Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận tốt nghiệp "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"
... tèt nghiệp nhận xét một số đặc điểm bệnh nhận xét một số đặc điểm bệnh đánh giá kết quả Điều trị phẫu thuật đánh giá kết quả Điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát Đ ờng mật sót ... đềMục tiêu:1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh sỏi sót sỏi tái phát đ ờng mật2. Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật bệnh sỏi sót sỏi tái phát đ ờng mật Đối ... sãt sái OMC - ChÝt hÑp oddi phần v. kết luận phần v. kết luận 5.1. Đặc điểm bệnh sỏi sót sỏi tái phát ĐM5.1. Đặc điểm bệnh sỏi sót sỏi tái phát ĐM Tuổi trung bình 61,0Tuổi...
 • 35
 • 2,248
 • 3

Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"

Tiểu luận "Nhận xét một số bệnh lý và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sót sỏi, sỏi tái phát trong đường mật"
... ngoạinhận xét một số đặc điểm bệnh đánh giá kết quả điều trị Phẫu thuật sỏi sót, sỏi tái phát đờng mậttại khoa ngoại tổng hợp BVĐK tỉnh thái bình từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2007 Tiểu luận ... sàng bệnh sỏi sót sỏi tái phát đờng mật tại BVĐK tỉnh Thái Bình.2. Đánh giá kết quả sớm điều trị PT sỏi sót sỏi tái phát đờng mật tại BVĐK tỉnh Thái Bình.Phần I. Tổng quan5 Bảng 5. Kết ... có một NC nào đánh giá một cách có hệ thống tình trạng sót sỏi sỏi tái phát sau mổ SM cũng nh kết quả điều trị bệnh này tại Thái Bình. Chính vì thế chúng tôi NC đề tài: Nhận xét một số...
 • 32
 • 528
 • 1

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức
... hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại Bệnh viện Việt Đức nhằm hai mục tiêu: 1. Nghiên cứu chỉ định phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa. ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN XUN DIN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT HẹP ốNG SốNG THắT LƯNG DO THOáI HóA VớI Sự Hỗ TRợ CủA DụNG Cụ LIÊN GAI SAU ... định điều trị HOSTL có sự hỗ trợ dụng cụ liên gai sau coflex. - Hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa có kèm theo các biểu hiện lâm sàng nhưng điều trị bảo tồn không kết qủa. - Hẹp ống sống...
 • 103
 • 639
 • 8

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ
... da………………………………………………………. Tế bào sắc tố các sắc tố da………………………………… Tế bào vi sắc tố ………………………………………… vi sắc tố bẩm sinh ……………………………………… Lâm sàng vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ ………………… Đặc điểm nhận dạng……………………………………………. ... trạng sẹo 2 điểm 1 điểm 0 điểm Mầu sắc 2 điểm 1 điểm 0 điểm Đánh giá kết quả: Lượng giá kết quả qua bảng kiểm. Kết quả Số điểm Tốt 7 - 8 điểm Khá 4 - 6 điểm Xấu 0 - 3 điểm [8] ... - Ranh giới vi: vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ thường có ranh giới khá rõ ràng, chỉ một số ít trường hợp ranh giới không rõ. - Bề mặt vi: Bề mặt vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ có thể phẳng...
 • 92
 • 642
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên lồi cầu xương cánh tay tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên lồi cầu xương cánh tay tại bệnh viện việt đức
... về gãy liên lồi cầu xương cánh tay. Để góp phần tìm hiểu loại gãy phức tạp này chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài " ;Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên lồi cầu xương cánh tay ... 1.3. Điều trị Lựa chọn chỉ định điều trị gãy một lồi cầu trong hoặc ngoài đã được chuẩn hóa, nhìn chung điều trị gãy không di lệch lồi cầu Ýt đòi hỏi phẫu thuật hơn trong gãy liên lồi cầu, ... lồi cầu, vì cột xương lồi cầu đối diện còn nguyên vẹn. Vì vậy điều trị bằng phẫu thuật tập trung vào gãy phạm khớp phức tạp 2 lồi cầu (liên lồi cầu) . Thực tế gãy liên lồi cầu T và Y Ýt gặp,...
 • 131
 • 1,855
 • 10

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống và giải đp lối sau tại bệnh viện việt đức

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống và giải đp lối sau tại bệnh viện việt đức
... ngực được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống giải Ðp lối sau tại khoa phẫu thuật cột sống bệnh viện Việt Đức. - Chúng tôi ... chọn bệnh nhân Bao gồm những bệnh nhân bị chấn thương cột sống ngực được chẩn đoán phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống giải Ðp lối sau tại khoa phẫu thuật ... các bệnh án các trường hợp các bệnh nhân được chẩn đoán là chấn thương cột sống ngực được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống và...
 • 84
 • 837
 • 2

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sẹo vùng nách do di chứng bỏng

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sẹo vùng nách do di chứng bỏng
... mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng sẹo vùng nách. 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật và lựa chọn phương pháp phẫu thuật sẹo vùng nách do di chứng bỏng. ... định và kinh nghiệm điều trị bằng phẫu thuật. Xuất phát từ thực tiễn nói trên chúng tôi tiến hành đề tài: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật sẹo vùng nách do di chứng bỏng ” với mục tiêu: 1. ... nhân trước phẫu thuật, lựa chọn phương pháp phẫu thuật, tham gia phẫu thuật đánh giá kết quả sau phẫu thuật ( từ 8/2003 đến 4/2005 ) 2.2.2. Phương pháp đánh giá tổn thương. * Đánh giá tổn...
 • 81
 • 767
 • 6

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... 1996, Bệnh viện Việt Đức có 50 BN bị gẫy đầu dưới xương đựi, trong đó 76% được điều trị phẫu thuật với kết quả tốt là 48%. Đoàn Lờ Dõn và cộng sự (1998)[5], điều trị 48 BN gẫy đầu dưới xương ... với kết quả tốt là 26/36 BN (72.2%). Lê Quốc Huy (2003)[9], trong 2 năm 2001 – 2002, Bệnh viện Việt Đức có 51 BN bị gẫy kín phạm khớp đầu dưới xương đùi được điều trị phẫu thuật với kết quả ... tại Bệnh viện Việt Đức, kết quả tốt và rõt tốt là 23/48 BN (47,9%). Giang Hoài Nam (2001)[20], Trong 5 năm 1995-2001, Bệnh viện 103 có 36 BN gẫy kín TLC-LLC xương đùi được điều trị phẫu thuật...
 • 93
 • 1,252
 • 8

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật và không phẫu thuật trên bệnh nhi có tổn thương gan, lách do chấn thương bụng kín tại bệnh viện nhi trung ương

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật và không phẫu thuật trên bệnh nhi có tổn thương gan, lách do chấn thương bụng kín tại bệnh viện nhi trung ương
... của tổn thương gan, lách do chấn thương bụng kín. 2- Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật không phẫu thuật trên bệnh nhi tổn thương gan, lách do chấn thương bụng kín tại bệnh viện Nhi Trung ... cáo về điều trị chấn thương lách không phẫu thuật của Nguyễn Thanh Liêm Trần Ngọc Sơn nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2000 đến 12/2006 [22].1.4.3. Các phương pháp điều trị hiện ... hơn rất nhi u [32]. Qua các nghiên cứu của Sherman (1994), xu hướng điều trị tổn thương gan không mổ đã dần trở thành quy tắc điều trị chuẩn đối với các tổn thương gan do chấn thương bụng kín [14],...
 • 90
 • 724
 • 10

Nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 13 dưới niệu quản

Nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 13 dưới niệu quản
... học nào nghiên cứu về chẩn đoán điều trị hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản. Để góp phần nâng cao kết quả chẩn đoán điều trị bệnh lý hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản, chúng tôi nghiên cứu đề ... Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản với 2 mục tiêu:1. Mô tả đặc điểm lâm sàng chẩn đoán hình ảnh của hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản. 2. ... thuật 4.2.2. Kết quả điều trị phẫu thuật 4.2.2.1 .Kết quả sau phẫu thuật điều trị hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản 4.2.2.2 .Kết quả xa của phẫu thuật điều trị hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản 48 trung tâm,...
 • 69
 • 633
 • 0

đánh giá kết quả điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại bệnh viện việt đức
... nhân trẻ em tuổi từ 5-15 tuổi gẫy kín thân xương đùi do chấn thương được điều trị bằng phẫu thuật kết xương tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh Viện Việt Đức- Hà Nội từ 2006-2009 có đủ hồ sơ bệnh ... gẫy xương trẻ em. Gẫy xương đùi trẻ em rất hay gặp chiếm 20%-30% gẫy xương trẻ em [27] là loại gẫy xương đứng hàng thứ 3 trong gẫy xương trẻ em. Năm 1991 Mietinen H, đã tổng kết tỷ lệ gẫy kín ... tuổi do chấn thương bằng kết hợp xương tại Bệnh viện Việt đức . Luận văn thạc sỹ y học, trưêng Đại học y Hà nội. 3.3. dự kiến đánh giá kết quả: 3.3.1. KÕt quả sau khi ra viện. Bảng 3.12. Kết quả...
 • 41
 • 1,884
 • 10

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức
... trên lồi cầu liên lồi cầu xương ñùi ở người lớn tại Bệnh viện hữu nghị Việt – ðức. 2. ðánh giá kết quả ñiều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu liên lồi cầu người lớn tại Bệnh viện hữu ... cho kết quả khả quan ñối với ñiều trị phẫu thuật gẫy trên lồi cầu liên lồi cầu xương ñùi. Theo Mize R.D, tại Mỹ kết quả tốt của phẫu thuật kết hợp xương gẫy trên lồi cầu liên lồi cầu xương ... giá kết quả ñiều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu liên lồi cầu xương ñùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị Việt - ðức" nhằm hai mục ñích : 1. Nhận xét về thương tổn của gẫy kín trên...
 • 107
 • 1,420
 • 3

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương
... phẫu thuật kết hợp x-ơng trong điều trị gẫy kín thân x-ơng đùi trẻ em. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật gẫy kín thân x-ơng đùi trẻ em. 3 Ch-ơng 1 Tổng quan 1.1. Đặc điểm hệ x-ơng trẻ ... đình, do đó việc điều trị bằng phẫu thuật kết x-ơng trong gẫy kín thân x-ơng đùi trẻ em đ-ợc thực hiện ở nhiều bệnh viện trong cả n-ớc. Phẫu thuật kết hợp gẫy thân x-ơng x-ơng đùi trẻ em có ... để điều trị gẫy kín thân x-ơng đùi trẻ em có kèm theo tổn th-ong sọ não hoặc đa chấn th-ơng [47]. - Năm 1998 Ward và cộng sự theo dõi điều trị cho 25 bệnh nhân trẻ em gẫy kín thân x-ơng đùi...
 • 79
 • 399
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại Bệnh viện Việt Đức (FULL TEXT)

Đánh giá kết quả điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại Bệnh viện Việt Đức (FULL TEXT)
... tại Bệnh viện Việt Đức , nhằm mục đích: 1. Nhận xét về phẫu thuật kết hợp xương trong điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật gẫy kín thân xương đùi trẻ em. ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÉ Y TẾ TRỪƠNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  PHẠM VĂN THINH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GẪY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM DO CHẤN THƯƠNG BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ... đình, do đó việc điều trị bằng phẫu thuật kết xương trong gẫy kín thân xương đùi trẻ em được thực hiện ở nhiều bệnh viện trong cả nước. Phẫu thuật kết hợp xương trong gẫy thân xương đùi trẻ em...
 • 88
 • 993
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết qủa điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh gía kết quả điều trị phẫu thuật gãy xương thuyền tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị đổ mồ hoi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soiđánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngựcđánh giá kết quả điều trị bong điểm bám dây chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện hữu nghị việt đứcnghiêm cứu đặc điểm lam sàng hình ảnh cắt lớp điện toán và kết quả điều trị phẫu thuật nhồi máu ruột do tắc do tắc mạch mạc treonghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầuđánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùinghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lymphô phần phụ nhãn cầukết quả điều trị phẫu thuật thay khớp háng toàn phầnđánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênđánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bvđk trung ương thái nguyênNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP