Giáo án hóa 10 HKI cơ bản

Giáo án hóa 10 HKI bản

Giáo án hóa 10 HKI cơ bản
... 15 Hóa trị số oxi hóa Hóa trị hợp chất ion (điện hóa trị) Hóa trị hợp chất cộng hóa trị (cộng hóa trị) Số oxi hóa Bài 16 Luyện tập: liên kết hóa học Ơn tập học kì Trang 43 Giáo án hóa 10- HKI ... Trang 22 c/ 4s2 Giáo án hóa 10- HKI CHƯƠNG bảng tuần hoàn nGUYÊN Tố hóa học đònh luật tuần hoàn tiết lý thuyết + tiết luyện tập Bài Bảng tuần hồn ngun tố hóa học Sơ lược phát minh bảng tuần hồn ... Trang 24 Giáo án hóa 10- HKI Hoạt động thầy trò Nội dung Bài Bảng Tuần Hồn Các Ngun Tố Hóa Học Hoạt động 1: GV: hướng dẫn học sinh nghiên cứu SGK lịch sử phát minh bảng tuần hồn Dựa vào bảng tuần...
 • 124
 • 226
 • 0

Giáo án hóa học 12 bản

Giáo án hóa học 12 cơ bản
... ra) Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà tất việc lập phương trình hóa phản ứng oxi hóa- khử học phản ứng theo thay đổi số oxi O2 P2O5 hóa: “Phản ứng oxi hóa – 4P khử phản ứng hóa học ... thức Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà tìm Hoạt động (củng cố bài): Sử dụng tập 1,2,3 SGK IV BTVN Các BT: 4.1-4 .12 SBT tr.29-30 Người soạn:Võ Minh Ngà  72  Giáo án giảng dạy hóa học ... trao đổi, số oxi hóa nguyên tố không thay đổi II Kết luận - Phản ứng hóa học có thay đổi số oxi hóa phản ứng oxi hóa- khử - Phản ứng hóa học thay đổi số oxi hóa, phản ứng oxi hóa khử Người soạn:Võ...
 • 11
 • 1,819
 • 14

Giáo án hóa lớp 11 - bản

Giáo án hóa lớp 11 - Cơ bản
... oxi hóa - khử (?) Thế chất oxi hóa (chất bị khử), - Chất oxi hóa chất thu electron chất khử (chất bị oxi hóa) ? - Chất Khử chất nhường electron (?) Thế trình oxi hóa (sự oxi - Quá trình oxi hóa ... động sáng tạo, có kế hoạch - Tạo sở cho học sinh cảm thấy yêu thích môn hóa học B Đồ dung – Phương Pháp I Đồ dùng 1) Giáo viên - Giáo án, hệ thống câu hỏi ôn tập 1) Học sinh - Ôn tập kiến thức hóa ... lưu huỳnh nhà lập bảng sau: - Về nhà lập bảng Page 6/70 Giáo án hóa học 11 – Ban …& Hoạt động giáo viên STT Chất SO2 SO3 H2S H2SO4 http://nhuhuy.tk Hoạt động học sinh Tính chất hóa học STT Chất...
 • 12
 • 1,848
 • 48

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 BẢN

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 CƠ BẢN
... Tơ hóa học: Điều chế từ phản ứng hóa học Giáo án hóa học 12 GV : yêu cầu - HS: Lấy VD số vật liệu tơ 24 Trường THPT Khánh Hưng a- Tơ nhân tạo: Từ vật liệu có sẵn tự nhiên chế biến phương pháp hóa ... Tiết : 36 Giáo án hóa học 12 Bài 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG 31 Trường THPT Khánh Hưng Gv: Trần Quốc Tẻn CỦA KIM LOẠI I Mục tiêu: Nắm đặc điểm chung cấu tạo ngtử kim loại, từ suy t/c hóa học chung ... cao Giáo án hóa học 12 34 Trường THPT Khánh Hưng Ăn mòn hóa học ? Đặc điểm, chất cho vd Gv: Trần Quốc Tẻn Đ : Không phát sinh dòng điện, tốc độ ăn mòn phụ thuộc vào t o Bản chất: Là trình oxi hóa...
 • 38
 • 1,018
 • 11

Giáo án hóa học 12 (Cơ bản)

Giáo án hóa học 12 (Cơ bản)
... tượng Dự đốn phản ứng hóa học xảy Viết phản ứng cặp oxi hóa khử II Chuẩn bị: -Dung cụ hóa chất dùng t/n minh họa III Hoạt động dạy học 1.Ổn định lớp Bài cũ: Nêu t/c hóa học chung kim loại? cho ... oxi hóa khử, chất khử oxi hóa Mn+ + ne M Với q trình oxi hóa khử ta có cặp oxi hóa khử Mn+/M.Trong đó: Mn+ chất oxi hóa kim loại M chất khử Cu2+ + 2e Cu Cặp oxi hóa khử: Cu2+/Cu Cu2+: chất oxi hóa ... Ag+ + 1e Ag + Cặp oxi hóa khử Ag / Ag Ag+: chất oxi hóa Ag: chất khử Hoạt động HS: So sánh tính khử Fe, Cu từ so sánh tính oxi hóa Cu2+ Fe2+ 2.So sánh tính chất căp oxi hóa khử Nêu kim loại Mcó...
 • 44
 • 722
 • 8

Tài liệu giáo án hóa học 12 bản (đầy đủ)

Tài liệu giáo án hóa học 12 cơ bản (đầy đủ)
... kiện phản 18 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 ứng C12H22O11 + H 2O H+, t0 C6H12O6 + C6H12O6 glucozơ fructozơ Sản xuất ứng dụng : a Sản xuất saccarozơ: HS xem SGK nghiên cứu cơng đoạn q - ... MỤC TIÊU: 17 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Kiến thức: HS biết - Cơng thức phân tử, đặc điểm cấu tạo tính chất vật lí ( trạng thái, màu sắc, mùi, vị, độ tan ), tính chất hóa học saccarozơ ... hóa học peptit ( pứ thủy phân ) - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hóa học protein ( đơng tụ, pứ thủy phân, pứ màu protein với Cu(OH)2 Vai trò protein sống 30 Giáo án Hóa học 12...
 • 120
 • 1,466
 • 21

Giáo án hóa học 12 bản full

Giáo án hóa học 12 cơ bản full
... phản ứng hóa học đặc trưng chúng Kĩ năng: - So sánh nhận dạng saccarozơ, tinh bột xenlulozơ - Viết PTHH minh hoạ cho tính chất hố học hợp chất - Rèn luyện cho HS phương pháp tư khoa học, từ cấu ... suy tính chất hố học thơng qua giải tập luyện tập - Giải tập hố học hợp chất cacbohiđrat Thái độ: Phát huy khả tư học sinh, tinh thần học tập tích cực II TRỌNG TÂM: - Giải tập hố học hợp chất cacbohiđrat ... halogen học - Phản ứng tách hiđro - Khơng làm màu dung dịch KMnO4 Cơng thức chung Tính chất hố học Điều chế - Có liên kết đơi, mạch hở - Có đf mạch cacbon, đf vị trí liên kết đơi đồng phân hình học...
 • 178
 • 2,442
 • 9

Giáo án hóa học 11 bản full

Giáo án hóa học 11 cơ bản full
... theo nồng độ ion H+ III CHUẨN BỊ: Giáo viên: giáo án Học sinh: Học cũ, chuẩn bị IV PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs tự giải vấn đề hướng dẫn gv - Kết hợp sách giáo khoa để HS tự chiếm lĩnh kiến ... 3.Thái độ: Học sinh chủ động tư duy, sáng tạo để giải tập II TRỌNG TÂM: Tính chất hoá học đơn chất hợp chất nguyên tố nhóm Halogen, oxi – lưu huỳnh III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Chuẩn bị phiếu học tập ... phản ứng hoá học Hoạt động 7: Tốc độ phản ứng hoá học: - GV:? Tốc độ phản ứng hoá học ? Những Cân hoá học: yếu tố ảnh hưởng tốc độ phản ứng ? Cân Nguyên lí chuyển dịch cân bằng: hoá học ? Thí dụ:...
 • 181
 • 2,433
 • 10

GIAO AN HOA HOC 12 CO BAN

GIAO AN HOA HOC 12 CO BAN
... glyxin, alanin vµ phenylalanin (C6H5CH2-CH(NH2)-COOH, viÕt t¾t lµ Phe) Hỵp chÊt nµo sau ®©y thc lo¹i ®ipeptit ? A H2N-CH2-CONH-CH2CONH-CH2COOH B H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2CH2-CONH-CH2CH2COOH ... ho¸ sau: CH 3COOC H → CH 3CH OH → CH C HO - Ph¶n øng oxi ho¸ ancol bËc I, an ehit ↓ CH3COOH + NaOH → CH3COONa+ C2H5OH CH 3COOCH ¬ CH 3COOH C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O → CH3COOH CH3CHO + ... CTCT gän Glucoz¬ C6H12O6 CH2OH[CHOH] 4CHO thu Glucoz¬ lµ (monoan®ehit vµ poliancol) - Cã ph¶n øng cđa chøc an ehit (ph¶n øng tr¸ng b¹c) TÝnh chÊt - Cã ph¶n øng cđa chøc ho¸ häc poliancol (ph¶n...
 • 103
 • 217
 • 2

Giáo án hóa 10 HKII babr

Giáo án hóa 10 HKII cơ babr
... gìn, bảo vệ mơi Trang Giáo án hóa 10- HKII trường Hoạt động 10: củng cố Lập phương trình hóa học phản ứng oxi hóa – khử sau: Mn + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O Trang Giáo án hóa 10- HKII Chương Bài 18 (2 ... hóa học có thay đổi số oxi hóa (phản ứng oxi hóa – khử) − phản ứng hóa học khơng có thay đổi số oxi hóa (phản ứng khơng phải oxi hóa – khử) Trang 10 Giáo án hóa 10- HKII Chương Bài 19 (2 tiết) ... câu 10 trang 118, 119 SGK Câu 1: HI HBr HCl tính axit giảm HF đáp án C Câu 2: NaF + AgNO3 → đáp án A Câu : SO2 + Br2 +2H2O → 2HBr + H2SO4 chất oxi hóa đáp án B đáp án A Trang 37 Giáo án hóa 10- HKII...
 • 84
 • 217
 • 0

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 BẢN

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 CƠ BẢN
... dạy Học sinh vắng mặt Ghi 12A 12B 12G Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: Trong học Bài mới: Thời Hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bảng gian 3' * Hoạt động 1: II – TINH BỘT 22 GIÁO ÁN ... tập - Giải tập hố học hợp chất cacbohiđrat Trọng tâm: TCVL, TCHH cabohiđrat học Tư tưởng: II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: Giáo án, bảng phụ Học sinh: HS chuẩn bị bảng tổng kết hợp ... Dương Viết Long GIÁO ÁN HĨA HỌC LỚP 12 Tiết 12 KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ Ngày soạn: 19 / 09 / 2013 Kiểm tra lớp: Lớp Ngày dạy 12A 12B 12G Học sinh vắng mặt Ghi I MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA Nhằm đánh giá nhận...
 • 200
 • 235
 • 1

Giáo án hoá học 11 bản, năm học 2014 2015

Giáo án hoá học 11 cơ bản, năm học 2014 2015
... Thứ bảy ngày 20 tháng năm 2 011 ===================================================== Giáo viên: Lê Thị Vân Thuỷ - Trường THPT Cam Lộ Giáo án hoá học 11 Năm học 2014- 2015 ======================================================== ... THPT Cam Lộ 48 Giáo án hoá học 11 Năm học 2014- 2015 ======================================================== thành phần hoá học TP hoá Muối amoni: NaNO3; (NH2)2CO chính, phương pháp học NH4Cl; Ca(NO3)2; ... Giáo án hoá học 11 Năm học 2014- 2015 ======================================================== c Cho biết tên ngtố kí hiệu hoá học b Xác định ví trí : ngtố - Stt 11: Chu kì 3: Nhóm...
 • 188
 • 389
 • 1

GIÁO án hóa học 11 bản,2014

GIÁO án hóa học 11 cơ bản,2014
... theo nồng độ ion H+ III CHUẨN BỊ: Giáo viên: giáo án Học sinh: Học cũ, chuẩn bị IV PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs tự giải vấn đề hướng dẫn gv - Kết hợp sách giáo khoa để HS tự chiếm lĩnh kiến ... 3.Thái độ: Học sinh chủ động tư duy, sáng tạo để giải tập II TRỌNG TÂM: Tính chất hoá học đơn chất hợp chất nguyên tố nhóm Halogen, oxi – lưu huỳnh III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Chuẩn bị phiếu học tập ... hoá học amoniac: Tính bazơ yếu ( tác dụng với nước, dung dịch muối, axit) tính khử (tác dụng với oxi, clo) 2.Kĩ năng: - Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra thí nghiệm kết luận tính chất hoá học...
 • 181
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học 12 cơ bảngiáo án hóa học 11 cơ bản 2 cộtgiáo án hóa học 11 cơ bản 3 cộtgiáo án hoá học 11 cơ bảngiáo án hóa học 11 cơ bản cả nămgiáo án hóa học 11 cơ bản violetgiáo án hóa học 11 cơ bản trọn bộgiáo án hóa học 11 cơ bản 2012giáo án hóa học 12 cơ bản trọn bộgiáo án hóa học 12 cơ bản 3 cộtthiết kế giáo án hóa học 11 cơ bảntập giáo án hóa học 12 cơ bảngiáo án hóa học 12 cơ bản 2011giáo án hóa lớp 12 cơ bảngiáo án hóa học 12 cơ bản học kì 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ