Đề tài thảo luận Luật kinh tế(đhtm)

Đề tài thảo luận Luật kinh tế(đhtm)

Đề tài thảo luận Luật kinh tế(đhtm)
... An 1.2 Nếu tiến hành phân chia giá trị tài sản lại cho chủ nợ, công ty Đại Phát không đủ tài sản để chi trả Thẩm phán yêu cầu 20 cổ đông phải góp thêm tài sản theo tỷ lệ tương ứng với giá trị ... nhận xét kiện Nếu phân chia giá trị tài sản còn lại cho chủ nợ, công ty Đại Phát không đủ tài sản để chi trả Thẩm phán yêu cầu 20 cổ đông phải đóng góp thêm tài sản theo tỉ lệ tương ứng với giá ... nhân sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu công ty tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định Điều lệ công...
 • 9
 • 283
 • 1

Tài liệu Đề tài thảo luận môn kinh tế phát triển docx

Tài liệu Đề tài thảo luận môn kinh tế phát triển docx
... Hoài Nguyễn Thị Cải Nguyễn Thị Phương Vũ Thị Nụ Ngô Thị Ngọc Anh Nội dung thảo luận - Nguồn lao động với phát triển kinh tế - Nguồn lao động Việt Nam “vừa thừa, vừa thiếu”  Thừa nguồn lao động ... Nam  Những thành tựu đạt  Các vấn đề tồn  Nguyên nhân  Giải pháp I.Nguồn lao động với phát triển kinh tế Nguồn lao động phận dân số độ tuổi quy định, thực tế có tham gia lao động người việc ... 85,6% SV muốn bắt đầu môn học, giáo viên nêu yêu cầu, hướng dẫn phương pháp học, tài liệu tham khảo cách khai thác thông tin từ tài liệu tham khảo này; • 79,2% SV mong muốn môn học có nhiều tự...
 • 21
 • 4,238
 • 69

Đề tài thảo luận môn Kinh Doanh Quốc Tế ppt

Đề tài thảo luận môn Kinh Doanh Quốc Tế ppt
... dựng môi trường sản xuất sản xuất kinh doanh thuận lợi cho 20 Trường CĐKTCN Hà Nội Đề tài thảo luận môn Kinh Doanh Quốc Tế hai khu vực : kinh tế quốc doanh kinh tế tư nhân Các nỗ lực nhâmcỉ thiện ... gạo cho người tieu 12 Trường CĐKTCN Hà Nội Đề tài thảo luận môn Kinh Doanh Quốc Tế dùng nước biến động thị trường giá trách nhiệm doanhh nghiệp kinh doanh xuất gạo không quy định rõ ràng cụ thể ... thiết Cũng mà đề tài xuất gạo vấn đề quan trọng cho việc mở rộng thêm thi phần sản xuất loai gạo chất lượng cao, đáp 21 Trường CĐKTCN Hà Nội Đề tài thảo luận môn Kinh Doanh Quốc Tế ứng đa dạng...
 • 22
 • 1,618
 • 4

5 đề tài thảo luận môn kinh tế vĩ mô nâng cao

5 đề tài thảo luận môn kinh tế vĩ mô nâng cao
... Chính sách kinh tế sách kinh tế nhằm mục đích ổn định kinh tế đạt trạng thái toàn dụng lao động Hai sách kinh tế quan trọng sách tài sách tiền tệ Có thể có số sách kinh tế khác ... kinh tế khác có tác động tới kinh tế mô, sách thương mại (quota, thuế quan) song mục đích chúng ổn định kinh tế mô, nên không coi sách kinh tế Chính sách tài sách thông qua chế độ thuế ... thu nhập kinh tế giảm Đối với kinh tế nhỏ, mở Việt Nam, sách làm kìm hãm phát triển kinh tế, dùng kinh tế tăng trưởng nóng PHẦN 2: Chủ đề 2: Hãy dùng hình Mundell-Fleming (hoặc hình IS-LM-BP...
 • 26
 • 3,928
 • 68

thảo luận luật kinh tế đề tài bài tập thảo luận phá sản bài tập tình huống

thảo luận luật kinh tế đề tài bài tập thảo luận phá sản bài tập tình huống
... 12 Bài tập thảo luận phá sản Ngày 20/01/2015, công ty hợp danh X bị tuyên bố phá sản Tại thời điểm phá sản, DN có nghĩa vụ tài sản sau: - Khoản nợ trị giá tỷ đồng với ngân hàng A, chấp tài sản ... DN phá sản, tài sản bảo đảm định giá tỷ đồng - Khoản nợ trị giá 800 triệu đồng để thực hợp đồng với công ty TNHH B, bảo đảm tài sản trị giá tỷ đồng Tại thời điểm kiểm kê tài sản, giá trị tài sản ... TNHH C II Cách xử lý nghĩa vụ tài sản công ty X Chi phí phá sản Chi phí phá sản 300 triệu đồng Khoản tiền toán từ giá trị tài sản công ty X tỷ đồng sau xử lý tài sản doanh nghiệp Tiền thuế Khoản...
 • 10
 • 823
 • 0

Đề tài thảo luận giải pháp thu hút FDI trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu

Đề tài thảo luận giải pháp thu hút FDI trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu
... cao nhiều so với bình quân chung khu vực hầu quanh vùng Chương 3: Các giải pháp thu hút sử dụng hiệu vốn FDI: 3.1.Nhóm giải pháp tăng cường thu hút FDI: - Nhóm giải pháp pháp luật: Tạo lập môi trường ... 10 kinh tế hấp dẩn vốn đầu tư FDI 2.2.Tình hình FDI phân theo ngành kinh tế: Cơ cấu vốn FDI (%) năm 2012 Tỉ trọng vốn FDI vào ngành kinh tế không nhau.Dịch vụ lưu trú ăn uống lĩnh vực thu hút ... lao động…Vậy, vấn đề thu hút FDI Việt Nam sao?Có thu n lợi khó khăn gì?Bài viết trình bày vấn đề Chương 1: Tổng quan thu hút vốn đàu tư nước Việt Nam 1.1.Khái niệm FDI: Theo IMF, FDI “là hoạt động...
 • 16
 • 2,521
 • 0

đề tài thảo luận phân tích sự ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp. liên hệ thực tiễn với môi trường kinh tế ở việt nam

đề tài thảo luận phân tích sự ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp. liên hệ thực tiễn với môi trường kinh tế ở việt nam
... chọn đề tài thảo luận : Phân tích ảnh hưởng môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp liên hệ thực tiễn với môi trường kinh tế Việt Nam nhằm làm sáng tỏ ảnh hưởng môi trường kinh ... quốc tế phải có am hiểu định môi trường kinh doanh nước ngoài, nơi mà doanh nghiệp hoạt động II Môi trường kinh tế ảnh hưởng môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh quốc tế Khái niệm môi trường ... môi trường kinh doanh quốc tế Môi trường kinh doanh quốc tế tổng thể yếu tố môi trường thành phần môi trường pháp luật trị, kinh tế, văn hoá, cạnh tranh, tài chính… yếu tố tồn quốc gia kinh tế...
 • 14
 • 1,223
 • 0

Đề tài thảo luận: Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp pot

Đề tài thảo luận: Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp pot
... chọn đề tài thảo luận : Phân tích ảnh hưởng môi trường kinh tế đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp liên hệ thực tiễn với môi trường kinh tế Việt Nam” nhằm làm sáng tỏ ảnh hưởng môi trường kinh ... hành kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp kinh doanh quốc tế phải có am hiểu định môi trường kinh doanh nước ngoài, nơi mà doanh nghiệp hoạt động II Môi trường kinh tế ảnh hưởng môi trường kinh tế ... gián tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ảnh hưởng không hoạt động kết kinh doanh công ty nước hoạt động nước sở tại, mà ảnh hưởng đến kết hoạt động doanh nghiệp kinh doanh nội địa Vì...
 • 14
 • 548
 • 0

Đề tài thảo luận số 6 quản trị chiến lược: Triển khai chiến lược kinh doanh của Viettel trên thị trường Campuchia

Đề tài thảo luận số 6 quản trị chiến lược: Triển khai chiến lược kinh doanh của Viettel trên thị trường Campuchia
... DUNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTEL TRÊN THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA 2.2.1.1 Nhận diện loại hình chiến lược kinh doanh • - Chiến lược phát triển thị trường: Lí do: 14 + Trong giai đoạn 2005- 2007, Viettel ... ngũ quản trị Viettel làm gì, hoạch định chiến lược cho tương lai mà chèo lái thuyền Viettel vươn biển lớn Do đó, nhóm lựa chọn đề tài cho thảo luận quản trị chiến lược là: Triển khai chiến lược ... lượng, quảng cáo, marketing, doanh nghiệp sử dụng chiến lược kinh doanh công cụ cạnh tranh có hiệu Tài liệu tham khảo - Tập giảng quản trị chiến lược, môn quản trị chiến lược - Sách tập quản trị chiến...
 • 22
 • 1,139
 • 13

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN-Hiệu Quả Kinh Tế Của Hoạt Động ngoại thương

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN-Hiệu Quả Kinh Tế Của Hoạt Động ngoại thương
... HIỆU QUẢ KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG 2.2 1.Tiêu chuẩn hiệu kinh tế ngoại thương Hệ thống tiêu hiệu kinh tế ngoại thương NH ÓM5 1.Tiêu chuẩn hiệu kinh tế ngoại thương Hiệu kinh tế hoạt động kinh tế có ... HIỆU QUẢ KINH TẾ HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG Xác định số tiêu hiệu tài hoạt động kinh doanh xuất nhập www.hutech-06dqn.tk Hiệu tài hoạt động ngoại thương Xác định hiệu kinh tế xã hội hoạt động kinh ... NIỆM, PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG • Hoạt động ngoại thương hoạt động quan trọng lĩnh vực kinh tế đối ngoại Bao gồm : * Phân công lao động quốc tế * Thông quan xuất...
 • 59
 • 464
 • 0

Đề tài thảo luận Ý nghĩa của các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật đối với việc truy cứu trách nhiệm pháp lí chủ thể vi phạm pháp luật

Đề tài thảo luận Ý nghĩa của các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật đối với việc truy cứu trách nhiệm pháp lí chủ thể vi phạm pháp luật
... thành vi phạm pháp luật vi c tìm truy cứu trách nhiệm pháp 3.1 Ý nghĩa yếu tố mặt khách quan vi c truy cứu trách nhiệm pháp Hành vi vi phạm pháp luật yếu tố bắt buộc vi phạm pháp luật yếu tố ... Khách thể vi phạm pháp luật quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại Ý nghĩa yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật vi c truy cứu trách nhiệm pháp Các yếu tố cấu thành vi ... nghĩ chủ thể mà chưa thể thành hành vi có lỗi chủ thể chịu trách nhiệm pháp hết 3.3 Ý nghĩa yếu tố chủ thể vi c truy cứu trách nhiệm pháp Vi c xem xét tới chủ thể vi phạm pháp luật ý nghĩa...
 • 18
 • 1,601
 • 2

đề tài thảo luận nâng cao năng suất lao động của tập đoàn bưu chính viễn thông.doc

đề tài thảo luận nâng cao năng suất lao động của tập đoàn bưu chính viễn thông.doc
... tiến kỹ thuật ngày cao khả tăng nâng suất lao động lớn ý nghĩa nâng cao trình độ tiến độ kỹ thuật nhân tố định tốc độ tăng suất lao động, nâng cao hiệu kinh tế Năng suất lao động tăng nhanh làm ... sử dụng lao động: Trong yếu tố trình sản xuất, yếu tố lao động người có tính chất định Sử dụng tốt nguồn lực sức lao động, biểu mặt số lượng thời gian lao động, tận dụng hết khả lao động Lao Trung ... quốc tế 3.3.2.3 Năng suất lao động Là tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động sống Công ty lực sản xuất người lao động sáng tạo số sản phẩm vật chất có ích thời gian định thời gian lao động hao phí...
 • 88
 • 909
 • 6

Đề tài thảo luận, nôi dung Các lý thuyết về chu trình tài chính trong hệ thống thông tin kế toán.docx

Đề tài thảo luận, nôi dung Các lý thuyết về chu trình tài chính trong hệ thống thông tin kế toán.docx
... với hệ thống thông tin kế toán Các hệ thống thông tin chuyên chức cung cấp liệu đầu vào cho hệ thống thông tin kế toán liệu này, hệ thống thông tin kế toán có nhiệm vụ biến đổi chúng thành thông ... hệ thông tin quản cho lĩnh vực chức nghiệp vụ, nhằm cung cấp thông tin trợ giúp cho trình định lĩnh vực chức nh: - Hệ thống thông tin tài chính; - Hệ thống thông tin nhân lực; - Hệ thống thông ... đối thủ cạnh tranh, thông tin kĩ thuật sản xuất thông tin thị trờng lao động Nh vậy, hệ thống thông tin kế toán với hệ thống thông tin chuyên chức khác tạo nên hệ thống thông tin hoàn chỉnh phục...
 • 20
 • 1,774
 • 4

Đề tài thảo luận đại cương về kỹ thuật tuần 7

Đề tài thảo luận đại cương về kỹ thuật tuần 7
... Bốc thăm đề tài trên; - Sử dụng powerpoint để trình chiếu đề tài thảo luận của nhóm; - Sử dụng Internet để tìm hiểu thêm thông tin cho phong phú; - Không coppy (nếu coppy trừ điểm thảo luận tùy ... đó? Đề tài Câu 1: Sử dụng Internet tìm hai công viêc thực kỹ sư xây dựng? Giải thích công việc sử dụng lĩnh vực kỹ thuật? Câu 2: Vai trò em học lý thuyết? Hãy phân tích hai số vai trò đó? Đề tài ... Lấy ví dụ đề án có tính khả thi kinh tế không khả thi tài tài chính? Câu 2: Hãy tìm hiểu Internet thành tựu khoa học năm 2009? Yêu cầu: - Nhóm trưởng có trách nhiệm theo dõi làm thao luận thành...
 • 2
 • 1,028
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài thảo luận môn kinh tế lượngđề tài thảo luận môn kinh doanh quốc tếđề tài tiểu luận luật kinh tếđề tài thảo luận môn kinh tế quốc tếđề tài thảo luận môn kinh tế phát triểnđề tài thảo luận kinh tế vĩ môđề tài thảo luận môn pháp luật đại cươngđề tài thảo luận kinh tếđề tài thảo luậnđề tài thảo luận tiếng anhđề tài tiểu luận môn kinh tế quốc tếđề cương thảo luận môn kinh tế chính trịđề tài thảo luận môn quản trị dự ánđề tài thảo luận triết họcđề tài tiểu luận môn kinh tế phát triểnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)