bài 13 cong dân voi cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
... xã hội. Cộng đồng kinh tế. II Trách nhiệm công dân đối với cộng đồng: I Cộng đồng và vai trò cộng đồng đối với cuộc sống của con người:1 Cộng đồng là gì ?2 Vai trò của cộng đồng ?1 ... Dân cư.Người dân tộc.Người Việt Nam ở nước ngoài. I Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người:1 Cộng đồng là gì ?Gia đìnhLàng xã ... mọi người; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng. II Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: 1 Nhân nghĩa:Nhân là lòng thương...
 • 19
 • 2,130
 • 5

Bài 13. Công dân với cộng đồng

Bài 13. Công dân với cộng đồng
... trong công việc vì một mục đích chung. Vượt LênChính mìnhHoà nhập với cuộc sống Bài 13 Công dân với cộng đồng Tiết 1: Cộng đồng và vai trò của cộng đồng 2 ) vai trò của cộng đồng ... khác.b/ Hình thức của sự hợp tác: 2 ) Vai trò của cộng đồng : _cộng đồng : I .Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với con người 1 )Cộng đồng : -Toàn thể những người Cùng sống Có những ... nhiệm Quyền và nghĩa vụ_ Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo sức mạnh cho cộng đồng II. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng 1/ Nhân nghĩa:2/ Hoà nhập:a. Sống hòa nhập:...
 • 23
 • 1,325
 • 8

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
... tìmhiểu : Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộcsống. a. Cộng động là gì ?GV hỏi: Các em hãy nêu một số cộng đồng mà mình biết?- Cộng đồng làng xã, cộng đồng giáo xứ, cộng đồng dân tộc, ... và hợp tác?5. Dặn doø: Bài 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG ( 2 tiết ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:1.Về kiến thức: - Biết được cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.- ... gắn bó với lớp, với trường, với cộng đồng nơi ở.II. TRỌNG TÂM :- Nhân nghóa, hoà nhập, hợp tác là những yêu cầu đạo đức của người công dân Việt Nam hiệnnay trong mối quan hệ với cộng đồng. ...
 • 7
 • 21,621
 • 168

Bài 13.Công dân với cộng đồng

Bài 13.Công dân với cộng đồng
... hiện gì? Bài 13 Bài 13 : Công dân với cộng đồng : Công dân với cộng đồng ( Tiết 2 )( Tiết 2 ) c. Hợp tác Bài 13 Bài 13 : Công dân với cộng đồng : Công dân với cộng đồng ( Tiết ... cộng đồng Kiểm tra bài cũ.Kiểm tra bài cũ.Câu 1:Câu 1: Cộng đồng là gì? Vai trò của cộng đồng đối với con người? Cộng đồng là gì? Vai trò của cộng đồng đối với con người?Câu 2:Câu ... trường, địa phương tổ chức. Đồng thời vận động mọi người cùng tham gia. 2.Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: 2.Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: a. Nhân nghĩaa. Nhân...
 • 25
 • 986
 • 2

Bài 13. Công dân với cộng đồng

Bài 13. Công dân với cộng đồng
... quan hệ với cộng đồng. Trên cơ sở đó chúng ta phải biết yêu quí, gắn bó với cộng đồng nơi ở, nơi học tập của mình và tích cực góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp Cộng đồng Dân cưGia ... về cộng đồng mà em biết? Cộng đồng người Việt ở nước ngoài Cộng đồng dân cư ở vùng cao b) Hoà nhập:Là sống gần gũi, chan hoà, không xa lánh mọi người, không gây mâu thuẫn bất hoà với ... trình bày trách nhiệm của mình khi tham gia vào cộng đồng. 2/ Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng: a. Nhân nghĩaLòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải Mọi người có điều...
 • 18
 • 1,193
 • 2

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
... nước Trần Đức LươngChủ tịch nước I Cộng đồng và vai trò của cộng đồng ủoỏi vụựi cuoọc soỏng cuỷa con ngửụứi.ã1 Coọng ủong laứ gì ? Cộng đồng là tòan thể những người cùng chung sống, ... thể hiện sống hoà nhập Người Việt Nam ở nước ngoài Cộng đồng Dân tộc Cộng ñoàng kinh teá ãCHUC CAC EM HOẽC TOT Gia đình, dân cư, làng xã, ngôn ngữ, quốc gia, nhân loại Được.do ... và cái riêng, giữa quyền lợi và nghóa vụCá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng Ý nghóa Biểu hiện1 Giúp cho cuộc sống con người trở nên tốt...
 • 38
 • 868
 • 2

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Bài 13: Công dân với cộng đồng
... Sở giáo dục và đào tạoTrường THPT DTNT Con Cuông Bài 13: Công dân với cộng đồng (Tiết 28)GV: Lê Đăng AnhNăm học: 2006 - 2007 Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Nhân nghĩa là gì?Trách nhiệm của ... chung của cộng đồng 2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng a. Nhân nghĩab. Hoà nhậpc. Hợp tác Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, ... phương Hợp tác từng mặt, hợp tác toàn diện. Hợp tác giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa cộng đồng với cộng ®ång. ...
 • 15
 • 638
 • 2

Bài 13: Công dân với cộng đồng (tiết 1)

Bài 13: Công dân với cộng đồng (tiết 1)
... hùng dân tộc và những người có công với đất nước…a. Nhân nghĩa2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng Lớp 10B2BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1) Cộng đồng Dân Cộng đồng ... CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1) Cộng đồng chăm lo cuộc sống cá nhân Lớp 10B2BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1) Thảo luận nhómNhóm 1Nhóm 4Nhóm 2Nhóm 32. Trách nhiệm của công dân đối với ... THẬNBÀI 13CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1) Giáo viên giảng dạy: Võ Thị Ngọc ThơLớp : 10B2 Lớp 10B2BÀI 13 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG (tiết 1) Yêu thương con người là truyền thống tốt đẹp của dân...
 • 17
 • 4,836
 • 15

bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2

bài 13 công dân với cộng đồng tiết 2
... -Sống hoà nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống .- Thanh niên H/S cần phải sống hoà nhập với tập thể lớp ,trường học , với cộng đồng nơi ở ... hoặc toàn diện - Hợp tác giữa cá nhân ,các nhóm , giữa các cộng đồng dân tộc , quốc gia.- Học sinh phải cùng nhau bàn bạc , phân công xây dựng kế hoạch cụ thể .- Nghiêm túc thực hiện. - ... đại học công lập đẳng cấp quốc tế Việt-Anh tại Việt Nam. 2b) Hòa nhập (Sống hòa nhập) - Là sống gần gũi chan hoà , không xa lánh mọi người , không gây mâu thuẫn , bất hoà với người...
 • 14
 • 4,110
 • 18

Vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học môn giáo dục công dân phần công dân với pháp luật ở trường trung học phổ thông luận văn tốt nghiệp đại học

Vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học môn giáo dục công dân phần công dân với pháp luật ở trường trung học phổ thông luận văn tốt nghiệp đại học
... Trờng đại học vinh khoa giáo dục chính trị=== ===bùi thị thơng Vận dụng phơng pháp đóng vai vào dạy học môn giáo dục công dân phần Công dân với pháp luật trờng trung học phổ thông khóa luận ... dạy học môn GDCD - phần Công dân với pháp luật trường THPT. Bởi vậy, tôichọn đề tài: Vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học môn GDCD - phần Công dân với pháp luật trường THPT” là một ... GDCD - phần Công dân với pháp luật trường THPT. Trên cở sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng caohiệu quả việc vận dụng PPĐV vào dạy học môn GDCD - phần Công dân với pháp luật trường...
 • 58
 • 1,482
 • 11

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI VÀO DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN PHẦN

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI VÀO DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN PHẦN
... đã lựa chọn đề tài: Vận dụng phương pháp đóng vai vào dạy học môn Giáo dục công dân phần Công dân với pháp luật trường THPT Quý Đôn - Đông, thành phố Nội làm nội dungnghiên cứu trong ... trong dạy học Vận dụng PPĐV vào dạy hoc môn GDCD và dạy học phần Công dân với pháp luật” trường THPT Quý Đôn - Đông.4.2. Phạm vi nghiên cứuNghiên cứu việc vận dụng PPĐV trong dạy học môn ... năng vận dụng PP này vào dạy học môn GDCD, phần " ;Công dân với pháp luật" trường THPT Quý Đôn - Đông, thành phố Nội, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học 5 Nguyễn Thị...
 • 96
 • 3,452
 • 21

skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 công dân với các quyền tự do cơ bản. thpt vĩnh lộc

skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 công dân với các quyền tự do cơ bản. thpt vĩnh lộc
... Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 10 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 32 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT ... Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 23 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 35 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT ... Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 21 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 28 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT...
 • 43
 • 2,248
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP