de thi thu hoa ĐHSP lần 1 năm 2012

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH
... emotional C. informative D. regretful6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 (Đề thi gồm 07 trang, 80 câu trắc nghiệm) Môn: Tiếng Anh - Thời gian: 90 phút Blacken the ... 66: I think I should have cooked more food. There’s nothing left now. A. I should not have cooked so much food. B. I regrets cooking too much food now. C. I did not cook much food and I think ... annual revenues, and this figure is likely to continue rising throughout the 19 90s. As Carolyn Doppelt Gray, an official of the Small Business Administration, has noted, "The 19 70s was the decade...
 • 7
 • 1,428
 • 32

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ
... Mã đề1 53 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang1 SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút ( ... Mã đề1 53 Cán bộ coi thi không giải thích gì thờm Trang5 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : thi thử đại học lần 1-2 012 MÃ ®Ò : 153 01 { | } ) D 28 ... không kể giao đề) MÃ Đ : 153 ========***======= Câu 1 : Con lc lũ xo treo thng ng, gồm lò xo độ cứng k = 100N/m và vật nặng khối lượng m = 100g. Tại thời điểm t = 0 người ta kéo vật theo phương...
 • 5
 • 891
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC
... 7, 616 lít khí CO2 (đktc) và 10 ,8 gam H2O. Giá trị của m là A. 10 ,84 B. 11 ,44 C. 9,44. D. 14 ,84. Câu 25: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: 26 13 X, 5526Y, 26 12 Z ... bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 16 lần thì nồng độ của NO2 WWW.VNMATH.COM 7 A. tăng 16 lần. B. tăng 4 lần. C. tăng 8 lần. D. giảm 4 lần. Hết ... ứng là A. 7 và 1, 0. B. 8 và 1, 5. C. 8 và 1, 0. D. 7 và 1, 5. Câu 43: Từ 360 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic...
 • 7
 • 350
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội Môn VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội Môn VẬT LÍ
... B. 1, 69 V. C. 2, 71 V. D. 4,5 V.8 Tuyển tập các đề thi thử ĐH, CĐ Môn: Vật của một số tr ờng THPT- Nguyễn Bá Hoàng (St)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 Trường THPT Chu Văn An - Nội Môn: ... trong dãy Laiman, Banme, Pasen mà nó có thể phát ra lần lượt là:A. 4, 5, 6. B. 6, 5, 4. C. 5, 6, 7. D. 7, 6, 5.2 Tuyển tập các đề thi thử ĐH, CĐ Môn: Vật của một số tr ờng THPT- Nguyễn Bá ... Văn An - Nội Môn: VẬT LÍThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625 .10 -3 4 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1, 6 .10 -1 9 C; tốc độ ánh sáng...
 • 8
 • 470
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI, T.P ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ MôN TOÁN KHỐI A-B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI, T.P ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ MôN TOÁN KHỐI A-B
... Nhóm ra đề: Hoàng Hữu Lập – Nguyễn Thị Bách – Đức Hải. TRƯỜNG THPT LÊ LỢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2 012 Thành phố Đông MÔN TOÁN - KHỐI A, B Quảng Trị Thời gian làm bài: 18 0 phút ... www.VIETMATHS.com Nhóm ra đề: Hoàng Hữu Lập – Nguyễn Thị Bách – Đức Hải. 1 HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2 012 Môn: Toán khối A-B Câu Đáp án Điểm I .1 (1, 0 điểm) Khi m = 2 ... lại là: 22( 1) ( 1) 1 1( 1) ( 1) 1 1x x yy y x           0,25 Đặt 1 0, 1 0x u y v      ta có hệ: 4 2 3 2 2 34 2 4 2 1 ( )( 1) 0 1 10, 0 0, 0u u v u v...
 • 5
 • 512
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn VẬT LÝ - KHỐI A TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn VẬT LÝ - KHỐI A TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
... ?06o"8p&apos ;A # PPQ'(RS ! 67 + 1 67 + 1 C 1 B A 1 A 1 C 11 A :B 1: A ;C 1; C<D 1& lt;D=B 1= D@D 1@ B A B 1A B!B:!D A :C ... C 1 C :1 B:D:: A ;C:; A <C:<D=D:=B@ A :@D A D :A D !D;!C C;B B; D 1 A ;1 B :C;:B ; A ;;C <C;< A =D;=D @B;@C A A ;A B 1! A <! A  ... tπ=79:+,( 1- +O'*0[,NΩ=!r<H'(l+K5HLπ =^'*+O'*, - '_'LM+Y A, +V'G'*C*,^'N,+,( 1- +l+'><H$!9m0F+URH*2!Ω...
 • 7
 • 311
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÁI BÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÁI BÌNH
... coi thi không giải thích gì thờm Trang5 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : thi thử đại học lần 1-2 012 MÃ ®Ò : 147 01 { ) } ~ B 28 { | } ) D 02 { | ) ~ C 29 { ) } ~ B 03 { | ... Mã đề1 47 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang2C. Lực căng của dây treo. D. Hợp của trọng lực và lực căng của dây treo vật nặng. Câu 15 : Mt con lc lũ xo thng ng , khi treo vật ... trên thì động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A0 là A. 023A B. 053A C. 035A D. 032A Mã đề1 47 Cán bộ coi thi không giải thích gì thờm Trang5...
 • 5
 • 428
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A
... MATHVN.COM – Toán học Việt Nam www.MATHVN.com SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 012 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Môn: TOÁN; Khối A Câu Nội ... & ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 012 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Môn: TOÁN; Khối A www.MATHVN.com Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian giao đề. PHẦN CHUNG CHO TẤT ... y+ + =, điểm M (1; 1) nằm trên AB. Tìm t a độ các đỉnh c a tam giác ABC. 2. Trong không gian với hệ t a độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ : 2 1 14 1 1x y z− − += =− − và điểm A (1; 0;3). Viết phương...
 • 6
 • 345
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC
... CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 MÔN: SINH-HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 13 2 Họ, ... trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường thì tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F1sẽ là A. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 Aaaa : 8 AAaa : 1 aaaa. B. 1 aaaa : 18 Aaaa : 8 AAaa : 1 AAAa : 8 AAAA. C. 1 aaaa ... Câu 15 : Nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể giao phối là Trang 1/ 8 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD- ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT CHUYÊN...
 • 8
 • 640
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Môn: Tiếng Anh pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Môn: Tiếng Anh pot
... xin cảm ơn!7 Diễn đàn Đề thi thử Đại học Trang chủTRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 (Đề thi gồm 07 trang, 80 câu trắc nghiệm) Môn: Tiếng Anh - Thời gian: 90 phút ... once.Nếu bạn có đề thi thử mới muốn chia sẻ với hàng triệu bạn đọc hãy gửi về mail: admin@kenhdaihoc.com , xin cảm ơn!6 Diễn đàn Đề thi thử Đại học Trang chủ THE END Nếu bạn có đề thi thử mới ... turned out not necessaryNếu bạn có đề thi thử mới muốn chia sẻ với hàng triệu bạn đọc hãy gửi về mail: admin@kenhdaihoc.com , xin cảm ơn!5 Diễn đàn Đề thi thử Đại học Trang chủ Read the following...
 • 8
 • 427
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ - Mã đề 245 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ - Mã đề 245 pdf
... 245 28 D www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 -2 013 MÔN: ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN HÓA HỌC. 245 1 B 245 2 C 245 3 D 245 4 A 245 5 A 245 6 B 245 7 B 245 8 A 245 9 ... 245 10 C 245 11 C 245 12 B 245 13 A 245 14 A 245 15 D 245 16 D 245 ...
 • 6
 • 351
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013.Môn: HOÁ HỌC - TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013.Môn: HOÁ HỌC - TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU pdf
... NH2C3H5(COONa)2 + 2H2O 0 ,12 0,24 HCl + NaOH  NaCl + H2O 0,7 0,7 13 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, ... nhiệt độ. . 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC; Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên ... thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là A. 3-etylpent-3-en. B. 2-etylpent-2-en. C. 3-etylpent-2-en. D. 3-etylpent -1 - en. Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần...
 • 20
 • 572
 • 0

de thi thu hoa ĐHSP lần 1 năm 2012

de thi thu hoa ĐHSP lần 1 năm 2012
... HỌC SIÊU.VN- HÃY HỌC THEO CÁCH TỐT NHẤT! ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2 012 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN 1 NĂM 2 012 (TOÁN –LÝ-HÓA KÈM ĐÁP ÁN) SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN: HỌC SIÊU.VN ... PHỤC:……………… TỔNG ĐIỂM THI 3 MÔN TOÁN-LÝ-HÓA DỰ KIẾN:… MỨC ĐỘ QUYẾT TÂM: CHÁY BỎNG! CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG! HOCSIEU.VN- LEARN IT YOUR WAY! WEBSITE CUNG CẤP TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC VÀ CÁC ... CHUYÊN ĐỀ ĐẶC SẮC, ĐƯỢC DIỄN GIẢNG BỞI GV ĐHSP, QUAY PHIM TẠI TRƯỜNG QUAY CHUẨN HD. HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP, DỄ HIỂU. ĐẶC BIỆT LÀ LOẠT BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI. - ĐỖ ĐẠI HỌC...
 • 7
 • 206
 • 0

de thi thu li ĐHSP lần 1 năm 2012

de thi thu li ĐHSP lần 1 năm 2012
... HỌC SIÊU.VN- HÃY HỌC THEO CÁCH TỐT NHẤT! ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2 012 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN 1 NĂM 2 012 (TOÁN –LÝ-HÓA KÈM ĐÁP ÁN) SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN: HỌC SIÊU.VN ... PHỤC:……………… TỔNG ĐIỂM THI 3 MÔN TOÁN-LÝ-HÓA DỰ KIẾN:… MỨC ĐỘ QUYẾT TÂM: CHÁY BỎNG! CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG! HOCSIEU.VN- LEARN IT YOUR WAY! WEBSITE CUNG CẤP TÀI LI U ÔN THI ĐẠI HỌC VÀ CÁC ... CHUYÊN ĐỀ ĐẶC SẮC, ĐƯỢC DIỄN GIẢNG BỞI GV ĐHSP, QUAY PHIM TẠI TRƯỜNG QUAY CHUẨN HD. HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP, DỄ HIỂU. ĐẶC BIỆT LÀ LOẠT BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI. - ĐỖ ĐẠI HỌC...
 • 9
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2010đề thi thử đại học lần i năm 2010đề thi thử đại học lần 1đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châuđề thi thử vật lý lần 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM