bài giảng sinh học 6 bài 43 khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài 43 Khái niệm lược về phân loại thực vât

Bài 43 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vât
... phân loại thực vậtlà gì ?-Học sinh làm việc theonhóm 3 phút sau đó báo cáo -Học sinh đọc thông tin sgkvà nêu khái niệm về phân loại thực vật Tiểu kết 2:Các bậc phân loại -Các bậc phân loại ... giốngnhau về hình dạng và cấutạo.Loài là bậc phân loại cơ sởHoạt động 2 : Các bậc phân loại (12 phút)-Cho sinh đọc thông tin sgk vàcho biết +Người ta phân chia thực vậtthành những bậc phân loại như ... tiêu:1.Kiến thức:-Biết được phân loại thực vật là gì?-Nắm được tên các bậc phân loại thực vật và những đặc điểm chủ yếu của ngành 2.Kỹ năng:Vận dung phân loại 2 lớp của Hạt kín II....
 • 3
 • 2,797
 • 18

Bài 43: Khái niệm lược về phân loại thực vật

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại. Bài tập Bài 43: Khái niệm lược về phân loại thực vật Phân loại thực vật là gì? ? Tại sao người ta xếp cây ... hoặc 1 vài bậc phân loại lớn như: nhóm thực vật bậc thấp, nhóm thực vật bậc cao. Hoặc chỉ những thực vật có chung một vài tính chất như: nhóm thực vật có diệp lục, nhóm thực vật không có diệp ... Trong các bài trước chúng ta đã học các nhóm rêu, nhóm dương xỉ, nhóm tảo nhưng thực chất “ nhóm” không phải là một khái niệm chính thức trong phân loại và không thuộc về một bậc phân loại nào....
 • 9
 • 4,662
 • 20

Gián án Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Gián án Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT
... hành phân loại chúng. 3. Các ngành thực vật Mỗi ngành thực vật có nhiều đặc điểm chung nhưng khi phân loại chỉ dựa vào những đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt các ngành. Bài 43KHÁI NIỆM ... loài thực vật. 1. Phân loại thực vật là gì?Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là Phân loại thực ... điểm quan trọng nhất để phân biệt các ngành. Bài 43KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT 3. Các ngành thực vật Giới thực vật Các ngành TảoNgành RêuNgành Dương xỉNgành Hạt trần Ngành...
 • 11
 • 1,095
 • 7

Bài giảng Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Bài giảng Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT
... tính có khoảng 400000 loài thực vật. Bài 43KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT 3. Các ngành thực vật Mỗi ngành thực vật có nhiều đặc điểm chung nhưng khi phân loại chỉ dựa vào những đặc ... sau 1. Phân loại thực vật là gì?Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là Phân loại thực vật. Kết ... các nhóm thực vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới Thực vật. Như vậy, giới thực vật gồm rất nhiều dạng khác nhau về tổ chức cơ thể. Để nghiên cứu sự đa dạng của giới Thực vật, người...
 • 11
 • 1,003
 • 5

Tài liệu Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Tài liệu Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT
... hành phân loại chúng. 3. Các ngành thực vật Giới thực vật Các ngành TảoNgành RêuNgành Dương xỉNgành Hạt trần Ngành Hạt kín(?) Hoàn thành những ô màu trắng Bài 43KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN ... Các ngành thực vật Mỗi ngành thực vật có nhiều đặc điểm chung nhưng khi phân loại chỉ dựa vào những đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt các ngành. Kết quả đồGiới thực vật Thực vật bậc ... to, rờu c xếp vào 2 nhóm khác nhau? Phân loại thực vật là gì? 1. Phân loại thực vật là gì?Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay...
 • 11
 • 1,218
 • 0

Bài soạn Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT

Bài soạn Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT
... và Thực vật bậc cao.b. Các ngành: Tảo, Rêu, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín.c. Các ngành Hạt trần, Hạt kínd. Cả a và c Bài 43KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT 1. Phân loại thực vật ... hợp thành giới Thực vật. Như vậy, giới thực vật gồm rất nhiều dạng khác nhau về tổ chức cơ thể. Để nghiên cứu sự đa dạng của giới Thực vật, người ta phải tiến hành phân loại chúng. Bi tpãThụng ... nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là Phân loại thực vật. Mở đầuChúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật từ Tảo đến cây Hạt...
 • 11
 • 4,723
 • 8

Sinh học 6 - KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT pot

Sinh học 6 - KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT pot
... ngành thực vật đã học. §43. KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Biết được phân loại thực vật là gì? - Nêu được tên các bậc phân loại thực vật và ...  học sinh tự ghi khóa phân loại Kết luận chung: học sinh đọc kết luận SGK. V. Kiểm Tra Đánh Giá: - Sử dụng câu hỏi SGK. V. Dặn Dò: - Học kết luận trả lời câu hỏi 1, 2 SGK. - Ôn ... - Giáo viên giải thích cho học sinh hiểu “nhóm” không phải là một khái niệm được sử dụng trong phân loại.  Chốt lại kiến thức. Kết luận: Phân loại thực vật là tìm hiểu các đặc điểm...
 • 4
 • 892
 • 0

Giáo án Sinh học 6 - KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT doc

Giáo án Sinh học 6 - KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT doc
... vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là phân loại thực vật. +Hoạt động 2: Tìm hiểu các bậc phân loại HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GV giới thiệu các bậc phân loại từ ... trước bài 44: Sự phảttiển của giới thực vật. Chuẩn bị trước H. 44.1: đồ phát triển của giới thực vật. +Hoạt động 3: Tìm hiểu sự phân chia các ngành thực vật HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG ... *Vài HS đọc phần kết luận ở SGK Thế nào là phân loại thực vật Kể tên những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó V/Dặn dò:  Học bài theo nội dung bài ghi và SGK. ...
 • 4
 • 1,179
 • 0

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT potx

GIÁO ÁN SINH 6_BÀI 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT potx
... nào? Bài 43: Khái niệm lược về phân loại thực vật 2. Bài mới: a. Hoạt động 1. Tìm hiểu phân loại thực vật là gì? Mục tiêu: - Định nghĩa phân loại thực vật - Phân loại thực vật bao gồm ... BÀI 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 1. Kiến thức:  Nêu định nghĩa phân loại thực vật  Trình bày cơ sở phân chia ... phân loại trang 141 SGK III. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: - Khái niệm phân loại thực vật, các bậc - Cách phân chia thực vật - Yêu cầu học sinh phân chia ngành hạt kín thành hai lớp theo cách phân...
 • 6
 • 650
 • 1

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT doc

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT doc
... nhớ kiến thức. KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT I/Mục tiêu: Sau bài này, HS phải:  Biết được phân loại thực vật là gì ?  Nêu được tên các bậc phân loại thực vật và những đặc ... dụng phân loại 2 lớp của ngành hạt kín II/Đồ dùng dạy học:  GV : đồ phân chia các ngành TV III/Tiến trình dạy học: -Kiểm tra bài c : Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp một lá mầm và lớp ... thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là phân loại thực vật. +Hoạt động 2: Tìm hiểu các bậc phân loại HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GV giới thiệu các bậc phân loại...
 • 5
 • 673
 • 0

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 43: KHÁI NIỆM LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT docx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT docx
... - HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức. Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT I. MỤC TIÊU - Biết được phân loại thực vật là gì? - Nêu được ... “nhóm” không là khái niệm được sử dụng trong phân loại. Tiểu kết :- Các bậc phân loại: Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài Hoạt động 3: Các ngành thực vật - Phân loại thực vật là việc tìm ... - GV cho HS đọc thông tin trong bài và trả lời: Phân loại thực vật là gì? - HS nhắc lại kiến thức đã học. - 1 HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. - HS nêu khái niệm về...
 • 6
 • 4,922
 • 8

bài giảng sinh học 6 bài 43 khái niệm lược về phân loại thực vật

bài giảng sinh học 6 bài 43 khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... định gọi là Phân loại thực vật 2. Các bậc phân loại Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự sau:Ngành Sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc ... các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín với nhau lại có sự …………… về tổ chức cơ thể và sinh sảnKhác nhauGiống nhau Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật ... hoặc 5 cánhChủ yếu là thân cỏChùmGân lá hình cung hoặc song song3 cánh hoặc 6 cánhĐa dạng1. Phân loại thực vật là gì?Hãy chọn một trong hai từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào...
 • 17
 • 2,712
 • 0

bài 43 khái niệm lượt về phân loại thực vật

bài 43 khái niệm sơ lượt về phân loại thực vật
... Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬTMở đầuChúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới Thực vật. Như vậy, giới thực vật gồm rất ... Phân loại thực vật là gì?1. Phân loại thực vật là gì?Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là Phân ... Các ngành thực vật Mỗi ngành thực vật có nhiều đặc điểm chung nhưng khi phân loại chỉ dựa vào những đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt các ngành.3. Các ngành thực vật Giới thực vật Các ngành...
 • 11
 • 453
 • 2

slike bài giảng môn sinh học 6bài 43 khái niệm lược về phân loại thực vật

slike bài giảng môn sinh học 6bài 43 khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
... 41./J8?058<4q74768q0J@==Các bậc phân loại thực vật: Các bậc phân loại thực vật: Ngành Lớp Ngành Lớp Bộ Họ Chi LoàiBộ Họ Chi LoàiX1/85<5=75> /012=75/10=755aR\:#9RS1:1. Phân loại thực vật là ... trầnNgành Hạt kín23 . Các ngành thực vật: Giới thực vật Thực vật bậc thấp. Thực vật bậc thấp. Chưa có thân, lá, rễ; sống ở nước là chủ yếu Thực vật bậc cao. Thực vật bậc cao. Đã có thân, lá, ... /5-S5-m/83-/-5<5=75> /0128P0> /0123-45673,1. Phân loại thực vật là gì ?2. Các bậc phân loại: -45673FTY5> /5-S3-N15<5=75> /012/3/:Ngành...
 • 27
 • 3,800
 • 0

Bai 43 tiet 53 khai niem so luoc ve phan loai thuc vat

Bai 43 tiet 53 khai niem so luoc ve phan loai thuc vat
... B H Chi – Loài .- Ngành là bậc cao nhất. - Lồi là bậc phân loại cơ sở Ngành RêuTiết 53 Bài 43: KHÁI NIỆM SƠ LƯC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT 3. Các ngành thực vật? Trình bày các ngành thực ... có 2 lá mầmNgành RêuNgành Dương xỉNgành Hạt trầnNgành Hạt kín Các ngành thực vậtTiết 53 Bài 43 : KHÁI NIỆM SƠ LƯC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT 3. Các ngành thực vậtBài tập: Điền cụm từ thích ... chọn các cụm từ ở cột B phù hợp với cột A rồi viết vào cột kết quả.cddeeaabbTiÕt 53 Bài 43 KHI NIM S LC V PHN LOI THC VTãI. Phõn loại thực vật là gì ? II. Các bậc phân loi III....
 • 28
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 43 khái niệm sơ lược về phân loại thực vậtbài soạn hoàn chỉnh bài 43 sinh học 6 khái niệm sơ lược về phân loại thực vậtsoạn bài sinh học khái niêm sơ lược về phân loại thực vậtkhái niệm sơ lược về phân loại thực vật sinh học 6bài khái niệm sơ lược về phân loại thực vậtkhái niệm sơ lược về phân loại thực vật sinh 6giao an dien tu khai niem so luoc ve phan loai thuc vat sinh 6giao an dien tu khai niem so luoc ve phan loai thuc vat sinh 6 powerpointgiao an mau bai khai niem so luoc ve phan loai thuc vatkhái niệm sơ lược về phân loại thực vật lớp 6khái niệm sơ lược về phân loại thực vậtkhái niệm sơ lược về phân loại thực vật violetlàm câu hỏi khái niệm sơ lược về phân loại thực vậtkhai niem so luoc ve cac loai hoakhái niệm về phân loại thực vậtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM