Nghị định số 138 của chính phủ về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Bài 15: Luật hành chính và pháp lệnh xử phạt hành chính

Bài 15: Luật hành chính và pháp lệnh xử phạt hành chính
... dânông A với UBND xà Bài 15 Luật hành chính pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính Trong HTPL Việt Nam chúng ta đà được học những ngành luật gì ? 1- Luật Nhà nước Hiến pháp .Điều chỉnh những ... phạm luật lệ an toàn giao thông Xử phạt VPHC2- Đánh nhau , gây rối TT nơi c. cộng Xử phạt VPHC3- Trốn , lậu thuế của NN Xử phạt VPHC1- Luật hành chính là gì ? 2 - Xử lý VPHC .Là biện pháp ... phải là tội phạm hình sự theo quy định của pháp luật phải chịu xử phạt hành chính . Đặc điểm :Là hành vi trái PL xâm phạm các quy tắc quản lý NN Hành vi trái Pháp luật do cố ý hay vô ý Mức...
 • 9
 • 931
 • 18

Bài giảng CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Bài giảng CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
... xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện; đối với các vi phạm hành chính trong ... 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính. Điều 27. Chấp hành quy t định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo ... hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Nhiều người, nhiều tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì...
 • 16
 • 573
 • 1

Tài liệu CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tài liệu CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
... Nghị định này và các nghị định khác của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.3. Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính ... 121 của Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính. Điều 30. Xử vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo ... xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện; đối với các vi phạm hành chính trong...
 • 16
 • 456
 • 0

Tài liệu Xin phép thành lập cơ sở liên kết giữa bên nước ngoài với bên Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. docx

Tài liệu Xin phép thành lập cơ sở liên kết giữa bên nước ngoài với bên Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. docx
... lập sở liên kết giữa bên nước ngoài với bên Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Giáo dục Đào tạo quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục Đào ... Mô tả bước 1. Bước 1 Các cá nhân, các tổ chức giáo dục nước ngoài xin thành lập sở liên kết hoặc sở độc lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Tên bước Mô tả bước phải làm 08 (tám) ... chọn để hoạt động tại sở liên kết. 8. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc (hoặc Hiệu trưởng) của sở liên kết trong lĩnh vực giáo dục được quan có thẩm quyền...
 • 5
 • 320
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Lao động - bước phát triển mới trong lĩnh vực bảo vệ người lao động " docx

Tài liệu Báo cáo
... diện điều chỉnh pháp luật và áp dụng pháp luật. Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLLĐ (Luật sửa đổi) đợc ban hành, t tởng đó càng đợc quán triệt và quyền lợi của ngời lao động đợc bảo ... hệ lao động là có thu nhập để đảm bảo đời sống cho mình và gia đình. Vì vậy, một trong những nội dung cơ bản của vấn đề bảo vệ ngời lao động bảo vệ quyền lợi, đời sống cho họ. Khi sửa ... quan hệ lao động với nớc ngoài cho ngời lao động. Bên cạnh đó, Luật sửa đổi còn sửa Điều 135 và bổ sung Điều 135a để quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ xuất khẩu lao động, ...
 • 5
 • 425
 • 0

Quy định Số: 22/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2012-2020 potx

Quy định Số: 22/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2012-2020 potx
... định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh Rịa - Vũng Tàu giai ... 14/02/2007 của UBND tỉnh Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 200 1-2 010, xét đến 2020. Điều 5. Chánh ... 41/TTr-SCT ngày 09 tháng 7 năm 2012 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 201 2- 2020, QUY T ĐỊNH: 9 - Quy t...
 • 11
 • 471
 • 0

Quyết Định Số: 22/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2012-2020 potx

Quyết Định Số: 22/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2012-2020 potx
... Quy t định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Rịa - Vũng Tàu giai đoạn ... 41/TTr-SCT ngày 09 tháng 7 năm 2012 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 201 2- 2020, QUY T ĐỊNH: 3 - Các ... cho các Quy t định sau: 9 - Quy t định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp – tiểu thủ công...
 • 11
 • 341
 • 0

Nghị định: Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. pdf

Nghị định: Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. pdf
... Hà Nội, ng y 30 tháng 5 năm 2008NGHỊ ĐỊNH Về chính sách khuyến khích hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, d y nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. CHÍNH PHỦ Căn ... ng y, kể từ ng y đăng Công báo. Các quy định trước đ y về chính sách khuyến khích hội hoá thuộc các lĩnh vực giáo dục đào tạo, d y nghề, y tế, văn hóa; thể dục thể thao; môi trường trái với ... thực hiện hội hóa) .3. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hội hóa, việc thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định n y do Thủ tướng Chính phủ quyết định...
 • 10
 • 362
 • 0

phân tích nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. thực tiễn và giải pháp.

phân tích nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. thực tiễn và giải pháp.
... Đảng nhà nước ta trong việc quản lý cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. I. NỘI DUNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC1. Quy định của pháp ... trường. Pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục về cơ bản đã đáp ứng tương đối tốt nhu cầu điều chỉnh cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục bằng pháp luật; ... GIẢI PHÁP VỀ MẶT PHÁP LUẬT ĐỂ NÂNGCAO HIỆU QUẢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNHVỰC GIÁO DỤC 171. Đổi mới hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo...
 • 25
 • 744
 • 7

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
... HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PCPQT TRONG LĨNH VỰC GD&CSTE VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2009 2.1. Khái quát tình hình GD&CSTE Việt Nam từ 1986 đến nay Theo ước tính, trẻ em Việt Nam ... tại Việt Nam từ năm 1986 đến nay 19 1.4 Tiểu kết 22 Chương 2: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PCPQT TRONG LĨNH VỰC GD&CSTE VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 2.1 Khái quát tình hình hoạt động ... triển của các tổ chức PCPQT Việt Nam. + Phân tích các yếu tố tác động tới hoạt động của các tổ chức này. + Phân tích vị trí vai trò của các tổ chức PCPQT trong lĩnh vực GD&CSTE Việt...
 • 90
 • 1,857
 • 3

KHAI THÁC TÀI TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI CHO PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI

KHAI THÁC TÀI TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI CHO PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI
... KHAI THÁC TÀI TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI CHO PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI CHỬ THU HÀ Tóm tắt: Viện trợ của các TCPCPNN là một ... TCPCPNN của Trường Đại học Văn hoá Nội Trường Đại học Văn hoá Nội trường đại học lớn nhất của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch với chức năng chính là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho ... lịch) trong đó có Trường Đại học Văn hoá Nội. Nhiều cán bộ của Trường Đại học Văn hoá Nội đã được tham gia các lớp học nâng cao năng lực như lớp học về “Phương pháp thiết kế giáo trình và...
 • 6
 • 382
 • 1

Nghị định 48/2005/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 48/2005/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
... chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục khi có hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này và các nghị định khác của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên ... Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính một lần.Một người, một tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì ... và theo quy định của Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 3. Những hành vi vi phạm hành chính về giáo dục được quy định tại các nghị định khác...
 • 15
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dụccải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dụcxử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dụccác thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dụcthủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dụcxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcxử lý hành chính trong lĩnh vực giáo dụcxử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcnhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong lĩnh vực giáo dụcquy định về xử phạt trong lĩnh vực giáo dụcquy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộphap luật quy định về tham nhũng trong lĩnh vực giáo dụcmẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa docxmột số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục đào tạonghiệm của một số nước trong việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục đào tạoBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015