nghiên cứu xác định dạng thủy ngân tổng số, thủy ngân hữu cơ và thủy ngân vô cơ trong trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Phân tích dạng kim loại chì Cadimi trong đất trầm tích bằng phương pháp quang phổ hập thụ nguyên tử

Phân tích dạng kim loại chì và Cadimi trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hập thụ nguyên tử
... Đo nguyên tố chì 49 3.8.2 Đo nguyên tố cadimi 50 3.9 Phân tích dạng chì cadimi trong mẫu trầm tích mẫu đất 51 3.9.1 Phân tích xác định dạng chì cadimi trong mẫu trầm tích mẫu đất ... nhiều phương pháp khác nhau để xác định cadimi chì như phương pháp phân tích khối lượng, phân tích thể tích, trắc quang, điện hoá, phổ phân tử UV - VIS, phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ ... trình phân tích sự phân chia các dạng kim loại 4 1.1.1 Một số quy trình phân tích dạng kim loại 4 1.1.2 Sự phân chia các dạng kim loại 7 1.2 Giới thiệu chung về nguyên tố chì cadimi...
 • 84
 • 2,035
 • 20

Phân tích dạng kim loại chì (Pb) cadimi (Cd) trong đất trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Phân tích dạng kim loại chì (Pb) và cadimi (Cd) trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... Đo nguyên tố chì 49 3.8.2 Đo nguyên tố cadimi 50 3.9 Phân tích dạng chì cadimi trong mẫu trầm tích mẫu đất 51 3.9.1 Phân tích xác định dạng chì cadimi trong mẫu trầm tích mẫu đất ... chiết phân tích dạng kim loại nặng trong trầm tích của Tessier sau khi đã cải tiến [51] 1.1.2 Sự phân chia các dạng kim loại Kim loại trong đất trầm tích được chia thành 5 dạng chính: Dạng ... trình phân tích sự phân chia các dạng kim loại 4 1.1.1 Một số quy trình phân tích dạng kim loại 4 1.1.2 Sự phân chia các dạng kim loại 7 1.2 Giới thiệu chung về nguyên tố chì cadimi...
 • 84
 • 1,870
 • 7

Phân tích dạng kim loại chì (Pb) Cadimi( Cd) trong đất trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Phân tích dạng kim loại chì (Pb) và Cadimi( Cd) trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... TRẦN THỊ LỆ CHI PHÂN TÍCH DẠNG KIM LOẠI CHÌ (Pb) VÀ CADIMI (Cd) TRONG ĐẤT VÀ TRẦM TÍCH BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ CHUYÊN NGÀNH: HOÁ PHÂN TÍCH MÃ SỐ : 60.44.29 ... nhiều phương pháp khác nhau để xác định cadimi chì như phương pháp phân tích khối lượng, phân tích thể tích, trắc quang, điện hoá, phổ phân tử UV - VIS, phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ ... PHÂN TÍCH DẠNG KIM LOẠI CHÌ (Pb) VÀ CADIMI (Cd) TRONG ĐẤT VÀ TRẦM TÍCH BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ HỌC THÁI NGUYÊN - 2010...
 • 84
 • 1,048
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong nước thải nhà máy giấy sông lam (hưng phú hưng nguyên nghệ an) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong nước thải nhà máy giấy sông lam (hưng phú  hưng nguyên  nghệ an) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... phổ hấp thụ để nghiên cứu đề tài Xác định hàm lợng kẽm trong nớc thải nhà máy giấy Sông Lam (Hng Phú H ng Nguyên Nghệ An) bằng ph ơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ã Cơ sở của phơng pháp quang ... quang phổ hấp thụ nguyên tử để nghiên cứu đề tài: Xác định hàm lợng kẽm trong nớc thải nhà máy giấy Sông Lam (Hng Phú Hng Nguyên Nghệ An) bằng phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Để thực ... hàm lợng kẽm trong nớc thải nhà máy giấy. ã Đặc điểm của phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [3]Phơng pháp quang phổ hấp thụ là phơng pháp hiện đại, độ chính xác cao,có thể xác định lợng...
 • 41
 • 1,123
 • 4

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì trong sản xuất thuốc gợi nổ chì azotua bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì trong sản xuất thuốc gợi nổ chì azotua bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... mẫu đem phân tích, gam; 2. Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng chì trong thuốc gợi nổ bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)  ...  Chì azotua hồ tinh,  2-  Thuốc phóng- Thuốc nổ  3-  (1980), Quy trình phân tích thuốc gợi nổ. 4- ... (2005), Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, . 16- Giáo trình chuyên đề một số phương pháp phân tích điện...
 • 13
 • 641
 • 0

Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)

Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)
... loại mẫu thuốc đông y bằng phương pháp đường chuẩn và thêm tiêu chuẩn, so sánh GF-AAS với ICP-MS. 12. Khả năng áp dụng trong thực tế Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF- AAS) ... nặng Pb, Cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF- AAS) Mai Diệu Th y Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa Chuyên ngành: Hoá phân tích; ... từ y u cầu thực tế và cấp bách đó nhằm góp phần vào công tác đảm bảo chất lượng thuốc đông y chúng tôi thực hiện đề tài: Xác định kim loại nặng Pb, Cd trong thuốc đông y bằng phương pháp phổ...
 • 8
 • 1,354
 • 24

xác định kẽm, đồng selen trong cây xích đồng nam ở thừa thiên huế bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

xác định kẽm, đồng và selen trong cây xích đồng nam ở thừa thiên huế bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... lượng Cu trong các bộ phận của cây xích đồng nam đợt 1Hình 3.2: Biểu đồ kết quả hàm lượng Mn trong các bộ phận của cây xích đồng nam đợt 1Hình 3.4: Biểu đồ kết quả hàm lượng Zn trong các ... *CUc7dC)WZ_e7$9:CPh6S7gTFC\:rY7:YI9<Ce79:US79<Uhv5`Ge7,T!*C:7Id_)P5C[JK8Eq7q]e7)F687aã//A?\CUe79<T=P5(:7IU)[`TCU<<XWVĂT_U9<X\GUVU8CU8X,T"*C:7ITg)=PWCVWq7q]e7?)^GCU7q7q]?)^GCQ8Q)^Gq7h787)R?P)^C:V)RRqFCKPV:GVXLO 3.3.1. Kết quả xác định Me trong các bộ phận của cây Xích đồng nam đợt 1Bảng 3.8 : Kết quả phân tích các bộ phận của cây Xích đồng nam đợt 1.e7)R9}~1C)Rˆ ... cậy của phương pháp AASQua khảo sát sơ bộ, kết quả là hàm lượng selen trong các bộ phận của cây Xích đồng nam là không đáng kể, có mẫu phân tích cho thấy hàm lượng selen đođược đúng bằng hàm...
 • 57
 • 548
 • 2

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò Graphit

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò Graphit
... thực hiện đề tài: “ Xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ ngun tử với kỹ thuật ngun tử hóa bằng graphit Số hóa bởi Trung tâm ... NGƠ TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG MÁU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUN TỬ VỚI KỸ THUẬT NGUN TỬ HĨA BẰNG LỊ GRAPHIT LUẬN VĂN THẠC ... 1.9.2 Phương pháp cực phổ xung vi phân (DPP) 27 1.9.3 Phương pháp Von – Ampe hòa tan anot 27 1.10 Phương pháp quang phổ hấp thụ ngun tử 27 1.10.1 Lược sử phát triển phương pháp quang phổ hấp...
 • 75
 • 835
 • 1

Xác định hàm lượng Asen trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật Hidrua hóa (HVG AAS) xác nhận lại bằng ICP MS

Xác định hàm lượng Asen trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật Hidrua hóa (HVG AAS) và xác nhận lại bằng ICP MS
... hành thực hiện đề tài: Xác định hàm lượng asen trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng thuật hidrua hóa (HVG- AAS) xác nhận lại bằng ICP- MS . Mục tiêu yêu ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM CAO VĂN ĐÔNG XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG ASEN TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SỬ DỤNG KĨ THUẬT HIDRUA HÓA (HVG- AAS) ... PHƢƠNG PHÁP HVG –AAS, ICP- MS, PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ MẪU VÀ PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ KẾT QUẢ 19 1.7.1. Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng thuật hidrua hóa (HVG- AAS) 19 1.7.2. Phƣơng pháp phổ...
 • 94
 • 2,067
 • 4

Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong máu nước tiểu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong máu và nước tiểu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM NGỌC SƠN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG ĐỒNG TRONG MÁU VÀ NƢỚC TIỂU BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ ... phép đo phổ hấp thụ nguyên tử của đồng 34 Bảng 3.4: Ảnh hưởng của Ca đến phép đo phổ hấp thụ nguyên tử của đồng 36 Bảng 3.5: Ảnh hưởng của Mg đến đến phép đo phổ hấp thụ nguyên tử của đồng 37 ... BAL 13 1.4. Các phương pháp phân tích đồng trong các mẫu sinh học 14 1.4.1. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 14 1.4.2. Phương pháp quang phổ phát xạ, phổ khối lượng kết hợp nguồn cảm...
 • 88
 • 703
 • 0

nghiên cứu xác định dạng thủy ngân tổng số, thủy ngân hữu thủy ngân trong trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

nghiên cứu xác định dạng thủy ngân tổng số, thủy ngân hữu cơ và thủy ngân vô cơ trong trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... tổng số, thuỷ ngân hữu thuỷ ngân cơ. - Áp dụng phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để định lƣợng thuỷ ngân tổng số, thuỷ ngân hữu thuỷ ngân trong trầm tích qua đó có ... thuỷ ngân, rồi tách bằng cột pha đảo xác định bằng detector UV-Vis hoặc huỳnh quang [3531]. 1.2.1.3. Phƣơng pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử Quang phổ hấp thụ nguyên tử là phƣơng pháp phổ biến ... phân tích hàm lƣợng tổng ngân, thuỷ ngân , thuỷ ngân đioxit thuỷ ngân hữu trong trầm tích. 1.2.1.4. Phƣơng pháp phổ huỳnh quang nguyên tử Một số tác giả đã ứng dụng phƣơng pháp phổ...
 • 81
 • 651
 • 2

nghiên cứu xác định hàm lượng của chì, cadmi trong một số mẫu mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( gf - aas

nghiên cứu xác định hàm lượng của chì, cadmi trong một số mẫu mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( gf - aas
... LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CỦA CHÌ, CADMI TRONG MỘT SỐ MẪU MỸ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA ( GF- AAS) LUẬN ... mỹ phẩm bằng phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF- AAS) ” với ba mục tiêu: 1. Khảo sát các điều kiện tối ƣu của GF- AAS đối với việc xác định 2 nguyên tố Cd, Pb trong mỹ phẩm. ... 2. Xây dựng một quy trình xác định hàm lƣợng Cd, Pb trong mẫu mỹ phẩm bằng phƣơng pháp GF- AAS 3. Khảo sát hàm lƣợng Cd, Pb trong một số mẫu mỹ phẩm trên thị trƣờng Việt Nam bằng quy trình...
 • 88
 • 1,532
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định chì bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử aasphân tích dạng kim loại chì pb và cadimi cd trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụxác định đồng thời paracetamol cafein và phenobarbital trong thuốc thần kinh d3 bằng phường pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv vis và phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcdinh luong selen trong che pham bang phuong phap quang pho hap thuchất lượng nước xác định nitrit bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử tcvn 6178 1996xác định hàm lượng cd trong thủy sản bằng quang phổ hấp thu nguyên tửxác định na ca fe trong thực phẩm trên máy quang phổ hấp thu nguyên tử aasphương pháp quang phổ hấp thu khả kiến phương pháp lập đường chuẩn xác định sắt iiicac cach tim dieu kien toi uu trong viec xac dinh ham luong cac chat theo phuong phap quang pho hap thu ki thuat ngon luaphương pháp định lượng bằng quang phổ hấp thụ nguyên tửnghiên cứu xác định dạng selennghiên cứu xác định natri trong nước bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tửxác định hàm lượng phosphat tổng số trong lá bằng phương pháp quang phổphương pháp phổ hấp thụ nguyên tử xác định hàm lượng cadimi và chì trong chè xanh ở thái nguyênxác định ion cd bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tửBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ