giáo án địa lý 10 bài 32 địa lý các ngành công nghiệp

BÀI 32 : ĐỊA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (T1)

BÀI 32 : ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (T1)
... và phân bố : 2.Cơ cấu, tình hình sản xuất và phân bố : Gồm: khai thác than, khai thác dầu, công Gồm: khai thác than, khai thác dầu, công nghiệp điện lực. nghiệp điện lực. Hình 32. 3-Phân bố ... I.CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNGI.CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG1.1.Vai trò : Vai trò : ngành kinh tế quan trọng và cơ bản, nền sản Là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản, ... thác thana. Vai tr : - Là nguồn năng lượng truyền thống cơ bản. - Là nhiên liệu cho công nghiệp nặng, luyện kim. - Là nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất.b. Trữ lượng: - c tớnh khong...
 • 28
 • 1,577
 • 16

Bài 32 : ĐỊA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Bài 32 : ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP
... đời sốngđời sống BÀI 32 : ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH BÀI 32 : ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆPCÔNG NGHIỆPVII/ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM:VII/ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM:1.VAI TRÒ1.VAI TRÒ2.ĐẶC ... 1.VAI TR : ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU 1.VAI TR : ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU HẰNG NGÀY CỦA CON NGƯỜI VỀ ĂN HẰNG NGÀY CỦA CON NGƯỜI VỀ ĂN UỐNG:UỐNG:NGUN LIỆU CHỦ YẾU LÀNGUYÊN LIỆU CHỦ YẾU LÀ : : ... : Vì vậy : Vì vậy : Nó tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm nông Nó tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy công nghiệp phát triển nghiệp, thúc đẩy công nghiệp phát triểnLàm...
 • 19
 • 1,115
 • 9

Bài 45: Đặc điểm các ngành công nghiệp (Tiết 1)

Bài 45: Đặc điểm các ngành công nghiệp (Tiết 1)
... thổ công nghiệp, cần caờn cứ chủ yếu vào:a. Lực lượng sản xuất. b. Thị trường tiêu thụ.c. Cơ sở hạ tầng. d.ẹường lối công nghiệp hóa.5. ẹặc điểm nào sau đây không đúng với sản xuất công nghiệp: a. ... lên. 1. Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, vỡ:a. Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất.b. Xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật cho tất cả các ngành kinh tế.c. Tạo ra các ... phân bố các vùng than và các nước khai thác than lớn nhất thế giới ? 3. Tác động đến sự phân bố công nghiệp là nhân tố:a. Trửừ lửụùng và chất lượng khoáng sản.b. Nguồn nước.c. ẹặc điểm khí...
 • 21
 • 1,044
 • 1

Bài 32: Địa các ngành công nghiệp

Bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp
... đúng hoặc sai. A. Ngành luyện kim đen chỉ phát triển mạnh ở các nước có nhiều quặng sắt. B. Ngành luyện kim màu phát triển mạnh ở các nước phát triển. HỆ THỐNG BÀI HỌCCÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNGKHAI ... tưởng đến ngành công nghiệp nào? 2.1 Khai thác thana. Vai trò: - Là nguồn năng lượng truyền thống cơ bản. - Là nhiên liệu cho công nghiệp nặng, luyện kim. - Là nguyên liệu cho công nghiệp ... NGUYÊN LÒ LUYỆN KIM Các em hãy nhận xét và giải thích sự khác biệt giữa các nước khai thác quặng và các nước sản xuất kim loại màu? II.CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIMCÔNG NGHIỆP LUYỆN KIMCN LUYỆN...
 • 39
 • 2,729
 • 23

Bài 37 Tiết 32: Địa Các Ngành Công Nghiệp

Bài 37 Tiết 32: Địa Lý Các Ngành Công Nghiệp
... Thượng (Hoa Kì)Đông Bắc (Hoa Kì)CÁC VÙNG LUYỆN KIM ĐEN NỔI TiẾNG BÀI 37 (tiết 32): ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦNG CỐ:Câu 1: Khu vực nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới?a. ... phát triển công nghiệp chế tạo máy, sản xuất công cụ lao động+ Nguyên liệu tạo ra những sản phẩm tiêu dùng+ Cung cấp vật liệu cho xây dựng I. Công nghiệp năng lượng: Ngành công nghiệp năng ... màu là những nước công nghiệp phát triểnSản xuất quặng tinh 1. Công ngiệp luyện kim đen- Vai trò:+ Hầu như tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng sản phẩm của ngành luyện kim đen+...
 • 39
 • 725
 • 3

Gián án Bài 32: Địacác ngành công nghiệp - Địa 10

Gián án Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp - Địa 10
... Titan, Vanađi Khai thác dầu ở Việt Nam BÀI 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP > ;100 5 1-1 00 2 1-5 01 1-2 0< ;10 < ;10 1 0-5 05 1-1 00 10 1-2 00>200SẢN LƯỢNG THÉP (triệu tấn/năm) SẢN ... đa các nguyên tố quý có trong quặng.Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật >3000 100 1-3 00050 1-1 000201 -5 00< 200 c .Công nghiệp điện lực - Vai trò: cơ sở để phát triển nền công nghiệp ... Nam II. CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIMVai trò Công nghiệp luyện kim đen Công nghiệp luyện kim màu - Hầu như tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng sản phẩm của ngành luyện kim đen. - Là cơ sở...
 • 22
 • 5,305
 • 7

Địa Lí 12 Bài 26 – Cơ cấu ngành công nghiệp

Địa Lí 12 Bài 26 – Cơ cấu ngành công nghiệp
... triển.3. cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế:- cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế đã có những thay đổi sâu sắc.- Các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động công nghiệp ngày ... có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước. Từ Hà Nội hoạt động công nghiệp toả đi theo 6 hướng chính:- Nam Bộ: Hình hành một dải công nghiệp nổi lên là trung tâm công nghiệp thành phố Hồ ... vực tập trung công nghiệp thưa thớt.- Vùng núi, vùng sâu, vùng xa: Công nghiệp chậm phát triển, phân bố phân tán, rời rạc: Tây Nguyên, Tây Bắc …* Những vùng có giá trị công nghiệp lớn: Đông...
 • 2
 • 6,666
 • 37

Giáo án Địa lớp 10: ĐỊA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (TIẾP THEO) pot

Giáo án Địa Lý lớp 10: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (TIẾP THEO) pot
... thuốc ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (TIẾP THEO) I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Biết được vai trò, đặc điểm sản xuất và phân bố của ngành công nghiệp ... Kiểm tra đánh giá: Đánh dấu các ý đúng 1- Ngành này được coi là "quả tim" của ngành công nghiệp nặng a/ Cơ khí ; b/ CN điện tử, tin học ; c/ CN hóa chất 2- Ngành công nghiệp sản ... học và công nghiệp hóa chất. - Hiểu được vai trò, đặc điểm phân bố của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm 2. Về kĩ năng - Phân biệt được các phân ngành của công nghiệp...
 • 9
 • 1,934
 • 11

Giáo án Địa lớp 10: ĐỊA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP pot

Giáo án Địa Lý lớp 10: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP pot
... mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính - Hoạt động 1: Học sinh nêu các ngành thuộc công nghiệp năng I- Công nghiệp năng lượng 1- Vai trò - Ngành kinh tế quan trọng, ... + Nước khai thác nhiều là các nước đang phát triển ở Trung Đông, Bắc Phi và các nước Nga, Úc 4/ Công nghiệp điện lực - Vai trò: + Cơ sở phát triển ngành công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh ... ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP I- MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Nắm được vai trò, cơ cấu ngành năng lượng. - Hiểu được vai trò,...
 • 10
 • 1,327
 • 1

bài giảng vật 10 bài 32 nội năng và sự biến thiên nội năng

bài giảng vật lý 10 bài 32 nội năng và sự biến thiên nội năng
... động năng phân tử = nội năng của vật nội năng của vật Nội năng kí hiệu U đơn vị là Jun (J) Nội năng kí hiệu U đơn vị là Jun (J)Hãy chứng tỏ nội năng của một vật phụ thuộc Hãy chứng tỏ nội năng ... nhau thì có thế năng năngCác nguyên tử, phân tử có động năng, thế năng không? Vì sao? Chúng ta cùng xem đoạn phim sauI. Nội năng I. Nội năng 1. Nội năng là gì ?1. Nội năng là gì ?Phân ... tổng động năng thế năng của vật. năng của một vật là gì ?-Các vật chuyển động thì có động năng Các vật chuyển động thì có động năng -Các vật tương tác với nhau thì có thế Các vật tương...
 • 26
 • 3,820
 • 7

bài giảng địa 10 bài 37 địa các ngành giao thông vận tải

bài giảng địa lý 10 bài 37 địa lý các ngành giao thông vận tải
... Bài 37 BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 10 Em hãy cho biết trên thế giới có các ngành giao thông vận tải nào?I Đường sắtII Đường ô tô III Đường ống IV ... đươc với các phưong tiện vận tải khác.Tại sao nói ôtô là phương tiện phối hợp tốt với phương tiện vận tải khác ?CảngkhoĐại Bán lẻHãy nhận xét về đặc điểm phân bố ngành ôtô trên th gii ... bố CN ở các nước, châu lục ?HOA KỲCHÂU ÂUII Đường ô tô1. Ưu và nhc imãu im : tin li, c ng, thớch ng cao với mọi điều kiện địa hình. Hiệu quả kinh tế cao. Phối hợp đươc với các phưong...
 • 34
 • 2,728
 • 0

giáo án địa 10 bài 32 địa các ngành công nghiệp

giáo án địa lý 10 bài 32 địa lý các ngành công nghiệp
... của các ngành công nghiệp năng lượngd. Hướng dẫn học sinh học ở nhà :( 1 phút)Hướng dẫn làm bài tập 1 trang 125 SGKĐỊA LÝ 10 BÀI 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (tiếp theo)1.Mục tiêu: Sau bài ... ĐỊA LÝ 10 BÀI 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần:a.Kiến thức:-Trình bày và giải thích được vai trò, đặc điểm và sự phân bố một số ngành công nghiệp chủ ... bài dạy:ĐỊA LÝ 10 a.Kiểm tra bài cũ- định hướng bài: ( 2 phút)Kiểm tra bài: Trình bày vai trò của công nghiệp( CN có vai trò chủ đạo trong nền kinh tếquố )c Định hướng bài: Để hiểu được các ngành...
 • 8
 • 5,879
 • 42

giáo án địa 10 bài 39 địangành thông tin liên lạc

giáo án địa lý 10 bài 39 địa lí ngành thông tin liên lạc
... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 BÀI 39: ĐỊA LÝ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠCI.MỤC TIÊU BÀI HỌCSau bài học , HS cần:1.Về kiến thức-Nắm được vai trò to lớn của ngành thông tin liên lạc, đặc biệt ... hình phát triển và phân bố của ngành thông tin liên lạc. 1.Đặc điểm chung-Tiến bộ không ngừng trong lịch sữ pháttriển loài người.GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 -Dựa vào hình H 39, hãy phân tích đặc điểm ... và Internet GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 *Thông tin phản hồiDịch vụ thông tin liên lạc Năm ra đời Công dụng và đặc điểm Điện báo 1884 Là hệ thống phi thoạiSử dụng rộng rãi trong ngành hàng hải và hàng...
 • 8
 • 3,500
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học 10 bài 32địa lí 10 bài 32 địa lí các ngành công nghiệp ttgiáo án địa lí các ngành giao thông vận tảiđịa lí các ngành công nghiệp giao anbài 32 địa lí các ngành công nghiệp t2bài 32 địa lí các ngành công nghiệp tiếp theobài 32 địa lí các ngành công nghiệp tiếp theo violetbài 32 địa lí các ngành công nghiệp ttbài tập bài địa lý các ngành công nghiệptiết 38 bài 32 địa lí các ngành công nghiệp tiếp theosơ đồ tư duy bài địa lý các ngành công nghiệp lớp 12địa lý các ngành công nghiệp ttđịa lí các ngành công nghiệp lop 10bài giảng điện tử địa lí các ngành công nghiệpđịa lí các ngành công nghiệpNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ