Một vài nét về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (BTTH ngoài hợp đồng)

Một vài nét về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (BTTH ngoài hợp đồng)

Một vài nét về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (BTTH ngoài hợp đồng)
... ngoài hợp đồng góp phần nâng cao tính trách nhiệm ứng xử của mỗi chủ thể. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng còn gọi là trách nhiệm dân sự do gây thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ... BÀI LÀM I. Một vài nét về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (BTTH ngoài hợp đồng) Người có hành vi gây thiệt hại cho các chủ thể khác thì phải bị xử ... BTTH về vật chất, trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần”. Như vậy, thiệt hại được xác định bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Việc xác định thiệt hại về vật...
 • 20
 • 898
 • 2

I.Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

I.Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
... là một trường hợp của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vì vậy bên cạnh các đặc điểm chung của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, nó còn mang các đặc điểm riêng sau: Thứ nhất, bồi thường ... khác phải chịu trách nhiệm hình sự. 2.4 Lỗi đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Thông thường, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ đặt ra ... sự Module 2 định về sau. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng một loại trách nhiệm pháp lý được phát sinh khi người có hành vi trái pháp luật có lỗi gây thiệt hại cho các quan...
 • 20
 • 477
 • 0

Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật việt nam và pháp luật nước ngoài

Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật việt nam và pháp luật nước ngoài
... đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Giải quyết xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Thực ... LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI 3.1. Thực tiễn giải quyết xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nƣớc ngoài. ... lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. 4 Chương 2: Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Chương...
 • 18
 • 1,603
 • 5

Lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm về danh dự nhân phẩm, uy tín

Lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm về danh dự nhân phẩm, uy tín
... là: bồi thường thiệt hại trong hợp đồng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi thường thiệt hại trong hợp đòng thì đã có các điều khoản của hợp đồng quy định còn bồi thường thiệt hại ngoài ... dự nhân phẩm, uy tín: Vấn đề bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm uy tín thuộc về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đòng là một chế định quan trọng trong ... định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung, những thiệt hại do xâm phạm đến các quyền nhân thân được xác định bao gồm: trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và trách nhiệm bồi thường...
 • 21
 • 1,457
 • 3

KHÁI QUÁT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA

KHÁI QUÁT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA
... Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vài nét về thực tiễn xét xử và kiến nghị hoàn thiện”, Tạp chí kiểm sát, số 5/2003; 3. Lê Phước Ngưỡng, “Tìm hiểu về trách nhiệm bồi thường thiệt ... dụng một số quy định của BLDS 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; để xác định ai có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra thì phải xác định trong trường hợp ... hoạt động gây thiệt hại của nguồn nguy hiểm cao độ và thiệt hại trên thực tế. 1.3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn...
 • 4
 • 584
 • 3

BÀI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG potx

BÀI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG potx
... thức, hình thức bồi thường thiệt hại. Kết hợp trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với các loại trách nhiệm khác 6.1. Phương thức bồi thường: - Do các bên thỏa thuận: một lần hoặc nhiều ... sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và các trường hợp không phải chịu trách nhiệm. 3.1. Căn cứ phát sinh:- Là các cơ sở làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho một ... phải bồi thường toànbộ hoặc một phần tùy mức độ lỗi, mức độ thiệt hại, hoàn cảnh gia đình. Nếu có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm. - Đối với việc bồi thường...
 • 18
 • 865
 • 8

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng.doc

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng.doc
... nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên.43. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người mất năng lực hành vi dân sự.7II. NĂNG LỰC CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ... gây thiệt hại ngoài hợp đồng? Thực tiễn vấn đề này có gì đáng chú ý? Cùng nhau nghiên cứu đề tài: “Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng Một ... CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNGTHIỆT HẠI CỦA CÁ NHÂN DO HÀNH VI GÂY THIỆT HẠI – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN.31. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người đã thành niên.32. Năng lực chịu trách...
 • 21
 • 1,169
 • 3

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồngmột số vấn đề lý luận và thực tiễn

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng – một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... gọi là trách nhiệm nâng cao.Qua đó, có thể đưa ra khái niệm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau :Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng một loại trách nhiệm pháp ... dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì có bốn điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: (1) có thiệt hại xảy ra, ... đúng năng lực bồi thường thiệt hại của người gây ra thiệt hại và người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại để tạo ra tính khả quan cho công tác thực thi trách nhiệm bồi thường thiệt hại và đảm bảo...
 • 23
 • 3,336
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoàiđột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoàiđịnh nghĩa xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoàinguyên nhân xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoàiphương pháp giải quyết xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoàigiải quyết xung đột pháp luât về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoàithực tiẽn và phương hướng hoàn thiện pháp luật việt nam trong việc giai rquyết xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoàithực tiễn giải quyết xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoàitrách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và thực tiễn áp dụng pháp luậtđánh giá quy định của luật dân sự về xác định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng9 hãy chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện về các quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm gây ra;đánh gia các quy định trong bộ luật dân sự năm 2005 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ravụ việc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùngtrach nhiem boi thuong thiet hai ngoai hop dong do vuot qua gioi han phong ve chinh dang va thuc tien ap dungthực tế áp dụng quy định pháp luật dân sự về lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và nhận xétBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ