Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 và 2014 có đáp án

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 2014 đáp án

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 và 2014 có đáp án
... www.DeThiThuDaiHoc.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC ĐÁP ÁN THỬ ĐẠI HỌC LẦN Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D Năm học: 20 13 - 2014 Câu Đáp án ... M D B Gọi D ( 5; −5) giao điểm thứ hai d (T ) Do AD phân giác góc A nên ta DB = DC Suy ID đường trung trực BC Đường thẳng BC qua M ( 3; −4 ) vectơ pháp 0,25 tuyến ID = ( 3; −4 ) nên ...  3t  3 24t − 1 1 1 1 f ' ( t ) = 8t − = < 0, ∀t ∈  ;  suy f ( t ) nghịch biến đoạn  ;  3t 3t 4 3 3 1 1 1 1 Do f   ≤ f ( t ) ≤ f   , ∀t ∈  ;   3 4  3 13 •...
 • 6
 • 479
 • 1

Đề thi thử đại học lần 1 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 2014 đáp án

Đề thi thử đại học lần 1 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 và 2014 có đáp án
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC www.MATHVN.com ĐÁP ÁN THỬ ĐẠI HỌC LẦN Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D Năm học: 2 013 - 2 014 Câu Đáp án ... t ' = − 5t , thay vào (1) , ta được: 0,25 (1) Với t = , ta t ' = 1 I (1; 1) Khi B ( 1; 2 ) , D ( 3;0 ) , C ( 1; −3) (1) 17 5t − 210 t + 35 = ⇔ t = t = 1 3  13   13 31  , ta t ' = I  ... chọn học sinh gồm nữ nam từ 25 học sinh là: C10 C15 0,25 Vậy xác suất học sinh chọn nam lẫn nữ số học sinh nữ số học sinh nam là: C1 C + C C 325 P = 10 15 10 15 = C25 506 0,25 HẾT www.DeThiThuDaiHoc.com...
 • 6
 • 177
 • 0

Đề thi thử đại học lần 2 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 2014 đáp án

Đề thi thử đại học lần 2 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 và 2014 có đáp án
... www.DeThiThuDaiHoc.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC ĐÁP ÁN THỬ ĐẠI HỌC LẦN Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D Năm học: 20 13 - 20 14 Câu Đáp án ... (1 + 2t; 2 − t; t ) 0 ,25 B ∈ ( S ) ⇔ (2t − 2) 2 + (−t − 4 )2 + (t + 1 )2 = 25 ⇔ 6t + 2t − = ⇔ t = −1 t = 0 ,25 Với t = −1 ta A ( −1;1;1) B ( −1; −1; −1) 0 ,25 Với t = 9b 7 2 7 2 ta A ... 8e3 − 9e2 + 0 ,25 www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com S H D A Gọi G hình chiếu vuông góc S mặt phẳng (ABCD) Vì tứ diện SABD nên G trọng tâm tam giác ABD a2 Ta S ABCD = S∆ABD = 0 ,25 G O C...
 • 6
 • 132
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPT Hùng Vương tỉnh Bình Phước năm 2013 2014 đáp án

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPT Hùng Vương tỉnh Bình Phước năm 2013 và 2014 có đáp án
... www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam SỞ GIÁO D C & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC Trường THPT Hùng Vương ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG D N CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2014 Môn thi: Toán; Khối: A, A1, B Đáp án Điểm Câu 1.a ... = 3; x = ⇒ y = 3 Vậy nghiệm hệ (1; −1); (−1 ;3) ; ( ;3) Câu (1,0 điểm) Tính tích phân I = ∫ x( www.DeThiThuDaiHoc.com ) x + ln x dx www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam I =∫ dx x A= ∫ + ∫ x ln xdx ... AC = a ⇒ AO = d ( A ' A, DC ) = d ( DC , ( A ' ABB ' ) ) = d ( C , ( A ' ABB ' ) ) = 2d ( O, ( A ' ABB ' ) ) = HO = OI OS OI + OS = 4a www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam...
 • 7
 • 227
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 toán khối D trường THPT Hùng Vương tỉnh Bình Phước năm 2013 2014 đáp án

Đề thi thử đại học lần 1 toán khối D trường THPT Hùng Vương tỉnh Bình Phước năm 2013 và 2014 có đáp án
... www.DeThiThuDaiHoc.com Câu Phần HƯỚNG D N CHẤM ĐỀ Môn: Toán D Nội dung 3 Cho hàm số y = x − 3mx + 4m đồ thị (Cm) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số m = Tìm m để (Cm) điểm cực đại, ... y ) ≤ www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com điểm 1, 0 xy x + y + xy = 2 xy ( x + y ) 2 www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com Vậy y = www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com ... www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 1, 0 điểm www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com SC mặt phẳng (ABC) 60o Tính thể tích khối chóp S.ABC Trong tam giác SAC vẽ phân giác góc A cắt cạnh SC D Tính khoảng...
 • 8
 • 309
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 toán khối D trường THPTChuyên Lê Quý Đôn năm 2014 đáp án

Đề thi thử đại học lần 1 toán khối D trường THPTChuyên Lê Quý Đôn năm 2014 có đáp án
... www.DeThiThuDaiHoc.com ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 014 – Đợt Môn: TOÁN ; Khối D ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Câu (2,0 điểm) (1. 0 điểm) · Tập xác định = · Sự biến thi n: Chiều biến thi n : Đáp án , \{ ... ,( = 2d (O, SAD) = 2d ( O, SCD)= 2OK ( OK đường cao ∆ www.MATHVN.com 0,25 ) 0,25 www.DeThiThuDaiHoc.com Câu 6: (1, 0 điểm) = + + ≥3 + ậ = Áp d ng BPT CAUCHY ta ( ⇒ ( ) ) ≥ + ( − ) − 4 16 + ... đương với + √ ( ) = 3√ + √ , ∈ [1; 4] Ta ( )= √ − √ = 3√ =0 ⇔ = 16 ⇔ = (1) = 19 ; (4) = Do GTLN ( ) [1; 4] 19 ; GTNN ( ) [1; 4], Vậy hệ nghiệm kvck ≤ ≤ 19 Đặt www.MATHVN.com 0,25 0,25 0,25...
 • 6
 • 267
 • 0

Đề thi thử tuyển sinh đại học cao đẳng lần 1 năm 2014 môn toán khối D trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu tỉnh Đồng Tháp đáp án

Đề thi thử tuyển sinh đại học và cao đẳng lần 1 năm 2014 môn toán khối D trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu tỉnh Đồng Tháp có đáp án
... www.MATHVN.com ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2 014 Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án – thang điểm gồm 06 trang) SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2,0 điểm) Đáp án Điểm a (1, 0 điểm) ... 4c d (C , DM ) ⇔ = ⇔ c = ±2 2 2 Vì C hoành độ âm nên ta chọn c = −2 ⇒ C ( −2; ) Do M trung điểm AB nên d ( A, DM ) = Đỉnh D ∈ DM : x − y − = nên D ( d; d − ) d =  D( 4;2) Ta AD.CD = ⇔ (d ... điểm M (1; 1; 2) VTCP u = (2; −3; 1) 0,25 Ta có: MA = (3; 4; 0)  MA, u  = ( −4;3; 17 )    MA, u  16 + + 289 314 4396   Suy ra: d ( A, ∆ ) = = = = 14 + +1 14 u 0,25 Đường thẳng ∆ VTCP...
 • 7
 • 344
 • 0

Đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần 1 toán khối D tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 2014 đáp án

Đề thi kiểm tra chất lượng ôn thi đại học lần 1 toán khối D tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 và 2014 có đáp án
... www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam ĐÁP ÁN KTCL ÔN THI ĐH LẦN NĂM HỌC 2 013 -2 014 Môn: TOÁN; Khối D SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC (Đáp án 05 trang) I LƯU Ý CHUNG: - Hướng d n chấm trình bày cách giải với ý phải Khi ... ) DeThiThuDaiHoc.Com 0.25 0.25 0,25 0.25 0.25 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam 18 18 k =0 k =0 k k Từ đó: (1 − x) n = (1 − x )18 = ∑ C18 (− x 3) k = ∑ C18 (− 3) k x k 0.25 Vậy hệ số : a9 = C18 ... DeThiThuDaiHoc.Com (1) 0,25 www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam - Để (d ) cắt (C ) điểm phân biệt ⇔ (1) nghiệm phân biệt ⇔ k ( x − 1) = ( x − 1) ( x − x − 2) nghiệm phân biệt ⇔ ( x − 1) ( x − x − − k ) = có...
 • 7
 • 449
 • 0

Tổng hợp 10 đề thi thử đại học theo cấu trúc của bộ kèm đáp án môn vật lý

Tổng hợp 10 đề thi thử đại học theo cấu trúc của bộ kèm đáp án môn vật lý
... xạ lượng mạnh vùng ánh sáng nhìn thấy B Ánh sáng trắng tổng hợp (hỗn hợp) nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thi n liên tục từ đỏ tới tím C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính ... B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có bước sóng xác định C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính D Trong mơi trường suốt, vận tốc truyền ánh sáng màu đỏ lớn vận tốc truyền ánh sáng ... sai: A Ánh sáng trắng tập hợp gồm ánh sáng đơn sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính C Chiết suất mơi trường suốt ánh sáng...
 • 48
 • 426
 • 0

Đề thi thử đại học hóa năm 2013

Đề thi thử đại học hóa năm 2013
... A phản ứng hết với dung dịch HNO 3, thu V lít NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị V Trang 2/4 - Mã đề thi 132 A 4,48 B 6,72 C 2,24 D 5,6 Câu 23: a mol chất béo X cộng hợp tối đa với 5a mol Br Đốt ... axetat (5) HCl phản ứng với dd natri axetat, natri p-crezolat A B C D Câu 29: Trong mệnh đề sau, có mệnh đề đúng: (I) HI chất có tính khử, khử H2SO4 đến H2S (II) Nguyên tắc điều chế Cl2 khử ion ... đó, liên kết X Y là? A X2Y; liên kết ion B Y2X; liên kết ion C Y2X; liên kết cộng hóa trị D X2Y; liên kết cộng hóa trị Câu 31: Dãy chất tạo axit axetic phản ứng A C2H5OH, CH3CHO, C4H10, HCOOCH3...
 • 4
 • 115
 • 0

Đề thi thử đại học hóa năm 2013 đề 7

Đề thi thử đại học hóa năm 2013 đề 7
... tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (năm 2013) Môn thi: Hóa học Khối A (Thời gian làm 90 phút)  - Mã đề: 172 Cho nguyên tử khối ( theo đvc ) nguyên ... 14,286% C 16,135% D 28, 571 % .Hết TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG ***** Họ tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (năm 2013) Môn thi: Hóa học Khối A (Thời gian làm ... TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG ***** Họ tên thí sinh: Số báo danh: D ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (năm 2013) Môn thi: Hóa học Khối A (Thời gian làm 90 phút)  - Câu 42 Cho...
 • 8
 • 123
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC-CĐ MÔN SINH RẤT HAY ĐẤP ÁN

THI THỬ ĐẠI HỌC-CĐ MÔN SINH RẤT HAY CÓ ĐẤP ÁN
... tế bào sinh dỡng làm cho A tất tế bào thể mang đột biến B quan sinh dục tế bào mang đột biến C thể dòng tế bào: dòng tế bào bình thờng dòng tế bào mang đột biến D thể tế bào sinh dỡng ... sinh thái đợc hiểu A không gian sống loài B không gian sinh thái mà tất nhân tố sinh thái nằm giới hạn sinh thái loài C nơi kiếm ăn phơng thức kiếm ăn loài D nơi kiếm ăn, phơng thức kiếm ăn sinh ... chế tỷ lệ mắc bệnh qua việc hạn chế sinh đẻ, không cho kết hôn gần Câu 27: Bằng chứng sinh học phân tử chứng minh sinh vật trái đất chung nguồn gốc là: Mọi sinh vật sử dụng chung loại mã di...
 • 6
 • 382
 • 7

Đề thi toán 12 khối D trường THPT Việt Trì tỉnh Phú Thọ năm 2013 2014 đáp án

Đề thi toán 12 khối D trường THPT Việt Trì tỉnh Phú Thọ năm 2013 và 2014 có đáp án
... www.DeThiThuDaiHoc.com Hết Họ tên thí sinh:…………………………………… Số báo danh:………… SỞ GD&ĐT Phú Thọ Trường THPT Việt Trì KỲ KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013- 2014 LẦN I ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN ... sau : S = Ta 0! =1, S =C 2013 +C k Cn = 2013 A 2013 A1 + 2013 0! 1! k An k! + + C 2013 2013 = (1 + 1) 2013 =2 2013 1,0 điểm 0,25 0,75 Hết www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com ... MÔN: TOÁN - KHỐI D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Đáp án gồm: 05 trang I Hướng d n chung Nếu thí sinh làm không theo cách nêu đáp án cho đủ số điểm phần hướng d n quy định...
 • 6
 • 535
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học hóa năm 2013đề thi thử đại học vinh năm 2013 môn hóađề thi thử đại học vinh năm 2013 môn lýđáp án đề thi thử đại học vinh năm 2013đề thi thử đại học lý năm 2013đề thi thử đại học văn năm 2013đề thi thử đại học vinh năm 2012 môn toánđề thi thử đại học cao đẳng 2013 môn toánđề thi thử đại học môn lý 2013 lan 1đề thi thử đại học vinh năm 2011 môn toánđề thi thử đại học sư phạm 2013 lần 2đề thi thử đại học sư phạm 2013 lần 1đề thi thử đại học sư phạm 2013 môn toánhướng dẫn giải đề thi thử đại học số 4 2013 môn toánđề thi thử đại học môn hoá 2013Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP