THỰC TRẠNG KHAI THÁC KHO BÃI TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG LONG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG.DOC

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG.DOC
... hợp thành báo cáo thực tập này. Báo cáo gồm 3 phần:Phần I: Tổng quan về công ty TNHH Đầu Xây dựng Thành LongPhần II: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Đầu Xây dựng Thành ... tình hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đầu Xây dựng Thành LongNguyễn Thị Mai Lê Kế toán 47D Báo cáo thực tập tổng hợp - 8 - PGS.TS Nguyễn Ngọc QuangSơ đồ 1.1: Tổ chức bộ ... thực tập tổng hợp - 1 - PGS.TS Nguyễn Ngọc QuangPHẦN I:KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH LONG1.1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty TNHH Đầu Xây dựng...
 • 47
 • 735
 • 5

Thực trạng tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA.DOC

Thực trạng tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA.DOC
... cáo thực tập tổng hợpPHẦN 3:NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA (PCA)3.1. Nhận xét, đánh giá tổng quát về tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH ... củ.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại PCA.Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình khối chức năng nên ... PCA: 31.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA 31.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại PCA 31.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại PCA 71.3. Đặc...
 • 50
 • 524
 • 2

Thực trạng tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH kiểm toán Phương Đông ICA (PCA).DOC

Thực trạng tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH kiểm toán Phương Đông ICA (PCA).DOC
... 0918.775.368PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA (PCA)2.1. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA (PCA)Như trên đã trình bày, ... dịch vụ kiểm toán cũng ngày trở nên phong phú hơn, số lượng các công ty cũng nhiều hơn. Công ty THH Kiểm toán Phương Đông cũng ra đời trong xu thế đó. Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA tiền ... thành nên Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (viết tắt là PCA). Tháng 5/2008, Công ty TNHH kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) chính thức trở thành thành viên duy nhất của Tập đoàn kiểm toán PKF...
 • 64
 • 514
 • 0

Thực trạng tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam.DOC

Thực trạng tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam.DOC
... hợpPhần 1Tổng quan về Công ty TNHH Tài chính Kiểm toán Việt Nam1.1.Lịch sử hình thành phát triển của Công ty TNHH Tài chính Kiểm toán Việt Nam Công ty TNHH Tài chính Kiểm toán Việt ... hành chính tại Công ty TNHH Tài chính Kiểm toán Viết Nam 9Sơ đồ 2 : Quy trình kiểm toán của Công ty TNHH Tài chính Kiểm toán Việt Nam 12Sơ đồ 3: Sơ đồ phân chia cấp bậc nhân viên tại Công ... BIỂUBảng1: Bảng tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài chính kiểm toán Việt Nam 8Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu hàng năm của công ty TNHH Tài chính kiểm toán Việt Nam 9Sơ...
 • 35
 • 447
 • 1

Thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH TÂN HƯNG MẠNH.doc

Thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH TÂN HƯNG MẠNH.doc
... lợi thế của công ty. PHẦN 3: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY I. Thị trường mục tiêu của công ty: II. Tình hình tiêu thụ tại công ty: Bảng tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty trong năm ... đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty chưa được cao, hay Công ty chưa đầu tư xứng đáng cho việc khuyếch trương sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ. Hiện tại Công ty mới chỉ có các đại lí tiêu thụ nhưng ... TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGI. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐỐI VỚI CÔNG TY. 1/ Khái niệm về tiêu...
 • 39
 • 402
 • 0

thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH tập đoàn phương nhung.doc

thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH tập đoàn phương nhung.doc
... từng công ty thành viên (Báo cáo bộ phận).24 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty được thể hiện thông qua sơ đồ sau : Sơ đồ II.1 : Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH tập đoàn Phương ... CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHƯƠNG NHUNG2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Trong hệ thống hoạt động của công ty, bộ máy kế toán đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chính vì thế, công tác tổ chức ... Quy trình hạch toán nghiệp vụ mua hàng hóa tại công ty TNHH tập đoàn Phương Nhung2.3.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán nghiệp vụ mua hàng Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán theo phương pháp Nhật...
 • 61
 • 544
 • 0

thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hưng Phát.DOC

thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hưng Phát.DOC
... 252.3.1 Kế toán chi phí sản xuất sản tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Phát……………………………… 252.3.1.1 Yêu cầu quản lý…………………………………………………… 252.3.1.2 Đặc điểm kế toán ... 623.2. Những tồn tại 643.3. Một số ý kiến đóng góp 65KẾT LUẬN 68Tài liệu tham khảo 2 - Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Hưng Phát- Chương ... Thương Mại Hưng Phát- Chương 3: Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Hưng Phát. Do thời gian kiến tập kiến thức của bản thân còn hạn chế nên báo...
 • 71
 • 937
 • 9

Thực trạng tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) chi nhánh Hà Nội

Thực trạng tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) chi nhánh Hà Nội
... đốc công ty đặc biệt là các anh, chị phòng kế toán, em đã hiểu rõ hơn về quá trình hình thành phát triển của công ty, tổ chức bộ máy quản lý tổ chức công tác kế toán tại công ty. Lời ... mua, xuất vật tốt, công tác tổ chức sản xuất, tổ chức hạch toán được tiến hành khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế. Phòng kế toán của công ty được bố trí hợp lý, phân công công ... thuận tiện cho việc đối chi u, kiểm tra giữa kế toán chi tiết kế toán tổng hợp- Về công tác hạch toán vật liệu: kế toán công ty đã tổ chức hạch toán vật liệu theo từng loại theo danh điểm...
 • 28
 • 436
 • 0

Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Đông Ba

Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Đông Ba
... Duyên PHN III đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại công ty tnhh đông ba. Sau thi gian thc tp tại phòng kế toán của công ty TNHH Đông Ba, được tìm hiểu, tiếp xúc với thực tế công tác quản ... trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Đông Ba Phần III: Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Đông Ba. Vốn chủ sở hữu của công ty chủ yếu là vốn góp đầu tư của các ... từ kế toán SỔ NHẬT KÝCHUNG Báo cáo thực tập Tổng hợp tại Công ty TNHH Đông Ba được chia làm 3phần: Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Đông Ba Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại...
 • 31
 • 278
 • 0

Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Đông Ba.

Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Đông Ba.
... hợp tại Công ty TNHH Đông Ba được chia làm 3 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Đông Ba Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Đông BaPhần III: Đánh giá thực trạng ... trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Đông Ba. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368PHN III đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại công ty tnhh đông ba. Sau ... kế toán yêu nghề, có trình độ nghiệp v cao, nm vng nghip v ca mỡnh.phần 2 thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH đông ba2.1. c im t chc b mỏy k toỏn tại công ty TNHH Đông Ba. 9...
 • 28
 • 217
 • 0

Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.22 I .Vài nét về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.22

Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.22 I .Vài nét về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.22
... .ChơngII: Thực trạng khai thác bảo hiểm t i công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.ChơngIII: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm t i công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. ... cho khai thác viên bảo hiểm để tiến hành thơng thuyết về các i u khoản, i u kiện, phạm vi bảo hiểm, phí bảo hiểm. 3.3 Các biện pháp hỗ trợ khai thác bảo hiểm. Công tác khai thác bảo hiểm sẽ ... nớc.II. Thực trạng khai thác bảo hiểm t i công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.1.Quy trình khai thác bảo hiểm của công ty. Xuất phát từ phơng châm hoạt động lấy chữ tín làm trọng, coi l i ích...
 • 57
 • 528
 • 3

THỰC TRẠNG DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KINH DOANH KHO BÃI TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOA VIỆT TỪ NĂM 2003 2007

THỰC TRẠNG DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KINH DOANH KHO BÃI TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOA VIỆT TỪ NĂM 2003 2007
... thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng nội quy, Quy chế của công ty theo pháp luật hiện hành. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KINH DOANH KHO BÃI TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOA VIỆT ... tích tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trên hai lĩnh vực: dịch vụ vận tải dịch vụ kho vận. 2.2.1. Thực trạng kinh doanh vận tải Bảng : Kết quả kinh doanh vận tải SttCác ... Chức năng nhiệm vụ của công ty Khi mới thành lập năm 2002 Công ty TNHH Vận tải Du lịch Hoa Việt chỉ có chức năng vận tải hàng hóa dịch vụ vận tải. Đến tháng 7 năm 2006 Công ty đã đăng ký...
 • 19
 • 332
 • 0

Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
... hình bảo hiểm; phối hợp6Chuyên đề thực tập tèt nghiÖp 66 Phạm T Duy- Bảo hiểm4 1B Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. I .Vài nét về thị trờng bảo hiểm phi ... tập thể cá nhân trong và ngoài nớc.II. Thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. 1.Quy trình khai thác bảo hiểm của công ty. Xuất phát từ phơng châm hoạt động lấy ... bán bảo hiểm để thực hiện khâu khai thác đợc tốt nhất, triệtđể nhất, nhằm bám sát khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vàtham gia bảo hiểm tại công ty Quy trình khai thác bảo hiểm...
 • 19
 • 303
 • 1

luận văn thạc sĩ kế toán thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH thương mại và thiết bị bảo hộ lao động tùng phong

luận văn thạc sĩ kế toán thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH thương mại và thiết bị bảo hộ lao động tùng phong
... CHƯƠNG I 3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 3 VÀ THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TÙNG PHONG 3 Tên giao dịch trong nước : Công ty TNHH thương mại thiết bị bảo hộ lao động Tùng Phong 3 Sæ tổng hợp ... MẠI VÀ THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TÙNG PHONG 2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh đặc điểm tổ chức quản lý, công ty TNHH Tùng Phong áp dụng hình thức tổ chức ... thực hiện công tác kế toán của Công ty TNHH thương mại thiết bị bảo hộ lao đông Tùng Phong tậpchung vào ba phần hành kế toán quan trong nhất của công ty là :DƯƠNG ĐÌNH KHÔI KIỂM TOÁN 48A1BO...
 • 70
 • 270
 • 0

THỰC TRẠNG KHAI THÁC KHO BÃI TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG LONG

THỰC TRẠNG KHAI THÁC KHO BÃI TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG LONG
... ty. 18CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KHAI THÁC KHO BÃI TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG LONG .1 Tổng quát về công ty .1.1 Thông tin chung về công ty − Tên công ty: Công ty TNHH Đông Long − Tên tiếng anh: DONGLONG CO., ... về hoạt động kho bãi CFS/CY và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảChương II: Thực trạng khai thác kho bãi tại Công ty TNHH Đông Long Chương III: Tổ chức khai thác hiệu quả kho bãi CFS/CY giai đoạn ... hóa tại kho bãi của Công ty TNHH Đông Long. Phạm vi: Hệ thống kho hàng và bãi container, quy trình giao nhận của Công ty TNHH Đông Long  Nội dung nghiên cứuChương I: Tổng quan về hoạt động kho...
 • 70
 • 1,494
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán bán hàng tại công ty tnhh sản xuấtthực trạng tổ chức kế toán tại công ty tnhh tấn thànhthực trạng bán hàng trực tuyến tại công ty tnhh duyến hảiphân tích thực trạng bán hàng trực tuyến tại công ty tnhh duyến hảithực trạng kế toán thuế gtgt tại công ty tnhh thương mại dược phẩm châu hoàngthực trạng hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh minh lộcthực trạng kế toán doanh thu tại công ty tnhh thương mại hải yếnthực trạng giá vốn hàng bán tại công ty tnhh thương mại hải yếnthực trạng quản trị kho hàng của công ty tnhh thiết bị việt bathực trạng khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiênthực trạng khai thác các chuyên ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcthực trạng khai thác thủy sản tại đầm phá tam giangthực trạng kế toán bán hàng tại công tythực trạng quản trị nhân lực tại công tythực trạng quản trị nhân sự tại công tyNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP