Tài liệu ôn thi đại học CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Tài liệu ôn thi đại học CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Tài liệu ôn thi đại học CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
... f b ( ) ( ) ð nh lý 3: Gi s hàm s f có đ o hàm c p m t kho ng a;b ch a m x , f ' x = f có đ o hàm c p hai khác t i m x ( ) N u f '' ( x ) > hàm s a ) N u f '' x < hàm s f đ t c c đ i t i m x ... o hàm b ng ho c hàm s liên t c khơng có đ o hàm • Xét d u c i d u x qua m x hàm s có c c tr t i m x Quy t c 2: Áp d ng đ nh lý • Tìm f ' x ( ) ( V i m i x tính f '' ( x ) N u f '' ( x ) < hàm ... liên t c t i x = , khơng có đ o hàm t i x = B ng bi n thi n x −∞ −1 +∞ f' x + − + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) f (x ) +∞ −∞ V y hàm s đ t c c đ i t i m x = −1, f −1 = , hàm s đ t c c ti u t i m x =...
 • 28
 • 239
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học cực " hot"

Tài liệu ôn thi đại học cực
... Dương ========================================================= ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN Câu I: a) TXĐ: ¡ \ { 2} b) Sự biến thi n hàm số: -) Giới hạn, tiệm cận: y = −∞, lim y = +∞ ⇒ x = tiệm cận ... tiệm cận đứng +) xlim →2 x →2 +) lim y = lim y = ⇒ y = tiệm cận ngang − x →−∞ + x →+∞ -) Bảng biến thi n : y' = − < ∀x ≠ 2 ( x − 2) c) Đồ thị : -) Đồ thị cắt Ox ( −2;0 ) , cắt Oy ( 0; −1) , nhận ... = dy = ∫ π cos y ×3 × + tan y ( ) π6 6 = Câu IV: Gọi M, N trung điểm BC, AD, gọi H hình chiếu vuông góc từ N xuống SM Ta có: GV: Nguyễn Thanh Tuyền –Trường THPT Hà Bắc –Thanh Hà – Hải Dương =========================================================...
 • 7
 • 236
 • 0

Taì liệu ôn thi đại học về công suất và cực trị công suất

Taì liệu ôn thi đại học về công suất và cực trị công suất
... mắc vào mạch điện xoay chiều 50V - 50Hz - Tìm R để cơng suất mạch đạt giá trị cực đại? A 30 Ω B: 40 Ω C: 50 Ω D: 60 Ω - R thay đổi để mạch điện có cơng suất cực đại, Tính giá trị hệ số cơng suất ... 2/H, mắc vào mạng điện 200V - 50Hz Điều chỉnh R để cơng suất mạch đạt cực đại - Tính cơng suất cực đại đó? A: 100W B: 400W C: 200W D: 250 W - Giữ ngun R gắn thêm vào mạch tụ điện để cơng suất lớn ... cơng suất mạch nhau, tìm f để cơng suất mạch đạt cực đại? A: 50 Hz B: 55 Hz C: 54,3Hz D: 54,77Hz Câu 42: Mạch RLC f = f1 = 60 Hz f = f2 cơng suất mạch Khi f = 70 Hz cơng suất mạch đạt cực đại, ...
 • 7
 • 306
 • 1

tài liệu

tài liệu
... biết cách học luôn thành công, anh ấy/cô phải làm nh ững điều m ới mà anh không bao gi phải làm tr ước đó, anh s ẽ t ự d ạy cho b ản than cách nhanh chóng Làm việc cách tốt valuable giá trị, ... computers MĐ danh ngữ (danh từ) mệnh đề phụ chức danh từ, mở đầu từ để hỏi(where, what, how, why, when, who, whose, ), that, if/ whether Nói cách khác: h ầu nh danh từ câu chức MĐ danh từ nhiêu ... simple tools that ancient cultures used Nhân loại học môn học người, xã hội văn hóa ->>một lớp học nhân loại học, học công cụ đơn giản mà văn hóa cổ đại dung anxiety [æƞ'zaiəti] n.mối lo âu When...
 • 221
 • 1,187
 • 2

Tài liệu ôn thi đại học môn văn cực hay

Tài liệu ôn thi đại học môn văn cực hay
... nước thân sông không thi t đến nhau, âm thầm mà chảy “song song”, vờ không quen biết đời” (Hồ Minh Tú trường THPT Chuyên Lê Quý ôn, Bình Định) Rồi bất ngờ thay, dòng chảy mênh mông ấy, thi nhân ... khát vọng to lớn thân không thực tài Còn phụng cho hôn quân bạo chúa Lê Tương Dực ông không hợp tác Nhưng rồi, Đan Thi m xuất hiện: sắc đẹp, lời ngon tiếng tôn kính Đan Thi m làm cho Vũ xiêu lòng ... Phóng tầm mắt sông rộng thấy “Mênh mông không chuyến đò ngang”; “Không cầu gợi chút niềm thân mật” để thấm thía đơn độc trọn vẹn Hai từ “không” hai lần phủ định “không đò”, “không cầu” hai câu...
 • 162
 • 4,980
 • 21

Tài liệu ôn thi Đại học môn lịch sử cực hay

Tài liệu ôn thi Đại học môn lịch sử cực hay
... ước hữu nghị hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), xác định nguyên tắc bản: tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; không can thi p vào công việc nội nhau; không sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực với nhau; ... xuất đình trệ, đời sống nhân dân không cải thi n Về xã hội thi u dân chủ, thi u công bằng, tham nhũng… làm nhân dân bất mãn - Không bắt kịp bước phát triển khoa học kỹ thuật tiên tiến, dẫn đến khủng ... kinh tế thay đổi : Tỉ trọng nông nghiệp tổng sản phẩm quốc dân giảm 36,6 % xuống 5% GNP), công nghiệp tăng (24,1 % lên 50%) + Có công nghiệp phát triển, nông nghiệp tiên tiến, sở hạ tầng đại, xã...
 • 149
 • 4,025
 • 19

tài liệu ôn thi đại học môn hóa cực hay

tài liệu ôn thi đại học môn hóa cực hay
... B P C S D Se Câu 24: Độ âm điện đại lượng đặc trưng cho khả nguyên tử A hút e tạo liên kết hóa học B đẩy e tạo thành liên kết hóa học C tham gia phản ứng hóa học D nhường nhận e tạo liên kết ... A Zn B Cu C Mg D Fe Câu 59 (CĐ 2013):Liên kết hóa học phân tử Br2 thuộc loại liên kết A ion B hiđro C cộng hóa trị không cực D cộng hóa trị có cực Câu 60 (CĐ 2013): Ở trạng thái bản, nguyên ... 1s22s22p63s1 Câu 63 (ĐH KHỐI A -2013)Liên kết hóa học nguyên tử phân tử HCl thuộc loại liên kết A cộng hóa trị không cực B ion C cộng hóa trị có cực D hiđro Câu 64 (ĐH KHỐI B -2013)Cho giá trị...
 • 94
 • 169
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa học cực hay

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa học cực hay
... (4) (5) (6) (7) (8) (9) A thay ngun tử hiđro hay nhiều gốc hiđrocacbon luỡng tính đồng thời nhóm cacboxyl nhóm amino tạp chức cacboxyl amino trùng ngưng B thay cacboxyl hay nhiều gốc hiđrocacbon ... ≥ 1, ngun), để viết phản ứng cháy thi t lập cơng thức theo phần trăm khối lượng ngun tố cụ thể Tính chất hố học este a/ Phản ứng thuỷ phân este Tính chất hố học quan trọng este phản ứng thuỷ ... TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ CHƯƠNG I ESTE - LIPIT A- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT CẦN NẮM VỮNG Khái niệm dẫn xuất axit cacboxylic - Dẫn xuất axit cacboxylic sản phẩm tạo thay nhóm hiđroxyl...
 • 133
 • 344
 • 0

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học
... Cần nhớ Công thức viết phản ứng nhiệt luyện Oxit KL A + H2 CO Al C to KL A + H2O CO2 Al2O3 CO2;CO Điều kiện KL A phải ứng sau Al dãy hoạt động hoá học BêKêtôp (K, Na, Ca, Mg, ... Ví dụ: to Cu + CO CuO + CO → o t MgO + CO → Không pứ ( Mg ứng trước Al) Bài tập áp dụng Khử hết 6,4 gam MxOy , thấy cần 2,688 lit CO (đkc) Tìm công thức oxit ? Giải Pứ: nCO = 2,688/ 22,4 = 0,12 ... số ng Cần thấy : CO không pứ với ddCa(OH)2 Tính lượng CO2: CO2 CO ddCa(OH)2 dư 14 gam kết tủa Theo đề ta có kết tủa là: CaCO3 ⇒số mol kết tủa CaCO3 14/100 = 0,14 Ta có phản ứng tạo kết tủa: ng...
 • 17
 • 1,115
 • 6

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa
... thái lai hóa t di n Kí hi u c a lai hóa t di n là: A sp B sp2 C sp3 D sp3d2 3,21 Phân t BeH2 có nguyên t Be tr ng thái lai hóa sp Nguyên t Be phân t BeH2 thu c ki u lai hóa sau ây? A Lai hóa ng ... p electrôn 89 Ch n tr l i sai: A- Trong B- Năng lư ng electrôn ám mây electron, m t C- S electrôn v nguyên t electron B- M i electron chuy n D- ng quanh h t c i m m i phân l p electrôn D Kh i ... C- S lư ng l p electrôn xa h t nhân nh t có D- lư ng cao nh t i n tích h t nhân c i m m i phân l p electrôn 97: C u hình electrôn : s 90 :Ch n tr l i úng : s p x p electrôn vào l p phân l p theo...
 • 282
 • 1,787
 • 57

Tài liệu ôn thi đại học

Tài liệu ôn thi đại học
... Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam 15 nữ Có cách chọn học sinh cho : a/ Số học sinh nam nữ tuỳ ý b/ Phải có nam nữ c/ Phải có nữ d/ Số học sinh nam không v-ợt * Bài 2: Một lớp học có 40 học sinh ... công đội niên tình nguyện giúp đỡ tỉnh mền núi , cho tỉnh có nam nữ * Bài 5: Đội tuyển học sinh giỏi tr-ờng gồm 18 em, có học sinh khối 12, học sinh khối 11 học sinh khối 10 Hỏi có cách cử học ... chọn * Ví dụ 3: Một lớp học có 30 học sinh có cán lớp.ần chọn em 30 học sinh trực tuần cho em đ-ợc chọn có cán lớp Hỏi có cách chọn * Ví dụ 4:Một tr-ờng tiểu học có 50 học sinh tiên tiến, có cạp...
 • 23
 • 689
 • 10

Tài liệu ôn thi đại học 1

Tài liệu ôn thi đại học 1
... Chuyển mol nước lỏng thành 10 00C, 1atm Tính nhiệt lượng, công U trình, biết nhiệt hóa nước 40,67kJ.mol -1 Coi nước khí lý tưởng 11 Tính biến thi n nội làm bay 10 g nước 200C, 1atm Chấp nhận nước khí ... -238,66 -393,5 -2 41, 82 -1 -1 S 298 (J.mol K ) 12 6,8 205,03 213 ,63 18 8,72 Tính hiệu ứng nhiệt đẳng áp phản ứng, hiệu ứng nhiệt đẳng tích phản ứng, biến thi n entropi phản ứng, biến thi n đẳng áp phản ... U (Không liên quan đến giá trị Cp, Cv) Người ta cung cấp nhiệt lượng kcal cho 1, 2 lit khí oxi xi lanh áp suất không đổi 1atm, khí oxi dãn nở tới thể tích 1, 5lit Tính biến thi n nội trình 10 Chuyển...
 • 3
 • 987
 • 10

Tài liệu ôn thi đại học 3

Tài liệu ôn thi đại học 3
... Nhiệt độ đông đặc naphtalen 80,60C Khi hòa tan 0,512 gam hợp chất B 7, 03 gam naphtalen dùng dịch đông đặc 75,20C Biết số nghiệm đông naphtalen 6,80C.kg/mol Tính khối lượng mol phân tử B 31 / 3, 5 gam ... hòa 700C 233 ,8 mmHg 270 gam H2O hòa tan 12 gam chất tan có áp suất bão hòa 230 ,68 mmHg Định khối lượng mol phân tử chất tan Dạng : Nhiệt độ sôi dung dịch 28/ A chất không bay hơi, không điện li ... bằng): NaNO2 + KMnO4 + H2SO4 → NaNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 19/ Tính khối lượng Na2S2O3.5H2O cần thi t để pha chế 500 ml dung dịch Na2S2O3 0,2N cho phản ứng: S O32 + I2 → S O62 + 2IDạng : Độ tan...
 • 5
 • 1,921
 • 12

Tài liệu ôn thi đại học 3

Tài liệu ôn thi đại học 3
... 72 + 14H+ + 6e- ⇋ 2Cr3+ + 7H2O E0 = 1 ,33 V Cl2 + 2e- ⇋ 2Cl- E0 = 1 ,36 V Biết Cr2 O72 (dd ) + 14H+(dd) + 6e- → 2Cr3+(dd) + 7H2O(l) E0Cl2 /2Cl- = 1 ,36 V E0Cr2 O 72 /Cr3+ = 1 ,33 V Dạng 4: Hằng số cân ... AgNO3, bình (2) chứa dung dịch Bi(NO3 )3 Bình (1) có 0,9 gam Ag thoát catot Cho biết số gam Bi thoát catot bình (2) Biết MBi = 209 13 Có hai bình điện phân mắc nối tiếp Bình (1) chứa dung dịch 0 ,37 25 ... Một pin điện ráp cực nhôm nhúng dung dịch Al(NO3 )3 0,01M với cực bạc nhúng dung dịch AgNO3 2M Tìm sức điện động pin = 0,799V ; E = -1,662V E0 Al3 / Al Ag / Ag Ở 250C, điện cực tan magie tiêu...
 • 3
 • 688
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn văntài liệu ôn thi đại học toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn ngữ văntài liệu ôn thi đại học khối dtài liệu ôn thi đại học môn hóa họctài liệu ôn thi đại học môn toántài liệu ôn thi đại học môn lýtài liệu ôn thi đại học môn địa lítài liệu ôn thi đại học môn vật lýtài liệu ôn thi đại học vật lýtài liệu ôn thi đại học môn tiếntài liệu ôn thi đại học môn văn 2013tài liệu ôn thi đại học phần lượng giáctài liệu ôn thi đại học môn vật lý 2013tài liệu ôn thi đại học môn vật lý 2011Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP