Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học (TT)
... BBài:ài: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG LÍ TƯỞNG ( Tiếp theo ... 1/ Nội năng của khí lí tưởng là gì? Viết biểu thức tính công của khí lí tưởng? Câu 2 / Phát biểu nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học cho khí lí tưởng? Áp dụng nguyên này cho quá ... quá trình đẳng tích của khí lí tưởng. 1. Nội năng và công của khí lí tưởng2. Áp dụng nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học cho các quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng a....
 • 12
 • 472
 • 4

NGUYÊN THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC ÁP DỤNG VÀO HÓA HỌC (NHIỆT HÓA HỌC)

NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC VÀ ÁP DỤNG VÀO HÓA HỌC (NHIỆT HÓA HỌC)
... 1 NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC VÀ ÁP DỤNG VÀO HÓA HỌC (NHIỆT HÓA HỌC) I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM. 1. Hệ (Hệ thống). 2. Trạng thái. 3. Biến đổi (Quá trình). 4. Hàm số trạng thái. 5. Nhiệt ... Nhiệt công. II. NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ÐỘNG HỌC. NỘI NĂNG U (E) VÀ entalpi H. 1. Nguyên thứ nhất nhiệt động học nội năng U. Nhiệt động học là ngành vật nghiên cứu dạng nhiệt ... _______________________________________________________________________________________________Chương 2 NGUYÊN LÝ THỨ HAI NHIỆT ÐỘNG HỌC VÀ ÁP DỤNG VÀO HÓA HỌC I. KHÁI NIỆM VỀ ENTROPI. II. PHÁT BIỂU NGUYÊN LÝ THỨ HAI NHIỆT ÐỘNG HỌC. III.CÁCH TÍNH BIẾN ÐỔI ENTROPI....
 • 68
 • 350
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học nhiệt dung riêngnguyên lý thứ nhất nhiệt động họcđ2 nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực họcnhững hạn chế của nguyên lý thứ nhất nhiệt động họchạn chế của nguyên lý thứ nhất của nhiệt động họcnguyên lý thứ nhất của nhiệt động họctieu luan nguyen ly thu nhat cua nhiet dong luc hocbài tập nguyên lý thứ nhất của nhiệt động họcáp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học cho khí lí tưởng tiếp theo4 áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học vào hóa học nhiệt hóa họcnhững hạn chế nguyên lý thứ nhất trong nhiệt họcnguyên lý thứ i nhiệt động lực họcphat bieu nguyen ly thu 2 nhiet dong luc hocnguyên lý thứ hai nhiệt động lực họcphát biểu nguyên lý thứ hai nhiệt động lực họcNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ