Cải cách thủ tục hành chính thông qua thực tiễn tỉnh nam định

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT
... 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính - Về xử lý kiến nghị, vướng mắc về thủ tục hành chính ... Mẫu số 4: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁO Công tác cải cách hành ... năm 200 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về công tác tổ chức bộ máy của Bộ, ngành 2....
 • 5
 • 4,183
 • 1

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
... A3 Mẫu số 5: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỤC Hà Nội, ngày tháng năm 200 Số: /BC BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính ... Mẫu số 4: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁO Công tác cải cách hành ... Mẫu số 1: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỤ PHÁP CHẾ Hà Nội, ngày tháng năm 200 Số: /BC BÁO CÁO Công tác cải cách...
 • 5
 • 1,694
 • 0

Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập.doc

Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập.doc
... các biểu mẫu đà thống nhất hơn. Cụ thể: Thủ tục tàu vào cảng Thủ tục tàu rời cảng Thực hiện cải cách Trớc khi cải cách Thực hiện cải cách Trớc khi cải cách Nộp Xu t trình Nộp Xu t trình Nộp Xu t ... tại trong công tác làm thủ tục cho tàu ra vào cảng của đại tàu biển cũng nh thực trạng về thủ tục hành chính tại cảng biển Việt Nam nói riêng, đồng thời trên cơ sở thực tế của nền hành chính ... công tác đại phục vụ tàu tại cảng biển Việt Nam cũng nh văn bản pháp của Chính phủ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính cảng biển nói riêng, cải cách hành chính Nhà nớc nói chung...
 • 85
 • 1,298
 • 9

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội
... giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội là khóa luận tốt nghiệp của mình với mong muốn đem lại một cái nhìn tổng ... nghiệpChương 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA1.1 Quản lý hành chính Nhà nước nền hành chính Nhà nước 1.1.1 Quản lý hành chính Nhà nước Có rất nhiều khái niệm quản ... nghiệpnhững thành công đạt được cũng như những mặt còn tồn tại. Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách TTHC theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội. Dựa trên...
 • 78
 • 2,822
 • 16

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội
... TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI2.1 Khái quát về quá trình hình thành hoạt động của Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất ... Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thành Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội quan chuyên môn giúp UBND Thành ... thành công hạn chế của cải cách TTHC theo chế một cửa tại Sở TNMT & NĐHN 46Chương 3 51CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN...
 • 78
 • 1,932
 • 15

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Chung tay cải cách thủ tục hành chính
... nào : khai báo TTHQ điện tử hay khai báo thủ công … HƯỚNG DẪN GIAI ĐOẠNRÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTổ thư ký Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính Tháng 9 năm 2009 Đơn đề nghị chuyển ... định của mình 15. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài16. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài 24. Thủ tục Hải Quan điện tử ... khẩu đưa ra kho CFS;Có quy chế về gửi hàng chờ làm thủ tục xuất hàng khi gửi hàng vào kho CFS;Lý do : Vì thủ tục tương tự như thủ tục hải quan thông thường;Thông qua mạng, Hải quan...
 • 57
 • 1,332
 • 2

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Chung tay cải cách thủ tục hành chính
... Mr.Anh Tuấn – VCCI: DD: 0913519466 - Từ TTHC 5-8 HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTÓM TẮTKẾT QUẢ RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ƯU TIÊNLĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU Người trình bày: Nguyễn ... sungãTrỡnh t, th tc hnh chính: Ban hành Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp phép, trong đó:–Quy định chi tiết, rõ ràng hơn về trình tự, thủ tục cụ thể cấp giấy phép.–Nêu rõ cách thức tiếp nhận hồ sơ, ... DANH MỤC XUT BN PHM NHP KHUNi dung sa i, b sung:ãi thủ tục cần phải đăng ký và chờ xác nhận của cơ quan Nhà nước như hiện nay sang thành thủ tục doanh nghiệp đăng ký nhưng không cần phải xác...
 • 23
 • 1,184
 • 3

250 Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

250 Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
... mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính về đầu tư. Tỉnh Vónh Long và các tỉnh thành khác trong cả nước đã liên tục cải cách thủ tục hành chính về đầu để ... lý đầu phục vụ, cung cấp dịch vụ về thủ tục đầu cho các nhà đầu tư. Đánh gía thủ tục về đầu chính là việc đánh giá chất lượng phục vụ về thủ tục đầu mà các cơ quan quản lý đầu ... của tỉnh và cả nước. 2.3 Đánh giá thủ tục hành chính về đầu nhìn từ góc độ của nhà đầu 2.3.1 Xây dựng mô hình phân tích: Theo quan điểm mới của cải cách thủ tục hành chính là chuyển thủ...
 • 101
 • 660
 • 3

Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
... đối với thủ tục hành chính về đầu đối với nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước Chương 2: Thực trạng thủ tục hành chính về đầu từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà Nước trên địa bàn Vónh Long ... quát về tình hình đầu Tỉnh Vónh Long 2.2. Mô tả thực trạng thủ tục hành chính về đầu từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước tại tỉnh Vónh Long 2.2.1 Những cải cách về thủ tục đầu giai ... chung về thủ tục hành chính Chương 2: Thực trạng thủ tục hành chính về đầu từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà Nước trên địa bàn Vónh Long Chương 3: Một số giải pháp cải tiến thủ tục hành chính...
 • 101
 • 615
 • 0

154 Cải cách thủ tục hành chính vê đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

154 Cải cách thủ tục hành chính vê đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
... cuộc cải cách nền hành chính nhà nước. 1.4 Thủ tục hành chính về đầu đối với nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước: 1.4.1 Những qui định chung về thủ tục đầu đối với nguồn vốn ngoài ngân sách ... mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính về đầu tư. Tỉnh Vónh Long và các tỉnh thành khác trong cả nước đã liên tục cải cách thủ tục hành chính về đầu để ... hành chính về đầu từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà Nước trên địa bàn Tỉnh Vónh Long 3.1. Mục đích, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính 3.1.1 Mục đích 3.1.2 Yêu cầu 3.2. Kinh nghiệm cải cách...
 • 101
 • 554
 • 0

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng
... đích của đề tài Xây dựng chương trình quản hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận trả kết quả theo chế “một cửa” giúp cho hiệu quả công việc đạt tốc độ cao quản hồ sơ một cách tiện lợi  ... hồ sơ một cách tiện lợi  Đơn giản hoá giảm thời gian công sức trong quá trình quản  Nâng cao trình độ ứng dụng khoa học công nghệ 9. Xây dựng mô hình ERCác kiểu thực thể LĨNH ... cảnhPHÒNG CHỨC NĂNGyêu cầu thụ hồ sơHồ sơ đã thụ Yêu cầu cấp phép,hỗ trợCấp phép,hỗ trợYêu cầu báo cáoCác báo cáoBAN LÃNH ĐẠOTỔ CHỨC, CÔNG DÂNOHỆ THỒNG QUẢN LÝ “MỘT CỬA”Các...
 • 28
 • 670
 • 0

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
... đồ án Chương trình quản cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” CHƯƠNG I. MÔ TẢ BÀI TOÁN I. Mục đích của đề tài- Xây dựng chương trình quản hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận trả ... Chương trình quản cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” 2.3. Trả kết quảSinh viên: Nguyễn Thị Hằng Lớp:CT701 TrangTrang 49 Báo cáo đồ án Chương trình quản cải cách thủ ... quản cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” b. Mô tả việc xây dựng 90CHƯƠNG III 115CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ 115I. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình 115II. Giới thiệu về hệ quản...
 • 122
 • 810
 • 6

cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn của thủ đô hà nội

cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn của thủ đô hà nội
... 1: Thủ tục hành chính cải cách thủ tục hành chính Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính của Thủ đô Nội Chương 3: Một số giải pháp tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính ... yếu tố cấu thành thủ tục hành chính, cũng chưa nêu rõ nội hàm của cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt là nghiên cứu cụ thể các thủ tục hành chính gắn với 3 cấp quyền ở Thành phố Nội còn bị ... Keywords .Cải cách hành chính; Pháp luật Việt Nam; Nội; Thủ tục hành chính Content. 1. Tính cấp thiết của đề tài Công cuộc đẩy mạnh cải cách nền hành chính ở Việt Nam, cải cách thủ tục hành chính...
 • 14
 • 811
 • 1

Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễntỉnh Hưng Yên

Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn ở tỉnh Hưng Yên
... Chương 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA THỰC TIỄN TỈNH HƯNG YÊN 36 2.1. Đường lối, chủ trương của đảng bộ và chính quyền tỉnh Hưng Yên về cải cách thủ tục hành chính ... VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính, vị trí, vai trò của thủ tục hành ... cách thủ tục hành chính 24 1.2.1. Mục tiêu, yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính 24 1.2.2. Đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua...
 • 118
 • 750
 • 6

Cải cách thủ tục hành chính thông qua thực tiễn tỉnh nam định

Cải cách thủ tục hành chính  thông qua thực tiễn tỉnh nam định
... đến cải cách thủ tục hành chính và yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính 29 1.3. Chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta về cải cách thủ tục hành chính 35 Chƣơng 2: THỰC TIỄN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH ... đến thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước 9 1.1.3. Ý nghĩa của thủ tục hành chính 14 1.2. Cải cách thủ tục hành chính 16 1.2.1. Khái niệm cải cách hành chính cải cách thủ tục hành ... hiện nay. 16 1.2. Cải cách thủ tục hành chính 1.2.1. Khái niệm cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính 1.2.1.1. Khái niệm cải cách hành chính Cải cách hành chính là một khái niệm...
 • 124
 • 841
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: hiệu quả cải cách thủ tục hành chínhhiệu quả của cải cách thủ tục hành chínhquá trình cải cách thủ tục hành chínhcải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quảhiệu quả từ cải cách thủ tục hành chínhnâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chínhkết quả công tác cải cách thủ tục hành chínhkết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chínhxuất phát từ kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính hiện đại hoá cục hải quan hải phòng giai đoạn 2003 2007danh gia hieu qua cai cach thu tuc hanh chinh cac nghiep vu cua van phong bhxh vncải cách thủ tục hành chínhcải cách thủ tục hành chính ở tỉnh lai châucơ sở lí luận của cải cách cải cách thủ tục hành chínhcải cách thủ tục hành chính giáo dụctăng cường công tác cải cách thủ tục hành chínhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP