giáo án địa lý 10 bài 10 thực hành nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố vành đai động đất, núi lửa các dãy núi trẻ trên bản đồ

Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố vành đai động đất, núi lửa và các dãy núi trẻ trên bản đồ
... phân bố các vành đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ trên thế giới.- Nhận xét giải thích được mối quan hệ giữa sự phân bố của các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ với các ... Âu)II- Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ - Núi lửa thường tập trung thành các vùng lớn trùng với các vành đai động đất, với các miền tạo núi hoặc ... ÁN Bài 10: Thực hànhNHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒI- Mục tiêu bài học:Sau bài học, học sinh cần:1. Về kiến thức: - Biết được sự phân...
 • 5
 • 42,589
 • 194

Giáo án địa 7 - BÀI 12: THỰC HÀNH. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. 1. MỤC TIÊU: a. potx

Giáo án địa lý 7 - BÀI 12: THỰC HÀNH. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. 1. MỤC TIÊU: a. potx
... BÀI 12: THỰC HÀNH. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh cần có kiến thức về: - Các kiểu khí hậu xích đạo ẩm, nhiệt đới và nhiệt đới gió m a. - Đặc ... đới gió m a. - Đặc điểm các kiểu khí hậu môi trường đới nóng. b. Kỹ năng: - Kỹ năng nhận biết các môi trường đới nóng qua ảnh địa lí, qua biểu đồ nhiệt độ, lượng m a. - Kỹ năng phân tích ... TL: - Môi trường nhiệt đới. - A: Nóng quanh năm, mưa quanh năm: - B: Nóng quanh năm, hai lần nhiệt độ tăng cao mưa theo mùa, thời kỳ khô hạn 3 tháng (môi trường nhiệt đới) . - C: Tương...
 • 6
 • 3,480
 • 2

Giáo án địa 7 - Bài 18: THỰC HÀNH. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA pptx

Giáo án địa lý 7 - Bài 18: THỰC HÀNH. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA pptx
... Mưa: Ít, tháng nhiều nhất không quá Bài tập 1: Bài 18: THỰC HÀNH. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Củng cố các kiến thức cơ bản ... tăng. - Nguyên nhân: Do sản xuất công nghiệp và tiêu dùng chất đốt ngày càng tăng. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (3’) - Học bài. - Chuẩn bị bài mới: Môi trường hoang mạc. - Chuẩn ... - Nguyên nhân: Do sản xuất công nghiệp và tiêu dùng chất đốt ngày càng tăng. 4.4. Củng cố và luỵên tập: (4’) - Đánh giá tiết thực hành. + Nhận xét lượng CO2 qua các năm? Nguyên nhân? -...
 • 6
 • 8,005
 • 4

Giáo án địa 7 - Bài 28: THỰC HÀNH - PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI pdf

Giáo án địa lý 7 - Bài 28: THỰC HÀNH - PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI pdf
... Bài 28: THỰC HÀNH. PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU PHI. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh nắm sự phân bố các môi trường tự ... của châu Phi, giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự phân bố đó. - Nắm được cách phân tích biểu đồ khí hậu châu Phi, xác định được các môi trường châu Phi. b. Kỹ năng: Phân tích biểu đồ, ... định 2 môi trường cận nhiệt đới khô? TL: Dãy Atlát đồng bằng ven biển vùng cực Nam Cphi. * Nhóm 4: So sánh các môi trường châu Phi? TL: Môi trường xavan hoang mạc chiếm diện tích...
 • 7
 • 6,259
 • 3

Giáo án địa 12 - Bài 13: thực hành Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi đỉnh núi doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 13: thực hành Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi doc
... Bộ Nam Bộ. Hoạt động 4: Điền vào lược đồ các cánh cung, các dãy núi, các đỉnh núi lên bản đồ trống. Hình thức: Cá nhân. Bước 1: Ba HS lên bảng dán các cánh cung, các dãy núi, các đỉnh ... dòng sông trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) - Điền vào lược đồ Việt Nam các cánh cung, các dãy núi, một số đỉnh núi. Hoạt động của giáo viên học sinh Nội ... HS lên chỉ trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam treo tường vị trí các đỉnh núi; 4 HS lên bảng sắp xếp tên các đỉnh núi vào các vùng đồi núi tương ứng. - Vùng núi Tây Bắc: đỉnh Phanxipăng,...
 • 8
 • 14,378
 • 40

Giáo án địa 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng potx

Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng potx
... địa 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Nhận ... Nhận xét hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng. - Biết được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng. 2. ... năng: - Vẽ biểu đồ phân tích bảng số liệu. - So sánh nhận xét mức thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng . II. phương tiện dạy học: - Bảng số liệu về thu nhập bình quân theo đầu...
 • 8
 • 8,152
 • 31

Giáo án địa 12 - Bài 29: Thực hành Vẽ biểu đồ, nhận xét giải thích sự chuyển cơ cấu công nghiệp pptx

Giáo án địa lý 12 - Bài 29: Thực hành Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển cơ cấu công nghiệp pptx
... dịch cấu giá trị sản xuất công nghiệp. - Biết phân tích, nhận xét, giải thích sự chuyển dịch cấu công nghiệp trên sở số liệu biểu đồ. - Giải thích được một số hiện tượng địa lí ... công nghiệp Việt Nam. - Bổ sung kiến thức về cấu sự chuyển dịch cấu ngành công nghiệp. 2. Kĩ năng: - Biết cách phân tích, lựa chọn vẽ được biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch ... 1) Vẽ biểu đồ biểu hiện cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 năm 2005. 2) Nhận xét giải thích sự chuyển dịch cấu giá trị sản xuất công...
 • 10
 • 10,579
 • 44

Giáo án địa 12 - Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thựcđồng bằng sông hồng ppt

Giáo án địa lý 12 - Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông hồng ppt
... Giáo án địa 12 - Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực đồng bằng sông hồng I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học ... thức. số dân, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt) 3) Mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực đồng bằng sông Hồng: - Do có những cố gắng trong việc thâm canh cây lương ... - Củng cố kiến thức trong bài 33. - Biết được sức ép nặng nề của dân số đối với các vấn đề kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng. - Phân tích được mối quan hệ giữa dân số với sản xuất...
 • 7
 • 5,793
 • 25

Giáo án địa 12 - Bài 38: thực hành So sánh về cây công nghiệp lâu năm chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du miền núi bắc bộ potx

Giáo án địa lý 12 - Bài 38: thực hành So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du và miền núi bắc bộ potx
... Giáo án địa 12 - Bài 38: thực hành So sánh về cây công nghiệp lâu năm chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du miền núi bắc bộ I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên ... (1): Trung Du miền núi Bắc Bộ. (2) Tây Nguyên. * Giải thích về chăn nuôi gia súc của Trung Du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên: - Hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn ... thức: - Củng cố thêm kiến thức trong bài 37. - Biết được những nét tương đồng khác biệt về cây công nghiệp lâu năm chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên Trung Du miền núi Bắc Bộ 2....
 • 14
 • 112,201
 • 640

Giáo án địa 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ doc
... trị sản xuất công nghiệp phân theo khu vực kinh tế Giáo án địa 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp Đông Nam Bộ I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp ... Kiến thức: - Khắc sâu kiến thức trong bài 39. - Trình bày được thế mạnh, tình hình phát triển công nghiệp Đông Nam Bộ. 2. Kĩ năng: - Xử lí và phân tích số liệu theo yêu cầu đề bài và rút ... tích: - Bể trầm tích sông Hồng. - Bể trầm tích Trung Bộ. - Bể trầm tích Cửu Long. - Bể trầm tích Nam Côn Sơn. - Bể trầm tích Thổ Chu - Mã Lai. Trong các bể trầm tích trên thì bể trầm tích...
 • 8
 • 45,522
 • 222

Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ trên bản đồ pptx

Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ pptx
... trí các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ trên bản đồ. - Nhận xét, phân tích được mối quan hệ của các khu vực nói trên. - Trình bày giải thích được sự phân bố các vành đai động đất, ... vành đai về sự phân bố của các vành đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ) . + Sử dụng lược đồ, bản đồ để đối chiế, so sánh nêu được mối liên quan giữa các vành đai: Sự phân bố ở đâu? ... làm việc chung của lớp một số HS. Rỳt kinh nghiệm sau bài dạy Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ trên bản đồ A. Mục tiêu bài học:...
 • 5
 • 1,438
 • 1

Giáo án Địa lớp 10: THỰC HÀNH NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐẠI ĐỘNG ĐẤT ,NÚI LỬA CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ pptx

Giáo án Địa Lý lớp 10: THỰC HÀNH NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐẠI ĐỘNG ĐẤT ,NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ pptx
... VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐẠI ĐỘNG ĐẤT ,NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ . I.Mục tiêu bài học :  Xác định được vị trí các vành đai động đất ,núi lửa các vùng núi trẻ trên bản đồ . ... động 2: - Hs nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất ,núi lửa ,các vùng núi trẻ . (Gv hỏi: vị trí của chúng có trùng nhau không ? Tại sao lại trùng nhau ?) THỰC HÀNH NHẬN XÉT VỀ SỰ ... trên bản đồ .  Nhận xét phân tích được mối quan hệ của các khu vực nói trên .  Trình bày giải thích được sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa ,các vùng núi trẻ.  Rèn luyên...
 • 3
 • 1,561
 • 3

BÀI 10: THỰC HÀNH NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ pdf

BÀI 10: THỰC HÀNH NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ pdf
... BÀI 10: THỰC HÀNH NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Biết được sự phân bố các vành đai động ... động đất, núi lửa các vùng núi trẻ trên thế giới. - Nhận xét được mối quan hệ giữa sự phân bố của các vành đai động đất, các vùng núi trẻ với các mảng kiến tạo. - Xác định được trên bản đồ ... núi lửa cụ thể + Núi trẻ: - Dãy Himalaya (châu Á) - Dãy Coocdie, Andet (châu Mỹ) + Sự phân bố: - Các vành đai động đất, núi lửa, núi trẻ thường phân bố trùng nhau. - Phân bố ở những vùng...
 • 4
 • 1,099
 • 0

bài 10 thực hành: nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ trên bản đồ

bài 10 thực hành: nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
... đất, núi lửa các vùng núi trẻ đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ - Mối quan hệ trong sự phân bố của các vành đai động đất, núi lửa các dãy núi trẻ: Sự phân bố động đất, núi lửa ... sát bản đồ: Các mảng kiến tạo; Các vành đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ - Các vành đai động đất: + Vành đai quanh Thái Bình Dương + Vành đai ... bản đồ: Các mảng kiến tạo; Các vành 2. Quan sát bản đồ: Các mảng kiến tạo; Các vành đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ - Mối quan hệ trong sự...
 • 23
 • 2,080
 • 0

giáo án địa 10 bài 10 thực hành nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ trên bản đồ

giáo án địa lý 10 bài 10 thực hành nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
... Biết được sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa các vùng núi trẻ trên thế giới.- Nhận xét được mối quan hệ giữa sự phân bố của các vành đai động đất, các vùng núi trẻ các mảng kiến ... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 10 BÀI 10: THỰC HÀNH NHẬN XÉT VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRÊN BẢN ĐỒ1.Mục tiêu:Sau bài học, học sinh cần:a .Về kiến thức: ... trên bảng chỉ trên bản đồ. * HS phải phân biệt thế nào là núi già * Yêu cầu:1. Xác định các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ trên bản đồ. 2 .Sự phân bố các vành đai động đất, núi...
 • 4
 • 4,600
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa lý 12 bài 38 thực hành so sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng tây nguyên với trung du và miền núi bắc bộ potxgiáo án địa lý 12 bài 38 thực hành nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namgiáo án địa lý 8 bài 27 thực hànhgiao an dia ly 8 bai 35 thuc hanhgiao an dia ly 8 bai 6 thuc hanhgiáo án địa lý 12 bài 13 thực hành đọc bản đồ địa hình điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi docgiáo án địa lý 7 bài 28 thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu phi pdfgiáo án địa lý 12 bài 19 thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng potxgiáo án địa lý 12 bài 40 thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở đông nam bộ docgiao an dia ly 7 bai 53 thuc hanhgiao an dia ly 9 bai 37 thuc hanhgiáo án địa lí 11 bài 6 thực hànhgiáo án địa lí 9 bài 5 thực hànhgiáo án vật lý 9 bài 46 thực hànhgiáo án địa lí 7 bài 50 thực hànhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM