tiết 25: luyện tập về đường thẳng song song, đường thẳng cát nhau

tiết 63 Luyện tập về cách tránh hiện tượng tùng nghĩa NC

tiết 63 Luyện tập về cách tránh hiện tượng tùng nghĩa NC
... 09/12/2008 Tiết 63 - Tiếng Việt Luyện tập về cách tránh hiện tượng trùng nghĩa A. Phần chuẩn bị I. Mục tiêu cần đạt1. Kiến thức, kĩ năng tư duy* Giúp học sinh HS: - Nhận biết được hiện tượng trùng nghĩa. - ... trùng nghĩa, đó là hiện tượng dùng 2 từ ngữ mà từ ngữ nọ đã chứađựng nghĩa của từ ngữ kia.- Có ý thức khi dùng từ, tránh hiện tượng trùng nghĩa. - Nhưng cũng có những trường hợp khác, hiện tượng ... nghĩa. - Biết cách tránh hiện tượng trùng nghĩa khi viết và nói tiếng Việt.2. Tư tưởng- tình cảm Có ý thức trong việc dùng từ, tránh hiện tượng trùng nghĩa II. Phương tiện thực hiện - SGK, SGV,...
 • 6
 • 2,391
 • 11

Tiết 8 - luyện tập về hằng đẳng thức

Tiết 8 - luyện tập về hằng đẳng thức
... ; cột thứ hai ghi a,b,c,d,e,f,g 4. Hướng dẫn về nhà : ôn các hàng đẳng thức , lưu ý kết quả khi viết ngược lại - Làm bài tập : Trong SKG : 38 ; trong SBT : baøi 16,17/trang 5 ... y = - 3,25 P = 5(x +2y)2 – (3y + 2x)2 +(4x –y) + 3(x – 2y)(x + 2y) .3. Dạng giaiû phương trình...
 • 2
 • 6,104
 • 14

Tiết 75: Luyện tập về nhân vật giao tiếp ( NC)

Tiết 75: Luyện tập về nhân vật giao tiếp ( NC)
... TiÕt: 75TiÕt: 75 LuyÖn tËp LuyÖn tËp vÒ nhân vật giao tiếp về nhân vật giao tiếp I / I / ụn tpụn tp Nhân vật giao tiếp Nhân vật giao tiếp Quan hệ thân sơ?Quan hệ thân sơ?Quan ... trong XH chi phối nhân vật giao tiếp. nhân vật giao tiếp. * Đặt câu với những từ ngữ sau:Nhóm 1: Tiện thiếp ( tiện: hèn, khinh rẻ), ngu đệ, ngu huynh.Nhóm 2: Thiển kiến ( thiển: nông cạn), ... nhân vật giao tiếp. nhân vật giao tiếp. Vị thếVị thế: là quan hệ đ: là quan hệ đcc xác lập dựa trên địa vị xác lập dựa trên địa vị XH hay tuổi tác.XH hay tuổi tác. Bài tập...
 • 8
 • 876
 • 5

Tiết 75 Luyện tập về nhân vật giao tiếp (mẫu giáo án mới- SL)

Tiết 75 Luyện tập về nhân vật giao tiếp (mẫu giáo án mới- SL)
... Dạy lớp 12D Tiết 75 Luyện tập về nhân vật giao tiếp 1. MỤC TIÊU a .Về kiến thức Giúp HS: Biết vận dụng những hiểu biết về nhân vật giao tiếp vào việc đọc-hiểu và tạo lậpvăn bản.b .Về kĩ năng ... lậpvăn bản.b .Về kĩ năng Rèn kĩ năng tìm hiểu, phân tích nhân vật giao tiếp. c .Về thái độ Có ý thức trong việc tìm hiểu nhân vật giao tiếp trong tác phẩm văn chương.2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS ... yêu cầu của bài tập 1(SGK)- Lời lẽ của thuộc hạ khi nói về mình và khi nói về chủ tướng trái ngược nhau như thế nào?- Giải thích lí do của sự trái ngược đó- Thuộc hạ nói về mình thì khiêmnhường...
 • 3
 • 5,825
 • 7

Tiết 119- Luyện tập về chữ số La Mã

Tiết 119- Luyện tập về chữ số La Mã
... 6 tháng 3 năm 2008Toán Luyện tập S/122Bài1/122: §ång hå chØ mÊy giê?A B C Bài4/122: a.Có 5 que diêm, hÃy xếp thành số 8, số 21.b.Có 6 que diêm, hÃy xếp thành số 9.c .Với 3 que diêm ... án đúng :Ba que diêm có thể xếp được những số nào?a) III, IV, VI, XI, IX.b) III, IV, VI, XI, IX và 1 số 1 do 3 que nối vào nhaub) Câu3: Số La Ma có nguồn gốc từ nước nào trong các nước ... XI Luyện tập Bài1/122: Kiểm tra bài cũViết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La MÃI II VIII IV VI VIIVIIIIXXXI XIIVIB IXBài1/122: Luyện tập Thứ...
 • 20
 • 3,728
 • 13

Tiết 35: Luyện tập về nghĩa của từ

Tiết 35: Luyện tập về nghĩa của từ
... viÖt b. Tìm những từ đồng nghĩa với chết, đặt câu với từ đó 2. Bài tập 2a. Sự xác nhau về nghĩa giữa mỗi từ in đậm với từ chết và cho biết tác dụng của những từ ấy?2. Bác Dương thôi ... dụng của việc dùng từ trái nghĩa? Dùng từ trái nghĩa có tác dụng làm nổi bật ý đối lập, tạo ra cách nói sinh động. - Nghĩa của từ ăn trong ví dụ 1: tự cho vào cơ thể thức nuôi sống- Nghĩa ... thức nuôi sống- Nghĩa của từ ăn trong ví dụ 2: ăn ngon, mặc đẹp, sống nhàn hạ sung sướng. - Nghĩa của từ ăn trong ví dụ 3: giành phần hơn, phần thắng - Nghĩa của từ ăn trong ví dụ 4: làm...
 • 13
 • 6,104
 • 34

Tiet 32 luyen tap ve vi tri tuong doi giua hai duong tron

Tiet 32 luyen tap ve vi tri tuong doi giua hai duong tron
... tập 1: Chọn hình phù hợp với mỗi vị trí tương đối của hai đường tròna. Hai đường tròn không giao nhau: b. Hai đường tròn cắt nhau:c. Hai đường tròn tiếp xúc với nhau: (b) ; (c) ; (e) (a) ... thích hợp.trung trực +Nếu hai đường tròn cắt nhau thì đường nối tâm là của dây chung+Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên +Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là đường thẳng ... đó+Tiếp tuyến chung ngoài đoạn nối tâm, tiếp tuyến chung trong đoạn nối tâmđường nối tâmcả hai cắtkhông cắtVị trí tương đối của hai đường tròn (O,R)và(O,r) (R > r)Số giao điểmHệ...
 • 9
 • 969
 • 7

Tiết 73 luyện tập về rút gọn phân số

Tiết 73 luyện tập về rút gọn phân số
... Hướng dẫn về nhà: - Học thuộc định nghĩa phân số bằng nhau - Tính chất cơ bản của phân số - Quy tắc rút gọn phân số - Phân số tối giản và làm thế nào để có phân số tối giản- Bài tập về nhà ... rút gọn ở dạng tổng.Phải thu gọn tử,mẫu rồi chia cho ước chung khác 1 của chúng.4320151010510==++ Hướng dẫn bài 21: Trong các phân số sau đây tìm phân số không bằng phân số nào ... đà rút gọn như sau: Bạn đó giải thích: trước hết em rút gọn cho 10,rồi rút gọn cho 5. Đố emlàm như vậy đúng hay sai? Vì sao?211051010510==++ Giải:Làm như bạn đó là sai,vì đà rút...
 • 12
 • 3,607
 • 9

LUYỆN TẬP VỀ HAI MẶT PHẰNG SONG SONG pot

LUYỆN TẬP VỀ HAI MẶT PHẰNG SONG SONG pot
... dạy:07/01/2013 Tiết 15 LUYỆN TẬP VỀ HAI MẶT PHẰNG SONG SONG.A. Mục tiêu: Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản của hai mặt phẳng song song: về định nghĩa và các định lý. Về kỹ năng: -Biết cách ... A’M với mặt phẳng (AB’C’) .- Ta tìm hai điểm chung của hai mặt phẳngđó - Hướng dẫn học sinh vẽ hình.- Có nhận xét gì về hai mặt phẳng (b,BC) và (a,AD)- Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ... sử dung tích vô hướng * Bài tập về nhà Các bài tập trong sách bài tập Ngày soạn:02/03/2013 Ngày dạy:04/03/2013 Tiết 22 LUYỆN TẬP VỀ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG. I. Mục tiêu: 1....
 • 20
 • 310
 • 0

TIẾT 20: LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH, TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG doc

TIẾT 20: LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH, TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG doc
... Làm bài 4 + 5 trang 80 Sgk TIẾT 20: LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH, TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG A. MỤC TIÊU: - Viết được đúng phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua một điểm và có một ... x + y – 14 = 0 dP: x + 5y – 14 = 0 III. LUYỆN VÀ CỦNG CỐ (15’) Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau và tâm giao điểm (nếu có) của chúng. a) 2x – 5y + 3 = 0 và 5 x + 2y – 3 ... có một VTPT. - Biết xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng và tìm toạ độ giao điểm. B. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Soạn bài, tìm thêm bài tập ngoài Sgk - Học sinh: Học và làm bài ở nhà....
 • 4
 • 627
 • 0

TIẾT 6:LUYỆN TẬP(VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG pptx

TIẾT 6:LUYỆN TẬP(VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG pptx
... hãy nêu các vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. HĐTP 2 : Nhắc lại các tính chất đã học về hai đường thẳng song song, hai đường thẳng chéo nhau. - Bây giờ ta vận dụng các ... Thế nào là hai đường thẳng song song trong không gian ? 2. Nêu định lý về giao tuyến của ba mặt phẳng hệ quả của định lý đó. 3. Bài tập về nhà : Cho tứ diện ABCD . Cho I J tương ứng ... '',, AMB là điểm chung của hai mp (ABN) (BCD) nên '',, AMB thẳng hàng. Trong 'NMM , ta có : G là trung điểm của NM 'GA// 'MM, suy ra 'A...
 • 6
 • 990
 • 6

Tiet 11 luyen tap tu vuong goc den song song

Tiet 11 luyen tap tu vuong goc den song song
... hai đ ờng thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đ ờng thẳng kia.Hai đ ờng thẳng phân biệt cùng với đ ờng thẳng thứ ba thì song song với nhau. song songvuông góc song song&'()*+,-./()*+- ... tập 48 Sgk Tr99.Bài 35,36,37 trang 80 Sbt-Học thuộc các tính chất quan hệ giữa vuông góc và song song- Xem trước bài 7 Định lí. ...
 • 16
 • 194
 • 0

tiết 25: luyện tập về đường thẳng song song, đường thẳng cát nhau

tiết 25: luyện tập về đường thẳng song song, đường thẳng cát nhau
... đờng thẳng cắt nhau và các Hãy chỉ ra ba cặp đờng thẳng cắt nhau và các cặp đờng thẳng song song với nhau trong số các đờng cặp đờng thẳng song song với nhau trong số các đờng thẳng sau: thẳng ... trên trục tung.b, Hai đường thẳng song song với nhau; c, Hai đường thẳng trùng nhau. Dạng 3: Tìm điều kiện để đồ thị của hai hàm số song song, cắt nhau, trùng nhau. Bài tập 2Cho hai hàm số ... 1: Nhn dng cỏc ng thng ct nhau, ng thng song song vi nhau. B. Bi tp vn dngb.b. Các cặp đờng thẳng song song với nhau là: (d Các cặp đờng thẳng song song với nhau là: (d11) // (d) //...
 • 12
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiết 72 luyện tập về rút gọn phân sốtiết 36 luyện tập về tam giác cântiết 84 luyện tập về phương pháp lập luậngiáo án toán lớp 5 tiết 102 luyện tập về tính diện tích tiếp theo ppsgiáo án toán lớp 5 tiết 101 luyện tập về tính diện tích pdftiết 92 luyện tập về hỗn số số thập phân phần trămtiết 4 luyện tập về giải bài toántiết 2 luyện tập về từ đồng nghĩa`tiết 25 luyện tậptiết 6 luyện tập về từ đồng nghĩatiết 14 luyện tập về từ đồng nghĩatiết 22 luyện tập về từ đồng nghĩatốn tiết 25 luyện tậptiết 27 luyện tập về câu hỏitiết 102 luyện tập về tính diện tích ttNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM