ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2003

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)
... dụng được với nước brom ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009Môn thi : HOÁ, khối B - Mã đề : 637Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết khối lượng nguyên tử (theo ... K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3Câu 48: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 ... gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thi t các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là A. 2,16 gam B. 0,84 gam C. 1,72 gam...
 • 6
 • 274
 • 0

đề thi ĐH HÓA khối B 2010

đề thi ĐH HÓA khối B 2010
... hiđrocacbon X và H2 với Ni. Nung nóng b nh mộtthời gian ta thu được một khí B duy nhất. Đốt cháy B, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. BiếtVA=3V B . Công thức của X làA. C3H4 B. C3H8C. ... lỏng gồm benzen, phenol, rượu etylic, axit axetic đựng trong 4 lọ mất nhãn riêng biệt. Thuốc thử dùng để nhận biết các chất đó là:A. K2CO3, dd Br2, dd NaOH B. K2CO3, dd Br2, qùi ... Trang 1/5 - Mã đề < /b> thi < /b> 254A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 2, 3, 4Câu 10: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì tỉa 1lệ là: A. > b 41 B. <41C....
 • 6
 • 289
 • 0

Đề thi ĐH Hóa khối B 2006

Đề thi ĐH Hóa khối B 2006
... 1/2 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 02 trang) ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: HOÁ HỌC, khối < /b> B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề < /b> ... cơ cần thi< /b> t. Câu V .b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 1) Cho sơ đồ chuyển hóa < /b> sau: A1 A2 A4 A1 A6 A7 A8 A3 A5 Viết phương trình hóa < /b> học của ... C5H10O3N2. 3) Trình b y phương pháp hóa < /b> học nhận biết 3 dung dịch glucozơ, fructozơ và glixerol đựng trong ba lọ riêng biệt. Viết phương trình hóa < /b> học của các phản ứng xảy ra. Cho: H...
 • 2
 • 192
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2006

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2006
... hai nguyên tử A và B tương ứng là PA, EA và P B , E B . Trong nguyên tử: PA = EA, P B = E B . Theo đề < /b> b i, ta có: 2(PA + 3P B ) + 2 = 82 (a) PA − P B = 8 (b) Giải hệ 2 phương ... 1/5 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: HÓA HỌC, khối < /b> B (Đáp án - Thang điểm có 05 trang) ... ứng là b, ta có: Khối < /b> lượng hỗn hợp kim loại: 64(y - b) + 108.2(x + b) = 15,76 (b& apos;) Số mol AgNO3: 2(x + b) = 0,14 hay (x + b) = 0,07 (c') Giải hệ 3 phương trình (a), (b& apos;),...
 • 5
 • 263
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối A 2004

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối A 2004
... 1bộ giáo dục và đào tạo Đề CHíNH THứC đáP áN - thang điểm Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn : H a học, Khối A (Đáp án - Thang điểm có 5 trang) Câu ý Nội dung ĐiểmI ... đồ biến h a: (1,25 điểm) CH3 + Br2 FeCH3Br + HBr (A 1)CH3Br+ 2NaOH to cao, p caoCH3NaO+ NaBr (A 2)+ H2O1)2) 0,25 CH3NaO+ HCl CH3HO+ NaCl (A 3)CH3+ ... HBr (A 4)3)4) 0,25 2CH3Br+ 2NaOH to cao, p caoCH3ONa+ NaBr + H2OCH3ONa+ HCl CH3OH+ NaCl (A 5) (A 6)5)6) 0,25 CH3+ Br2CH2Br + HBraskt (A 7)CH2Br+...
 • 5
 • 74
 • 0

Đề thi ĐH Hóa khối B 2004

Đề thi ĐH Hóa khối B 2004
... b giáo dục và đào tạo đề < /b> chính thức Đề thi < /b> tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn: Hóa < /b> học, Khối < /b> B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề < /b> Câu I (1,5 ... thực hiện biến hóa < /b> sau: Ca3(PO4)2H3PO4Ca(H2PO4)2 Tính khối < /b> lợng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế đợc 468 kg Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa < /b> trên. Biết hiệu ... theo hai biến hóa < /b> trên (các chất hữu cơ viết dới dạng công thức cấu tạo). 2. Cho hiđrocacbon A tác dụng với brom trong điều kiện thích hợp, chỉ thu đợc một dẫn xuất chứa brom có tỉ khối < /b> hơi...
 • 1
 • 108
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Sinh khối B 2004

ĐA Đề thi ĐH Sinh khối B 2004
... AB : 32% ab 50% AB : 50% ab 18% Ab : 18% aB Lập b ng tổ hợp giao tử P, ta có kết quả F1: Cái Đực 32% AB 32% ab 18% Ab 18% aB 50%AB 16% AB AB 16% AB ab 9% AB Ab 9% AB aB ... đực AB aB ab Gt P: 32% Ab : 32% aB 50% AB : 50% ab 18% AB : 18% ab Lập b ng tổ hợp giao tử P, ta có kết quả F1: Cái Đực 32% Ab 32% aB 18% AB 18% ab 50%AB 16% AB Ab 16% AB aB ... Ab 16% AB aB 9% AB AB 9% AB ab 50% ab 16% Ab ab 16% aB ab 9% AB ab 9% ab ab Tỉ lệ kiểu hình F1: 59% (A -B- ) : 16% (A-bb) : 16% (aaB-) : 9% (aabb) 0,25 ...
 • 3
 • 119
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Sinh khối B 2003

ĐA Đề thi ĐH Sinh khối B 2003
... X b A X B , AY, a X B , a Y F2: 0,25 A X B a X B AY a Y A X B AAX B X B cánh dài, mắt đỏ AaX B X B cánh dài, mắt đỏ AA X B Y cánh dài mắt đỏ Aa X B ... AX b AAX B X b cánh dài, mắt đỏ AaX B X b cánh dài, mắt đỏ AA X b Y cánh dài, mắt trắng Aa X b Y cánh dài, mắt trắng a X B AaX B X B cánh dài, mắt đỏ aaX B X B ... AAX B X B x aaX b Y ( cánh dài, mắt đỏ) ( cánh ngắn, mắt trắng) GP A X B a X b , aY F1: Aa X B X b Aa X B Y (cánh dài, mắt đỏ) (cánh dài, mắt đỏ) GF1: A X B , AX b , a X B ...
 • 4
 • 145
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Văn khối C 2003

ĐA Đề thi ĐH Văn khối C 2003
... Bộ Giáo d c và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh đại h c, cao đẳng năm 2003 Đề thi chính th c Đáp án - thang điểm Môn thi: Văn Khối: C Nội dung Điểm C u 1 2,0 1. Hoàn c nh ra đời c a bài thơ: ... rộng đó c a không gian, nỗi sầu c a nhân vật trữ tình nh c ng đ c tỏa lan ra đến vô c ng, không c c ch gì xoa dịu đ c. 3.2. Hình th c đối c a c thi đ c sử dụng khá linh hoạt trong hai c u thơ, ... rộng, bến c liêu). Nhờ lối diễn tả này, tính chất phân ly c a cu c đời đ c tô đậm thêm. C ch kết hợp từ trong c u ba c ng hết s c đáng chú ý. Khi viết sâu chót vót, t c giả không chỉ muốn diễn...
 • 5
 • 109
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Sử khối C 2003

ĐA Đề thi ĐH Sử khối C 2003
... c c tầng lớp, c c giai c p, c c dân t c, kể c c c cá nhân yêu n c ở Đông Dơng, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu tr c mắt là chủ nghĩa đế qu c phátxít, giành lại đ c lập dân t c hoàn toàn cho ... nổ. Đ c nhanh chóng đánh chiếm c c n c Tây Âu, trong đó c n c Pháp. Tháng 6-1940, chính phủ Pháp đầu hàng Đ c. Cuối năm 1940 đầu năm 1941 Đ c mở rộng chiếm đóng c c n c Đông và Nam Âu c ng ... giáo d c và đào tạo Đề chính th c Kỳ thi tuyển sinh đại h c, cao đẳng năm 2003 đáp án Thang điểm Môn thi: Lịch sử Khối C nội dung điểm C u 1 Hãy nêu những sự kiện chính c a Chiến...
 • 4
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đh hóa khối b 2010đề thi dh hóa khối b 2012đề thi đh hóa khối b 2012đề thi đh hóa khối b năm 2012đáp án đề thi đh hóa khối b 2012đề thi đh toán khối b 2003chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ