De Thi DH Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐH KHỐI D 2009 MÔN VĂN

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐH KHỐI D 2009 MÔN VĂN
... mạng.- Một số nét chính của đặc điểm trên:+ Đề tài: mang tính cộng đồng, trả lời cho vấn đề sống còn của d n tộc. + Nhân vật chính diện: đại diện cho lợi ích và phẩm chất của cộng đồng, gắn ... hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn: khuynh hướng này đã đáp ứng được yêu cầu phản ánh cuộc sống trong quá trình phát triển cách mạng, văn họcthật sự góp phần to lớn cho chiến thắng của d n tộc ... vàcuộc đời cho sáng tạo nghệ thuật, đồng thời còn đặt ra mối quan hệ giữa người lãnh đạo(chánh án Đẩu) với nhân d n (người đàn bà hàng chài). Qua đó, khẳng định cái nhìn đadiện, nhiều chiều...
 • 4
 • 246
 • 0

Gián án Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối B Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2010-2011

Gián án Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối B Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2010-2011
... VI.a(2,0đ)VII.a(1,0đ)VI .b (2,0đ) 4 35253.215.3132.aaaVABCDS==⇒ (đvtt)Ta có:SBBCBCIBBCSI⊥⇒⊥⊥Vì 090==∧∧SBCSIC ⇒mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.IBC có đường kính làSC ⇒ b n kính ... A(2 ; -1 ) ; B( 0; 3 ) ; )4; 2(−→AB . Mà C∈ AC : x – y -3 =0 ⇒C(3;00−xx) )6;(00−=⇒→xxBC. ABC∆ vuôngtại B nên AB ⊥ BC⇒120)6 (42 0.000=⇔=−+−⇔=→→xxxBCAB⇒ C(12 ; 9)2.(1,0đ)Gọi ... THPT HẬU LỘC 4 *** ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2010 – 2011Môn thi < /b> :TOÁN - Khối < /b> B (Thời gian làm b i 180 phút, không kể thời gian giao đề) Họ và tên thí sinh: ;Số b o danh...
 • 8
 • 279
 • 0

Bài soạn Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối B Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2010-2011

Bài soạn Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối B Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2010-2011
... 9129211−=−−1,0đVì : (SAB)⊥(ABCD) và (SAB)∩(ABCD) = ABMà SI ⊥ AB , nên SI⊥(ABCD)⇒ABCDABCDSSSIV .31.=Đặt AB = x , ta có SI = 23xID = 4 422xa+Vì 4 4 4 392222222xaxaIDSISD++=⇔+=5522axax=⇔=⇔Khi ... VI.a(2,0đ)VII.a(1,0đ)VI .b (2,0đ) 4 35253.215.3132.aaaVABCDS==⇒ (đvtt)Ta có:SBBCBCIBBCSI⊥⇒⊥⊥Vì 090==∧∧SBCSIC ⇒mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.IBC có đường kính làSC ⇒ b n kính ... A(2 ; -1 ) ; B( 0; 3 ) ; )4; 2(−→AB . Mà C∈ AC : x – y -3 =0 ⇒C(3;00−xx) )6;(00−=⇒→xxBC. ABC∆ vuôngtại B nên AB ⊥ BC⇒120)6 (42 0.000=⇔=−+−⇔=→→xxxBCAB⇒ C(12 ; 9)2.(1,0đ)Gọi...
 • 8
 • 267
 • 0

DE THI THU KHOI D LAN 1 NAM 2012 docx

DE THI THU KHOI D LAN 1 NAM 2012 docx
... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 Môn: Toán; Khối: D Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đềCâu I (2,0 điểm) Cho hàm số 3 23 2y x x x= − +. 1. Khảo sát sự biến thi n ... )SAB.2. Nhận d ng tam giác ABC biết: ( )22bccos B Ca− =.Câu V (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, biết ( ) 1; 1A−, trực tâm ( ) 1; 3H, trung điểm ... : 3d y mx m= + −. Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị ( )C tại giao điểm A của đồ thị ( )C với trục tung tạo với đường thẳng d một góc 045.Câu II (2,0 điểm) 1. Giải phương trình: 1 cos2sin...
 • 2
 • 166
 • 0

Đề Thi Thử ĐH Môn TOÁN khối D - THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa [2009 - 2010] pot

Đề Thi Thử ĐH Môn TOÁN khối D - THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa [2009 - 2010] pot
... xxt -+ -= 31 . )0(³t22 34 22 - = ̃txx ta có phương trình: 222 .4 2 -= - - tt 0622= Û tt êêëé -= =Û232tt , do 0³t,nên t = 2 t = 2 ̃231 =-+ - xx 1 34 2= Û xx 044 2= +- ... 0.5 M S B C D A O I S GD-T Thanh Húa đề kiểm tra chất lợng d y - học bồi d ng Trng THPT Hu Lc 4 năm học 200 9-2 010 Mụn Toỏn, Khi D (Thi gian làm bài 180 phút) ... học bồi d ỡng môn toán khối D- năm 200 9-2 010. Câu Đáp án Điểm 1.(1,25đ). Với m = 0 ta có hàm số : y =212 - - xx Tập xác định : D =R\{}2 0,25 Sự biến thi n: Chiều biến thi n:...
 • 6
 • 266
 • 0

Đề thi thử Đại Học Lần 1 Hậu Lộc 2 Năm 2014 môn toán

Đề thi thử Đại Học Lần 1 Hậu Lộc 2 Năm 2014 môn toán
... 2 2 1 x ux u x    0 ,25 2 2 1 1 1 1 2 2ux dx duu u        Đổi cận 1x   thì 2 1u   ; 1 x thì 2 1. u   0 ,25 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 ...  0 ,25  2 2sin 2 3sin 2 1 3 cos2 2sin2 1 0x x x x       2sin 2 1 sin 2 3 cos2 1 0x x x     0 ,25   12 1 5sin 2 2 12 , , , . 1 sin 2 3 2 47. 12 x kxx lk l ... 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 (1 )dudu duuIu u u u               0 ,25 3 (1, 0 điểm) = 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 duduu u u u  ...
 • 6
 • 559
 • 2

Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối A Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2009-2010

Đề-ĐA Thi thu ĐH Khối A Hậu Lộc 4 Thanh Hóa -2009-2010
... (x; y).Đk: a, b, c phân biệt và khác 0Đk: 1 1 1( )( ) ( )( ) 0. 01 1 1. 0( )( ) ( )( ) 0111x a c b yAH BC a c bBH ACx b c a yb c a yx a xbc abcabcyy abcy bac abc− − + ... (18-19)2010=10.250.250.5 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4 *** ĐỀ THI TH ĐI HC LN 1 NĂM HC 2009 – 2010Môn thi :TOÁN - Khối A (Thời gian làm bài 180 phút, không kể thi gian giao )phần chung cho tất cả thí ... C510-C310 d A BMOQP VI .a (2điểm)1. M(t; 3 + 2t): IM = 10 với I( 2; 3) 4 24 5tt= =. Có hai điểm M: M( -4; -5) và 24 63( ; )5 5M2. Gọi 1 1 1( ; ); ( ; ); ( ; )A a B b C c a b c...
 • 5
 • 234
 • 0

Đề thi thử khối 12 lần 2 rât hay

Đề thi thử khối 12 lần 2 rât hay
... số 0 ,25 1. (2, 0) * Bảng biến thi n +) 2 3'( 2) yx−=+< 0 ,∀x ≠ -2 x-∞ -2 +y - -y-1 + - -1Hàm số nghịch biến trên các khoảng (- ; -2) và ( -2 ; +) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 c. ... bán kính đáy bằng 2 và chiều cao bằng 2/ 3 2 21 2 8. .( .2 )3 3 9Vππ= =+ ThÓ tích khối tròn xoay cần tìm là V = V1 V 2 = 646ln 39 ữ (Đvtt)0 ,25 Câu 2 : (2, 0 điểm) 1. Giải ... giác đều ABC có cạnh đáy bằng x dtABC = 2 01sin 60 2 x 2 34x=Theo giả thi t x = 2 + Gọi H là hình chiếu vuông góc của Strên (ABC) HA = HB = HC hay H là trọng tâm tam giác ABC 2 2 2...
 • 7
 • 181
 • 0

ĐỀ THI THỬ KHỐI D LẦN 1 NĂM 2012

ĐỀ THI THỬ KHỐI D LẦN 1 NĂM 2012
... Văn Trường ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 Môn: Toán; Khối: D Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số 3 2y x 3x 2x  . 1. Khảo sát ... biết A 1; 1, trực tâm H 1; 3, trung điểm của cạnh BC là M 5;5. Xác định tọa độ các đỉnh B, C của tam giác ABC. 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho M 2 ;1 và đường ... 2C : x 1 y 2 5   . Viết phương trình đường thẳng d qua M và cắt đường tròn (C) tại hai phân biệt A, B sao cho đoạn AB có độ d i ngắn nhất. Hết Thí sinh không sử d ng tài...
 • 1
 • 137
 • 0

ĐỀ THI THỬ KHỐI D LẦN 2 NĂM 2012

ĐỀ THI THỬ KHỐI D LẦN 2 NĂM 2012
... GV. Đinh Văn Trường ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 20 12 Môn: Toán; Khối: D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (2, 0 điểm) Cho hàm số 3y x 3x m ... tiểu của hàm số bằng 1 2 5 . Câu II (2, 0 điểm) 1. Giải phương trình: 2 sin 2x 2cos x 3sinx cosx03 tan x 1  . 2. Giải hệ phương trình:   2 2 2 2 2 x xy y 3 x yx xy y 7 ... Câu III (2, 0 điểm) 1. Giải phương trình:       2 2 6 2 61log x log x 2 log x 2log x 2 2       . 2. Tính giới hạn: 2xx 0I lim e 1 cot x . Câu IV (2, 0 điểm)...
 • 1
 • 223
 • 0

Đ.A ĐỀ THI THỬ KHỐI D LẦN 2 NĂM 2012

Đ.A ĐỀ THI THỬ KHỐI D LẦN 2 NĂM 2012
... Trường THPT Nghèn 20 11 - 20 12 HƯỚNG D N GIẢI ĐỀ THI THỬ LẦN 2 Chăm chỉ nhé! Câu I. 2. + Ta có 2 x 1 y 2 my' 0 3x 3 0x 1 y 2 m             . Do đó, với mọi ...   2 2 61log x log x 2log x 2 0 2         . Có hai trường hợp: * 2 1log x 0 2  x 2   *  2 6log x 2log x 2    2 2 6log x log x 2    . Đặt t 2 log ... A.A'BC'a 1 a 1 a a 2 V V V V V a 2. a 2. a 2. 2 3 2 3 2 6        2. + Sử d ng khai triển Niu-tơn:    5 10k kk 2 k5 10k 0 k 0P x C 2x x C 3x    + Số hạng...
 • 2
 • 292
 • 0

De Thi DH Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013

De Thi DH Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013
... 2 I;( ) 4 d R r  . 0 ,25 2 2 2 1 4 6 9 4 431 2 ( 2) d d        9 12 219 12 9 12 3( ) d d d d d        loại 0 ,25 Vi 21 ( ): 2 2 21 0 d x y z ...     . 0 ,25 Gọi số phức ,( ; R)z x yi x y  . Khi đó: 4 2 ( 2 2i) 2 ( 2) ( 2) i 2 1iz x yi x yi             2 2 2 2( 2) ( 2) 2 ( 2) (y 2) 4 x y x    ... 2 33 4 2 0 4 4 4 4 4 6 2 93x 2x 00;3 4 69kk x xk x xkx xk            0 ,25 Vậy các pttt cần tìm là: 4 6 4 6 2; 2; 2 9...
 • 6
 • 118
 • 0

De Thi DH Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013

De Thi DH Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013
... xảy ra khi a = b 2 2 2 21 1 1 1 2 2 2 2.1 1 111 1a b ababa b            và  2 2 2 ab a b ab a b ab      nên 2 21 1F ab tab t     ... )( )(1 )(1 )a b a b a b ab     (*) . vì  3 3 2 2( )( ) 2 .2 4 a b a b a b a b ab ab abab b a         và 1 1 1 ( ) 1 2 a b a b ab ab ab      ... = 2a.1 2 = a và 2 2 2 21 4 3AI A A AI a a a     2 2 3AB AI a  , khi đó 2 2 2 2 12 11BC AB AC a a a     ta có: 1 1 1 1 1 1 1. . . 1 1 11 2 . . .3 3A BCC B ABC A B...
 • 7
 • 116
 • 0

De-DA Thi thu DH- Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011

De-DA Thi thu DH- Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011
... 11 2 x tx t 2 1 2 3tI t e dt⇒ =∫0 ,25 Đặt t tu t du dtdv e dt v e= = ⇒ = = 0 ,25 2 2 2 11 2 2( )3 3t tI te e dt e = = ữ 0 ,25 IVCho hỡnh chúp t giác đều S.ABCD ... M.BCD bằng 4. 1,0Do D là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCD nên có:DA BC=uuur uuurGọi ( ; ; ) ( 1; 2; 1 )D x y z AD x y z⇒ = − − +uuur, (3; 2; 4) BC = − −uuur1 3 4 2 2 0 (4; 0; 5)1 4 5x ... = 2. Gọi N là trung điểm AB 2 21IN R AN⇒ = − =0 ,25 Vì ∆đi qua M (2; 3) nên∆có d ng: 2 2( 2) ( 3) 0( 0)a x b y a b− + − = + ≠. 2 2 2 ( ; ) 1 1a b d Ia b− −∆ = ⇔ =+0 ,25 => 0 4 3bb...
 • 7
 • 138
 • 0

De-DA Thi thu DH- Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011

De-DA Thi thu DH- Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa -2010-2011
... AC→=(6 ; -2 )0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50,50,5VII .b (1,0đ)⇒pt BI : 3x – y – 9 = 0 , mà B ∈ BI ⇒ B( b ; 3b – 9 )Khi đó : AB→= (b +1 ; 3b – 7) ; CB→= (b- 5 ; 3b – 5)ABCD là ... ''. ' '.ABCABC A B CV AG S∆=Với '3as 60 2 aAG in= ° =; 2 2 2 31 1 3 3 27 3. . . 2 2 2 4 36 4 3 27 3 9. . ( ) 2 36 4 32 ABCx x aS AH BC xa a aV dvtt∆= = ... điểm của BC 2 2 3 3.3 3 2 3x xAG AH⇒ = = =0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 B C’A’ B ’JA H C IG V(1,0đ)VI.aTa cóos60 2 AG ac AGa° = ⇒ =3 3 3 33 2 6 2 3x a a...
 • 7
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI