Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 4

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 28

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 28
... Dạy lớp 5A 5A 5B 5B 5A 5A 5B Chi u Sáng Sáu Chi u 5A 5A 5A 5B TLV TLV TCTV Chính tả 3 5A 5B 5B 5A 5B TLV 5A Âm nhạc Năm 2 TLV Sáng Kĩ thuật Tập đọc LT&C LT&C 5A Kể chuyện TCTV Sinh hoạt 5A 5A 5A ... LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 28 ( Từ ngày 25/ 03 đến 29/03/2013) Họ tên: PhạmThị Miến Nhiệm vụ phân cơng: GVCN lớp 5A( Dạy phân mơn)… Thứ Hai Buổi Sáng Chi u Sáng Ba Chi u Tư Sáng Chi u Mơn Đạo đức Tập ... 2) TiÕt sáng thứ 2( dạy lớp 5B) Tiết chi u thứ 5( dạy lớp 5A) I MỤC TIÊU KiÕn thøc: Hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn KÜ n¨ng: ĐỌc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học ; tốc độ khoảng 1 15 tiếng...
 • 16
 • 284
 • 0

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 4

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 4
... trình bày - Lớp nhận xét - HS đọc to, lớp lắng nghe - Mỗi em đặt câu với từ trái nghóa - HS trình bày câu vừa đặt - Lớp nhận xét tránh Nhận xét tiết học - Về nhà làm lại vào tập 4, - Học sinh ... cầu HS ghi nhớ quy tắc đánh dấu - HS lắng nghe tiếng có nguyên âm đôi ia, iê để không đánh dấu sai vò trí TỐN ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN ( THẦY NHẬT DẠY) TiÕt BUỔI CHI U ÂM NHẠC HỌC HÁT: HÃY ... xét *Phi nghóa: trái với đạo lí Cuộc chi n tranh phi nghóa chi n tranh có mục đích xấu xa, người có lương tri ủng hộ *Chính nghóa: với đạo lí Chi n đấu nghóa chi n đấu lẽ phải, chống lại hành động...
 • 21
 • 248
 • 1

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 29

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 29
... trước lớp - HS nêu: Tình bạn đẹp Ma-ri-ơ Giuli-ét-ta; đức hy sinh cao thượng Ma-ri-ơ - HS lắng nghe CHÍNH TẢ (Nhớ – viết) ĐẤT NƯỚC TiÕt sáng thứ 2( dạy lớp 5B) Tiết chi u thứ 5( dạy lớp 5A) I ... Học sinh theo dõi hồn thiện vào VBT - Học sinh nhắc lại cá nhân BUỔI CHI U TiÕt chi u thứ ( dạy lớp 5B) Tiết sáng thứ ( dạy lớp 5A) TC TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA I MỤC TIÊU KiÕn thøc: ... HS viết tả - Giáo viên đọc lại cho học sinh sốt lỗi - Chấm chữa số (Lang, Liên, Nga, Hạnh( Lớp 5A), Trâm, Tuyết, Cơng( LỚP 5B) Hướng dẫn HS làm tập tả: Bài 2: Cho HS đọc u cầu - Giáo viên hứng...
 • 23
 • 245
 • 0

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 5

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 5
... 1’ a Giới thiệu bài: 15 b Luyện đọc: HĐ1: Một HS (giỏi) đọc - ®o¹n HĐ2: HS đọc đoạn nối tiếp - Lớp đọc thầm H: Bµi nµy chia lµm mÊy ®o¹n? - HS nối tiếp đọc đoạn - GV chia đoạn: 2đoạn * Đoạn ... Liên xô kề vai sát cánh với Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam nhiều H: Tìm chi tiết miêu tả dáng vẻ A-lếch –xây? H: Vì A- lếch- xây khiến anh Thuỷ đặc biệt ý? - Cho HS đọc đoạn - H: Tìm chi tiết miêu tả ... 3(5A) + Tiết 4(5B) - HS ®äc theo cỈp - HS lắng nghe - Anh Thuỷ gặp A-lếch- xây công trường xây dựng đất nước Việt Nam - Vóc người cao lớn, dáng đứng sừng sững … - Người ngoại quốc có vóc dáng...
 • 19
 • 405
 • 0

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 3

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 3
... đọc phần mở đầu H: Chú cán gặp nguy hiểm gì? H: Dì Năm nghó cách để cứu cán bộ? GV: Cả lớp đọc thầm lại lượt H: Dì Năm đấu trí với đòch khôn khéo để bảo vệ cán bộ? 7’ 3 H: Tình đoạn kòch làm ... kết thúc: - Thực số động tác thả lỏng 5 - Cho HS ®øng chỗ hát theo nhịp vỗ tay - GV HS hệ thống - GV nhận xét, đánh giá kết học giao nhà TiÕt 2(5A)+ Tiết 3( 5B) x x x x x x x x x x x x x x x x ... nghóa 3 Củng cố - DỈn dß: - Cho HS nhắc lại nội dung - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS lớp nhà viết hoàn chỉnh tập vào - Về nhả chuẩn bò tiết sau “ Từ trái nghóa” TiÕt 5: - Lớp nhận xét - Lớp...
 • 19
 • 246
 • 0

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 6

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 6
... mới: 1’ a Giới thiệu bài: 15 b Luyện đọc: - Cả lớp đọc thầm HĐ1: HS (giỏi) Đọc HĐ2: GV chia đoạn - Bµi nµy chia lµm ®o¹n H: Bµi nµy chia lµm mÊy ®o¹n? - HS dùng bút chì chia đoạn *Đoạn1: Từ đầu ... trước lớp - GV cho lớp thảo luận tìm cách giúp đỡ bạn GV kết luận: (lồng ghép GD KNS; Học tập TGĐĐHCM): Lớp ta có vài bạn khó khăn Bản thân bạn cần nỗ lực phấn đấu để tự vượt khó Nhưng cảm thông chia ... bài: - HS lắng nghe b Luyện đọc: 1’ 15 HĐ1: Gọi 1HS (giỏi) đọc toàn HĐ2: Cho HS đọc đoạn nối tiếp - Cả lớp đọc thầm H: Bµi nµy chia lµm mÊy ®o¹n? - ®o¹n - GV chia đoạn: đoạn - Cho HS đọc đoạn nối...
 • 20
 • 274
 • 0

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 30

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 30
... điều chỉnh) Luyện tập tả vật MRVT : Nam nữ 2 5A 5A 5A 5B TLV TLV TCTV Chính tả TLV TLV Âm nhạc Kể chuyện TCTV Sinh hoạt 3 5A 5B 5B 5A 5B 5A 5A 5A 5A 5A VBT VBT VBT Bộ lắp ghép Bảng phụ VBT VBT ... Tư Chi u Sáng Mơn Đạo đức Tập đọc Chính tả TCTV LT&C TCTV LT&C Tiết 2 Dạy lớp 5A 5A 5B 5B 5A 5A 5B Năm Chi u Sáng Sáu Chi u ĐL Bảo vệ tài ngun thiên nhiên ( T1)( KNS, BVMT) N/V : Cơ gái tương ... LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 30 ( Từ ngày 8/ 04 đến 12/04/2013) Họ tên: PhạmThị Miến Nhiệm vụ phân cơng: GVCN lớp 5A( Dạy phân mơn)… Thứ Hai Buổi Sáng Chi u Sáng Ba Tư Chi u Sáng Mơn Đạo đức Tập đọc...
 • 18
 • 253
 • 0

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 7

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 7
... mới: 1’ a Giới thiệu bài: 15 b Luyện đọc: * Gọi HS đọc toàn - Cả lớp đọc thầm theo H: Bµi nµy chia lµm mÊy ®o¹n? - Chia lµm ®o¹n - GV chia đoạn: đoạn - HS dùng viết chì đánh dấu đoạn - Cho HS đọc ... việc cá nhân - Một số HS nêu dòng chọn - Lớp nhận xét 7 - HS đọc to, lớp đọc thầm - Các nhóm đặt câu vào b¶ng nhãm - Đại diện nhóm dán phiếu làm lên bảng lớp - Cho HS làm (GV phát bút + b¶ng nhóm ... *Đoạn1: 1em đọc to - Gv chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm, hướng dẫn cách làm việc CH thảo luận: Vì nghệ só A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? - Giáo viên nhận xét, chốt đáp án: Vì bọn thuỷ thủ...
 • 22
 • 218
 • 0

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 31

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 31
... LT&C Tiết 2 Dạy lớp 5A 5A 5B 5B 5A 5A 5B Kĩ thuật Tập đọc LT&C LT&C 2 5A 5A 5A 5B TLV TLV TCTV Chính tả TLV TLV Âm nhạc 3 5A 5B 5B 5A 5B 5A 5A Kể chuyện TCTV Sinh hoạt 5A 5A 5A Tên dạy Bảo vệ ... TUẦN 31 ( Từ ngày 15/ 04 đến 19/04/2013) Họ tên: PhạmThị Miến Nhiệm vụ phân cơng: GVCN lớp 5A( Dạy phân mơn)… Thứ Hai Buổi Sáng Chi u Sáng Ba Chi u Tư Sáng Chi u Sáng Năm Chi u Sáng Sáu Chi u ... thưởng, huy chương, kỉ niệm chương - Giáo viên nhận xét, nhắc lại - Học sinh nhắc lại cá nhân BUỔI CHI U Tiết chi u thứ ( dạy lớp 5B) Tiết sáng thứ ( dạy lớp 5A) TC TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ TẢ CON...
 • 20
 • 158
 • 3

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 8

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 8
... ngữ miêu tả chi u rộng, chi u dài, chi u cao, chi u sâu • Chọn từ vừa tìm đặt câu với từ - HS đọc, lớp lắng nghe - HS lên bảng làm HS lại dùng viết chì gạch từ vật, tượng thiên nhiên - Lớp nhận ... cho cảnh rừng? - Gv chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm, hướng dẫn cách làm việc CH thảo luận: Vì rừng Khộp gọi :”Giang sơn vàng rợi”? - Giáo viên nhận xét, chốt đáp án: Vì có hoà quyện ... đánh - Lớp nhận xét dấu vào dòng chọn - Cho HS trình bày kết làm - GV nhận xét khẳng đònh dòng nghóa từ thiên nhiên ý b: Tất vật, tượng không người tạo ra.( Lồng ghép GDBVMT, giáo dục pháp 8 ...
 • 22
 • 147
 • 1

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 32

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 32
... TUẦN 32 ( Từ ngày 22/ 04 đến 26/04/2013) Họ tên: PhạmThị Miến Nhiệm vụ phân cơng: GVCN lớp 5A( Dạy phân mơn)… Thứ Hai Buổi Sáng Chi u Sáng Ba Tư Chi u Sáng Chi u Sáng Năm Chi u Sáng Sáu Chi u ... dấu phẩy) Tên dạy Kĩ thuật 5A Lắp rơ bốt ( T3) Tập đọc LT&C LT&C 5A 5A 5B TLV TLV TCTV Chính tả TLV TLV Âm nhạc Kể chuyện TCTV Sinh hoạt 3 5A 5B 5B 5A 5B 5A 5A Những cánh buồm Ơn tập dấu câu (dấu ... Chi u Sáng Sáu Chi u Mơn Đạo đức Tiết Dạy lớp 5A Dành cho địa phương: Di tích lịc sử danh lam… Tập đọc Chính tả TCTV LT&C TCTV LT&C 2 5A 5B 5B 5A 5A 5B Út Vịnh Nhớ- Viết : Bầm Luyện tập tả cảnh...
 • 20
 • 247
 • 0

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 9

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 9
... * Mơc tiªu riªng HS K-G: BiÕt ®ỵc ý nghÜa cđa t×nh b¹n II Các kĩ sống giáo dục: *GD KNS: Kĩ tư phê phán (biết phê phán, đánh giá quan niệm sai, hành vi ứng xử khơng phù hợp với bạn bè) Kĩ định ... động giáo viên Hoạt động học sinh G 10’ HĐ1: Thảo luận lớp * Mục tiêu : HS biết ý nghóa tình bạn quyền kết giao bạn bè trẻ em * Cách tiến hành: Cho lớp thảo luận theo câu hỏi gợi ýsau: - Cả lớp ... mới: - HS lắng nghe 16’ a Giới thiệu bài: - Lớp đọc thầm b Luyện đọc: * Gọi HS (giỏi) đọc lần - HS dùng viết chì đánh dấu đoạn * Giáo viên híng dÉn HS chia đoạn : đoạn - HS luyện đọc từ ngữ - Luyện...
 • 20
 • 211
 • 0

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 33

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 33
... TUẦN 33 ( Từ ngày 2/ 05 đến 4/ 05/ 2013) Họ tên: PhạmThị Miến Nhiệm vụ phân cơng: GVCN lớp 5A( Dạy phân mơn)… Thứ Năm Sáu Buổi Sáng Mơn Đạo đức Tiết Dạy lớp 5A Dành cho địa phương\ Chi u Sáng Tập ... cảm trước lớp - HS nêu :Những nội dung luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em - HS lắng nghe CHÍNH TẢ (Nghe – viết) TRONG LỜI MẸ HÁT Tiết sáng thứ 2( dạy lớp 5B) Tiết chi u thứ 5( dạy lớp 5A) I MỤC ... tập văn tả người MRVT : Trẻ em.( có điều chỉnh),(GDPL) Chi u Sáng Kĩ thuật Bảy Tập đọc LT&C LT&C Chi u HĐNGLL DUYỆT CỦA CHUN MƠN 5A 5A 5A 5B Tên dạy Lắp mơ hình tự chọn ( T1) Sang năm lên bảy(KTKTB)...
 • 14
 • 351
 • 0

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 1

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 1
... 5 2’ Tiết *GD KNS: Kĩ tự nhận thức (tự nhận thức HS lớp 5) Kĩ xác định giá trị (xác định giá trị HS lớp 5) *Mục tiêu: Giúp HS tự nhận thức thân có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng HS lớp ... dÉn gi¶i nghÜa tõ - Cho HS ®äc theo cỈp - Giáo viên đọc diễn cảm toàn 10 c Tìm hiểu bài: Đoạn 1: Từ đầu … em nghó ? H: Ngày khai trường tháng năm 19 45 có đặc biệt so với ngày khai trường khác? ... häc - Chn bÞ bµi sau HS hát kết hợp vận động phụ hoạ 3’ -Cả lớp hát lại lần Thø ba TiÕt 1: Ngày soạn: 18 /8/ 2 012 Ngày dạy: 21/ 8/2 012 THỂ DỤC GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Tỉ chøc líp- §éi h×nh Đéi...
 • 20
 • 156
 • 0

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 10

Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 10
... động giáo viên H§1: GTB - GV ghi b¶ng 1’ 37’ H§2: Hướng dẫn luyện tập Đọc thầm thơ Hướng dẫn trả lời câu hỏi: Bµi tËp 1: Đáp án d Bµi tËp 2: Đáp án a Bµi tËp 3: Đáp án a Bµi tËp 5: Đáp án a Bµi ... án a Bµi tËp 7: Đáp án a 2’ - HS dùng bút chì khoanh tròn vào chữ a, b, c, d, câu Bµi tËp 4: Đáp án b Bµi tËp 6: Đáp án c Bµi tËp 8: Đáp án c Bµi tËp 9: Đáp án c Bµi tËp 10: HĐ3 Cđng cè, dỈn ... theo - Thực - Thực theo - Tập theo tổ đạo phân đội trưởng - Chi đội trưởng điều hành, chi đội thực Ngày soạn: 21 /10/ 2012 Ngày dạy: 25/ 10/ 2012 TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (tiết...
 • 17
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an lớp 5 tuan 4giáo án lớp 5 tuần 4 luyện từ và câugiáo án lớp 5 buổi chiều tuần 4giao an lop 5 tuan 4 mon toangiao an lop 5 tuan 4 2013giao an lop 5 tuan 4 nam 2013Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP