Nghị Định 138 của chinh phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Tìm hiểu pháp luật về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục

Tìm hiểu pháp luật về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục
... yếu trong tổng nguồn lực đầu cho giáo dục .Có thể thấy, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu pháp luật về giáo dục đã bước đầu quy định về hoạt động đầu trong lĩnh vực giáo dục ... của pháp luật về đầu trong lĩnh vực giáo dục. Một trong những điểm đặc thù của hoạt động đầu trong lĩnh vực giáo dục đó là “điều kiện đầu . Điều 29 Luật Đầu 2005 quy định về lĩnh vực ... hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động đầu trong lĩnh vực giáo dục, người viết đã lựa chọn vấn đề: Tìm hiểu pháp luật về hoạt động đầu trong lĩnh vực giáo dục để làm khóa...
 • 69
 • 509
 • 2

49/2005/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo duc

49/2005/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo duc
... lệnh Xử vi phạm hành chính. Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính ... quan.3. Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính một lần.Một người, một tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ... lệnh Xử vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định tại Chương II Nghị định này. Điều 24. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo...
 • 16
 • 647
 • 0

Bài giảng CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Bài giảng CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
... xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện; đối với các vi phạm hành chính trong ... 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính. Điều 27. Chấp hành quy t định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo ... hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Nhiều người, nhiều tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì...
 • 16
 • 573
 • 1

Tài liệu CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tài liệu CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
... Nghị định này và các nghị định khác của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.3. Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính ... 121 của Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính. Điều 30. Xử vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo ... xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện; đối với các vi phạm hành chính trong...
 • 16
 • 456
 • 0

Báo cáo " Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo luật tố tụng hành chính sự kế thừa, phát triển và những nội dung cần tiếp tục được hoàn thiện " docx

Báo cáo
... quyết định hành chính, hành vi hành chính không thuộc thẩm quyền xét xử thẩm theo quy định của Pháp lệnh nhưng lại thuộc thẩm quyền xét xử thẩm theo quy định của Luật tố tụng hành chính. ... định hành chính, hành vi hành chính không thuộc thẩm quyền xét xử thẩm của toà án cần được quy định ngay trong Luật tố tụng hành chính (Điều 3 - Giải thích từ ngữ). Thực tế, Luật tố tụng hành ... giá về sự kế thừa, phát triển những hạn chế của các quy định về thẩm quyền xét xử thẩm vụ án hành chính theo quy định của Luật này là cần thiết để có thể kịp thời đưa ra những giải...
 • 7
 • 927
 • 7

NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH, QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH, QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH, QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH, QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
... quan hệ pháp luật hành chính. - Năng lực pháp luật hành chính - Năng lực hành vi hành chính b/ Khách thể của quan hệ pháp luật hành chính Là lợi ích mà các bên tham gia quan hệ pháp luật hành ... hành của văn bản quy phạm pháp luật hành chính xét trên phạm vi lãnh thổ, địa giới hành chính. - Quy phạm pháp luật hành chính có hiệu lực trên phạm vi cả nước- Quy phạm pháp luật hành chính ... gia quan hệ: + Quan hệ pháp luật hành chính dọc + Quan hệ pháp luật hành chính chéo + Quan hệ pháp luật hành chính ngang Căn cứ vào tính chất quy n và nghĩa vụ giữa các bên tham gia quan hệ: ...
 • 25
 • 1,852
 • 1

Hệ thống văn bản quy định hướng dẫn về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán doc

Hệ thống văn bản quy định hướng dẫn về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán doc
... Hệ thống văn bản quy định hướng dẫn về xử vi phạm trong lĩnh vực kế toán Dưới đây là hệ thống các văn bản quy định hướng dẫn về xử vi phạm trong lĩnh vực kế toán: 1. Luật Quản ... Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Nghị định 39 có hiệu lực thi hành từ 01/08/2011 19. Một số văn bản hướng dẫn ... Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (NĐ 185); 18. Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 của Chính phủ về vi c...
 • 3
 • 455
 • 0

Nghị định: Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. pdf

Nghị định: Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. pdf
... Hà Nội, ng y 30 tháng 5 năm 2008NGHỊ ĐỊNH Về chính sách khuyến khích hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, d y nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. CHÍNH PHỦ Căn ... ng y, kể từ ng y đăng Công báo. Các quy định trước đ y về chính sách khuyến khích hội hoá thuộc các lĩnh vực giáo dục đào tạo, d y nghề, y tế, văn hóa; thể dục thể thao; môi trường trái với ... thực hiện hội hóa) .3. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hội hóa, việc thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định n y do Thủ tướng Chính phủ quyết định...
 • 10
 • 362
 • 0

Nghị định chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ppt

Nghị định chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ppt
... thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. 4. Vi c xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải căn ... hiện hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này và các nghị định khác của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến môi trường. 3. Một hành vi vi phạm hành chính trong ... phải bị xử vi phạm hành chính. 3. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này bao gồm: a) Vi phạm các quy định về thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, ...
 • 30
 • 369
 • 0

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
... HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PCPQT TRONG LĨNH VỰC GD&CSTE VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2009 2.1. Khái quát tình hình GD&CSTE Việt Nam từ 1986 đến nay Theo ước tính, trẻ em Việt Nam ... tại Việt Nam từ năm 1986 đến nay 19 1.4 Tiểu kết 22 Chương 2: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PCPQT TRONG LĨNH VỰC GD&CSTE VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 2.1 Khái quát tình hình hoạt động ... triển của các tổ chức PCPQT Việt Nam. + Phân tích các yếu tố tác động tới hoạt động của các tổ chức này. + Phân tích vị trí vai trò của các tổ chức PCPQT trong lĩnh vực GD&CSTE Việt...
 • 90
 • 1,857
 • 3

Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
... thức xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: Xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo ... niệm xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nguyên tắc, đặc điểm của xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: 2.1. Khái niệm xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: ... BẢN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 1. Khái niệm vi phạm hành chính vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Các dấu hiệu của vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; ...
 • 82
 • 884
 • 3

Nghị định 48/2005/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 48/2005/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
... chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục khi có hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này và các nghị định khác của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên ... Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính một lần.Một người, một tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì ... và theo quy định của Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 3. Những hành vi vi phạm hành chính về giáo dục được quy định tại các nghị định khác...
 • 15
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dụcxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcxử lý hành chính trong lĩnh vực giáo dụcxử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụccác thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạothanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dụccải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dụccác thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dụcthủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dụcxử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dụcquy định về xử phạt trong lĩnh vực giáo dụcquy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộmẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa docxnhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong lĩnh vực giáo dụcxử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thôngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ