Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại vùng sinh thái Thái Thụy, Thái Bình

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống khoai tây nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng năng suất khoai tây tại huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống khoai tây nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng năng suất khoai tây tại huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang
... HOÀNG TIẾN HÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT KHOAI TÂY TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG ... Nếu so sánh, năng suất khoai tây của nước ta chỉ bằng 61,3% năng suất bình quân chung của thế giới, bằng 62,9% năng suất khoai tây của châu Âu bằng 22,7% năng suất khoai tây của Bỉ. * Nguyên ... nông nghiệp năm 2006 dự kiến đến năm 2010 của tỉnh Bắc Giang 54 3.3 Một số chỉ tiêu sinh trưởng của các giống tham gia thí nghiệm 55 3.4 Đặc điểm hình thái của một số giống khoai tây thí...
 • 125
 • 1,322
 • 6

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
... nghiệm về đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng gieo cấy vào vụ Xuân năm 2007. - Vụ Mùa 2007 nhân rộng một số giống lúa có triển vọng, để đánh giá khả năng thích ứng và ... trồng trên địa bàn Thành phố Việt Trì. Ở đề tài này với mục tiêu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng với mục đích chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị, thay thế những ... tra đánh giá thực trạng sản xuất lúa, nhu cầu sử dụng và giá bán lúa chất lượng tại Thành phố Việt Trì + Điều tra về cơ cấu giống lúa và diện tích gieo cấy của trên 100 hộ. + Điều tra về năng...
 • 128
 • 766
 • 1

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA
... phê chè phục vụ chọn tạo giống đánh giá khả năng thích ứng của một số giống triển vọng tại phía Bắc Việt Nam” 13 Giữa tỷ lệ hạt trên sàng 16 với năng suất nhân hệ số tương ... PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NAM Chuyên ngành: Di truyền chọn giống cây trồng Mã số: 62 62 05 01 ... của 5 giống phê chè tại một số vùng trồng 3.2.5. Đánh giá khả năng thích nghi mức độ ổn định về năng suất nhân một số chỉ tiêu về phẩm cấp hạt của 5 giống phê chè tại một số tỉnh...
 • 27
 • 1,192
 • 2

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa trên vùng đất bạc màu trung du tỉnh bắc giang

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa trên vùng đất bạc màu trung du tỉnh bắc giang
... - Khả năng thích ứng của một số giống lúa thuần và giống lúa lai ngắn ngày, có nguồn gốc bản địa hoặc nhập nội trong điều kiện cụ thể của vùng trung du tỉnh Bắc Giang. - Hiệu quả của một số ... tiềm năng năng suất của một số giống lúa mới có triển vọng 31 3.2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số mô hình canh tác trong đó có sử dụng các giống lúa mới ngắn ngày trong vụ mùa ... vòng đất, tìm hiểu khả năng thích ứng và đa vào sử dụng các giống cây trồng ngắn ngày một trong những điều kiện cực kỳ quan trong để tăng hệ số quay vòng đất. Trên thế giới, lúa một trong...
 • 126
 • 437
 • 0

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa loài phụ japonica tại huyện mù cang chải tỉnh yên bái

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa loài phụ japonica tại huyện mù cang chải  tỉnh yên bái
... chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa loài phụ Japonica tại huyện Cang Chải - tỉnh Yên Bái " nhằm lựa chọn các giống lúa phù hợp với ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu - Gồm 3 giống lúa loài phụ Japonica giống lúa lai Nhị ưu 838 (đối chứng). Bảng 2.1. Tên, loài phụ, nguồn ... nhưỡng Để tiến hành thí nghiệm khảo nghiệm và có kết luận chính xác về khả năng thích ứng của giống lúa mới với điều kiện sinh thái của huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái, chúng ta đã theo dõi diễn...
 • 94
 • 732
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT KHOAI TÂY TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT KHOAI TÂY TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG ppt
... xuất khoai tây ở các tỉnh miền núi phía Bắc 14 1.3.Tình hình nghiên cứu khoai tây trên thế giới ở Việt Nam 16 1.3.1. Một số nghiên cứu về giống 16 1.3.2. Một số nghiên cứu về biện pháp kỹ thuật ... được giống biện pháp kỹ thuật trồng khoai tây trong điều kiện vụ Đông huyện Hiệp Hoà là tài liệu tham khảo cho cán bộ trong ngành nông nghiệp của huyện Hiệp Hoà nói riêng của tỉnh Bắc Giang ... tượng nghiên cứu - Đề tài đánh giá khả năng thích ứng của 8 giống khoai tây nhập nội trong điều kiện vụ Đông trên đất ruộng hai lúa một màu tại huyện Hiệp Hoà. - Thí nghiệm nghiên cứu biện pháp...
 • 125
 • 545
 • 0

nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống khoai tây nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, năng suất khoai tây tại huyện hiệp hoà, tỉnh bắc giang

nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống khoai tây nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, năng suất khoai tây tại huyện hiệp hoà, tỉnh bắc giang
... DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN HOÀNG TIẾN HÙNGNGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT ... nghiệm 1: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng năng suất của một số giống khoai tây nhập nội trong điều kiện vụ Đông tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 553.4.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của mật ... xuất phát triển sản xuất khoai tây tại tỉnh Bắc Giang qua một số năm qua.1.4.1. Tình hình sản xuất khoai tây Bắc Giang Bảng 1.9. Diện tích, năng suất, sản lƣợng khoai tây tỉnh Bắc Giang...
 • 137
 • 574
 • 0

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống cao su nhập nội từ Trung Quốc tại vùng Trung Du và miền núi phía Bắc

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống cao su nhập nội từ Trung Quốc tại vùng Trung Du và miền núi phía Bắc
... giống cao su nhập nội từ Trung Quốc tại vùng Trung du miền núi phía Bắc . 2. Mục đích yêu cầu 2.1. Mục đích Đánh giá được khả năng thích ứng của một số giống cao su nhập nội từ Trung Quốc ... triển cao su vùng miền núi phía Bắc, thì nhập nội giống từ Trung Quốc là con đường nhanh hiệu quả nhất. Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống ... NÔNG LÂM NGUYỄN XUÂN TRƢỜNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CAO SU NHẬP NỘI TỪ TRUNG QUỐC TẠI VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC...
 • 109
 • 399
 • 0

nghiên cứu khả năng phản ứng của một số hợp chất hữu cơ chứa nhóm oh bằng phương pháp hóa học lượng tử

nghiên cứu khả năng phản ứng của một số hợp chất hữu cơ chứa nhóm oh bằng phương pháp hóa học lượng tử
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NHÓM OH BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÓA HỌC LƢỢNG TỬ ... KHOA HỌC Hà Nội, 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NHÓM OH ... là một công cụ hữu hiệu trợ giúp các nhà hóa học thực nghiệm trong nghiên cứu của mình. Từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu khả năng phản ứng của một số hợp chất...
 • 129
 • 1,344
 • 11

nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica tại thành phố yên bái, tỉnh yên bái

nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica tại thành phố yên bái, tỉnh yên bái
... tài:" ;Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa thuộc loài phụ Japonica tại Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái& quot; 2. Mục tiêu của đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát: - Đánh giá khả năng thích ... NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CÓ TRIỂN VỌNG THUỘC LOÀI PHỤ JAPONICA TẠI THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Trồng trọt Mã số: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC ... thích ứng của một số giống lúa thuần thuộc loài phụ Japonica trong vụ mùa và vụ xuân nhằm bƣớc đầu xác định đƣợc giống khả năng đạt năng suất cao và phù hợp với điều kiện của tỉnh Yên Bái...
 • 111
 • 305
 • 0

nghiên cứu khả năng thích ứngmột số biện pháp kỹ thuật sản xuất cà chua vụ đông xuân 2009 - 2010 và 2010 - 2011 tại thái nguyên

nghiên cứu khả năng thích ứng và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cà chua vụ đông xuân 2009 - 2010 và 2010 - 2011 tại thái nguyên
... chua thí nghiệm vụ Đông Xuân 2009 - 2010 2010 - 2011 tại Thái Nguyên 49 Bảng 3.5: Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống chua trong vụ Đông Xuân 2009 - 2010 2010 - 2011 tại ... VIỆT CƢỜNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÀ CHUA VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2009 - 2010 2010 - 2011 TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TRỒNG ... NĂNG THÍCH ỨNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÀ CHUA VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2009 - 2010 2010 - 2011 TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TRỒNG TRỌT THÁI NGUYÊN-...
 • 118
 • 373
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangnghiên cứu khả năng thích ứng và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cà chua vụ đông xuân 2009 2010 và 2010 2011 tại thái nguyênđánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào cainghiên cứu khả năng tăng trưởng của một số vi sinh vật trên bề mặt cellulose vi khuẩn bcbacterial cellulosenghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu khả năng thích nghi của cây dâu tằm trên địa bàn huyện thiệu hoá tỉnh thanh hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệunghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực laily và l19 nuôi tại tỉnh bắc giangnghiên cứu tính năng kỹ thuật của một số máy cùng loại chọn máy chuẩnđánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học trường đại học vinh nghệ ansự đảm bảo và khả năng đáp ứng của nhà trường đối với chất lượng phục vụ ký túc xámột số giống lúa chất lượng caokhảo nghiệm một số giống lúa chất lượng cao có triển vọng vụ đông xuân 2009 – 2010 tại vĩnh thủy – vĩnh linh – quảng trịmột số vấn đề khi nghiên cứu về khả năng thích ứng của doanh nghiệp độc quyền việt nam trước ngưỡng cửa wtokhả năng thích ứng của cừunghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trườngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM