Đại cương hóa hữu cơ

Bài 5: Đại cương hóa hữu -1

Bài 5: Đại cương hóa hữu cơ -1
... hữu có một loại nhóm chức. B. Là hợp chất hữu có từ hai nhóm chức cùng loại trở lên. CH2CH3CH2CH2CH2CH3CH3 Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa- Thầy Sơn Đại cương hóa học hữu ... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa- Thầy Sơn Đại cương hóa học hữu Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-5 8-12 - Trang | 2 - Câu ... Hóa- Thầy Sơn Đại cương hóa học hữu Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-5 8-12 - Trang | 1 - BÀI 5. ĐẠI CƢƠNGHÓA HỮU CƠ BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1. Ankan...
 • 3
 • 1,050
 • 7

Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu và hidrocacbon no

Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon no
... Trường THPT Đạ HuoaiĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTNHọ tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A1II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 4Hãy khoanh tròn trước ủaựp ... ĐT Lâm ĐồngTrường THPT Đạ HuoaiĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTNHọ tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A1II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 1Haừy khoanh troứn trửụực ủaựp ... là:A.C2H6B.C3H6C.C4H10D.C2H4 11 Trường THPT Đạ HuoaiĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 4Nhóm Hóa MÔN HOÁ 11 – BAN KHTNHọ tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A1II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 3Hãy khoanh tròn trước ủaựp...
 • 13
 • 13,041
 • 140

TAI LIEU BD HSG DAI CUONG HOA HUU CO

TAI LIEU BD HSG DAI CUONG HOA HUU CO
... được :21 2NaOH CO nn< < thì trong dung dịch tạo thành có hai muối Na2 CO 3 và NaHCO3 : CO 2 +2NaOH  Na2 CO 3 + H2O CO 2 + NaOH  NaHCO3 Trường hợp CO 2 tác dụng với ... Co, Co 2, H2O trong đó CO được hấp thụ bởi PdCl2 theo phản ứng : CO + PdCl2 + H2O  Pd + HCl + CO 2 Còn bình nước vôi hấp thụ cả CO 2 của phản ứng cháy và CO 2 sinh ra khi cho CO ... được :22( )1 2 CO Ca OHnn< < thì trong dung dịch tạo thành có hai muoái CaCO3 vaø Ca(HCO3)2 : CO 2 + Ca(OH )2  CaCO3 + H2O 2CO 2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)25. Nếu...
 • 14
 • 683
 • 28

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
... ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ BUỔI HỌC 01- ĐỢT IV ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ.I/ MỘT SỐ BÀI TẬP ĐỊNH DẠNG VỀ KHÁI NIÊM,THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ,PHẢN ỨNG CƠ BẢN TRONG HỢP CHẤT HỮU CƠ. BÀI 1. Hợp chất ... . Dạng bài toán biện luận.BÀI 1. Xác định công thức phân tử của chất hữu A , biết sản phẩm chấy của nó chỉ có CO2 và H2O, khối lượng phân tử của A bằng 26.BÀI 2. Hợp chất hữu A chúa ... tố của chất hữu cơ? a) Có nguyên tố C b) Có n/tố C và H c) Có n/tố C , H và O d) Tuỳ từng loại chất. BÀI 3. Khi đốt cháy hợp chất hữu thì C , H , N , O … chuyển thành chất vô nào? Khi...
 • 2
 • 958
 • 35

ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỮU VÀ HIĐROCACBON_06

ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON_06
... (III) thu được là 25,4 gam. E) Tất cả đều sai. VI. ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON Câu 1: Chọn phương án đúng. Hoá học hữu là ngành hoá học chuyên nghiên cứu : A) các hợp chất của cacbon ... tố trong hợp chất hữu là : A) xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ. B) xác định khối lượng phân tử hợp chất hữu cơ. C) xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ. D) xác định thành ... (ở đktc) khối lượng nước tạo ra là : A) 16,8 lít CO2 9 gam H2O. D) 1,68 lít CO2 18 gam H2O. B) 2,24 lít CO2 18 gam H2O. E) kết quả khác. C) 2,24 lít CO2 9 gam...
 • 17
 • 688
 • 8

Đại cương hóa hữu

Đại cương hóa hữu cơ
... chất hữu cơ. B. Xác định số nguyên tố có trong chất hữu cơ. C. Xác định các nguyên tố có mặt trong chất hữu cơ. D. Xác định % về khối lượng của nguyên tố C trong chất hữu cơ. gam kết tủa. Khi hóa ... chất hữu là liên kết cộng hoá trị.B. Các hợp chất hữu sơ thường khó bay hơi, bền với nhiệt và khó cháy.C. Phần lớn các hợp chất hữu thường không tan trong nước, nhưng tan trong dung môi hữu ... các chất hữu thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.C. Phản ứng của các chất hữu thường xảy ra rất chậm và chỉ theo một hướng xác định.D. Phản ứng của các chất hữu thường...
 • 6
 • 508
 • 6

Đại cương hóa hữu cơ- tbinh

Đại cương hóa hữu cơ- tbinh
... Trờng THPT Chu Văn An Tổ: Hóa- Sinh Đại cơng hóa hữu cơ Câu 1. Luận điểm nào sau đây không đúng:A. Trong phân tử hợp chất hữu cơ,các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một trật ... than D.Chuyển hóa các nguyên tố: C, H, N thành các chất vô cơ đơn giản dễ nhận biết Câu 39: Theo thuyết cấu tạo hóa học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết hóa học vớinhau ... đúng.Câu 41: Nguyên nhân của hiện tượng đồng phân trong hóa học hữu cơ là gì ?A. Vì trong hợp chất hữu cơ, nguyên tố cacbon luôn có hóa trị IVB. Vì cacbon có thể liên kết với chính nó để tạo...
 • 4
 • 456
 • 8

Tài liệu BAI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU

Tài liệu BAI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
... C8H12O419. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu trong oxi d thu đợc 5,4 gam H2O và 8,8 gam CO2. Công thức phân tử của hợp chất hữu trên là A. CH4O B. C2H6O C. C2H6O2 ... C6H7NO2 D. C6H7NO2 và C12H14N2O49. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 mol hợp chất hữu A thu đợc CO2 và H2O với tổng số mol là 7,0. Hợp chất A có công thức phân tử làA. C3H6O2B. ... tử của A làA. C3H8B. CH4 C. C4H10D. C4H811. Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam hợp chất hữu X bằng CuO d ở nhiệt độ cao thu đợc hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O và N2. Dẫn từ từ...
 • 3
 • 613
 • 8

Tài liệu Đại cương hóa hữu pptx

Tài liệu Đại cương hóa hữu cơ pptx
... Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô HàBÀI TẬP PHẦN ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ1.Trong các hợp chất : CH4; CHCl3; C2H7N; HCN; HCOONa; C12H22O11; Al4C3; CCl4. Số chất hữu ... Ngôi trường chung của học trò Việt - 1 - Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – cô Hà 12. Đốt cháy hoàn toàn 200 ml hợp chất hữu X (chứa C, H, O) bằng 1200 ml O2 ( lấy ... C2H3NO6. Công thức phân tử chất hữu nào dưới đây có tồn tại A. C3H10O B. C4H9O C. C3H9N D. C5H12N7. Công thức phân tử chất hữu nào dưới đây có tồn tại ?A. C2H8O...
 • 3
 • 308
 • 0

Tài liệu Bài tập ôn tập Hóa - Phần đại cương hóa hữu pptx

Tài liệu Bài tập ôn tập Hóa - Phần đại cương hóa hữu cơ pptx
... ứng cộng ?A. nCH2=CH-CH=CH2(-CH2-CH=CH-CH2 - B. C6H6 + Br2 C6H5Br + HBrC. CH3-CH2-OHCH2=CH2 + H2O D.CH2=CH-CH2-OH+H2CH3-CH2-CH2-OH28. Phản ứng nào ... (CH3)3COH+HCl(CH3)3C-Cl + H2O B. CH2=CH-COOH+H2 CH3-CH2-COOHC. n CH2=CH2( -CH2-CH2 -) nD. 3CH4  C2H2 + 3 H229. Cấu tạo nào dưới đây có đồng phân hình học ?A. CH3-CH=CH-CH3B. ... phân hình học ?A. CH3-CH=CH-CH=CH-CH3B. CH3-CH=CH-CH3C. CH3-CH=CH-CH=CH-CHO D. CH2=C=CH232. Kết luận nào sau đây là đúng ? A. Phản ứng của các chất hữu thường xảy ra rất nhanh.B....
 • 6
 • 698
 • 4

Đại cương hóa hữu 11

Đại cương hóa hữu cơ 11
... (đkc). Tìm CTPT của hợp chất hữu biết rằng trong phân tử chất hữu chỉ chứamột nguyên tử Nitơ ?ĐS: C6H7N,.0 Đốt cháy hoàn toàn 0,4524g hợp chất hữu (A) sinh ra 0,3318g CO2 ... C5H 11 O2NBài 21: Tìm CTPT của mỗi chất trong từng trường hợp sau:a. Đốt cháy 0,6g chất hữu A thì thu được 0,88g CO2 và 0,36g H2O và 2A/Hd = 30b. Đốt cháy 7g chất hữu B thì ... đúng về anđehit: Anđehit là hợp chất hữu cơ:  Chỉ có tính khử  Chỉ có tính oxi hóa  Không có tính oxi hóa và không có tính khử . G Vừa có tính oxi hóa vừa cú tớnh khã:%I Oxi hoỏ 1,2 gam...
 • 111
 • 775
 • 21

Đại cương hóa hữu bài tập tự luyện docx

Đại cương hóa hữu cơ bài tập tự luyện docx
... Khóa học LTĐH môn Hóa –Thầy Ngọc Đại cương hóa hữu Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: ... đều tác dụng được với dung dịch NaOH là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Khóa học LTĐH môn Hóa –Thầy Ngọc Đại cương hóa hữu Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: ... C. 3. D. 4. 16. Hợp chất hữu đơn chức A chứa C, H, O và có KLPT là 46 đvC. Số chất thoả mãn điều kiện của X là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 17. X là một chất hữu được tạo bởi ba nguyên...
 • 3
 • 520
 • 5

Đại cương hóa hữu tài liệu bài giảng pdf

Đại cương hóa hữu cơ tài liệu bài giảng pdf
... PHẢN ỨNG HỮU CƠ Đối với phản ứng hữu cơ, người ta dựa vào sự biến đổi phân tử hợp chất hữu để chia thành các loại sau: 1. Phản ứng thế Một hoặc một nhóm nguyên tử ở phân tử hữu bị thế ... phân tử nhỏ - loại phản ứng này ít gặp trong các bài tập nên không thực sự quan trọng). Khóa học LTĐH môn Hóa –Thầy Ngọc Đại cương hóa hữu Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò ... Khóa học LTĐH môn Hóa –Thầy Ngọc Đại cương hóa hữu Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn:...
 • 4
 • 583
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết đại cương hóa hữu cơbài tập đại cương hóa hữu cơ lớp 11đại cương hóa hữu cơ lớp 11đại cương hóa hữu cơ 11đề kiểm tra đại cương hóa hữu cơbài giảng đại cương hóa hữu cơbài tập tự luận đại cương hóa hữu cơbài tập đại cương hóa hữu cơ 11chuyên đề đại cương hóa hữu cơtrắc nghiệm đại cương hóa hữu cơbài tập trắc nghiệm đại cương hóa hữu cơcác dạng bài tập về đại cương hóa hữu cơgiáo án đại cương hóa hữu cơbài tập đại cương hóa hữu cơbài tập phần đại cương hóa hữu cơNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ