đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 1 phan 3 giữa cẳng chân bằng vạt nửa trong cơ dép tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... luận 4.1. Tỷ lệ vàng da tăng birubin tự do bệnh trẻ sinh 42 4.2. Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN 45 ... cứu về ánh giá hiệu quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp chiếu đèn Halogen tại khoa sinh Bệnh viện Saint - Paul Hà Nội [4], Đặng Số hóa bởi Trung tâm ... vấn đề vàng da nặng do tăng bilirubin tự do đã đưa ra kết luận điều trị sử dụng ánh sáng xanh có hiệu quả nhất trong chiếu đèn để điều trị bị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh [30]....
 • 79
 • 1,566
 • 9

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... nghiệm sinh hoá, huyết học tại khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. + Chụp X.quang tim phổi: tại khoa X.quang - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 2.2.5. Phương ... 1.2.1. Khái niệm Thở áp lực dương liên tục (CPAP) là một phương pháp hỗ trợ cho trẻ bị suy hấp còn khả năng tự thở bằng cách duy trì một áp lực dương liên tục trong suốt chu kỳ thở [8], [35]. ... đã khởi xướng dùng phương thức thở áp lực dương liên tục để điều trị suy hấp cấp. Năm 1937 Bullowa và Barach đã ứng dụng thành công thở NCPAP trong điều trị phù phổi cấp người trưởng thành....
 • 73
 • 1,742
 • 11

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ... sâu ánh giá toàn diện kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do bằng ánh sáng liệu pháp bởi sử dụng các loại đèn chiếu khác nhau, cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả diều trị tại ... 1.1.5. Điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh Ba phương pháp điều trị thường được sử dụng để làm giảm nồng độ bilirubin tự do: chiếu đèn, thay máu và điều trị bằng thuốc. Tuy nhi n,...
 • 79
 • 894
 • 0

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx
... 1. ánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN. 2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da ... toàn diện về kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng do sử dụng nhi u loại đèn và yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị tại khoa Nhi còn hạn chế. ... DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ vàng da tăng bilirubin tự do trên tổng số trẻ sinh vào viện 31 Biểu đồ 3.2. Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng liệu pháp ánh sáng...
 • 79
 • 865
 • 2

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx
... ĐỀ Suy hấp cấp nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trẻ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non tháng [4]. Suy hấp cấp trẻ sinh non tháng thường do các nguyên nhân như bệnh màng trong, ... 1. TỔNG QUAN 3 1.1 Đặc điểm suy hấp cấp sinh non tháng 3 1.2 Thở áp lực dương liên tục (CPAP) 7 1.3 Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 18 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN ... [19]. Trẻ sinh cân nặng thấp các nước đang phát triển hầu hết gặp trẻ sinh đẻ non tháng [dẫn từ 10]. Yếu tố sinh cân nặng thấp là một yếu tố liên quan rất nhi u đến kết quả điều trị, ...
 • 73
 • 874
 • 1

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, xquang và đánh giá kết quả điều trị nội nha các răng viêm quanh cuống mạn tính với băng thuốc hydroxit canxi

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, xquang và đánh giá kết quả điều trị nội nha các răng viêm quanh cuống mạn tính với băng thuốc hydroxit canxi
...   Hydroxit canxi nch      u. Hydroxit canxi  ...   hydroxit canxi. , , MTA, , ... ng  hydroxit canxi   m 1. ...
 • 109
 • 1,010
 • 8

Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị vết thương tim tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị vết thương tim tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... khoa tại các tuyến y tế. Vì vậy, chúng tôi tiến hành ñề tài Đánh giá kết quả chẩn ñoán ñiều trị vết thương tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức , với hai mục tiêu: 1. Mô tả ñặc ñiểm chẩn ... TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHAN THANH NAM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG TIM TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI ... gan ñáy vị. Những vết thương bụng - ngực có thể ñi qua gan, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHAN THANH NAM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG...
 • 120
 • 820
 • 5

Đánh giá kết quả PTNS điều trị viêm phúc mạc ruột thừa ở người cao tuổi tại bệnh viện hữu nghị việt đức giai đoạn 2005 – 2010

Đánh giá kết quả PTNS điều trị viêm phúc mạc ruột thừa ở người cao tuổi tại bệnh viện hữu nghị việt đức giai đoạn 2005 – 2010
...  3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. GIẢI PHẪU SINH LÝ RUỘT THỪA 1.1.1. Giải phẫu ruột thừa.  Vị trí ruột thừa. Theo khác [10] [20 ...   -  3.2.2.4. Bệnh kết hợp Bảng 3.7 Bệnh kết hợp Loại bệnh N Tỉ lệ %  19 32  04 7  ... 98%%[25] 1.7.2.6. Mục đích của PTNS điều trị VPMRT  -...
 • 96
 • 814
 • 7

Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không hodgkin độ ác tính cao bằng phác đồ hoá xạ trị kết hợp

Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không hodgkin độ ác tính cao bằng phác đồ hoá xạ trị kết hợp
... sàng ULAKH độ ác tính cao đi u trị tại bệnh viện k từ tháng 1/2004 - 12/2006. 2. Đánh giá kết quả đi u trị và tác dụng không mong muốn của hoá chất phác đồ CHOP kết hợp xạ trị trong đi u trị ... bệnh học ULAKH: 8 1.5. Đi u trị ULAKH: 10 1.5.1. Ph u thuật: 11 1.5.2. Hoá trị: 11 1.5.3. Xạ trị: 16 1.5.4. Kết hợp hoá- xạ trị: 19 1.5.5. Đi u trị sinh học 20 1.5.6. Phác đồ đi u trị: 20 ... trong đi u trị. Đi u trị hoá chất li u cao kết hợp ghép tế bào nguồn/ tủy tự thân có thể đem lại thời gian lui bệnh kéo dài tuy nhiên hi u quả đi u trị cha đợc khẳng định. Các thuốc đi u trị mới...
 • 89
 • 1,203
 • 1

Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh viện việt đức
... cuống ngoại vi tại bệnh vi n Vi t Đức nhằm một mục tiêu sau: Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da- cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh vi n Vi t Đức. ... cứu đánh giá kết quả điều trị một cách hệ thống. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da- cân hiển ngoài cuống ... tĩnh mạch hiển ngoài, nhánh xiên của động mạch mác [4]. Tại bệnh vi n Vi t Đức đã sử dụng vạt da- cân hiển ngoài cuống ngoại vi để điều trị những khuyết hổng phần mềm vùng gót, cổ chân từ năm...
 • 94
 • 602
 • 1

Đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển vạt da cân gan chân trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển vạt da cân gan chân trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... vạt gan chân trong để điều trị khuyết hổng phần mềm 49 Một số bệnh án lâm sàng minh hoạ. Dự kiến Kết luận - Kết quả chuyển vạt GCT để điều trịKHPMvùng gót Bệnh viện Việt Đức - Chỉ ... kinh gan chân trong. Việt Nam, từ 1970 cũng đã có nhiều cơ sở nghiên cứu và ứng dụng vạt gan chân trong để điều trị KHPM vùng gót chân. bệnh viện Việt Đức cũng đã tiến hành dùng vạt gan chân ... dùng trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót: do đặc điểm giải phẫu của vùng gót chân và đặc điểm cấu trúc đặc biệt của da vùng này, nhất là vùng đệm gót vùng chịu lực nên khi có khuyết...
 • 63
 • 1,433
 • 3

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tụy cấp không do nguyên nhân học tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ 2005 - 2010

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tụy cấp không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ 2005 - 2010
... TRẦN QUẾ SƠN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP KHÔNG DO NGUYÊN NHÂN CƠ HỌC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC TỪ 2005 2010 Chuyên ngành: ... 3.37: Kết quả điều trị thời điểm chỉ định mổ 74 Bảng 3.38: Kết quả điều trị ở nhóm dẫn lưu mật không dẫn lưu mật 75 Bảng 3.39: Kết quả điều trị với phẫu thuật MTHT 75 Bảng 3.40: Kết quả điều ... nhân học tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thuộc đối tượng nghiên cứu với các đặc điểm sau: 3.1. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ Bảng 3.1. Phân loại tỷ lệ thể bệnh VTC Thể bệnh Số bệnh nhân Tỷ lệ %...
 • 134
 • 920
 • 6

Báo cáo y học: "Đánh giá kết quả điều trị khuyết hồng phần mềm vùng 1/3 dưới cẳng chân và xung quanh khớp cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển ngoài" ppsx

Báo cáo y học:
... hồng phần mềm vùng 1/3 dưới cẳng chân xung quanh khớp cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển ngoài Phạm Ngọc Thắng* Vũ Nhất Định* Nguyễn ... dụng 61 vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển ngoài để che phủ các khuyết hổng phần mềm (KHPM) vùng 1/3 dưới (D) cẳng chân đạt kết quả tốt. Có 2 vạt bị hoại ... phẫu ứng dụng lâm sàng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi điều trị các khuyết hổng phần mềm vùng 14 1/3 dưới cẳng chân, cổ chân, mắt cá chân củ gót. Luận án Tiến sỹ Y học,...
 • 18
 • 433
 • 0

nhận xét lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật khe hở vòm miệng toàn bộ một bên bẩm sinh theo phương pháp veau – wardill – kilner, tại bệnh viện hữu nghị việt nam - cu ba năm 2014

nhận xét lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật khe hở vòm miệng toàn bộ một bên bẩm sinh theo phương pháp veau – wardill – kilner, tại bệnh viện hữu nghị việt nam - cu ba năm 2014
... khe hở vòm miệng toàn bộ một bên bẩm sinh theo phương pháp Veau Wardill Kilner, tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba năm 2014, với hai mục tiêu:1. Mô tả đặc điểm lâm sàng khe hở vòm miệng ... với các khe hở vòm toàn bộ được nhiều phẫu thuật viên áp dụng. [3]. Tại Việt Nam, đã cótác giả Lê Xuân Thu đã đánh giá kết quả phẫu thuật khe hở vòm miệng hai bên bẩm sinh bằng phương pháp trên. ... miệng toàn bộ một bên bẩm sinh được phẫu thuật theo phương pháp Veau Wardill - Kilner. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật ban đầu nhóm bệnh nhân trên. 2 + Tình trạng răng miệng * Kích thước khe...
 • 67
 • 516
 • 1

đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 1 phan 3 giữa cẳng chân bằng vạt nửa trong dép tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 1 phan 3 giữa cẳng chân bằng vạt nửa trong cơ dép tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... chân bằng vạt nửa trong dép tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức nhằm 2 mục đích: 1. Mô tả đặc điểm tổn thương của khuyết hổng phần mềm 1/ 3 giữa cẳng chân được điều trị bằng vạt nửa trong dép ... Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật che phủ khuyết hổng phần mềm bằng vạt nửa trong dép cuống trung tâm. 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1. 1. CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU, CHỨC NĂNG VÙNG CẲNGCHÂN- CƠ ... nửa ngoài dép: 27 ,12 ± 1, 41 cm; nửa trong dép: 24,82cm ± 1, 18cm.+ Chiều rộng: Đo tại nơi rộng nhất của cơ: 7,87 ± 0,46cm. Đo tại giữa cơ: 7,47 ± 0,48cm. Đo tại 1/ 3 dưới cơ: 5 ,16 ± 0,44cm.+...
 • 56
 • 564
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa hà giangđánh giá kết quả điều trị bong điểm bám dây chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín thân xương cánh tay ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh giá kế t quả chẩn đoán và điều trị vết thương tim tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh giá kết quả phẫu thuật của chấn thương và vết thương gan tại bệnh viện hữu nghị việt đứcnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầuđánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùiđánh giá kết quả điều trị đổ mồ hoi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soiđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênđánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngựcđánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bvđk trung ương thái nguyênnghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ