A survey research at Nguyen Du high school Thanh Oai, Hanoi = Thái độ của giáo viên và học sinh với hiệu quả của việc dạy và học từ vựng thông qua ngữ cảnh Khảo

The application of games in teaching grammar with reference to tieng anh 10 textbook at ha trung high school, thanh hoa province

The application of games in teaching grammar with reference to tieng anh 10 textbook at ha trung high school, thanh hoa province
... 2.1 Ha Trung high school and current situation of teaching and learning English at the school 2.1.1 Ha Trung high school 10 Ha Trung high school is one of the leading schools in Thanh Hoa province ... deals with the theories of the role of grammar, students’ motivation, and the application of games in teaching grammar It is important that it is carried 35 out to investigate the application of games ... teaching and learning grammar? - What benefits does the application of games in teaching grammar bring to teachers and students? - What kinds games should be used to teach the grammar of Tieng Anh...
 • 38
 • 1,186
 • 5

a survey on parent' attiudes towards their children's learning english at the primary school = b khảo sát thái độ của phụ huynh về việc học tiếng anh của con ở trường tiểu học

a survey on parent' attiudes towards their children's learning english at the primary school = b khảo sát thái độ của phụ huynh về việc học tiếng anh của con ở trường tiểu học
... to obtain information about the < /b> parents‘ opinions about their < /b> children‘s EL learning < /b> at < /b> Hai Thanh Primary < /b> School,< /b> their < /b> aspiration and support for their < /b> children‘s learning < /b> of this subject The < /b> ... to be taught at < /b> primary < /b> school?< /b> After completing the < /b> research, the < /b> author can understand aspiration and expectation of the < /b> parents about their < /b> children‘s EL learning < /b> That will motivate the < /b> teacher ... towards < /b> their < /b> children‘s EL learning < /b> at < /b> a < /b> public primary < /b> school < /b> in Hai Phong City The < /b> data analysis has highlighted the < /b> reasons why the < /b> parents desire their < /b> children to learn English < /b> at < /b> the < /b> primary...
 • 63
 • 715
 • 1

Những biện pháp nâng cao năng lực quản lý thực hiện dự án đào tạo giáo viên Trung học cơ sở sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng phát triển châu Á

Những biện pháp nâng cao năng lực quản lý thực hiện dự án đào tạo giáo viên Trung học cơ sở sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng phát triển châu Á
... thực Dự 61 án Đào tạo giáo viên THCS Chương Các biện pháp quản đổi việc thực dự án Đào 68 tạo giáo viên Trung học sở 3.1 Kế hoạch hoá hoạt động Dự án Đào tạo giáo viên THCS 68 Biện pháp ... ngũ dự án quản tài dự án 2.1.3.1 Mô hình quản đội ngũ Dự án Đào tạo giáo viên Trung học sở Công tác quản phát triển nguồn nhân lực Dự án Đào tạo giáo viên THCS chƣa đạt đƣợc hiệu cao ... Chƣơng : sở luận đề tài nghiên cứu; Chƣơng : Thực trạng công tác quản thực Dự án Dự án Đào tạo giáo viên THCS ; Chƣơng : Các biện pháp nâng cao lực quản thực Dự án Đào tạo giáo viên THCS...
 • 100
 • 374
 • 0

Effect of teachers' feedback on freshmen's motivation to learn writing skill - a survey research at Hanoi University of business and technology

Effect of teachers' feedback on freshmen's motivation to learn writing skill - a survey research at Hanoi University of business and technology
... teacher feedback and it effect on learner motivation to write 9 I.2 Teacher feedback and its effect on learner motivation to write I.2.1 Definition of teacher feedback in language learning and ... outstanding field of motivation researching Now, we are going to look into the role of motivation in language learning I.1.2 Motivation in second/foreign language learning Motivation plays a very ... VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE STUDIES  NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN Effect of teachers’ feedback on freshmen’s motivation...
 • 89
 • 602
 • 2

Students’ Attitudes Towards the Teaching of Speaking by Native-English-Speaking Teachers A Survey Research at Thai Binh Teacher Training College

Students’ Attitudes Towards the Teaching of Speaking by Native-English-Speaking Teachers A Survey Research at Thai Binh Teacher Training College
... 2: Students’ attitudes towards native teachers advantages as native speakers 26 Table 3: Students’ attitudes towards disadvantages of native teachers as native speakers 28 Table 4: Students’ attitudes ... aims of the study are: first, to investigate what the attitudes of English majors at Thai Binh Teacher Training College towards the teaching of speaking by English native teachers are, and to what ... 3.1.1.2 Students’ attitudes towards advantages of native teachers as native speakers ……………………………………………………….26-28 3.1.1.3 Students’ attitudes towards disadvantages of native teachers as native speakers...
 • 56
 • 608
 • 0

A survey research at Nguyen Du high school Thanh Oai, Hanoi = Thái độ của giáo viên học sinh với hiệu quả của việc dạy học từ vựng thông qua ngữ cảnh Khảo

A survey research at Nguyen Du high school Thanh Oai, Hanoi = Thái độ của giáo viên và học sinh với hiệu quả của việc dạy và học từ vựng thông qua ngữ cảnh Khảo
... OF TEACHING AND LEARNING VOCABULARY IN CONTEXTS: A SURVEY RESEARCH AT NGUYEN DU HIGH SCHOOL, THANH OAI, HANOI (Thái độ giáo viên học sinh với hiệu việc dạy học từ vựng thông qua ngữ cảnh: Khảo ... 2.2.2 Class observation 22 2.3 Data collection and analysis 23 2.4 Summary 23 Chapter 3: DATA ANALYSIS AND DISCUSSION 24 3.1 Data analysis of survey questionnaire 24 3.2 Data analysis of class observation ... from 13 classes of 11th grade at Nguyen Du high school at Thanh Oai, Hanoi They are both male and female students aged from sixteen to seventeen and have learnt English at junior high school for...
 • 56
 • 577
 • 0

High school students’ errors in using English Articles as shown in their written exercises = Những lỗi trong việc sử dụng mạo từ Tiếng Anh trong các bài viết củ

High school students’ errors in using English Articles as shown in their written exercises = Những lỗi trong việc sử dụng mạo từ Tiếng Anh trong các bài viết củ
... things, errors in using articles for definite or indefinite meaning, errors in misusing articles (as in using the for generic plural or uncountable noun phrases, abstract nouns, mass nouns, using ... in using the English articles in the writings, but within a limited time, results of the study will be taken based on the following usages; the uses of articles including errors in using definite ... AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE STUDIES - - MAI THỊ NGÂN M.A MINOR THESIS High school students’ errors in using English Articles as shown in their written exercises (Những...
 • 45
 • 690
 • 1

Effects of teacher's feedback on freshmen's motivation in speaking lessons A survey research at Hanoi University of Business and Technology = Ảnh Hưởng từ phản

Effects of teacher's feedback on freshmen's motivation in speaking lessons A survey research at Hanoi University of Business and Technology = Ảnh Hưởng từ phản
... orientation, and (b) effects of the teacher's feedbacks namely corrective feedback, evaluative feedback and strategic feedback on the freshmen's motivation in speaking lessons On the base of the findings, ... English of the freshmen in Faculty of Accountancy at Hanoi University of Business and Technology was investigated with two main aspects: (a) types of motivation in terms of intrinsic and extrinsic ... VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE STUDIES  TRƯƠNG THỊ HƯƠNG EFFECTS OF TEACHER'S FEEDBACK ON FRESHMEN'S MOTIVATION IN...
 • 51
 • 644
 • 1

Designing supplementary activities to enhance listening skill for 11th graders at Lê Lai High School, Thanh Hoá = Thiết kế hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao kỹ năn

Designing supplementary activities to enhance listening skill for 11th graders at Lê Lai High School, Thanh Hoá = Thiết kế hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao kỹ năn
... TO ENHANCE LISTENING SKILL FOR 11th GRADERS AT LAI HIGH SCHOOL, THANH HÓA PROVINCE” Thiết kế hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao kỹ nghe học sinh lớp 11 trường THPT Lai, Thanh Hóa” M.A MINOR ... Hanoi, 2014 CANDIDATE’S STATEMENT I hereby certify that the thesis entitled Designing supplementary activities to enhance listening skill for 11th graders at Lai High School, Thanh Hoá is the ... the task of designing supplementary activities to enhance listening skill for the 11th graders at Lai High School, Thanh Hóa Purposes and significance of the study The study aims at the following:...
 • 66
 • 722
 • 5

Developing motivation in learning English reading skill of the students at Thieu Hoa high school, Thanh Hoa province = Phát triển động lực học kỹ năng đọc hiểu

Developing motivation in learning English reading skill of the students at Thieu Hoa high school, Thanh Hoa province = Phát triển động lực học kỹ năng đọc hiểu
... motivation in learning reading skill? Scope of the study The topic Developing motivation for learning English reading skill of students at Thieu Hoa high school, Thanh Hoa province has many interesting ... affecting motivation in learning English reading skill and the strategies to develop motivation for learning English reading skill of students at Thieu Hoa high school Significance of the study The ... into developing motivation for learning English reading skill of students at Thieu Hoa high school, Thanh Hoa province Your assistance in completing the survey is highly appreciated All the information...
 • 57
 • 776
 • 2

Learning vocabulary through language games of 7th - form student at Phuong Nam Private lower Secondary school = Nghiên cứu về việc học từ vựng thông qua các trò.PDF

Learning vocabulary through language games of 7th - form student at Phuong Nam Private lower Secondary school = Nghiên cứu về việc học từ vựng thông qua các trò.PDF
... LANGUAGE GAMES OF 7TH- FORM STUDENTS AT PHUONG NAM PRIVATE LOWER SECONDARY SCHOOL (Nghiên cứu việc học từ vựng thông qua trò chơi ngôn ngữ học sinh lớp trường THCSDL Phương Nam) M.A MINOR PROGRAME ... study Learning vocabulary through language games of 7th- form students at Phuong Nam private lower secondary school Aims of the study This study is aimed at:  Investigating the current attitudes ... effectiveness of using language games in learning vocabulary of 7th- form students at Phuong Nam private lower secondary school Methods of the study In the process of conducting this study, data is collected...
 • 15
 • 337
 • 0

Factors causing students' anxiety in English speaking classes in Le Quy Don high school, Dong Da, Hanoi = Tác nhân gây lo lắng cho học sinh trong việc nói tiếng

Factors causing students' anxiety in English speaking classes in Le Quy Don high school, Dong Da, Hanoi = Tác nhân gây lo lắng cho học sinh trong việc nói tiếng
... competence of high school learners Therefore, I decided to conduct a case study on the topic: "Factors causing students' anxiety in English speaking classes in Le Quy Don High School, Dong Da, Hanoi. " ... at Le Quy Don High School They have been learning English since 3rd grade; however, they are non major English students at my school During years of learning English in primary and secondary schools, ... study In order to explore high school students' English speaking anxiety in classes, this study investigated and analyzed non major English students at Le Quy Don high school because the researcher...
 • 49
 • 846
 • 3

NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS BOTTOM-UP AND TOP-DOWN READING TASKS: A SURVEY RESEARCH AT PHUC YEN COLLEGE OF INDUSTRY (PYCI)

NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS BOTTOM-UP AND TOP-DOWN READING TASKS: A SURVEY RESEARCH AT PHUC YEN COLLEGE OF INDUSTRY (PYCI)
... Non-English Major Students’ Attitudes Towards Bottom-up and Top-down Reading Tasks: A Survey Research at Phuc Yen College of Industry (PYCI) is the result of my own research for the Degree of ... information from the text to a visual or diagrammatic representation 1.5.1 Pre -reading tasks The pre -reading tasks in a reading are often aimed at providing anticipation and activating the reader’s ... top-down reading tasks 1.1.2 Attitudes in language learning Attitudes and learning have a close relationship A lot of researches have been proved that students with positive attitudes towards learning...
 • 58
 • 253
 • 0

Using songs to teach English vocabulary to Primary school children an action research at Dien Bien Primary school, Thanh Hoa province

Using songs to teach English vocabulary to Primary school children an action research at Dien Bien Primary school, Thanh Hoa province
... in English Therefore, the researcher intends to a research: Using songs to teach English vocabulary to Primary school children: an action research at Dien Bien Primary school, Thanh Hoa province ... free to express their styles and they felt happy In Vietnam, teaching English at primary school to children at grade has been applied since 2010 Two years after the implementation of English at primary ... Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, Allyn and Bacon, Toronto Brown H Douglas.(2000), Principles of Language Learning and Teaching, Wesley Longman, Inc, San...
 • 4
 • 807
 • 12

Students’ attitudes towards using mother tongue in EFL classrooms A survey study at Tien Lang High School, Hai Phong

Students’ attitudes towards using mother tongue in EFL classrooms A survey study at Tien Lang High School, Hai Phong
... classrooms? 1.2 What are Tien Lang students’ attitudes towards students’ use of Vietnamese in EFL classrooms? What are high- achievers’ attitudes towards using Vietnamese in EFL classrooms compared ... perceptions towards the target language Baker (1992: 9) as cited in Abidin (2012: 122) states that, In the life of a language, attitudes to that language appear to be important in language restoration, ... following questions: What are Tien Lang students’ attitudes towards the use of Vietnamese in EFL classrooms? 1.1 What are Tien Lang students’ attitudes towards teachers’ use of Vietnamese in EFL classrooms? ...
 • 71
 • 421
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: th grade students at nguyen du high schoola study on how to teach speaking communicatively to grade 10 students at tran phu high schoolsurvey questionnaire for teachers at yen the high schoolsurvey questionnaire for students at yen the high schoolon applying process approach in teaching writing skill for grade 10 non major students at dong da high schoolthe english teaching and learning situations at thac ba high schoolskills at kien an high schoolan overview of the new english textbook tieng anh 10 and the current situation of teching the textbook at tay ho high schoolquestions for student interviews at my hao high schoolof the current situation of teaching and learning english at doi can high schoolan overview of the curriculum and the textbook tieng anh 10 and the current situations of teaching english speaking at nong cong 2 high school thanh hoacommon errors in the use of comparative sentences of adjectives made by nam tien hai high school students of hanoi pedagogical university number 2thứ 9 thường được dùng là bit kiểm tra chẵn lẻ ở mỗi chu kỳ máy bit p trong thanh ghi trạng thái psw bằng 1 hay bằng 0 tùy thuộc vào quá trình kiểm tra chẵn 8 bit dữ liệu chứa trong thanh ghi acách nhìn và thái độ của nguyễn du đối với tmtđ và hnbm đời kiều hay là đời tác giảdự án đào tạo giáo viên trung học cơ sởNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI