LUẬN ÁN TIẾN SĨ Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật để phát triển nguồn gen dưa chuột bản địa vùng Tây Bắc Việt Nam

LUẬN ÁN TIẾN Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật để phát triển nguồn gen dưa chuột bản địa vùng Tây Bắc Việt Nam

LUẬN ÁN TIẾN SĨ Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật để phát triển nguồn gen dưa chuột bản địa vùng Tây Bắc Việt Nam
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM QUANG THẮNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN DƢA CHUỘT BẢN ĐỊA VÙNG TÂY BẮC ... đánh giá khai thác nguồn gen dƣa chuột Việt Nam 1.5 20 Tình hình nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác dƣa chuột giới Việt Nam 25 1.5.1 Tình hình nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác dƣa chuột ... dƣa chuột H’Mông vùng Tây Bắc 55 3.1.2 Thu thập mẫu giống dƣa chuột H’Mông vùng Tây Bắc 62 iv 3.2 Đánh giá tập đoàn nguồn gen dƣa chuột H’Mông vùng Tây Bắc 3.2.1 Đánh giá đặc điểm nông sinh học...
 • 217
 • 571
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật để phát triển nguồn gen dưa chuột bản địa vùng Tây Bắc Việt Nam (TT)

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật để phát triển nguồn gen dưa chuột bản địa vùng Tây Bắc Việt Nam (TT)
... thác nguồn gen dưa chuột Việt Nam * Đánh giá nguồn gen dưa chuột Việt Nam Công tác mô tả, đánh giá nguồn gen dưa chuột địa phương nước, đặc biệt giống dưa chuột địa vùng miền núi phía Bắc Việt Nam ... đoàn nguồn gen dưa chuột H’Mông vùng Tây Bắc 2.4.2.1 Đánh giá đặc điểm nông sinh học đa dạng hình thái mẫu giống dưa chuột H’Mông vùng Tây Bắc Thí nghiệm bố trí theo phương pháp đánh giá nguồn gen ... dung nghiên cứu - Điều tra trạng sản xuất thu thập mẫu giống dưa chuột H’Mông - Đánh giá tập đoàn nguồn gen dưa chuột H’Mông vùng Tây Bắc - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh dưa chuột...
 • 27
 • 333
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật để phát triển nguồn gen dưa chuột bản địa vùng Tây Bắc Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật để phát triển nguồn gen dưa chuột bản địa vùng Tây Bắc Việt Nam
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM QUANG THẮNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN DƢA CHUỘT BẢN ĐỊA VÙNG TÂY BẮC ... chuột giới Việt Nam 25 1.5.1 Tình hình nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác dƣa chuột giới 25 1.5.2 Tình hình nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác dƣa chuột Việt Nam 28 1.6 Đặc điểm điều kiện ... dƣa chuột H’Mông vùng Tây Bắc 62 iv 3.2 Đánh giá tập đoàn nguồn gen dƣa chuột H’Mông vùng Tây Bắc 3.2.1 Đánh giá đặc điểm nông sinh học mẫu giống dƣa chuột 63 H’Mông vùng Tây Bắc 63 3.2.2 Đánh...
 • 217
 • 282
 • 0

Luận án tiến nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) ở miền bắc việt nam

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) ở miền bắc việt nam
... biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea (Lindley) Ridley) miền Bắc Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc đặc điểm nông sinh học hoa lan Đai Châu ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - ĐINH THỊ DINH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC HOA LAN ĐAI CHÂU ... 48 2.2 Nội dung nghiên cứu 49 2.2.1 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học hoa lan Đai Châu 49 2.2.2 Nghiên cứu ảnh hƣởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trƣởng giai đoạn vƣờn ƣơm...
 • 153
 • 727
 • 5

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyên

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyên
... cao sản lượng chè xanh đặc sản Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật canh tác cho số giống chè nhập nội Thái Nguyên MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ... thiện quy trình canh tác chè nhập nội 3.2 ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC GIỐNG CHÈ NHẬP NỘI TẠI THÁI NGUYÊN 3.2.3 Năng suất giống chè nhập nội Thái Nguyên Theo dõi suất giống nhập nội năm 2003, ... học số giống chè nhập nội Việt Nam trồng điều kiện sinh thái Thái Nguyên Đây công trình nghiên cứu lựa chọn giống chè có suất, chất lượng cao, đồng thời nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác...
 • 27
 • 327
 • 0

Trang thông tin về đóng góp mới của luận án nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) ở miền bắc việt nam

Trang thông tin về đóng góp mới của luận án nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) ở miền bắc việt nam
... số sâu, bệnh hại lan Đai Châu mức dưới 10% Những kết mới luận án Đặc điểm giải phẫu quan sinh dưỡng lan Đai Châu đặc trưng cho mầm, thích nghi với điều kiện sống phụ sinh, có khả chịu ... ngừng sinh trưởng trùng với giai đoạn hoa thời gian nhiệt độ vùng xuống thấp Phun GA3 (nồng độ 150ppm) cho lan Đai Châu năm tuổi, phun thời điểm: tháng 3, tháng 6, tháng 9, điều kiện chăm sóc ... cành hoa, chiều dài số hoa cành thuận, chặt (R2= 0,8247, R2 = 0,9475) Điều có nghĩa rằng muốn nâng cao chất lượng hoa cần tác động biện pháp làm tăng sinh trưởng Cây lan Đai Châu có mùa sinh...
 • 4
 • 172
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại Thái Nguyên
... xuất chè Thái Nguyên 62 3.2 Đặc điểm nông sinh học giống chè nhập nội Thái Nguyên 63 3.2.1 Đặc điểm hình thái giống chè nhập nội Thái Nguyên 63 3.2.2 Khả sinh trưởng búp giống chè nhập ... cao sản lượng chè xanh đặc sản Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật canh tác cho số giống chè nhập nội Thái Nguyên MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ... 2.2.2 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học giống chè nhập nội Thái Nguyên 42 2.2.3 Nghiên cứu khả giâm cành giống chè nhập nội có triển vọng Thái Nguyên 42 2.2.4 Nghiên cứu số biện...
 • 237
 • 497
 • 0

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận có triển vọng tại huyện ngân sơn tỉnh bắc kạn

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận có triển vọng tại huyện ngân sơn tỉnh bắc kạn
... tế xã hội tỉnh miền núi phía bắc Chính lý tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật số dòng, giống mận triển vọng huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn ” 1.2 ... đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật số dòng, giống mận triển vọng huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn ” Mục đích đề tài - Xác định khả sinh trưởng, phát triển suất, chất lượng số dòng, giống mận ... cứu ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật đến suất, chất lượng mận 2.4 Chỉ tiêu phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Nội dung Nghiên cứu số đặc điểm nông sinh học dòng, giống mận Ngân Sơn Phương pháp bố trí...
 • 124
 • 455
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) ở miền bắc việt nam

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan đai châu (rhynchostylis gigantea (lindley) ridley) ở miền bắc việt nam
... pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea (Lindley) Ridley) miền Bắc Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học hoa lan Đai Châu biện pháp kỹ ... sinh trưởng chậm, đặc biệt miền Bắc Việt Nam dẫn đến thời gian từ trồng đến hoa phải vài năm Mặt khác, đặc điểm nông sinh học chưa đánh giá cách đầy đủ Các nghiên cứu kỹ thuật trồng, chăm sóc nhằm ... 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài cung cấp dẫn liệu khoa học đặc điểm nông sinh học giải phẫu, tương quan sinh trưởng, phát triển giống lan Đai Châu Trên sở kết nghiên cứu đưa giải pháp kỹ thuật hiệu...
 • 27
 • 185
 • 0

Luận án tiến nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh nam định

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh nam định
... NễNG NGHIP V PTNT VIN KHOA HC NễNG NGHIP VIT NAM DNG TH HNG MAI Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống lúa địa ph-ơng vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định Chuyờn ngnh: Khoa hc cõy trng Mó s: 62 ... khụ Nam Trung B, Tõy Nguyờn, Nam B li gim khong 13 22% Lng ma cỏc thỏng cao im ca ma tng 12 19% phớa Bc v Nam Trung B, cũn Tõy Nguyờn v Nam B ch vo khong 2% [141] iu ú cho thy Vit Nam l ... hu phớa Nam l 2,40C; Nam Trung B l 2,10C; Tõy Nguyờn l 2,60C Kộo theo ú l lng ma tng khong 10% Tõy Bc, ụng Bc; 10% ng bng Bc B, Bc Trung B; % Nam Trung B v khong 2% Tõy Nguyờn, Nam B Lng...
 • 153
 • 458
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật đối với giống cam vinh trồng tại huyệ lục ngạn, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống cam vinh trồng tại huyệ lục ngạn, tỉnh bắc giang
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DANH ĐỨC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KĨ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG CAM VINH TRỒNG TẠI HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG Ngành: ... số đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật giống cam Vinh trồng huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang 2 Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích đề tài - Đánh giá đặc điểm nông sinh học giống cam Vinh huyện ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu tiến hành giống cam Vinh trồng huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu -...
 • 107
 • 823
 • 3

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học khả năng tổ hợp của các dòng EGMS với các dòng r mới chọn tạo tại việt nam

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và khả năng tổ hợp của các dòng EGMS với các dòng r mới chọn tạo tại việt nam
... giá đặc điểm nông sinh học khả tổ hợp dòng EGMS với dòng R tính trạng số lợng, đặc tính nông sinh học suất nhằm phân lập dòng khả tổ hợp cao đặc điểm này, sở tìm vài tổ hợp khả tổ hợp riêng ... đất khác Việt Nam Để đánh giá cách hệ thống dòng EGMS có triển vọng dòng cho phấn, tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học khả tổ hợp dòng EGMS với dòng R chọn tạo Việt Nam 1.2 Mục ... nhợc điểm trên, quan nghiên cứu nớc tiến hành chọn tạo dòng bố mẹ tổ hợp lai phù hợp với điều kiện Việt Nam Thành công việc gây tạo dòng EGMS nớc đặt sở vững cho việc tạo tổ hợp lúa lai hai dòng...
 • 96
 • 464
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật đối với giống vải hùng long tại thái nguyên

nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống vải hùng long tại thái nguyên
... mt s c im nụng sinh hc ca ging vi Hựng Long 56 3.1.1 Mt s yu t khớ hu nm 2005-2008 56 3.1.2 Nghiờn cu c im thõn cnh ging vi Hựng 59 Long 3.1.3 Nghiờn cu v ngun gc phỏt sinh v sinh trng ca cỏc ... im thõn cnh ging vi Hựng 60 Long 3.4 Thi gian phỏt sinh v sinh trng lc hố nm 2005 61 3.5 Thi gian xut hin v sinh trng ca lc thu nm 2005 63 3.6 Thi gian xut hin v sinh trng ca lc ụng nm 2005 ... Hựng Long *Yờu cu ca ti + Theo dừi c im sinh vt hc ca ging vi Hựng Long bao gm c im sinh trng, kh nng hoa, thi gian xut hin cỏc t lc mi quan h gia cỏc t lc vi nng sut, t l C/N ti cỏc thi k sinh...
 • 181
 • 392
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật đối với cây hồng không hạt trồng tại huyện yên minh- tỉnh hà giang

nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với cây hồng không hạt trồng tại huyện yên minh- tỉnh hà giang
... hồng không hạt trồng huyện Yên Minh tỉnh Giang - Nghiên cứu số đặc điểm nông sinh học giống hồng không hạt trồng huyện Yên Minh tỉnh Giang - Thử nghiệm ảnh hưởng số chất điều hòa sinh trưởng ... phát từ vấn đề đặt tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu số đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật hồng không hạt trồng huyện Yên Minh tỉnh Giang" Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... đoan luận văn: Nghiên cứu số đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật hồng không hạt trồng huyện Yên Minh tỉnh Giang thực hiện, hướng dẫn khoa học TS.Nguyễn Thế Huấn Mọi số liệu luận văn...
 • 106
 • 406
 • 2

nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật đối với giống quýt sen trồng tại huyện lục yên, tỉnh yên bái

nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống quýt sen trồng tại huyện lục yên, tỉnh yên bái
... chăm sóc quýt Sen Lục Yên, tỉnh Yên Bái 51 3.2 Kết nghiên cứu số đặc điểm sinh học giống quýt Sen 54 3.2.1 Đặc điểm hình thái quýt Sen 54 3.2.2 Đặc điểm hình thái quýt sen ... hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Nghiên cứu số đặc điểm nông sinh học giống quýt Sen trồng huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái - Nghiên cứu ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật đến hoa, ... đưa biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, sản lượng, chất lượng giống quýt Sen Yên Bái Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật...
 • 128
 • 435
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộinghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu đặc điểm nông sinh họcnghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi sa điền trung quốc tại một số vùng sinh thái miền núi phía bắc việt namluận văn nghiên cứu đặc tính nông sinh học các dòng giống bơ persea americana mills phục vụ công tác chọn tạo giống tại tây nguyênluạn án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng lpg làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hànhluan an tien si nghien cuu phat trien ben vungnghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ gừng trồng tại gia lâm hà nộiđặc điểm dịch tễ học và biện pháp phòng chống bệnh sán lá gan lớn ở việt namđánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phốiđặc điểm nông sinh học và giá trị chọn giống của 7 dòng đột biến từ giống lúa nếp pd2tìm hiểu đặc điểm nông sinh học và năng suất của một số giống lùa mì tại vĩnh phúcnghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và vi rút học của cúm aNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015