Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

 Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... trồng cạn nh cà chua, đậu đỗ vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội 2. Đối tợng nghiên cứu Bệnh héo vàng do nấm Fusarium oxysporum.II. VậT LIệU1. Các dụng cụ cần thiết trong phòng thí nghiệm ... trong vụ thu 2007 tại xà Đặng Xá - Gia Lâm Nội. Để tiến hành theo dõi diễn biến bệnh héo vàng do nấm Fusarium oxysporum gây ra trên đồng ruộng chúng tôi tiến hành điều tra trên cây cà ... VL2200 vụ thu năm 2007. Kết quả thu đợc ở bảng 1. Bảng 1: ảnh hởng của các giống cà chua khác nhau đến sự phát triển của bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) tại thôn Hoàng Long - Đặng xá - Gia...
 • 56
 • 1,490
 • 4

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Công ty Cổ phần thương mại Du lịch Bắc Ninh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Công ty Cổ phần thương mại và Du lịch Bắc Ninh
... kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh. Bài Báo cáo thực tập của em gồm những nội dung sau:I/ Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh II/ Các ... thực tế Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Thương mại là chủ yếu. 3. Đặc điểm về cơ sở vật chất. Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh ... Du lịch Bắc Ninh. Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch. Biểu 3 thể hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...
 • 24
 • 3,270
 • 11

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty CP thương mại Du lịch Bắc Ninh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty CP thương mại và Du lịch Bắc Ninh
... kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh. Bài Báo cáo thực tập của em gồm những nội dung sau:I/ Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh II/ Các ... Quản lý Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẮC NINH Đại học Quản lý Kinh doanh Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ... thực tế Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Thương mại là chủ yếu. 3. Đặc điểm về cơ sở vật chất. Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Bắc Ninh...
 • 24
 • 1,161
 • 2

Nghiên cứu bệnh héo vàng hại một số cây trồng cạn vụ 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội

Nghiên cứu bệnh héo vàng hại một số cây trồng cạn vụ hè 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội
... Nông nghiệp I Gia Lâm - Nội. - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ cây trồng vật nuôi - Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số xà thuộc huyện Gia Lâm Nội. - Thời gian thực tập ... BVTV 49A - Cây trồng nghiên cứu một số cây trồng cạn nh cà chua, đậu đỗ vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội 2. Đối tợng nghiên cứu Bệnh héo vàng do nấm Fusarium oxysporum.II. VậT LIệU1. ... 2VậT LIệU - NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU I. ĐIềU KIệN NGHIÊN CứU 1. Địa điểm nghiên cứu Đề tài của chúng tôi đợc thực hiện ở các cơ sở sau - Phòng nghiên cứu nấm khuẩn Bộ môn Bệnh cây Nông...
 • 56
 • 411
 • 0

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. ” 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49Amặt ... hạn chế được tác hại của bệnh, vừa hạn chế được tác hại của thu c hoá học bảo vệ thực vật gây ra, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một ... oxysporum gây bệnh héo vàng trên một số cây trồng cạn. Để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề trên tìm ra biện pháp phòng trừ có hiệu quả cao, đặc biệt là biện pháp phòng trừ sinh học vừa có...
 • 59
 • 759
 • 1

Nghiên cứu bện héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Nghiên cứu bện héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. II. MụC ĐíCH YÊU CầU1. Mục đích - Điều tra bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một ... hạn chế đợc tác hại của bệnh, vừa hạn chế đợc tác hại của thu c hoá học bảo vệ thực vật gây ra, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng ... Nông học Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm - Nội. - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ cây trồng vật nuôi - Trờng Đại học Nông nghiệp I Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội. ...
 • 56
 • 590
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh doc
... tài Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh . Chúngtôi rút ra một số ... đích - Điều tra bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội. - Tìm hiểu ảnh hưởng của một số yếu tố liên quan tới sự phát triển của bệnh ... cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh ...
 • 115
 • 682
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 6 pdf

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 6 pdf
... 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. Chúng tôi rút ra một số nhận xét kết luận sau: 1. Bệnh héo vàng do nấm Fusarium oxysporum gây ra thiệt hại ... hoàng - BVTV 49A 53 Phần 4 Kết luận tồn tại đề nghị i. kết luận Qua thời gian thực hiện đề tài Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 ... (2001), Nghiên cứu một số bệnh héo rũ thối gốc do nấm hại cây trồng cạn vùng Nội năm 2000, Tạp chí BVTV số1 81 tháng 1/2002 trang 14 17. 9. Nguyễn Kim Vân (2002) Nghiên cứu một số bệnh héo...
 • 7
 • 572
 • 2

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 5 pps

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 5 pps
... đất phòng chống bệnh héo vàng. Chúng tôi tiến hành thí nghiệm trên giống đậu tơng DT 84 đang đợc trồng ngoài sản xuất. Kết quả đợc trình bày ở bảng 8. Bảng 8: Tỷ lệ nảy mầm (%) tỷ lệ bệnh ... 0.00 CT5 30 29 96.70 0.00 Ghi ch : Ngày gieo hạt : 10/8 /2007 Ngày mọc mầm : 14/8 /2007 Ngày điều tra: 22/8 /2007 CT 1: Đối chứng xử lý nấm bệnh Fusarium oxysporum. CT 2: Xử lý ... Chúng tôi tiến hành thí nghiệm khảo sát một loại thu c hoá học nhằm tìm ra loại thu c có nồng độ thích hợp để phòng chống nấm Fusarium oxysporum gây bệnh héo vàng. Kết quả thu đợc trình bày ở bảng...
 • 10
 • 402
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 4 pot

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 4 pot
... Tiến hoàng - BVTV 49 A 36 Bảng 5: ảnh hởng của một số loại thu c hoá học tới bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) cà chua ngoài đồng ruộng tại xà Đặng Xá - Gia Lâm Nội. Loại thu c Nồng ... thế đất tới bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) trên giống đậu tơng DT 84 hoa tím tại xà Phú Thu Gia Lâm Nội. Do bệnh héo vàng do nấm Fusarium oxysporum gây ra nguồn bệnh tồn tại chủ yếu ... Tiến hoàng - BVTV 49 A 31 Bảng 2: ảnh hởng của mật độ trồng đến bệnh héo vàng Fusarium oxysporum tại xà Đặng Xá - Gia Lâm Nội. Công thức Trồng dày Trồng trung bình Trồng tha...
 • 10
 • 346
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 3 pot

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 3 pot
... 28/10/07 3 2.66 3 0 .33 37 .33 Ghi ch : Ngày trồng: 2/8 /2007 Biểu đồ 1: Sự phát triển của bệnh héo vàng trên 3 giống cà chua khác nhau tại xà Đặng Xá - Gia Lâm Nội Báo cáo ... TLB (%) TLB (%) 9/9/07 1 .32 3. 32 1 .32 16/9/07 3. 32 4.66 3. 99 23/ 9/07 7 .32 8.66 9 .32 30 /9/07 12.67 13. 33 13. 00 7/10/07 17 .33 15 .33 16.66 14/10/07 20.65 ... mật độ trồng đến bệnh héo vàng tại xà Đặng Xá - Gia Lâm Nội. Chúng tôi tiến hành điều tra theo dõi sự phát triển của bệnh theo các mật độ trồng: trồng dày (3. 5 4.5 cây/ m2), trồng tha...
 • 10
 • 412
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 2 ppt

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 2 ppt
... Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội. - Thời gian thực tập từ ngày 10/7 /20 07 30/ 12 /20 07. - Cây trồng nghiên cứu một số cây trồng cạn nh cà chua, đậu đỗ vụ thu năm ... môi trờng : - Peptone : 15g - Agar : 20 g - KH 2 PO4 : 1g - MgSO4.7H 2 O : 0,5g - Steptomycin sulfate : 1g - Tetrachlor : 1g - Neomycin sulfate : 0,12g - Níc cÊt : 1lit (1000ml) ... Nhật HP5, trồng tại xà Dơng Xá - Gia Lâm Nội. Diện tích 1 ô thí nghiệm (1 lần nhắc lại) bằng 30 m 2 . Cà chua trồng ngày 2/ 8 /20 07, thời gian điều tra từ ngày 23 /9 /20 07 (Các TN 1- 5: Mỗi công...
 • 10
 • 362
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 1 pdf

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 1 pdf
... số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49A 6 chống bệnh ... (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội. - Tìm hiểu ảnh hởng của một số yếu tố liên quan tới sự phát triển của bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) trên ... hạn chế đợc tác hại của bệnh, vừa hạn chế đợc tác hại của thu c hoá học bảo vệ thực vật gây ra, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số...
 • 10
 • 456
 • 2

Nghiên cứu xây dựng website bằng wordpress

Nghiên cứu và xây dựng website bằng wordpress
... ATHENA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNGBÁO CÁOTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPTÊN ĐỀ TÀINGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE BẰNG WORDPRESS Giảng viên hướng dẫn:Võ Đỗ ThắngSinh viên thực hiện: Nguyễn Văn ... công WordPress lên locahost, click vào Log In để đăng nhập vào hệ thống quả trị bắt đầu viết bài15CHƯƠNG 3: NỘI DUNG NGHIÊN CỨUĐề tài: Nghiên cứu xây dựng web tin tức Athena bằng wordpress. Các ... tải cài đặt xamp11Bước 2: Tạo database :click chọn Admin ở Module MySQLBước 3: Tải cài đặt wordpress ,copy paste thư mục wordpress vào đường dẫn …xamp/htdoc/12Mở trình duyệt và...
 • 52
 • 1,141
 • 2

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh
... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Nội thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh Báo ... Thời gian thực tập từ ngày 10/7 /2007 – 30/12 /2007. - Cây trồng nghiên cứu một số cây trồng cạn như cà chua, đậu đỗ… vụ thu năm 2007 vùng Gia Lâm Nội 2. Đối tượng nghiên cứu Bệnh héo ... Đại học Nông nghiệp I – Gia Lâm - Nội. - Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ cây trồng vật nuôi - Trường Đại học Nông nghiệp I – Gia Lâm Nội - Một số thu c huyện Gia Lâm Nội. - Thời...
 • 119
 • 575
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tốt nghiệp về công ty xây dựngbáo cáo thực tập tốt nghiệp về tiền lươngbáo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán thuếbáo cáo thực tập tốt nghiệp về thuếbáo cáo thực tập tốt nghiệp về thuế gtgtbáo cáo thực tập tốt nghiệp về marketingbáo cáo thực tập tốt nghiệp về nhà dân dụngbáo cáo thực tập tốt nghiệp về tài chínhbáo cáo thực tập tốt nghiệp về vốn bằng tiềnbáo cáo thực tập tốt nghiệp về nguồn nhân lựcbáo cáo thực tập tốt nghiệp về môi trườngbáo cáo thực tập tốt nghiệp về nguyên vật liệubáo cáo thực tập tốt nghiệp về tín dụngbáo cáo thực tập tốt nghiệp về nhà hàngbáo cáo thực tập tốt nghiệp về ngành du lịchNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ