ngu văn 9- canh ngày xuan cuc hay . doc

NGU VAN 9 CA NAM CUC KI HAY

NGU VAN 9 CA NAM CUC KI HAY
... tinh thần của nhân dân Việt Nam từ xa đến nay.I- Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.1. Tìm hiểu văn bản :Cây chuối trong đời sốngViệt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân28 gia đình mà ... từ vănbiến ngẫu.- Chuyện ngời con gái Nam Xơng là một trong 20 truyện ngắn của tập truyện.3. Đọc- tìm hiểu chú thích và bố cục.Nguyễn Thị Kim Ngân 49 thiên nhiên tạo nên thế giới sống động, ... thú hấp dẫn ngời đọc.* Ghi nhớ (SGK)II- Luyện tập Bài tập 1 Nguyễn Thị Kim Ngân10 Giáo án Ngữ văn 9 Năm học : 2008-20 09 Tiết 1Ngày soạn:Ngày dạy:Bài 1:phong cách hồ chí minh( Lê...
 • 354
 • 444
 • 0

16 bo det thi ngu van 9 ky II(co dap an).doc

16 bo det thi ngu van 9 ky II(co dap an).doc
... Viếng lăng Bác ” được Viễn Phương viết vào năm nào ?A. 197 5B. 197 6C. 197 7D. 197 8Câu 12 :Bài thơ được in trong tập “ Như mấy mùa xuân ” ( 197 8 ) đúng hay sai ?A. Đúng B. SaiCâu 13 : Viễn phương ... 197 02) 197 13) 197 54) 197 63. Lê Minh Khuê là nhà văn thuộc thế hệ :A. Trước cách mạng tháng Tám. B. Trong kháng chiến chống Pháp.C. Trong kháng chiến chống Mỹ. D. Trưởng thành sau năm 197 5.4. ... Hải ĐÁP ÁN ĐỀ BỘ ĐỀ 12 I TRĂC NGHIỆM : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BỘ ĐỀ 2ĐỀ THI HỌC KỲ IIMôn : Ngữ Văn - Lớp 9 - Thời gian 90 ’I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM )Câu 1 : Văn bản “ Chó sói và...
 • 29
 • 567
 • 2

van 9 tiết 1->30 cuc hay

van 9 tiết 1->30 cuc hay
... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………… /// Tuần 3 Soạn: 2 /9/ 20 09 Tiết 13 Giảng 9A: 4 /9/ 20 09 9B: 3 / 9/ 20 09 TIẾNG VIỆT CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (Tiếp theo )I. MỤC TIÊU ... (1p)-Về học soạn tiết 2*- Rót kinh nghiÖm: ……… .…………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………… /// Tuần 1 Soạn: 16 /8/ 20 09 Tiết 2 Giảng 9A: 19/ 8/ 20 09 9B:17/8/ 20 09 PHONG CÁCH ... 39 II. LUYỆN TẬP:* Bài 1:- Cô học viên nhầm lẫn trong việc dùng từ "chúng ta" thay vì "chuùng em" Tuần 1 Soạn: 16 /8/ 20 09 Tiết 1 Giảng 9A:17 /8/ 20 09 9B:17/8/ 20 09 ...
 • 82
 • 305
 • 0

giao an ngũ van 9 ( t 1-36 tuyet hay)

giao an ngũ van 9 ( t 1-36 tuyet hay)
... khủng khiếp của chiến tranh h t nhân . - T nh toán lí thuy t : kho vũ khí ấy “ Có thể tiêu di t các hành tinh đang xoay quanh m t trời. . . hệ m t trời ” T nh ch t hệ trọng của vấn đề . ... lời trần thu t và những lời đối thoại trong truyện ? ( T c giả đã có sự sắp xếp , thêm b t hoặc t đậm m t số t nh ti t có ý nhghóa quan trọng > truyện hấp dẫn và sinh động hơn ).- Phân t ch ... sưu t m m t số t ngữ xưng hô trong tiếng Vi t và cho bi t cách dùng những t ngũ đó ? so sánh với t xưng hô trong tiếng Anh . Để HS thấy rõ sự tinh t trong cách xưng hô của người Vi t ,...
 • 170
 • 414
 • 0

ự choọn ngữ văn 9 tuần 15-16 sửa mới .doc

ự choọn ngữ văn 9 tuần 15-16 sửa mới .doc
... h/8(+,,2-80,+zu8(Z<8`8(Z|"/.,4B2IBc 4: Hng dn hc sinh về nhà làm * Đề Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 4 Tuần 15-16 CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ CÁC TÁC PHẨM TRUYỆN Tiết 15-16 HIỆN ĐẠI ... akl0f?,20nY8eb0ebH,4,f2b!0bbeb$ec8a0b,2b+2b)b8ad,aj=2bbZf0c;bZaebZf!0bZaeb0dbfa;Z0;4)!d0c;04)!debd0c0a80cec0c)cY;!Z$2bblYec;80c)b$,b)bbec;2bd0ZF0$Za8Za)b+,8ebZ!H80cH,)aLbH?b,bZ2fc2012!2c0!d+0c+,a!Z!Z2aZ?bZd80d+0c1H,aecbZ0bbc)a?Zb0cEcb0cecb;0b,0cef0cdZdecb,bjf$a2c0+Hd+b)bdlga2f2cd80a80c2d)a2c2cec80a!Z,ajZdZbl+0b120b8ebj!Z,b82d080c0,,b!,bl80a$)bZ0d80c,a0f0d2b0a4C0$Zb0c;0Z!Z40b+0,0c='a0fb;,0bb+ebZ0cZf0b0d!d!bg8Z,0dZbaecLZ!eb)ac$0,+c0d0cYec0d;2b0c;80c,cda)b+,Za?ZaZa0;)bh0f,b8bZZb 9 0;c80cecd;dZd 9 0bec$ad;0c,$b)b!,bZc!Z2b0b2c80caoc12ec;2b8,c+0cb!0bb0f0aec;80cZ80a42b!,0bjP0cec;a280cH,Y;ec0dcl1,b2b2a;22a8,c02)bYec0dZbb!0bbZbbaFZc2a$Za8ZaZa0b0dZab!ZbZf8,c0c,8c2ab2b0,b;Y2ab,b80c8c0baFZcb0HZceb0c2adec+,2f8b2d0b))d0c;ph2b0,Z$Hbeb0cf$b0;cjdZaaFZc=ebZ)ql2f080cZ$Zbd0,bpg,jHZceb$b,$Zb,Z=aFZc+c+Zd?Hb,,$Zb,Zlpr0,b0b;+,fYec;)aZbb80caoc+;cZbR2b!Z0d0b80cZdZbH,)aWYb8,c+0c;aZbb0b0ab!0bb0c$d2ad0!0bb80caFZc2a$78Za+bZa0a0cYec0d,b)a$c2f0cZc8,b$0,c40b0=becb,b$0,c40b04L0b!02a0deb0b)a8ebda2a+b$,dZF0Zac2b0c0c2a0c,c80caoc=0b0bZ!,HaY;Zb0a0cd0Z80c$daad;bebjY0cb0d2b!Zab2bld02cZ480,Za$ec2cEaZ!d+0c+,ac+aZb0cd80caocda+,fc!0bb0cc2a0c,c80c!0bbd0Zs16ZF0d80aZa4bb!Z0c80ccaa0d8ebeb0b0cZ2fad02cZ442b,c$bd0LPY0b0d)aa0c,2fecZb2d0b$+,da$Za8Zac+0a0d+bada0d0b4f$bZa 9 0;bef0cZ2fZb,0a Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 2 ;+0y?0'7800,$@Y12"+04|/(! $0,AA%0,0G'(+^888`L~D8B&1$%8Q!,.'6"7<23^$@YZ$@ã;#5;@++Y+,y ... $B-238QY+;<(Z+,<%8.(?;4y.'6=N&YA0,(%N02-">='+,!'" !z|?823$%,<Yu 9  Tự chọn Ngữ văn tuần 15 -16 5 akl0f?,20nY8eb0ebH,4,f2b!0bbeb$ec8a0b,2b+2b)b8ad,aj=2bbZf0c;bZaebZf!0bZaeb0dbfa;Z0;4)!d0c;04)!debd0c0a80cec0c)cY;!Z$2bblYec;80c)b$,b)bbec;2bd0ZF0$Za8Za)b+,8ebZ!H80cH,)aLbH?b,bZ2fc2012!2c0!d+0c+,a!Z!Z2aZ?bZd80d+0c1H,aecbZ0bbc)a?Zb0cEcb0cecb;0b,0cef0cdZdecb,bjf$a2c0+Hd+b)bdlga2f2cd80a80c2d)a2c2cec80a!Z,ajZdZbl+0b120b8ebj!Z,b82d080c0,,b!,bl80a$)bZ0d80c,a0f0d2b0a4C0$Zb0c;0Z!Z40b+0,0c='a0fb;,0bb+ebZ0cZf0b0d!d!bg8Z,0dZbaecLZ!eb)ac$0,+c0d0cYec0d;2b0c;80c,cda)b+,Za?ZaZa0;)bh0f,b8bZZb 9 0;c80cecd;dZd 9 0bec$ad;0c,$b)b!,bZc!Z2b0b2c80caoc12ec;2b8,c+0cb!0bb0f0aec;80cZ80a42b!,0bjP0cec;a280cH,Y;ec0dcl1,b2b2a;22a8,c02)bYec0dZbb!0bbZbbaFZc2a$Za8ZaZa0b0dZab!ZbZf8,c0c,8c2ab2b0,b;Y2ab,b80c8c0baFZcb0HZceb0c2adec+,2f8b2d0b))d0c;ph2b0,Z$Hbeb0cf$b0;cjdZaaFZc=ebZ)ql2f080cZ$Zbd0,bpg,jHZceb$b,$Zb,Z=aFZc+c+Zd?Hb,,$Zb,Zlpr0,b0b;+,fYec;)aZbb80caoc+;cZbR2b!Z0d0b80cZdZbH,)aWYb8,c+0c;aZbb0b0ab!0bb0c$d2ad0!0bb80caFZc2a$78Za+bZa0a0cYec0d,b)a$c2f0cZc8,b$0,c40b0=becb,b$0,c40b04L0b!02a0deb0b)a8ebda2a+b$,dZF0Zac2b0c0c2a0c,c80caoc=0b0bZ!,HaY;Zb0a0cd0Z80c$daad;bebjY0cb0d2b!Zab2bld02cZ480,Za$ec2cEaZ!d+0c+,ac+aZb0cd80caocda+,fc!0bb0cc2a0c,c80c!0bbd0Zs16ZF0d80aZa4bb!Z0c80ccaa0d8ebeb0b0cZ2fad02cZ442b,c$bd0LPY0b0d)aa0c,2fecZb2d0b$+,da$Za8Zac+0a0d+bada0d0b4f$bZa 9 0;bef0cZ2fZb,0a...
 • 7
 • 163
 • 0

Ngữ văn 9 Cực hay

Ngữ văn 9 Cực hay
... việc đọc văn bản của học sinh)2.Tìm hiểu chú thích: (SGK 34, 35)- Văn bản này là văn bản trích của Hội nghị cấpcao thế giới về trẻ em, họp tại trụ sở Liên hợpquốc ở Niu-oóc, ngày 30 /9/ 199 0.- ... định kiểu văn bản cho văn bản này?? Văn bản đợc chia làm mấy phần?Nêu nội dung chính của từng phần?- Một học sinh đọc lại đoạn 1.? Trong đoạn văn này tác giả đà khái quát vốn tri thức văn hoá ... cơ bản của tập làm văn tuỳ bút thời trungđại và giá trị nghệ thuật của đoạn văn tuỳ bút.- Tích hợp với văn tập làm văn tiếng Việt.- Rèn luyện kỹ năng đọc và PT thể loại văn bản tuỳ bút trung...
 • 313
 • 1,024
 • 0

Ngữ văn 9 ( trọn bộ- cực hay-cực đẹp)

Ngữ văn 9 ( trọn bộ- cực hay-cực đẹp)
... Luyện tập:1. Bài 1 ( 49) Nhận diện &cách dẫn, lời /ý đợc dẫn.2.Bài 2 ( 49) :3. Bài 3 (5 1)4. Bài 4 (5 1)32 Giáo án Ngữ văn 9 Tiết 22: chuyện cũ trong phủ chúa trịnh(Trích <<Vũ trung ... &phát triển của từ ngữ. 1/ Ví dụ:Bủa tay ômchặt bồ kinh tế.(Cảm tác PBC)Ghi nhớ (7 0)II. Luyện tập:1/ Bài 1 (7 0):2/ Bài 2 (7 1):3/ Bài 3 (7 1)4/ Bài 435 Giáo án Ngữ văn 9 Bài 1:Tiết 8: ... n/vụHs.Yêu tổ quốc, có ý thức xd Tôn trọng pháp luật Yêu qúy, kính trọng ôngbà lễ phép với mọi ngời Chăm chỉ học tập 19 Giáo án Ngữ văn 9 H? Đoạn văn trên, tg đà sử dụng nhữngphơng thức...
 • 228
 • 241
 • 0

Văn bản: Cảnh ngày xuân

Văn bản: Cảnh ngày xuân
... : A. Cảnh lễ hội ngày xuân. A. Cảnh lễ hội ngày xuân. B. Cảnh thiên nhiên vào mùa xuân. B. Cảnh thiên nhiên vào mùa xuân. C. Cảnh con ng ời đón mùa xuân vềC. Cảnh con ng ời đón mùa xuân ... viên giỏi Văn bản Văn bản : : Cảnh ngày Cảnh ngày xuân xuân((TríchTrích Truyện Kiều Nguyễn Du ) Truyện Kiều Nguyễn Du ) Ngày xuân con én đ a thoi, Ngày xuân con én đ a thoi,Thiều ... cuối : Cảnh chị em Thuý Kiều du xuân trở về3. Sáu câu thơ cuối : Cảnh chị em Thuý Kiều du xuân trở về Bốn câu thơ đầuBốn câu thơ đầu : : Ngày xuân con én đ a thoi, Ngày xuân...
 • 18
 • 947
 • 2

Giáo án ngữ văn lớp 10 nâng cao ( cực hay)

Giáo án ngữ văn lớp 10 nâng cao ( cực hay)
... 1MÔN: NGỮ VĂN 10 – NÂNG CAO Thời gian: 45 phút Đề ra: Cảm nghĩ về vẻ đẹp của một nhân vật văn học mà anh (chị) yêu thích.HƯỚNG DẪN CHẤMI. Yêu cầu về kĩ năng: 18 Giáo án Ngữ văn 10 Nâng cao ... nghĩa văn chương – Hồi thanh đến Đơn-ki-hơ-tê –Xéc-van-tet, Dế mèn phiêu lưu kí – Tơ Hồi, Lão Hạc – Nam Cao Văn bản nào được xem là văn bản văn học? Văn 15 Giáo án Ngữ văn 10 Nâng cao GV: ... chức năng ngôn ngữ, các loại văn bản chia theo phong cách chức năng ngôn ngữ. - Tiết sau: Luyện tập về các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt. 10 Giáo án Ngữ văn 10 Nâng cao GV: Nguyễn Thị...
 • 231
 • 5,779
 • 11

Giáo án Ngữ văn 10 Cảnh ngày

Giáo án Ngữ văn 10 Cảnh ngày hè
... thất ngôn.2. Bài thơ Cảnh ngày - Xuất xứ : là bài 43 thuộc mục Bảo kính cảnh giới, phẩn Vô đề. Tên nhan đề Cảnh ngày là do người biên soạn đặtHoạt động 4 Đọc – hiểu văn bản20’* Hướng ... chính trị được biết tới không chỉ với những áng văn chính luận kiệt xuất mà còn với những tập thơ thấm đẫm cảm hứng thế sự. Cảnh ngày (Bảo kính cảnh giới số 43) là một bài thơ như vậy.Hoạt ... CẢNH NGÀY HÈ(Bảo kính cảnh giới – bài 43)- Nguyễn Trãi -A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Giúp HS nắm được :1. Về kiến thức :- Vẻ đẹp của bức tranh ngày được gợi tả một cách...
 • 7
 • 8,787
 • 197

Giáo án ngữ văn 7 chuẩn kiến thức cực hay

Giáo án ngữ văn 7 chuẩn kiến thức cực hay
... sách chuẩn kiến thức kỹ năng Có đầy đủ các kỹ năng theo chuẩn kiến thức Liên hệ đt 0168.921.8668 Giáo án ngữ văn 6 ,7, 8,9 soạn theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Có đầy đủ các kỹ năng theo chuẩn ... 4,5,6 ,7 - Chuẩn bị bài “ Liên kết trong văn bản”, trả lời câu hỏi SGK, xem kĩ cỏc bi tp Liên hệ đt : 0168.921.86.68(cú giỏo án ngữ văn 6 ,7, 8,9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng tích hợp đầy đủ và ... cố: Văn bản “ Cuộc chia tay của những con búp bê”5. Hướng dẫn học bài:- Nắm vững nội dung đã học. - Soạn: “ Bố cục văn bản” trả lời câu hỏi SGK, xem trước bài tập Giáo án ngữ văn 6 ,7, 8,9...
 • 79
 • 1,525
 • 4

ngu văn 9- canh ngày xuan cuc hay . doc

ngu văn 9- canh ngày xuan cuc hay . doc
.. . nhõn vt chớnh . ãB/ Vỡ Thỳy Võn p hn Thỳy Kiu . ãC/Vỡ tỏc gi mun lm ni bt v p ca Thỳy Kiu.ãD/Vỡ tỏc gi mun cao Thỳy Võn.KIM TRA BI CãC3: Đọc lại 12 câu miêu tả Thúy Kiều. Qua cung đàn .. . thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh,Dũp cu nho nh cui ghnh bc ngang.ãI/ẹoùc-Tỡm hieồu chuự thớch.ã1/ẹoùc.ã2/V trớ on trớch :ãSau on t ti sc ch em Thúy Kiều, đoạn này tả cảnh ngày xuân .. . Quc: Phng tho liờn thiờn bớch.ãLờ chi s im hoa.ã(C thm lin vi tri xanh.ãTrờn cnh lờ cú mấy bông hoa ). Với cảnh mùa xuân trong câu thơ: C non xanh tn chõn tri.ãCnh lờ trng im mt vài bông...
 • 27
 • 464
 • 0

Ngữ văn 9 - Tiết 28: Cảnh ngày xuân

Ngữ văn 9 - Tiết 28: Cảnh ngày xuân
... cảnh ngày xuân tươi đẹp.2)Nghệ thuật:Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm. Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.*Ghi nhớ: SGKIV. LUYỆN TẬP Tiết 28: Văn bảnCẢNH NGÀY XUÂNCẢNH NGÀY XUÂNGiá ... dân tộc. Tiết 28: Văn bảnI. ĐỌC – TÌM HIỂU CHUNGII. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN1. Khung cảnh mùa xuân 2. Khung cảnh lễ hội Thanh Minh Tiết 28: Văn bảnI. ĐỌC – TÌM HIỂU CHUNGII. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN1. ... cuối: Cảnh chị em Thuý Kiều du xuân trở về Tiết 28: Văn bảnI. ĐỌC – TÌM HIỂU CHUNG1. Vị trí đoạn trích2. Đọc – chú thích3. Bố cụcII. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN1. Khung cảnh mùa xuânNgày xuân...
 • 21
 • 1,292
 • 1

bài giảng môn ngữ văn 9 - tiết 28 đọc hiểu văn bản (văn bản “cảnh ngày xuân”)

bài giảng môn ngữ văn 9 - tiết 28 đọc hiểu văn bản (văn bản “cảnh ngày xuân”)
... CẢNH NGÀY XUÂN ( Trích Truyện Kiều- Nguyễn Du) Tiết 28: Đọc hiểu văn bản Văn bản: CẢNH NGÀY XUÂN ( Trích Truyện Kiều- Nguyễn Du) Tiết 28: Đọc hiểu văn bản I. Đọc- tiếp xúc văn bản II. Đọc- ... dụ E. Liệt kê Văn bản: CẢNH NGÀY XUÂN ( Trích Truyện Kiều- Nguyễn Du) Tiết 28: Đọc hiểu văn bản I. Đọc- tiếp xúc văn bản II. Đọc- hiểu văn bản 1. Khung cảnh ngày xuân Ngày xuân con én ... tại. Văn bản: CẢNH NGÀY XUÂN (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) Tiết 28: Đọc hiểu văn bản I. Đọc- tiếp xúc văn bản II. Đọc- hiểu văn bản 1. Khung cảnh ngày xuânNhận xét việc lựa chọn từ ngữ...
 • 40
 • 2,344
 • 0

Slide văn 9 cảnh ngày xuân _thúy quyên

Slide văn 9 cảnh ngày xuân _thúy quyên
... E. Liệt kê Văn bản: CẢNH NGÀY XUÂN ( Trích Truyện Kiều- Nguyễn Du) Tiết 28: Đọc – hiểu văn bảnI. Đọc- tiếp xúc văn bảnII. Đọc- hiểu văn bản1. Khung cảnh ngày xuân Ngày xuân con én đưa ... minh)+ 6 câu thơ cuối( Cảnh chị em Thúy Kiều du xuân trở về) Văn bản: CẢNH NGÀY XUÂN ( Trích Truyện Kiều- Nguyễn Du) Tiết 28: Đọc – hiểu văn bản Văn bản: CẢNH NGÀY XUÂN ( Trích Truyện Kiều- ... văn bản- PTBĐ: Tự sự( miêu tả, biểu cảm) Văn bản: CẢNH NGÀY XUÂN ( Trích Truyện Kiều- Nguyễn Du) Tiết 28: Đọc – hiểu văn bản CẢNH NGÀY XUÂN (Trích “Truyện Kiều” - Nguyễn Du) Ngày xuân...
 • 40
 • 612
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử ngữ văn 9 cảnh ngày xuânbai giang ngu van 9 canh ngay xuangiáo án ngữ văn 9 cảnh ngày xuânsoan ngu van 9 canh ngay xuanngữ văn 9 văn bản cảnh ngày xuân truyện kiểusoan van ban canh ngay xuan lop 9soạn văn bài cảnh ngày xuân lớp 9đề ngữ văn 9 khảo sát đầu năm haysoan van ban canh ngay xuanphan tich van ban canh ngay xuanhuong dan soan van ban canh ngay xuansoan van ban canh ngay xuan trich truyen kieuphan tich van ban canh ngay xuan cua nguyen dugiao an ngu van 10 canh ngay hesoạn ngữ văn 9 bài mùa xuân nho nhỏNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ