sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lí rác thải đảm bảo phát triển bền vững đô thị (nghiên cứu trường hợp quận hoàn kiếm và huyện ứng hoà, hà nội)

duy trì sự tham gia của người dân trong quản lý TNTN

duy trì sự tham gia của người dân trong quản lý TNTN
... dựng quy chế cộng đồng về quản TNTN tại bản Lóng Lăn.Chương III: Những bài học rút ra và đề xuất nhằm duy trì sự tham gia của người dân trong quản TNTN. Do thời gian thực tập và nghiên ... sách quản tài nguyên thiên nhiên của địa phương.Nội dung chuyên đề bao gồm 3 chương chính sau đây:Chương I: luận về sự tham gia của cộng đồng trong quản TNTN. Chương II: Sự tham gia ... tiếp cận của những chương trình này thiếu sự phù hợp để huy động sự tham gia của người dân trong suốt quá trình. Kết cục là, người dân không phải là chủ nhân của chính những hoạt động của mình....
 • 125
 • 459
 • 2

HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DỰ ÁN “BẢO TỒN, TÔN TẠO PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRẦN TẠI NAM ĐỊNH”

HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI DỰ ÁN “BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRẦN TẠI NAM ĐỊNH”
... 0918.775.3682, Dự án “Bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá thời Trần tại tỉnh Nam Định” 2.1, Khái quát về dự án Dự án bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị Khu di tích lịch sử ... Dự án “Bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá thời Trần tại tỉnh Nam Định” 24II, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QHSDĐ TẠI DỰ ÁN “BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI ... HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QHSDĐ TẠI DỰ ÁN BẢO TỒN – TÔN TẠO KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRẦN, TỈNH NAM ĐỊNHI, KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN “BẢO TỒN – TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU...
 • 42
 • 816
 • 6

Sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện các chính sách chương trình giảm nghèo tại xã sơn lễ hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học

Sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện các chính sách và chương trình giảm nghèo tại xã sơn lễ hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học
... dân trong quá trình thực hiện các chính sách chương trình giảm nghèo tại các Sơn Lễ. Sự tham gia của người dân vào việc thực hiện các chính sách chương trình giảm nghèo được xem xét ở ... thuyết1: Người dân tham gia tích cực vào việc thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo được triển khai tại địa phương .Giả thuyết 2: Sự tham gia của người dân vào việc thực hiện các chính sách, ... tác hộiXKLĐ: Xuất khẩu lao độngUBND: Uỷ ban nhân dân. Chương II: Sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện các chính sách chương trình giảm nghèo tại Sơn Lễ -Hương Sơn –Hà...
 • 115
 • 699
 • 0

Báo cáo " TỔ CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM" docx

Báo cáo
... T CHỨC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM Tạ Quỳnh Hoa1 Tóm tắt: Dưới tác động của quá trình đô thị hóa tại Việt Nam trong ... thức của người dân. Quá trình giám sát đánh giá hiệu quả, tác động của việc huy động người dân tham gia trong công tác quy hoạch phát triển đô thị sẽ làm tăng sự tin tưởng của người dân vào ... Adenauer (2010), Báo cáo đánh giá, giám sát việc quy hoạch chi tiết đô thị với sự tham gia của người dân tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Dự án tăng cường sự tham gia của người dân và Quản...
 • 12
 • 536
 • 0

Sự tham gia của người dân trong quản lý rừng bền vững

Sự tham gia của người dân trong quản lý rừng bền vững
... thành các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và có quy ước riêng để quản rừng. SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG - TRƯỜNG HỢP QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH ... quản rừng bền vững dựa vào cộng đồng Trong thời gian gần đây, quản rừng bền vững đã trở thành một nguyên tắc đối với quản kinh doanh rừng đồng thời cũng là một tiêu chuẩn mà quản ... khẳng định sự tham gia của người dân, của cộng đồng là một trong những yếu tố căn bản cho việc quản rừng bền vững. Quan điểm về sự tham gia cũng rất khác nhau. Sự tham gia là một khái niệm...
 • 10
 • 973
 • 4

Báo cáo “Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ” potx

Báo cáo “Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ” potx
... trạng các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện 7.2.2 Sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông 7.2.3 Đánh giá mức độ tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông ... topdown. Sự tham gia của người người dân trong các hoạt động khuyến nông ở mức độ nào?Mức độ tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Hạ Hòa chưa cao Các yếu ... s khuyến nghị nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUĐánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động...
 • 15
 • 874
 • 0

Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông của trạm khuyến nông khuyến nông huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động khuyến nông của trạm khuyến nông khuyến nông huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa
... khuyến nông thực sự đạt hiệu quả cao thì cần phải có sự tham gia tích cực của người dân .Sự tham gia của người dân hoạt động khuyến nông là 1 2.1.2 Lý luận về khuyến nông sự tham gia 2.1.2.1 ... khuyến nông phù hợp với người dân, nâng cao vai trò của người dân trong các hoạt động khuyến nông thì rất cần sự tham gia của người dân vào các hoạt động khuyến nông. Nền nông nghiệp nước ta đang ... thụ. + Khuyến nông cần phải để cộng đồng tham gia và làm chủ nhân trong các hoạt động khuyến nông. 2.1.1.2 Kinh nghiệm, bài học về sự tham gia của người dân trong hoạt động khuyến nông trên...
 • 98
 • 799
 • 5

Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh
... Thời gian nghiên cứu: ðề tài nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu ... VỀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 5 2.1 Cơ sở lý luận 5 2.1.1 Một số vấn ñề về nông thôn, nông thôn mới 5 2.1.2 Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn ... tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới 2.1.2.1 Sự tham gia của người dân Trước khi phân tích sự tham gia của người dân vào xây dựng nông thôn mới chúng ta phân biệt “hộ”, “hộ nông...
 • 136
 • 2,277
 • 15

nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã thuộc huyện đông triều, tỉnh quảng ninh

nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã thuộc huyện đông triều, tỉnh quảng ninh
... HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH Ngành : Phát triển nông thôn ... 3.1.2. Người dân đánh giá về sự cần thiết của xây dựng nông thôn mới 50 3.1.3. Mức độ tự nguyện và lý do người dân tham gia xây dựng nông thôn mới 51 3.2. Sự tham gia của người dân trong xây dựng ... gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại một số thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh . 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng sự tham gia...
 • 126
 • 1,252
 • 19

SỰ THAM GIA của NGƯỜI dân TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mới TRÊN địa bàn xã THIỆU đô HUYỆN THIỆU hóa TỈNH THANH hóa

SỰ THAM GIA của NGƯỜI dân TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mới TRÊN địa bàn xã THIỆU đô HUYỆN THIỆU hóa TỈNH THANH hóa
... sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. - Phạm vi về không gian: đề tài nghiên cứu tại Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, ... và thực tiễn về sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới. - Đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thiệu Đô. - Xác định ... của đề tài: sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới. - Đối tượng thu thập tài liệu: Ban quản lý xây dựng nông thôn mới và các hộ nông dân Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh...
 • 112
 • 2,672
 • 15

sự tham gia của người dân trong hoạt động quản rác thải đảm bảo phát triển bền vững đô thị (nghiên cứu trường hợp quận hoàn kiếm huyện ứng hoà, nội)

sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lí rác thải đảm bảo phát triển bền vững đô thị (nghiên cứu trường hợp quận hoàn kiếm và huyện ứng hoà, hà nội)
... với quá trình quản đô thị. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ2.1 Hoạt động quản rác thải tại quận Hoàn Kiếm của huyện Ứng Hòa2.1.1 Giới ... QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNKHOA XÃ HỘI HỌCNGUYỄN THỊ KIM NHUNGSỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ (NGHIÊN ... cư trong các khu đô thị. CHƯƠNG 3: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ3.1. Những yếu tố thuộc về người dân 3.1.1.Nhu...
 • 27
 • 783
 • 0

Vai trò của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) trong việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động chính trị

Vai trò của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) trong việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động chính trị
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐINH HÀ THU VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI (IPU) TRONG VIỆC THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG HOẠT ĐỘNG CHÍNH ... về Giới 30 1.5 Tiểu kết 30 Chƣơng II Những hoạt động của IPU thể hiện vai trò thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ 32 2.1 Tăng cƣờng nhận thức về ảnh hƣởng của phụ nữ trong chính trị ... NHÂN VĂN ĐINH HÀ THU VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI (IPU) TRONG VIỆC THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ TRONG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc...
 • 114
 • 738
 • 0

Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong các hoạt động của dự án nước sạch vệ sinh môi trường tại huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong các hoạt động của dự án nước sạch và vệ sinh môi trường tại huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình
... giới. - Đánh giá sự tham gia của người dân trong các hoạt động của dự án nước sạch VSMT tại huyện Cao Phong. - Đề xuất giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân trong các hoạt động của dự ... “Nghiờn cứu sự tham gia của người dân trong các hoạt động của dự án nước sạch vệ sinh môi trường tại huyện Cao Phong - tỉnh Hũa Bỡnh”.1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chungĐánh giá sự tham ... cường sự tham gia của người dân trong các hoạt động của dự án nước sạch VSMT tại huyện. 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn về sự tham gia của người dân trong...
 • 110
 • 492
 • 3

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN
... tiên của ngời dân. - Xây dựng kế hoạch sự tham gia của ngời dânO3 phơng pháp xây dựng kế hoạch sự tham gia của ngời dân vào quá trình xây dựng kế hoạch. Xây dựng kế hoạch theo phơng pháp ... nhiều phơng pháp xây dựng kế hoạch. Song cho tới naychủ yếu chúng ta đã áp dụng 3 phơng pháp xây dựng kế hoạch nh sau:- Xây dựng kế hoạch từ trên xuống: là phơng pháp xây dựng kế hoạch trong đó ... duyệt. Xây dựng kế hoạch theophơng pháp này phần nào đã khắc phục đợc nhợc điểm của phơng pháp xây dựng kế hoạch từ trên xuống, đã phản ánh đợc thực trạng nhu cầu của địa phơng.Tuy nhiên kế hoạch...
 • 30
 • 3,114
 • 4

Ảnh hưởng của các bên liên quan đến mức độ tham gia của người dân trong hoạt động quảnrác thải Nội

Ảnh hưởng của các bên liên quan đến mức độ tham gia của người dân trong hoạt động quản lý rác thải ở Hà Nội
... sự tham gia của các bên liên quan nhằm nâng cao sự tham gia của người dân trong hoạt động quản rác thải Nội. Từ khóa: Quản rác thải, rác thải, sự tham gia, người dân, các bên liên ... 16 Ảnh hưởng của các bên liên quan đến mức độ tham gia của người dân trong hoạt động quản rác thải Nội Nguyễn Thị Kim Nhung* Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia ... vào các bên liên quan trong hoạt động này. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tham gia của người dân trong hoạt động quản rác thải có mối tương quan với mức độ tham gia của nhóm công ty/công...
 • 12
 • 339
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp nào để tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng phòng hộsự tham gia của người dân trong xây dựng đường giao thông nông thônsự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thiệu đô huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóacác yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mớigiải pháp tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mớisự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mớisự tham gia của người dân trong quy hoạch sử dụng rừng và đất lâm nghiệpcơ sở lí luận và thực tiễn về sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mớisự tham gia của phụ nữ trong hoạt động lãnh đạo chính trịlý thuyết về sự tham gia của nhân dân vào hoạt động lập pháp của quốc hội và kinh nghiệm của nƣớc ngoàilý thuyết về sự tham gia của nhân dân vào hoạt động lập pháp của quốc hộithực hiện các hoạt động hỗ trợ các dnn amp v phát triển bền vững tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng dnn amp vnghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện phú lương tỉnh thái nguyênphương pháp đánh gía nông thôn có sự tham gia của người dân pra trong quản lý dự án lnxhtham gia của người dan trong quan ly ben vung nguon luc cong dongchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP