khóa luận Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của một số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 tại Gia Lâm- Hà Nội

khóa luận Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc của một số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 tại Gia Lâm- Nội

khóa luận Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của một số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 tại Gia Lâm- Hà Nội
... cao mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.4 Động thái đẻ nhánh mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.5 Động thái mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội ... Tươi, tiến hành thực đề tài: Đánh giá khả kháng bệnh bạc số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 Gia Lâm- Nội nhằm chọn lọc số mẫu giống có suất, chất lượng cao và kháng bệnh bạc để làm ... thành suất mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.12 Chất lượng xay xát số mẫu giống lúa nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.13 Tình hình nhiễm sâu bệnh tự nhiên mẫu giống...
 • 94
 • 608
 • 0

đánh giá khả năng kháng bệnh bạc của tập đoàn các giống lúa nếpđịa phương

đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phương
... chia lúa s m lúa mu n ho c lúa Xuân lúa Mùa Vi t Nam ñã t lâu hình thành v lúa v lúa Xuân v lúa Mùa, lúa Xuân sinh trư ng v ðông Xuân có n n nhi t ñ th p nên th c t th i gian sinh trư ng c a lúa ... 35 3.3 Phương pháp nghiên c u 36 3.3.1 Phương pháp kh o sát t p ñoàn gi ng lúa n p ñ a phương 36 3.3.2 Phương pháp lây nhi m ñánh giá kh kháng b nh b c nhân t o………………… 44 3.3.3 Phương ... ng - Tính kháng ngang (horizontance resistance) ñư c g i tính kháng toàn ph n, tính kháng ñ ng nh t, tính kháng ña gen… S khác gi a tính kháng ngang tính kháng d c: Tính kháng d c Tính kháng ngang...
 • 131
 • 860
 • 2

khảo sát chất lượng và khả năng kháng bệnh bạc tập đoàn các mẫu giống lúa nếp mới thu thập bằng chỉ thị phân tử

khảo sát chất lượng và khả năng kháng bệnh bạc lá tập đoàn các mẫu giống lúa nếp mới thu thập bằng chỉ thị phân tử
... đích - Khảo sát đặc điểm nông sinh học tập đoàn giống lúa nghiên cứu - Khảo sát, đánh giá chất lượng - Khảo sát, đánh giá gen mùi thơm - Khảo sát khả kháng bệnh bạc khả mang gen kháng bạc Xa4, ... Xa7 tập đoàn mẫu giống lúa nếp - Tuyển chọn số mẫu giống triển vọng để khảo nghiệm mẫu giống có phẩm chất tốt, khả kháng bạc suất cao 1.2.2 Yêu cầu - Tiến hành thí nghiệm khảo sát tập đoàn giống ... lượng khả kháng bệnh bạc tập đoàn mẫu giống lúa nếp thu thập thị phân tử DNA Chúng tiến hành khảo sát, đánh giá đặc điểm nông sinh học, tiêu chất lượng, gen mùi thơm, gen kháng bệnh bạc Xa4, xa5,...
 • 87
 • 690
 • 0

Khảo sát một số mẫu giống nếp cẩm địa phươngvụ Xuân 2015 tại Gia Lâm- Nội

Khảo sát một số mẫu giống nếp cẩm địa phương ở vụ Xuân 2015 tại Gia Lâm- Hà Nội
... vụ cho công tác lưu trữ khai thác đặc tính có lợi tiềm ẩn ,phát triển lai tạo giống lúa nếp cẩm Vì , tiến hành thực đề tài : Khảo sát số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Xuân 2015 Gia Lâm -Hà Nội ... Tuyển chọn giống lúa nếp cẩm triển vọng vụ xuân 2015. 1.2.2 Yêu cầu Bố trí thí nghiệm khảo sát, theo dõi tiêu nông sinh học mẫu giống lúa nếp cẩm địa phương Thu thập xử lý số liệu phục vụ cho kết ... tài ‘ khảo sát đặc điểm nông sinh học tập đoàn giống lúa địa phương Gia Lâm- Nội khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Kim Anh CTBk54 2.’Đánh giá khả kháng bệnh bạc số giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa...
 • 15
 • 449
 • 1

Khảo sát một số mẫu giống nếp cẩm địa phương trong vụ xuân 2015 tại gia lâm nội

Khảo sát một số mẫu giống nếp cẩm địa phương trong vụ xuân 2015 tại gia lâm hà nội
... lúa nếp cẩm, cho phép Bộ môn Di truyền Chọn giống trồng – khoa Nông học, hướng dẫn Th.S Ngô Thị Hồng Tươi tiến hành thực đề tài: Khảo sát số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Xuân 2015 Gia Lâm- ... nếp cẩm trình bày bảng 4.2: Bảng 4.2 Thời gian qua giai đoạn sinh trưởng phát triển mẫu giống nếp cẩm vụ Xuân 2015 Gia Lâm Nội Thời gian từ cấy đến …… Thời Thời Thời gian (ngày) gian gian ... học suất yếu tố cấu thành suất mẫu giống lúa nếp cẩm địa phương Đánh giá khả chống chịu với số sâu bệnh hại mẫu giống lúa nếp cẩm địa phương Thu thập xử lý số liệu phục vụ cho kết nghiên cứu...
 • 85
 • 864
 • 0

SLIDE khảo sát một số mẫu giống nếp cẩm địa phương trong vụ xuân 2015 tại gia lâm nội

SLIDE khảo sát một số mẫu giống nếp cẩm địa phương trong vụ xuân 2015 tại gia lâm hà nội
... 20 PHẦN III 3.2 ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC MẪU GIỐNG NẾP CẨM VỤ XUÂN 2015 Bảng Một số đặc điểm hình thái mẫu giống nếp cẩm vụ Xuân 2015 Gia Lâm - Nội Màu sắc STT Kí hiệu Kiểu ... thực đề tài: Khảo sát số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Xuân 2015 Gia Lâm - Nội nhằm chọn lọc số giống có suất phẩm chất tốt để làm vật liệu khởi đầu trình chọn tạo giống lúa cẩm MỤC ĐÍCH, ... nghiệm đánh giá đặc điểm nông sinh học số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Xuân năm 2015 Gia Lâm- Nội, rút số kết luận sau: Về thời gian sinh trưởng: Đa số mẫu giống lúa thí nghiệm thuộc nhóm trung...
 • 38
 • 311
 • 0

đánh giá đặc điểm nông sinh học, khả năng kết hợp và tính kháng bệnh bạc của một số dòng tgms mới

đánh giá đặc điểm nông sinh học, khả năng kết hợp và tính kháng bệnh bạc lá của một số dòng tgms mới
... ñược bệnh bạc lúa, tiến hành ñề tài: “ðánh giá ñặc ñiểm nông sinh học, khả kết hợp tính kháng bệnh bạc số dòng TGMS mới 1.2 Mục ñích ñề tài - Tuyển chọn ñược dòng TGMS số ñặc ñiểm nông sinh ... dung nghiên cứu - ðánh giá ñặc ñiểm nông sinh học dòng TGMS tổ hợp lai - ðánh giá khả kháng bệnh bạc dòng TGMS tổ hợp lai - ðánh giá khả kết hợp khả cho ưu lai dòng TGMS với dòng bố ñược dùng làm ... giá khả kết hợp chung số tính trạng dòng bố mẹ Bảng 4.16 Khả kết hợp riêng theo tính trạng suất cá thể Bảng 4.17 Khả kết hợp riêng theo tính trạng bông/khóm Bảng 4.18 Khả kết hợp riêng theo tính...
 • 166
 • 252
 • 0

Báo cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam pot

Báo cáo khoa học: Khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam pot
... Khả kháng bệnh bạc dòng lúa thị (tester) chứa đa gen kháng với số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến miền Bắc Vi t Nam Resistance to Bacterial ... Xa10/11 nh dòng đối chứng IR24 có phản ứng nhiễm (S) với tất chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lúa phổ biến miền Bắc Vi t Nam Kết luận Tất tổ hợp gen chứa gen xa5 có khả kháng mạnh chủng vi khuẩn X oryzae ... oryzae pv oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến tỉnh miền bắc Vi t Nam Trong chủng Y9 chủng có độc tính cao, lây nhiễm cho nhiều dòng lúa chứa gen kháng bệnh bạc khác Gen xa5 gen lặn, thể phản ứng kháng...
 • 7
 • 517
 • 1

Khả năng kháng bệnh bạc của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam

Khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng lúa chỉ thị (tester) chứa đa gen kháng với một số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa phổ biến ở miền Bắc Việt Nam
... Xa10/11 nh dòng đối chứng IR24 có phản ứng nhiễm (S) với tất chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lúa phổ biến miền Bắc Vi t Nam Kết luận Tất tổ hợp gen chứa gen xa5 có khả kháng mạnh chủng vi khuẩn X oryzae ... oryzae pv oryzae gây bệnh bạc lúa phổ biến tỉnh miền bắc Vi t Nam Trong chủng Y9 chủng có độc tính cao, lây nhiễm cho nhiều dòng lúa chứa gen kháng bệnh bạc khác Gen xa5 gen lặn, thể phản ứng kháng ... lúa kháng bệnh bạc miền Bắc Vi t Nam Trong công tác lai tạo, chuyển gen để tạo giống lúa chống bệnh bạc vi c tổ hợp gen kháng, nh gen Xa7, Xa3, Xa21, xa5 với gen nhiễm chủng vi khuẩn phổ biến miền...
 • 6
 • 616
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và khả năng kháng bệnh bạc của các dòng bố và các tổ hợp hợp lúa lai hai dòng mới

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng bố và các tổ hợp hợp lúa lai hai dòng mới
... Nghiên c u lúa lai hai dòng s d ng EGMS Lúa lai hai dòng bư c ti n m i c a loài ngư i công cu c ng d ng ưu th lai lúa Hai công c di truy n b n ñ phát tri n lúa lai hai dòng dòng b t d c ñ c ch ... dòng TGMS m i kháng b nh b c lúa Dòng TGMS m i nguyên b n dòng 103S - m c a t h p lúa lai hai dòng ñ u tiên c a Vi t Nam, Vi t Lai 20 Các tác gi ñã s d ng dòng 103S lai l i v i dòng IRBB21mang ... ng nghiên c u ñã thành công, th c hi n ñ tài: Nghiên c u ñ c ñi m nông sinh h c kh kháng b nh b c c a dòng b t h p lúa lai hai dòng m i ” 1.2 M C ðÍCH VÀ YÊU C U 1.2.1 M c ñích - ðánh giá dòng...
 • 141
 • 515
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng kháng bệnh bạc của các dòng bố mẹ lúa lai

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng kháng bệnh bạc lá của các dòng bố mẹ lúa lai
... th ng lúa lai ñang ñư c phát tri n, ñó lúa lai h ba dòng lúa lai h hai dòng Lúa lai h hai dòng bư c ti n m i c a loài ngư i vi c s d ng ƯTL lúa Hai công c b n ñ phát tri n lúa lai hai dòng dòng ... g o c a lúa lai h hai dòng d ñư c c i thi n lúa lai h ba dòng, h i ch n t o dòng b r t l n Tóm l i, h th ng lúa lai hai dòng ñơn gi n nhi u so v i lúa lai ba dòng s n xu t h t lai nhân dòng b ... lúa lai hai dòng 2.2.1.1 Khái ni m v h th ng lúa lai hai dòng Lúa lai hai dòng h th ng lúa lai s n xu t h t lai F1 ph i s d ng hai lo i dòng có b n ch t di truy n khác nhau: m t dòng TGMS ho...
 • 117
 • 465
 • 0

xác định mật độ, lượng đạm bón phù hợp và khả năng kháng bệnh bạc của giống lúa tbr225 tại thái bình

xác định mật độ, lượng đạm bón phù hợp và khả năng kháng bệnh bạc lá của giống lúa tbr225 tại thái bình
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - NGUYỄN THỊ THOA XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ, LƯỢNG ĐẠM BÓN PHÙ HỢP VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH BẠC LÁ CỦA GIỐNG LÚA TBR225 TẠI THÁI ... suất sản lượng lúa gạo địa bàn tỉnh Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Xác định mật độ, lượng đạm bón phù hợp khả kháng bệnh bạc nhằm nâng cao suất hiệu kinh tế cho giống lúa TBR225 Thái Bình ... nghiên cứu đề tài Xác Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page định mật độ, lượng đạm bón phù hợp khả kháng bệnh bạc giống lúa TBR225 Thái Bình nhằm đáp ứng...
 • 119
 • 670
 • 1

Đánh giá độ thuần, khả năng kháng bệnh bạc lá, đạo ôn, rầy nâu và chất lượng các dòng g2 bốn giống lúa nếp đèo đàng, lúa tẻ khẩu dao, ble châu và pude bằng chỉ thị phân tử DNA

Đánh giá độ thuần, khả năng kháng bệnh bạc lá, đạo ôn, rầy nâu và chất lượng các dòng g2 bốn giống lúa nếp đèo đàng, lúa tẻ khẩu dao, ble châu và pude bằng chỉ thị phân tử DNA
... gen kháng b nh b c lá, ñ o ôn, r y nâu dòng G2 c a gi ng lúa b ng PCR ð phát hi n gen kháng b nh b c lá, ñ o ôn, r y nâu dòng G2 c a gi ng lúa b ng PCR ti n hành chi t tách DNA c a dòng G2 riêng ... ðánh giá ñ thu n c a dòng G2 ch n l c t gi ng lúa ðèo ñàng, Kh u dao, Ble châu, Pude - ðánh giá ch t lư ng, kh kháng b nh b c lá, ñ o ôn r y nâu c a gi ng ðèo ñàng, Kh u dao, Ble châu, Pude 1.2.2 ... ti n hành ñ tài: “ðánh giá ñ thu n, kh kháng b nh b c lá, ñ o ôn, r y nâu ch t lư ng dòng G2 b n gi ng lúa n p ðèo ñàng, lúa t Kh u dao, Ble châu Pude b ng ch th phân t DNA 1.2 M c ñích yêu c...
 • 86
 • 478
 • 0

Khảo sát đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng kháng bệnh bạc nguồn gen các lúa nếp bằng chỉ thị phân tử DNA

Khảo sát đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng kháng bệnh bạc lá nguồn gen các lúa nếp bằng chỉ thị phân tử DNA
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - MAI TH HƯƠNG KH O SÁT ðÁNH GIÁ NĂNG SU T, CH T LƯ NG VÀ KH NĂNG KHÁNG B NH B C LÁ NGU N GEN CÁC LÚA N P B ... ng ñ nh gen Xa3, Xa4, xa5, Xa7, Xa10, xa13, Xa14 gen kháng thư ng có m t gi ng lúa ñ a phương Vi t Nam Các gen kháng Xa4, xa5, Xa7, Xa21 gen có ý nghĩa quan tr ng vi c ch n t o gi ng lúa kháng ... lư ng, gen kháng b nh, ñ c bi t b nh b c ñ lai chuy n vào lúa m t chi n lư c quan tr ng vi c t o gi ng lúa t t, ch t lư ng cao kháng ñư c sâu b nh h i Ngày nay, gen quy ñ nh mùi thơm, gen kháng...
 • 109
 • 231
 • 0

Luận văn đánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau

Luận văn đánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau
... t ngô 2.1.1 Tình hình s n xu t ngô th gi i Doebley cho r ng tr ng l y h t ch y u trái ñ t, ngô ti m năng su t cao nh t Năng su t ngô M th ñ t 23 t n/ha Ngô tr ng ph thích ng r ng, ... gen ngô ñ a phương ñó ngu n gen ngô n p ph c v t o gi ng Các lo i gi ng ngô lai: Gi ng ngô lai th t o ngô lai quy c (Trên s dòng t ph i thu n) lai không quy c (có nh t m t b m không ph i dòng ... i c a dòng b m bi n ñ ng t 131,1cm ñ n 232,6cm V chi u cao cây, m t dòng s ñ ng ñ u nh t ñ nh, nhiên dòng b m dòng ngô n p t ph i ngu n g c khác nên gi a dòng b m v i chi u cao l i s...
 • 105
 • 435
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khả năng kháng bệnh bạc lánghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangkhả năng kháng bệnh héo xanh của giống lạc tk10danh gia kha nang chui man va lanh cua mot so giong lua nhatđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 20122013 tại huyện đồng văn tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai mới tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppsnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu tập tính bắt mồi phổ thức ăn và khả năng tiêu thụ vật mồi của một số loài bọ xít bắt mồinghiên cứu phổ thức ăn và khả năng tiêu thụ con mồi của một số loài bọ xít bắt mồikhả năng vận dụng kinh nghiệm của một số tập đoàn tài chính trên thế giới vào xây dựng và phát triển tập đoàn tài chính việt namnghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ gừng trồng tại gia lâm hà nộikhóa luận đánh giá khả năng bắt aflatoxin g1 của cột sắc kí ái lực miễn dịch do viện pasteur tp hcm sản xuấtđánh giá nguồn gen phục vụ chọn tạo giống lúa năng suất cao chất lượng tốt kháng bệnh bạc láNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ