Ảnh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp từ các khu công nghiệp đến chất lượng môi trường đất tỉnh Tây Ninh

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp từ các khu công nghiệp đến chất lượng môi trường đất tỉnh Tây Ninh
... ThS Thái Văn Nam Đồ án Tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu trước mắt  Đánh giá ảnh hưởng hoạt động công nghiệp đến chất lượng môi trường đất tỉnh Tây Ninh  Dựa kết nghiên cứu, ... cho toàn tỉnh, đánh giá chất lượng đất hàm lượng KLN khác như: As, Hg…  Khảo sát, điều tra mức độ ảnh hưởng hoạt động công nghiệp đến sức khoẻ người động vật vùng xung quanh  Môi trường đất, nước, ... Hg Loại hình công nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng KLN lớp đất mặt khu công nghiệp  Hàm lượng KLN cao, pH thấp ảnh hưởng xấu khu hệ động vật đặc biệt vi sinh vật đất Đất khu vực xung...
 • 88
 • 409
 • 2

nghiên cứu giải pháp phát triển thương hiệu hoa tây tựu, tây tựu, huyện từ liêm, nội

nghiên cứu giải pháp phát triển thương hiệu hoa tây tựu, xã tây tựu, huyện từ liêm, hà nội
... trình phát tri n t ng th vùng hoa Tây T u c a thành ph N i th i gian t i, l a ch n nghiên c u ñ tài Nghiên c u gi i pháp phát tri n thương hi u hoa Tây T u, Tây T u, huy n T Liêm, N ... tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung ðánh giá th c tr ng phát tri n gi i pháp phát tri n thương hi u hoa Tây T u, s ñó ñ xu t nh ng ñ nh hư ng gi i pháp ch y u phát tri n thương hi u hoa Tây T ... ng nh ng lý thuy t v thương hi u, phát tri n thương hi u ñ ñánh giá th c tr ng phát tri n thương hi u hoa Tây T u, ñ xu t nh ng gi i pháp ch y u phát tri n thương hi u hoa Tây T u th i gian t...
 • 142
 • 435
 • 3

NGHIÊN cứu sự ẢNH HƯỞNG của góc NGHIÊNG đầu DỤNG cụ đến CHẤT LƯỢNG mối hàn MA sát KHUẤY TRÊN tấm NHÔM PHẲNG

NGHIÊN cứu sự ẢNH HƯỞNG của góc NGHIÊNG đầu DỤNG cụ đến CHẤT LƯỢNG mối hàn MA sát KHUẤY TRÊN tấm NHÔM PHẲNG
... Thạc sĩ Mai Đăng Tuấn, nghiên cứu số thông số ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn ma sát khuấy nhôm phẳng Trong tác giả quy hoạch thực nghiệm toàn phần thông số: số vòng quay đầu khuấy, tốc độ hàn đường ... tiêu nghiên cứu Quá trình hàn ma sát khuấy chịu ảnh hưởng nhiều thông số, việc phân tích để xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn ma sát khuấy quan trọng Do vấn đề cần tiến hành: THÂN ... giãn dài mối hàn: Độ giãn dài (%) Góc nghiêng dụng cụ (độ) Góc nghiêng dụng cụ (độ) Hình Ứng suất kéo % kéo giãn với góc nghiêng đầu dao thay đổi (a) ứng suất kéo, (b) độ giãn dài mối hàn tối...
 • 34
 • 294
 • 3

NGHIÊN cứu sự ẢNH HƯỞNG của góc NGHIÊNG đầu DỤNG cụ đến CHẤT LƯỢNG mối hàn MA sát KHUẤY TRÊN tấm NHÔM PHẲNG

NGHIÊN cứu sự ẢNH HƯỞNG của góc NGHIÊNG đầu DỤNG cụ đến CHẤT LƯỢNG mối hàn MA sát KHUẤY TRÊN tấm NHÔM PHẲNG
... Thạc sĩ Mai Đăng Tuấn, nghiên cứu số thông số ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn ma sát khuấy nhôm phẳng Trong tác giả quy hoạch thực nghiệm toàn phần thông số: số vòng quay đầu khuấy, tốc độ hàn đường ... tiêu nghiên cứu Quá trình hàn ma sát khuấy chịu ảnh hưởng nhiều thông số, việc phân tích để xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn ma sát khuấy quan trọng Do vấn đề cần tiến hành: THÂN ... giãn dài mối hàn: Độ giãn dài (%) Góc nghiêng dụng cụ (độ) Góc nghiêng dụng cụ (độ) Hình Ứng suất kéo % kéo giãn với góc nghiêng đầu dao thay đổi (a) ứng suất kéo, (b) độ giãn dài mối hàn tối...
 • 34
 • 408
 • 1

đánh giá công nghệ của một số hệ thống xử lý nước thải bệnh viện nội đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả

đánh giá công nghệ của một số hệ thống xử lý nước thải bệnh viện ở hà nội và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
... h thng x nc thi bnh vin in hỡnh Hỡnh 1.1 S h thng x nc thi bnh vin 13 Lun thc s cao hc X s b hay x bc I X s b hay x bc I bao gm chn rỏc, lng cỏt, h iu ho lu lng, lng bựn s ... lng, x sinh hc hiu khớ v ym khớ qua lp vt liu m sau ú lng v kh trựng trc x vo ngun tip nhn Hỡnh 1.5 S cụng ngh x nc thi theo nguyờn hp 23 Lun thc s cao hc Nguyờn hot ng Nguyờn hp ... x thi bnh vin 36 ii Lun thc s cao hc 3.2 Cụng ngh x nc thi ca bnh vin Ph sn H Ni v bnh vin Vit c 39 3.2.1 Hin trng h thng x nc thi bnh vin 39 3.2.2 H thng x lý...
 • 94
 • 661
 • 2

ghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng trong đất vùng trồng rau, hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm đề xuất giải pháp thích hợp

ghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng trong đất vùng trồng rau, hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm và đề xuất giải pháp thích hợp
... Nghiên cứu ô rihiễm kim loại nặng Irong đất vùng trồng rau, hoa Tây Tựu huyên Từ Liêm đề xuất giải pháp thích hợp b Chủ trì dề tài: Nguyễn Xuân Hải H ọc vị: TSKH Đơn vị công tác (Khoa): Môi ... đề tài: - Đánh giá hàm lượng kim loại nậng irong môi trường đất nước vùng nghiên cứu canh tác hoa Tiìv Tựii huyện Tìr Liêm , Hà nội - Đề xuât giải pháp thích hợp để cải thiện tình hình ô nhiễm, ... nhiễm kim loại nặng đất vùng trồng rau hoa Tây Tựu, huyên Tìr Liêm đồ xuiVt giải pháp thích hơp” mộl vùng ngoại thành Hà nội, nơi chuyên đổi hoàn toàn từ canh tác lúa sang trổng hoa rau kể từ...
 • 78
 • 733
 • 2

Nghiên cứu môi trường đất, nước một số vùng ven đô sản xuất rau của Nội đề xuất giải pháp tổng hợp sản xuất rau an toàn

Nghiên cứu môi trường đất, nước một số vùng ven đô sản xuất rau của Hà Nội và đề xuất giải pháp tổng hợp sản xuất rau an toàn
... QUỐC GIA HÀ NỘI ■ m ■ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC MỘT SỐ VÙNG VEN ĐÔ SẢN XưẤT RAU CÚA HÀ NỘI VÀ ĐỂ XUẤT GIẢI TỔNG HỢP SẢN XUẤT RAU AN TOÀN Mã số: QG.06.18 ... nghiên cứu Đ ánh giá trạng môi trường sản xuất rau (đất, nước) kinh nghiệm người dân sản xuất rau Đề xuất giải pháp tổng hợp sản xuất rau an toàn nâng cao hiệu qua hoạt động hợp tác xã trồng rau an ... trồng rau ngoại thành Nội đề xuất giải pháp tổng hợp để phát triển sản xuất rau an toàn nghiên cứu với mục tiêu: - Đánh giá tình hình tổ chức hoạt động, sản xuất tiêu thụ rau HTX sản xuất...
 • 132
 • 318
 • 0

Ảnh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Nội đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Ảnh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
... động hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng thâm canh hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Nội đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường, hướng tới nghề trồng hoa bền ... _ _ Tên đề tài: Ảnh hưởng cùa hoại động thâm canh hoa aến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Nội aề xuảt giải pháp giảm thiểu ô nhiễm Mã số: QT ... thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng thâm canh hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Nội, đê xuất giải pháp bảo vệ cải thiện ô nhiễm môi trường, hướng tới nghề trồng hoa bền vững...
 • 87
 • 1,067
 • 2

Đánh giá hiện trạng sử dụng, thải bỏ thủy ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn nội đề xuất giải pháp xử lý phù hợp

Đánh giá hiện trạng sử dụng, thải bỏ thủy ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp
... phát thải th y ngân từ hoạt động y tế [10] 1.2 Thực trạng quản thải bỏ th y ngân sản phẩm chứa th y ngân từ hoạt động y tế 1.2.1 Trên giới Th y ngân sử dụng để chữa bệnh hàng kỷ Clorua th y ngân ... trạng sử dụng thải bỏ th y ngân từ hoạt động y tế số bệnh viện địa bàn Thành phố Nội đề xuất giải pháp xử phù hợp với mục tiêu nhằm góp phần bước giảm phát thại th y ngân đến loại bỏ hoàn ... th y ngân g y tế bào bị chết hay tổn thương di truyền 3.4 Đề xuất giải pháp xử phù hợp 3.4.1 X y dựng kế hoạch quản lý/ kiểm soát th y ngân ngành y tế theo định hướng loại bỏ sử dụng th y ngân: ...
 • 79
 • 668
 • 2

Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới hệ sinh thái nông nghiệp sức khỏe cộng đồng tại huyện thường tín, nội đề xuất giải pháp giảm thiểu

Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới hệ sinh thái nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng tại huyện thường tín, hà nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu
... giảm thiểu tác động hƣớng tới phát triển bền vững tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật tới hệ sinh thái nông nghiệp sức khỏe cộng đồng huyện Thường Tín, Nội ... dạng sinh học hệ sinh thái nông nghiệp vùng nghiên cứu - Khả ảnh hƣởng thuốc BVTV đến hệ sinh thái nông nghiệp sức khỏe cộng đồng vùng nghiên cứu 2.2 Phạm vi nghiên cứu Hệ sinh thái nông nghiệp Huyện ... đến sức khỏe cộng đồng vùng nghiên cứu 58 3.4 Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động thuốc BVTV đến hệ sinh thái nông nghiệp sức khỏe cộng đồng vùng nghiên cứu hƣớng tới phát triển...
 • 119
 • 757
 • 1

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hệ sinh thái đất ngập nước nội đề xuất biện pháp giảm thiểu

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hệ sinh thái đất ngập nước ở hà nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu
... triển khai đề tài Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến số hệ sinh thái đất ngập nước Nội đề xuất biện pháp giảm thiểu với mục tiêu: - Điều tra, thu thập số liệu thứ cấp đánh giá mức độ ... dong 3.4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƢỚC HÀ NỘI 3.4.1.Các kịch biến đổi khí hậu 3.4.1.1 Kịch biến đổi khí hậu Việt Nam Dựa vào phƣơng pháp dự báo ... đất ngập nƣớc Đầm Long 39 3.4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƢỚC HÀ NỘI 44 3.4.1 Các kịch biến đổi khí hậu 44 3.4.2 Tác động...
 • 71
 • 330
 • 1

Đánh giá mức độ tồn dư Polyclo Biphenyl (PCB) trong đất tại một số khu vực của Nội đề xuất giải pháp

Đánh giá mức độ tồn dư Polyclo Biphenyl (PCB) trong đất tại một số khu vực của Hà Nội và đề xuất giải pháp
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI NGUYỄN VĂN LINH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỒN DƯ POLYCLO BIPHENYL (PCB) TRONG ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU VỰC CỦA HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ... 2.3.4 Phương pháp thống kê 33 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỒN DƯ PCB TRONG ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU VỰC CỦA HÀ NỘI 3.1 Tồn PCB đất huyện Gia Lâm 34 3.1.1 Tồn PCB đất điểm đại diện ... văn bao gồm: - Đánh giá mức độ tồn PCB đất số khu vực thuộc Nội Các đánh giá chủ yếu kho chứa có tập trung nhiều biến cũ số điểm khu vực dân cư để so sánh - Đề xuất số giải pháp quản lí nhằm...
 • 107
 • 671
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của nồng độ muối tẩm ướp đến chất lượng cá tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet trong bảo quản lạnh

khảo sát ảnh hưởng của nồng độ muối tẩm ướp đến chất lượng cá tra (pangasianodon hypophthalmus) fillet trong bảo quản lạnh
... nghị Khảo sát khả ức chế vsv nồng độ muối cao theo thời gian bảo quản Khảo sát ảnh hưởng nồng độ muối đến chất lượng sản phẩm bảo quản nhiệt độ thấp Khảo sát khả liên kết gel sản phẩm ướp muối Khảo ... gian bảo quản thay đổi chất lượng tra fillet tẩm muối bảo quản lạnh 1.3 Nội dung đề tài: Khảo sát ảnh hưởng nồng độ muối đến khả ức chế vi sinh vật chất lượng sản phẩm theo thời gian bảo quản ... hợp nồng độ muối cao bảo quản nhiệt độ thấp, chất lượng sản phẩm ổn định 31 4.2.2 Ảnh hưởng nồng độ muối điều kiện bảo quản đến ẩm độ sản phẩm Bảng 4.14 Kết phân tích ẩm độ mẫu tra fillet ướp...
 • 77
 • 277
 • 0

Điều tra diễn biến số lượng của rầy chổng cánh diaphorinacitri kuwayama trên cây cam canh tại phú diễn từ liêm nội đề suất biện pháp phòng trừ hoá học

Điều tra diễn biến số lượng của rầy chổng cánh diaphorinacitri kuwayama trên cây cam canh tại phú diễn  từ liêm  hà nội và đề suất biện pháp phòng trừ hoá học
... chống rầy D.citri Trong khuôn khổ đề tài tập trung vào: Điều tra diễn biến số lượng rầy chổng cánh Diaphorina citri Kuwayama cam vùng cam canh Phú Diễn- Từ Liêm - Nội đề xuất biện pháp phòng trừ ... hại cam để nâng cao sản lượng cam canh Phú Diễn Thành phần mức độ phổ biến sâu hại cam canh Phú Diễn - Từ Liêm - Nội 3.1.Thành phần mức độ phổ biến sâu hại Phú Diễn - Từ Liêm - Nội Cam canh ... + Điều tra diễn biến số lượng rầy D.citri cam canh Phú Diễn - Từ Liêm - Nội +Đánh giá mức độ gây hại rầy D.citri cam + Biện pháp phòng trừ rầy D.citri 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp...
 • 41
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của một số trang trại tại các huyện phía nam tỉnh thái nguyênxác định nguồn gây ô nhiễm nước sông ngũ huyện khê và đề xuất giải pháp giảm thiểucác kết luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sông đàcác kết luận và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại cho tuyến sản phẩm cửa thép trên thị trường hà nội của công ty tnhh tmdv kim liênkhảo sát sự hài lòng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia cát tiên huyện tân phú tỉnh đồng nai nguyễn thị thanh trúchiện trạng môi trường làng nghề thêu ren an hoà xã thanh hà huyện thanh liêm tỉnh hà nam và một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trườngbáo cáo tốt nghiệp phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại tại cục hải quan tp hà nộiđánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố hạ long và đề xuất giải pháp quản lý theo mục tiêu phát triển bền vữngphân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại tại cục hải quan tp hà nộikết quả nghiên cứu dự báo xói bồi lòng dẫn và đề xuất giải pháp phòng tránh cho hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu longđề xuất giải pháp giảm tổn thất điện năng tại công ty điện lực đống đagiới thiệu về hệ thống core banking và đề xuất giải pháp phát triển thêm module quản lý dòng tiền cho công tykết luận và đè xuất giải pháp hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của tại công ty bắc ánghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy cyprinus centralus nguyen et mai 1994 ở thừa thiên huếnghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần saphượng hoàng tỉnh thái nguyênBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ