Đề thi KSCL lớp khối lần 3 - 2013

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2010 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH III Môn : sinh học –khối B

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2010   TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH III  Môn : sinh học –khối B
... hin t l 1:1 < /b> ?A AbabAbabìabab B AbabìaBaBC. ABabìAbAbD. aBabìAbabCõu 57 Cacbon đi vào chu trình các bon dưới dạng A . CO B, Hợp chất hữu cơ C, Cacbonat D, CacbondioxitCâu ... TẠO NGHỆ AN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 < /b> NĂM 2010< /b> TRƯỜNG THPT < /b> YÊN THÀNH III < /b> Môn < /b> : < /b> sinh < /b> học < /b> –khối < /b> B Thời gian làm b i 90 phút không kể thời gian phát đề < /b> Họ , tên thí sinh < /b> ……………………………….Số b o danh ... 0,69AA:0 ,31< /b> aa B. 36< /b> AA: 16aa C. 0,25AA: 0,5Aa:0,25aa D . 0,49AA:0,42Aa: 0,09aa Câu 35< /b> phương pháp cơ b n để tạo ra biến dị tổ hợp là : < /b> A gây đột biến B. lai C. công nghệ gen D. công nghệ tế b o...
 • 4
 • 370
 • 1

HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12 lần 2, năm 2013

HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12  lần 2, năm 2013
... bạc. Giá trị của m là A. 62,4 . B. 72,0 . C. 58,2 D. 20,8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KSCL LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: ... ThS. Quách Văn Long - GV Trường THPT Chuyên - ĐH Vinh Họ và tên Số báo danh Mã đề thi 133 Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe ... SO23− + H2O 0 ,12 ← 0,24 ← 0 ,12 Ba2+ + SO23− → BaSO3↓ 0 ,12 ← 0 ,12 ⇒ NaOHOHnx0242n n 042Ba(OH),,−=+ = + = ⇒ x = 0,16 mol ⇒ Σ2SOn = 0,16 + 0 ,12 = 0,28 mol...
 • 16
 • 1,152
 • 7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN: SINH HỌC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK         ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3   TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG                NĂM HỌC 2012 -2013  MÔN: SINH HỌC
... dưỡng? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM HỌC 2012 -20 13 MÔN: SINH HỌC(Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề) Họ tên: ... 5’AGXTTAGXA 3 ’A. 3 ’AGXUUAGXA5’. B. 3 ’UXGAAUXGU5’.C. 5’TXGAATXGT3’. D. 5’ UXGAAUXGU 3 ’.Câu 3. Mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới vì: A. phổ biến cho mọi sinh vật ... hệ sinh thái?A. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường sinh vào chu trình dinh dưỡng là các sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm.B. Trong hệ sinh...
 • 8
 • 570
 • 8

Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán

Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán
... Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề thi thử ñại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - 1. Trong ... 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ ñộ Oxy, cho ñiểm M (3; 1). Viết phương trình ñường thẳng d ñi qua M cắt các tia Ox, Oy tại A và B sao cho (OA+3OB) nhỏ nhất. 2. Trong không gian với hệ toạ ñộ Oxyz, ... trình2;4x ty t t Rz== ∈=; 2( )∆là giao tuyến của 2 mặt phẳng ( ) : 3 0x yα+ − = và ( ) : 4 4 3 12 0x y zβ+ + − =. Chứng tỏ hai ñường thẳng1 2,∆ ∆ chéo nhau và viết...
 • 2
 • 336
 • 3

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)
... A D B 0 C C A C B B B A 0 A A A A. B A D D 0. C A D B 0 A B B B 00 D B C D? D D A D 0? D A D B @ A A B B 0@ B B C A/ B B A A 0/ B C B BA D D D D 0A B D A D C A A C ? B B D ... C B  D C B C. C B C B . A D C B 0 B C D D 0 C C D C? C B B D ? B D A A@ A A B A @ D A C D/ D D B B / C C D B A A C C A A B A A C A D A C . D B B A D B C B . B A B  A A B ... C B A B C C B . A C D. C D A C D C C0 C B C A .0 C B B? D B D A .? D B C@ B D C D .@ B A C/ A C B C ./ A B AA D C D C .A A D D A D A A 0 D D C C A D D 0 A D B B B A...
 • 9
 • 727
 • 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ -đề thi 179 docx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ - Mã đề thi 179 docx
... không màu. C. vật có màu đen. D. vật phát quang. Trang 1/4 - đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian ... thời điểm vật đi qua vị trí 1xcm=− theo chiều âm lần thứ 20 13 là A. 6 037 / 3 ( ).s B. 6041/ 3 ( ).s C. 6 038 /3 ( ).s D. 20 13 ( ).s Câu 37 : Cho tia phóng xạ đi qua điện trường giữa ... Trang 3/ 4 - đề thi 179 Câu 30 : Một đặc điểm của sự phát quang là A. quang phổ của vật phát quang là quang phổ liên tục. B. quang phổ của vật phát quang phụ thuộc vào...
 • 4
 • 692
 • 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Môn: VẬT LÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pot

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Môn: VẬT LÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pot
... VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh : Số báo danh Mã đề thi 179 A. PHẦN ... điểm vật đi qua vị trí 1xcm= − theo chiều âm lần thứ 20 13 là A. 6 037 / 3 ( ).s B. 6041/ 3 ( ).s C. 6 038 / 3 ( ).s D. 20 13 ( ).s Câu 37 : Cho tia phóng xạ đi qua điện trường ... lượng tương đối tính của phôtôn là A. 12 / .MeV c B. 16 / .MeV c C. 18 / .MeV c D. 6/.MeV c HẾT www.VNMATH.com Trang 1/4 - đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT...
 • 4
 • 601
 • 0

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 3-2013 môn tiếng anh - chuyên

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 3-2013 môn tiếng anh - chuyên
... www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 1/9 - đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3-2 013 Môn: TIẾNG ANH (Thời ... located? www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 7/9 - đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH - LẦN 3 - NĂM 2013 Mã đề Câu hỏi ... he D. hadn’t he www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 9/9 - đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 5/9 - đề thi 132 Question 61: A. by...
 • 9
 • 897
 • 6

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 - 2013 chuyên

đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 - 2013 chuyên
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh : Số báo danh Mã đề thi 179 A. PHẦN CHUNG CHO ... A. 12 / .MeV c B. 16 / .MeV c C. 18 / .MeV c D. 6/.MeV c HẾT www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com Trang 1/4 - đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO ... hai điểm M và N cách O lần lượt 1 cm và 4 cm. Khi N có li độ 43mm thì M có li độ A. - 12 mm. B. 43mm. C. - 4 mm. D. - 8 mm. Câu 48: Dùng hạt α có động năng K1 = 12 MeV để bắn phá hạt...
 • 4
 • 377
 • 0

đề thi thử đại học lần 3 2013

đề thi thử đại học lần 3 2013
... CHÂUuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 3 NĂM HỌC 2012 - 20 13 Môn: SINH HỌCThời gian làm bài: 90 phútMã đề thi 106C. 6 ;30 F4F' BC8 20#j 84"D. 6;3F ... CH<g'l"D. d7#73F)</4EO8M=100(J("Câu 7 : a.BC8C2'8F$CSHTkkSHQSH`k"_& Y8<#;ji&apos ;33 YQmR:&apos ;33 48$;j"+8'8Fkk&apos ;33 ,"6F0n&H.&%1hC28'8F<#;jo0A. ... ,M4.=&J3 $.&8o 8&apos ;3& quot;d.&$o$,; )0&%B3<,"D. A0C=$C4;j&J3 $.&8o8$.&"d.&$o$,; )0&%B3*9f3<,"Câu 48...
 • 7
 • 183
 • 0

Đề thi KSCL lớp khối lần 3 - 2013

Đề thi KSCL lớp khối lần 3 - 2013
... coi thi không giải thích gì thêmĐÁP ÁN - THANG ĐIỂMĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP KHỐI LẦN 3 NĂM HỌC 201 2-2 0 13 Môn: TOÁN 10Câu Ý Nội dungThangđiểm11+ Ta có ( ) ( )22 224 04 2 3 02 ... ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP KHỐI LẦN 3 TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH II NĂM HỌC 201 2-2 0 13 Môn: TOÁN 10(Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm) ... tập nghiệm ( ) ( ) ( ); 2 0;1 3; T= −∞ − ∪ ∪ +∞0,250,250,250,25x−∞ 12− 1 7 +∞7x− + + + + 0 - 1x− - - 0 + +2 1x+ - 0 + + +VT + - + 0 - 3 + Đk: 1, 0x y≥ ≥ (*)+ Từ PT...
 • 4
 • 97
 • 0

đề thi HSG lớp 2 lần 3 vỹ

đề thi HSG lớp 2 lần 3 vỹ
... Họ và tên học sinh` Lớp 2 Trường TH số 2 Duy VinhKHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 2 NĂM HỌC : 20 10 -20 11 (Lần 3) MÔN TOÁN Thời gian làm bài : 60 phútNgày khảo sát : / /20 11Điểm :bằng chữ :GK ... Với 3 chữ số 18, 16, 34 . Hãy lập nên những phép tính đúng.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2 : (2 iểm) Tính nhanha. 48 + 26 + 12 = = = b. 57 + 24 + 13 = ... c. 37 + 35 – 5 – 7 = = = Bài 3 : (1 điểm) Điền số ?a. Bài 4 : 2( điểm) Tìm một số biết rằng số đó cộng với 38 thì được 52 Bài 5 : (1điểm)a. X - 16 = 5 + 7 b. 42 - X = 18 - 3 ...
 • 4
 • 109
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPT Hùng Vương tỉnh Bình Phước năm 2013 và 2014 có đáp án

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPT Hùng Vương tỉnh Bình Phước năm 2013 và 2014 có đáp án
... – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GIÁO D C & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC Trường THPT Hùng Vương ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG D N CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn thi: Toán; Khối: ... www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GIÁO D C & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – Khối D Thời gian ... 1);( 1 ;3) ;( ;3) 3 − − Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân ()41lnI x x x dx= +∫ . www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com 3 4 421 1 3 542 2141242 2 2 3 1ln42...
 • 7
 • 227
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 và 2014 có đáp án

Đề thi thử đại học lần 3 toán khối D trường THPTChuyên Quốc Học Huế năm 2013 và 2014 có đáp án
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC – HUẾ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D Năm học: 20 13 - 2014 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) I. PHẦN CHUNG ... Họ tên thí sinh:………………………………………… Số báo danh:………… www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC ĐÁP ÁN THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D Năm học: 20 13 ... . Ta ( ) ( ) 13 2 184 4, , . 2 3 350 50c d C BD d E BD c− −= ⇔ = ⇔ = hoặc 22 13 c= −. ()2 5; 2c C= ⇒ (thỏa mãn vì C, E nằm khác phía đối với BD). 22 31 22; 13 13 13 c C...
 • 6
 • 479
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ