Đoàn kết, thống nhất trong đảng trong “di chúc của chủ tịch hồ chí minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh

Tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh
... Chí Minh, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong tâm hồn, trí tuệ dân tộc Việt Nam sự trân trọng, kính phục của nhân dân thế giới. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc thư của ... niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng.II- Những nội dung cơ bản trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh 1. Hồ Chí Minh nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ:Năm 1965 Hồ Chí Minh dự đoán “Cuộc ... của Chủ tịch Hồ Chí Minh cuối Di chúc: Những dòng cuối Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lời vĩnh biệt, thể hiện tình yêu thương bao la khát vọng của mình.Trước hết Người “để lại muôn vàn...
 • 24
 • 3,005
 • 27

Nội dung và bản ý nghĩa di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nội dung và bản ý nghĩa di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
... Người_____________________________________________________________________Hà Nội, 23/20/20107 Nội dung ý nghĩa bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh ________________________________________________________________________NỘI DUNG Ý NGHĨACHƯƠNG 1:NỘI DUNG BẢN ... BẢN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1.1Sơ lược về nội dung của bản di chúc 1.1.1 Về tài liệu gốc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Năm 1965, Bác viết bản Di chúc gồm ba trang, do chính ... bố toàn bộ các bản viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 1.2. Nội dung của bản di chúc Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 15/5/1965 có chữ ký của tổng bí thư Lê DuẩnNgười làm thơ...
 • 21
 • 9,929
 • 37

TÌM HIỂU NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

TÌM HIỂU NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
... 0918.775.368TÌM HIỂU NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt Nam dân chủ cộng hòaĐộc lập-tự do-hạnh phúc”Cuộc chống Mỹ, cứu nước của ... của thời đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong tâm hồn, trí tuệ dân tộc Việt Nam sự trân trọng, kính phục của nhân dân thế giới. Di chúc của Chủ tịch ... niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng.II- Những nội dung cơ bản trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh 1. Hồ Chí Minh nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ:Năm 1965 Hồ Chí Minh dự đoán “Cuộc...
 • 24
 • 1,869
 • 6

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
... 2 phần:- Khái quát nội dung và giá trị trong Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh - Phân tích nội dung và giá trị trong Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh Do trình độ còn hạn chế và thời gian nghiên ... Điều đó đãđược chứng minh qua hang nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Sức6 MỤC LỤC Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh 120 Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam ... hành". Trong di chúc, thêm một lần nữa tư tưởng vì nước vìdân của Bác được bộc lộ một cách thấm thía.18 I. Tổng quát về nội dung và giá trị trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Di chúc của Bác...
 • 20
 • 1,088
 • 6

giới thiệu tác phẩm Di Chúc của Chủ Tịch Hồ CHí Minh

giới thiệu tác phẩm Di Chúc của Chủ Tịch Hồ CHí Minh
... 3 Chuyên đề 3GIỚI THIỆU TÁC PHẨM DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀI NÉT VỀ TÁC PHẨM:Tháng 9 năm 1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, cùng với những hìnhảnh ghi lại tình cảm của toàn dân khắp ... Bộ Chính trị cho phép công bố các Bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Căn cứ theo tài liệu công bố của Bộ Chính trị (trong tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 12) các Bản thảo Di chúc ... lãngphí thì giờ và tiền bạc của nhân dânĐây là phần di chúc ngắn nhất trong bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn bản di chúc là để lại cho “đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảngvà bầu bạn...
 • 10
 • 2,558
 • 52

Tài liệu MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ppt

Tài liệu MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ppt
... 1996, tr.293. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 40 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Đại tá, TS. ... đại, trong đó có khoa học - công nghệ quân sự, bảo đảmcho LLVT đánh thắng địch trong mọi tình huống. Một nội dung rất quan trọng trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc của Bác ... theo Di chúc của Người. C40 năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ngày càng nhận thức sâu sắcnhững nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã quyết tâm triểnkhai thực hiện...
 • 5
 • 1,324
 • 20

TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH pdf

TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH pdf
... TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH I. Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh II. tưởng đại đoàn kết trong Di chúc Hồ Chí Minh a. Đoàn kết trong Đảngb. Đoàn kết ... Đảngb. Đoàn kết toàn dânc. Đoàn kết quốc tếIII. Vận dụng tưởng Đại đoàn kết trong Di chúc Hồ Chí Minh. I. Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1. Về Di chỳc H Chớ Minh ãTờn ban u l Ti liu tuyt ... Clip: tưởng đoàn kết trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ...
 • 44
 • 876
 • 12

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh: TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN ĐẠO ĐỨC TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH pot

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh: TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN ĐẠO ĐỨC TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH pot
... của mọi suy tưvà chủ ích của mọi hành động. CụHồthuộc loại hiền triết đó; vì đó mà cụlớn”3. Chính chủnghĩa nhân văn cao cảvà đạo đức H Chí Minh sáng ngời làm cho Di Chúc H Chí Minh bất t trong ... gương đạo đức cách mạng Trungvới nước hiếu với dân, Cần kiệm liêm chính chí công vô tư, tinh thần quốc t trong sáng. Toàn b Di chúc H Chí Minh toát lên t ng, tấm gương đạo đức H Chí Minh, ... cảtâm hồn, tính cách, và trí tu của một anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa. Đặc biệt, xuyên suốt Di Chúc là một chủnghĩa nhân văn và t ng, tấm gương đạo đức cách mạng của một...
 • 7
 • 666
 • 5

Đề tài triết học " Xây dựng và chỉnh đốn Đảng – “việc cần phải làm trước tiên” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh " potx

Đề tài triết học
... Lïnin vâ ch nghơa qëc tïë vư sẫn. Tû tûúãng nây cêìn phẫi àûúåcquấn triïåt trong cåc vêån àưång “hổc têåp vâ lâm theo têëm gûúng àẩo àûác Hưì Chđ Minh .kû niƯm 40 năm thực hiện di chúc của ... TRÛÚÁC TIÏN” TRONG DI CHC CA CH TÕCH HƯÌ CHĐ MINH ÀÙÅNG HÛÄU TOÂN(*)Coi xêy dûång vâ chónh àưën Àẫng lâ “viïåc cêìn phẫi lâm trûúác tiïn” àưëi vúái mưåt Àẫng duy nhêët cêìmquìn, trong bẫn Di chc ... kïët, sûåthưëng nhêët trong aóng rựỗng, ngaõy nay,sỷồ oaõn kùởt trong aóng laõ quan trổng húnbao giúâ hïët”(5), Ch tõch Hưì Chđ Minh àậdânh phêìn tiïëp theo trong Di chc camịnh àïí nối...
 • 8
 • 384
 • 3

DI CHÚC của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH và VIỆC vận DỤNG vào GIẢNG dạy các môn KHOA học lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY

DI CHÚC của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH và VIỆC vận DỤNG vào GIẢNG dạy các môn KHOA học lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY
... thảo khoa học của Khoa luận chính trị, Trường Đại học Nha Trang với chủ đề: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh việc vận dụng vào giảng dạy các môn khoa học luận chính trị trong nhà trường ... DẪN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ VIỆC VẬNDỤNG VÀO GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC LÝ LUẬNCHÍNH TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY TS-GVC. Nguyễn Trọng Thóc Trưởng Khoa luận chính trị Thưa ... viết của Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia.4. Toàn văn Di chúc Hồ Chí Minh, Nxb trẻ.5. Các nguồn tài liệu trên internet.24GIÁ TRỊ DI CHÚC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ...
 • 85
 • 1,010
 • 5

Đoàn kết, thống nhất trong đảng trong “di chúc của chủ tịch hồ chí minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Đoàn kết, thống nhất trong đảng trong “di chúc của chủ tịch hồ chí minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay
... Đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay MỞ ĐẦUTháng 5/1965, Chủ ... tịch Hồ Chí Minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng., chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay . 2NỘI DUNG1. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng – vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ... như xây dựng Đảng là phải đề cao sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 4Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn...
 • 20
 • 985
 • 4

tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch Hồ chí minh (tác phẩm di chúcđc đăng trong Hồ chí minh toàn tập tập 12)

tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch Hồ chí minh (tác phẩm di chúcđc đăng trong Hồ chí minh toàn tập tập 12)
... Bác Hồ. PHẦN NỘI DUNG Nội dung giá trị trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Page 1I. NỘI DUNG BẢN DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH: 1. HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA TÁC PHẨM:Đến năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí ... nước trong thời kỳ mới. Nội dung giá trị trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Page 12II. GIÁ TRỊ TRONG BẢN DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH 1. Hồ Chí Minh bản di chúc có giá trị trường tồn trong ... tìm hiểu nội dung giá trị trong di chúc của chủ tịch HCm(tác phẩm di chúc đc đăng trong HCm toàn tập tập 12) MỞ ĐẦU Kể từ ngày Bác ra đi tới nay...
 • 21
 • 1,229
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu một số bài học trong thực hiện di chúc của chủ tịch hồ chí minh pptdi chúc của chủ tịch hồ chí minh về đảngthực hiện di chúc của chủ tịch hồ chí minh về xây dựng đảngdi chúc của chủ tịch hồ chí minhdi chúc của chủ tịch hồ chí minh 1969giá trị di chúc của chủ tịch hồ chí minhdi chúc của chủ tịch hồ chí minh năm 1969bản di chúc của chủ tịch hồ chí minhtác phẩm di chúc của chủ tịch hồ chí minhsách di chúc của chủ tịch hồ chí minhtoàn bộ di chúc của chủ tịch hồ chí minhhọc tập di chúc của chủ tịch hồ chí minhlời di chúc của chủ tịch hồ chí minhdi chúc của chủ tịch hồ chí minh năm 1965tìm hiểu vê di chúc của chủ tịch hồ chí minhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP