Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Nam

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình
... tài nghiên cứu này. 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 1.1. Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1. Du lịch văn hóa ... 2020, Thái Bình 24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình (2009), Báo cáo nhân lực du lịch Thái Bình, Thái Bình 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình (2009), Báo cáo tình hình phát ... nguyên du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa, xác định tuyến du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa ○ Tổ chức hợp tác quốc tế, xúc tiến, quảng bá du lịch văn hóa ở trong...
 • 31
 • 1,522
 • 13

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên, hải phòng

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên, hải phòng
... thích hợp nhằm đẩy mạnh sự phát triển du lịch văn hoá huyện Thuỷ Nguyên trong thời gian tới. Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Trịnh Thị Giang _ VH ... Chùa Tây kiến trúc nghệ thuật 15/1 Nguồn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Trịnh Thị Giang _ VH 1004 35 Có thể ... : Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho Khóa luận tốt nghiệp của mình. 2- Mục đích nghiên cứu Mục đích chính của Đề tài là tìm hiểu tiềm năng du lịch...
 • 81
 • 1,091
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên
... về du lịch văn hóa và điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên. Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên. Chương 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch ... năng du lịch. Đặc biệt là các loại hình du lịch văn hóa nhƣ du lịch lễ hội, du lịch văn hóa tộc ngƣời, du lịch tìm hiểu các di tích văn hóa lịch sử, du lịch mạo hiểm, du lịch lâm nghiệp Ở Điện ... VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH ĐIỆN BIÊN 14 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 14 1.1.1. Quan niệm về du lịch văn hóa 14 1.1.2. Quan niệm về tài nguyên du...
 • 164
 • 1,019
 • 5

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang
... về du lịch văn hóa và điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang. Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh An Giang. Chương 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch ... nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Góp phần phát triển du lịch văn hóa An Giang, cũng nhƣ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch An Giang. 3.2. ... lịch văn hóa tỉnh An Giang. 7. Đóng góp của luận văn - Tổng quan cơ sở lý luận về nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa. - Khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động du lịch văn hóa An Giang. ...
 • 131
 • 1,018
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh
... 3.2. Những giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh …. 110 3.2.1. Giải pháp cho thị trường du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh ……… 110 3.2.1.1. Thị trường khách du lịch quốc tế…………………………………. ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ TRUNG THU NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẮC NINH Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Du lịch (Chƣơng trình đào tạo thí điểm) ... NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ TRUNG THU NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2013 2 ĐẠI...
 • 198
 • 1,309
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định
... triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định. Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Bình Định Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Bình ... VĂN HÓA VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BÌNH ĐỊNH 1.1. Một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1. Du lịch văn hóa Trong vài chục năm trở lại đây, với sự phát triển ... du lịch văn hóa tỉnh Bình Định. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định. 9 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN...
 • 154
 • 1,830
 • 14

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương
... lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.2. Giải pháp về xây dng sản phẩm du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc thù 103 3.2.3. Giải pháp về phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch văn hóa 103 ... HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THÀNH CÔNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Du lịch (Chƣơng trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Ngƣời ... hướng phát triển theo ngành 81 3.1.2. Định hướng phát triển theo không gian, lãnh thổ 89 3.2. Những giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.1. Giải pháp cho thị trường du lịch...
 • 124
 • 726
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định
... ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 14 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch du lịch văn hóa ………………… 14 1.1.1. Khái niệm văn hóa ……………………………………… 14 1.1.2. Khái niệm du lịch văn hóa …………………………………… ... 1…………………………………………………… 30 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH…………………………………………………… 31 2.1. Nguồn lực phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định ……… 31 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, ... thể………………………………………… 101 3.2. Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định … 107 3.2.1. Về phát triển thị trường khách và xác định sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng…………………………………………………… ...
 • 193
 • 599
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình
... DU LỊCH VĂN HÓA VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 1.1. Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1. Du lịch văn hóa Bên cạnh những loại hình du lịch như du lịch sinh thái, ... việc nghiên cứu du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình 10 Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình. 6. Đóng ... các điểm du lịch văn hóa, các di sản văn hóa, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch văn hóa tạo điều kiện cho du lịch văn hóa phát triển. 1.1.5. Sản phẩm du lịch văn hóa Sản phẩm văn hóa được...
 • 139
 • 683
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên
... VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH ĐIỆN BIÊN 14 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 14 1.1.1. Quan niệm về du lịch văn hóa 14 1.1.2. Quan niệm về tài nguyên du ... về du lịch văn hóa. Đánh giá điều kiện phát triển du lịch văn hóa Điện Biên. Phân tích thực trạng của hoạt động du lịch văn hóa Điện Biên. Đề xuất những giải pháp phù hợp để phát triển du ... Điều kiện thuận lợi phát triển du lịch văn hóa của tỉnh 111 3.1.4. Những hạn chế của du lịch văn hóa Điện Biên 115 3.2. Những giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa Điện Biên 117 3.2.1....
 • 10
 • 483
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Nam
... . 6 NỘI DUNG Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM 1.1 Tổng quan về Du lịch văn hóa 1.1.1.  ... HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ PHƢƠNG NHUNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: Du lịch  LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƢỜI ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ PHƢƠNG NHUNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH  ...
 • 126
 • 261
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình
... ĐỀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH 13 VĂN HÓA TỈNH HÒA BÌNH 13 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 13 1.1.1. Du lịch văn hóa 13 1.1.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 15 1.1.3. Điểm đến du lịch văn hóa ... để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh 99 3.1.4. Những hạn chế của du lịch văn hóa Hòa Bình 101 3.2. Những giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa Hòa Bình 102 3.2.1. Giải pháp phát triển ... điểm du lịch văn hóa tiêu biểu 75 2.5.2. Các tuyến du lịch văn hóa tiêu biểu 76 2.6. Nhân lực du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 78 2.6.1. Về số lƣợng nguồn nhân lực du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình...
 • 148
 • 460
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu
... lực du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 70 2.5.1. Nhân lực du lịch thường xuyên của tỉnh Lai Châu 71 2.5.2. Nhân lực du lịch thời vụ ở Lai Châu 72 2.6. Tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa tỉnh Lai ... du lịch tỉnh Lai Châu 80 2.9. Điều kiện thuận lợi v những hạn chế để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Lai Châu 82 2.9.1. Điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Lai Châu. ... pháp phát triển nhân lực trong du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 96 3.2.3. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù tỉnh Lai Châu 98 3.2.4. Xây dựng các tuyến điểm du lịch văn hóa tiêu...
 • 135
 • 454
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La
... phần phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La. 3. Mục đích v nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa của tỉnh Sơn La; thực trạng phát triển du lịch của tỉnh ... năng du lịch. Đặc biệt là các loại hình du lịch văn hóa nhƣ du lịch lễ hội, du lịch văn hóa tộc ngƣời, du lịch tìm hiểu các di tích văn hóa lịch sử… Ở Sơn La có nhiều điểm du lịch văn hóa tiêu ... luận văn gồm có ba chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa và điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động du lịch du lịch văn hóa tỉnh Sơn La...
 • 141
 • 436
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh thái bìnhnghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh bắc ninhnghiên cứu phát triển du lịch văn hóanghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên hải phòngnhững bài học kinh nghiệm trong nghiên cứu phát triển du lịch văn hóanghiên cửu phát trién du lịch văn hóa vùng đòng bằng sông hồngphát triển du lịch văn hóa ở việt namphát triển du lịch văn hóa tại việt namcơ sở lý luận về du lịch văn hóa và điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh điện biênđiều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh điện biênmột số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa tỉnh điện biênđiều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh an giangnghiệm phát triển du lịch văn hóa ở việt namđiều kiện và tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tỉnh nam địnhđánh giá chung về điều kiện và tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tỉnh nam địnhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam