giáo trình vật lý lớp 11 toàn tập bản đẹp dành cho học sinh học và ôn trong các bài kiểm tra và các kỳ thi học kỳ rất hữu ích

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương “cảm ứng điện từ” (sách giáo khoa vật lớp 11 ban cơ bản) nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh trong gi.pdf

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương “cảm ứng điện từ” (sách giáo khoa vật lý lớp 11 ban cơ bản) nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh trong gi.pdf
... THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG ... thuộc chương “Cảm ứng diện từ”( sách giáo khoa vật lớp 11- ban bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong giờ học . II. Mục đích nghiên cứu Xây dựng tiến trình dạy học ... học một số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng điện từ” (vật lớp 11 bản THPT) nhằm phát triển hoạt động nhận thức TC, tự chủ, của HS trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức. III. Giả thuyết khoa...
 • 177
 • 2,567
 • 8

Giáo án vật lớp 11 trọn bộ

Giáo án vật lý lớp 11 trọn bộ
... của các vật - Cọ xát hổ phách vào len, dạ thì nó cóthể hút các vật nhẹ Hổ phách nhiễmđiện. Ngời soạn: Phạm Ngọc Vĩnh26 Giáo án Vật 11 Caõu 4: Khi nung noựng ủeu một vật rắn, vật nở đều, ... Vĩnh20 Giáo án Vật 11 g: Gia tốc trọng trờngd: Đờng kính trong của ống Nếu chất lỏng hoàn toàn không làmdính ớt ống thì công thức trên cho ta độ hạmặt thoáng trong ống mao dẫn.3. Bài toán ... chất đa tinhthể.- Vật đơn tinh thể là vật đợc cấu tạo từ mộttinh thể. Chất cấu tạo nên vật đơn tinh thểgọi là chất đơn tinh thểNgời soạn: Phạm Ngọc Vĩnh1 Giáo án Vật 11 GV nêu cấo tạo...
 • 108
 • 1,059
 • 9

Bộ giáo án vật lớp 11

Bộ giáo án vật lý lớp 11
... các vật: - Một vật có khả năng hút được các vật nhẹ như mẩu giấy, sợi bông, … ta nói vật đó bị nhiễm điện.- Có thể làm cho một vật nhiễm điện bằng cách: cọ xát với vật khác, tiếp xúc với vật ... bài toán sử dụng định luật Ohm cho toàn mạch.- Rèn kỹ năng tính toán và suy luận logicII. CHUẨN BỊ:1) Giáo viên: Một số bài toán về mạch kín trong đó mạch ngoài không có nhánh rẽ và có nhánh ... bài toán sử dụng định luật Ohm cho toàn mạch, cho đoạn mạch chứa nguồn, đoạn mạch nối tiếp, song song.- Rèn kỹ năng tính toán và suy luận logicII. CHUẨN BỊ:1) Giáo viên: Một số bài toán về...
 • 113
 • 676
 • 1

Giáo án vật lớp 11 nâng cao

Giáo án vật lý lớp 11 nâng cao
... Câu nào dưới đây nói về chân không Vật Lí là không đúng ?A/ Chân không Vật là 1 môi trường trong đó không có bất kì phân tử khí nào.B/ Chân không Vật là môi trường trong đó các hạt chuyển ... dụng của dòng điện trong chân không - Tia catốt.B/ CHUẨN BỊ :1) Giáo viên :a) Kiến thức và dụng cụ:- Đọc SGK Vật THCS và Vật Lí 10 phần liên quan đến chất khí, chuyển động các phân tử khí, ... của bán dẫn tạp chất. Lớp chuyển tiếp p – nHoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên- Đọc SGK phần 3.a.- Thảo luận về tính dẫn điện.- Tìm hiểu sự tạo thành hạt tải điện trong bán dẫn...
 • 118
 • 1,432
 • 11

Tài liệu giáo trình vật lớp 10 tiết 21 tuần 11 docx

Tài liệu giáo trình vật lý lớp 10 tiết 21 tuần 11 docx
... Ngày soạn:15 -11- 06Ngày soạn:15 -11- 06Ngày dạy :21- 11- 06Ngày dạy :21- 11- 06 Giáo án vật 10 Giaựo aựn vaọt lyự 10 Tuan :11 Tuan :11 Tieỏt: 21 Tieỏt: 21 Đ12 lửùc ủaứn hoi của lò ... luaọt HuựcV.Daởn doứ:Hoùc baứi.ẹoùc Đ 13 traỷ lụứi caõu hoỷi SGK.Xem SGK lớp 8 cho biết định nghóa lực ma sát Giáo viên soạn: Phạm Xuân Yên ...
 • 2
 • 257
 • 0

Tài liệu giáo trình vật lớp 10 tiết 22 tuần 11 pptx

Tài liệu giáo trình vật lý lớp 10 tiết 22 tuần 11 pptx
... Ngày soạn :10/ 11/ 06 Giáo án vật 10 cơ bản Tuần: 10 Ngày dạy:18 /11/ 06Chương ii ủoọng lửùc hoùc chaỏt ủieồmTieỏt: 22 Đ 13. LệẽC MA SATA.MUẽC TIEU.I.Kieỏn thửực:ã ... của vật đang trượt trên một bề mặt, có chiều ngược chiều với vận tốc.a. Độ lớn của lực ma sát trượt như thế nào? Thí nghiệm: mô tả SGK Ngày soạn :10/ 11/ 06 Giáo án vật 10 cơ bản Tuần: 10 Ngày ... chử nhật, máng ngang, các quả nặngII.Học sinh: n lại kiến thức lực ma sát ở lớp 8C.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.I. n định lớp: Kiểm tra sỉ số, veọ sinh.II.Kieồm tra:ã Phaựt bieồu ủũnh luaọt Huực, bieồu...
 • 3
 • 238
 • 1

Tài liệu luận văn: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC potx

Tài liệu luận văn: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC potx
... THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC ... KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... quả dạy học vật lí chúng tôi nghiên cứu đề tài: Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng diện từ”( sách giáo khoa vật lớp 11- ban bản) nhằm phát huy...
 • 177
 • 582
 • 0

thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chƣơng “cảm ứng điện từ” (sách giáo khoa vật lớp 11 ban cơ bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong giờ học

thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chƣơng “cảm ứng điện từ” (sách giáo khoa vật lý lớp 11 ban cơ bản) nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh trong giờ học
... “Cảm ứng điện từ”. - Thiết kế tiến trình DH một số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng điện từ” đáp ứng yêu cầu phát huy TTC, tự chủ của HS trong quá trình xây dựng kiến thức. - Tiến hành TNSP.V. ... và phạm vi nghiên cứu- Hoạt động dạy học của GV và HS trong giờ học vật lí.- Nội dung một số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng điện từ” theo SGK vật lớp 11- ban bản.VI. Phƣơng pháp ... việc thiết kế tiến trình DH theo hướng phát huy TTC, tự chủ của HS trong giờ học. - Phân tích nội dung và đặc điểm chương “Cảm ứng điện từ”. - Điều tra thực trạng dạy học chương “Cảm ứng điện...
 • 187
 • 456
 • 0

Giáo án vật lớp 11 theo chương trình chuẩn

Giáo án vật lý lớp 11 theo chương trình chuẩn
... của bạn. -Ghi chuẩn bị bài sau. -Cho Hs thảo luận trả lời các câu hỏi -Đánh giá kết quả giờ học. -Dặn dò HS chuẩn bị bài sau. Rót kinh nghiƯm: Giáo án Vật 11 ch-ơng trình chuẩn 29 Ngày ... mỗi đèn? H: Các đèn sáng như thế nào? H: Hiệu suất của bộ nguồn? H: Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi Giáo án Vật 11 ch-ơng trình chuẩn 44 Ngày soạn: 25 /11/ 2007 Tiết 22: THỰC ... -Ghi bài tập về nhà. -Ghi chuẩn bị cho bài sau -cho bài tập về nhà: 13(trang 62) -Dặn dò HS chuẩn bị cho bài sau Rót kinh nghiƯm: Giáo án Vật 11 ch-ơng trình chuẩn 4 tích. + Tiếp...
 • 129
 • 619
 • 0

Luận văn: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC docx

Luận văn: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC docx
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HOÀNG THỊ LAN HƢƠNG THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC CHƢƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 11 BAN CƠ BẢN) NHẰM PHÁT ... rèn luyện tính tích cực của học sinh khi dạy học một số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng điện từ” (SGK vật 11- ban bản) 54 2.3.1 Phân tích đặc điểm kiến thức chương “Cảm ứng từ” 54 2.3.1.1 ... hoạt động nhận thức của HS 14 1.2.7 Các bước thiết kế tiến trình hoạt động dạy học kiến thức theo hướng phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh 17 1.3 Dạy học theo hướng tích...
 • 177
 • 376
 • 0

giáo trình vật lớp 11 toàn tập bản đẹp dành cho học sinh học ôn trong các bài kiểm tra các kỳ thi học kỳ rất hữu ích

giáo trình vật lý lớp 11 toàn tập bản đẹp dành cho học sinh học và ôn trong các bài kiểm tra và các kỳ thi học kỳ rất hữu ích
... chọn, dạy phụ đạo) các em học sinh trong quá trình học tập, kiểm tra, thi cử.Nội dung của tập tài liệu có tất cả các chương của sách giáo khoa Vật 11 - Chương trình bản. Mỗi chương là ... dù kiểm tra với hình thức gì đi nữa thì cũng cần phải nắm vững những kiến thức cơ bản một cách có hệ thống mới làm tốt được các bài kiểm tra, bài thi. Để giúp các em học sinh ôn tập một cách ... chắn trong tập tài liệu này không tránh khỏi những sơ suất, thi u sót. Rất mong nhận được những nhận xét, góp ý của các quí đồng nghiệp, các bậc phụ huynh học sinh, các em học sinh các bạn...
 • 132
 • 549
 • 0

Giáo án vật lớp 11 - chương trình chuẩn

Giáo án vật lý lớp 11 - chương trình chuẩn
... TRẦN NGHĨA HÀ –TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG PHAN BỘI CHÂU GIA LAIT: 098982124 4- EMAIL: hanghiatran@yahoo.com.vnGiới thiệu giáo án Vật lớp 11 Chơng trình chuẩn 1 TRN NGHA H TRNG THPT BN CễNG ... giáo án. Phần IIGiới thiệu giáo án Vật lớp 11 Chơng IBài 1Bài 22 TRN NGHA H TRNG THPT BN CễNG PHAN BI CHU GIA LAIT: 098982124 4- EMAIL: hanghiatran@yahoo.com.vnPhần IKỹ thuật soạn giáo ... giúp của giáo viên - Ghi câu hỏi, bài tập về nhà - Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Nêu câu hỏi, bài tập về nhà - Dặn dò, yêu cầu HS chuẩn bị bài sauIII. Những điều cần lu ý khi soạn giáo án. a)...
 • 169
 • 328
 • 2

Giáo án vật lớp 11 chương trình chuẩn

Giáo án vật lý lớp 11 chương trình chuẩn
... soạn giáo án theo các hoạt động học tậpICác bớc chuẩn bị một giáo án II Một số hoạt động phổ biến trong một tiết học.IIINhững điều cần lu ý khi soạn giáo án. Phần IIGiới thiệu giáo án Vật ... TRẦN NGHĨA HÀ –TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG PHAN BỘI CHÂU GIA LAIT: 0989821244- EMAIL: hanghiatran@yahoo.com.vnGiới thiệu giáo án Vật lớp 11 Chơng trình chuẩn 1 TRN NGHA H TRNG THPT BN CễNG ... trong tiết học. 11 TRẦN NGHĨA HÀ –TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG PHAN BI CHU GIA LAIT: 0989821244- EMAIL: hanghiatran@yahoo.com.vnPhần IIGiới thiệu giáo án vật lớp 11 P HN MT IN TỪ HỌC Chương I: ĐIỆN...
 • 169
 • 229
 • 0

Xây dựng hệ thống phương pháp giải bài tập chương Động lực học chất điểm thuộc chương trình Vật lớp 11 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương Động lực học chất điểm thuộc chương trình Vật lý lớp 11 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi
... XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƢƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM THUỘC CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 10 NÂNG CAO NHẰM BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT ...  Xây dựng hệ thống phƣơng pháp giải bài tập chƣơng động lực học chất điểm thuộc chƣơng trình vật lớp 10 nâng cao nhằm bồi dƣỡng học sinh giỏi 2. Mục tiêu nghiên ... Chƣơng 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM THUỘC CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 10 THPT NHẰM BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI     ...
 • 116
 • 321
 • 0

SKKN Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào chương trình vật lớp 11 nâng cao

SKKN Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào chương trình vật lý lớp 11 nâng cao
... về sử dụng sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong gia đình cộng đồng.3. Nội dung địa chỉ, cách tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào một số bài dạy vật 11 nâng ... KHẢO1. Sách giáo khoa Vật 11 nâng cao 2. Sách giáo viên Vật 11 nâng cao 3. Chuẩn kiến thức năng của Bộ giáo dục 4. Tài liệu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thông qua ... lượng tiết kiệm hiệu quả vào trong dạy học. - Đặc biệt nhà trường là một điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. 3. Kết thúc vấn đề Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả...
 • 24
 • 712
 • 8

Xem thêm