bài giảng đại số 8 chương 1 bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 1 tập hợp q các số hữu tỉ

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 1 tập hợp q các số hữu tỉ
... Bài 1: tập hợp Q các số hữu tỉ Bài giảng Đại số 7 Kiểm tra bài cũCâu 1. Nêu khái niệm phân số? Câu 2. Nêu các cách so sánh hai phân số? Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉSố hữu tỉ Biểu ... một số 1. Số hữu tỉ 3 ;- 0,5 ; 0 ; Số hữu tỉ 1 326392 1 2 1 −42− 1 02030− 14 38 7 19 7 19 ==−−= 7 52 7 52Khái niệm Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q Số hữu tỉ số ... viết được dưới dạng phân số với a, b Z, b 0 1. Số hữu tỉ ba∈≠Vì sao các số 0,6; -1, 25; là số hữu tỉ? ?1 1. Số hữu tỉ 3 1 1 Các số 0,6; -1, 25; là các số hữu tỉ các số này đều có thể viết...
 • 23
 • 1,672
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ
... Hs1: Thế nào là số hữu tỉ? Cho ví dụ 3 số hữu tỉ (dương, âm, 0) Chữa bài tập 3 (trang 8/sgk)Giải: a) 2 2 22 7 7 77 x− −= = =−3 21 11 77 y− −= =Vì -22 < - 21 77 > 0 22 21 2 3 77 ... đại số trong Z 1) Bài tập 8a;c(t10/sgk)3 5 3 30 17 5 42 1 87 ) ( ) ( ) 7 2 5 70 70 70 70 a− − −+ − + − = + + =4 2 7 4 2 7 56 20 49 27 ) ( )5 7 10 5 7 10 70 70 70 70 c− − − = + − = + − = 2) Bài ... x biết3 1 7 3x− + =Giải: Theo quy tắc chuyển vế ta có 1 33 7 7 9 16 21 21 21 xx= += + = 16 21 x=Vậy ?2: Tìm x biết: 1 2 ) 2 3 2 3) 7 4a xb x− =−− =−Giải: 2 1 4 3 1 )3 2 6 6 6a...
 • 10
 • 412
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 3 nhân, chia số hữu tỉ

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 3 nhân, chia số hữu tỉ
... 11 33 3 11 16 3 11 .16 .3 4, : . . . 12 16 5 12 33 5 12 .33 .5 15 c = = = ữ 7 8 45 7 8 15 7 23 7 , . . 23 6 18 23 6 6 23 6 6d − − − = = = ữ     Nắm vững quy tắc chia ... (tr10/sgk) Bài 8d:2 7 1 3 2 7 1 3 3 4 2 8 3 4 2 8 16 42 12 9 79 7 3 24 24 24 −   − − + = + + + ữ ữ + + += = = Bài 9d:4 1 4 1 12 7 5 7 3 7 3 21 21 x x−− = ⇒ = − = =Ví dụ: 3 1 3 ... sau:5 16Bài tập 13 /tr12Sgk 3 12 25 ( 3) .12 .( 25) 3 .1. 5 15 , . .4 5 6 4.( 5).6 2 .1. 1 2a− − = = = ữ 38 7 3 ( 2).( 38 ).( 7) .( 3) 19 ,( 2). . . 21 4 8 21. 4.8 8b− − − − − − = = ữ 11 ...
 • 11
 • 363
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. cộng,trừ, nhân, chia số thập phân

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. cộng,trừ, nhân, chia số thập phân
... BÀI GIẢNG TOÁN 7 BÀI 4: BÀI 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ. CỦA SỐ HỮU TỈ. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂNMỤC TIÊU ... 1. 1. HS Hiểu khái niệm gía trị tuyệt đối của một số HS Hiểu khái niệm gía trị tuyệt đối của một số hữu tỉ hữu tỉ2.2.Xác định được GTTĐ của một số hữu tỉ. Có kĩ Xác định được GTTĐ của một ... BÀI CŨTìm GTTĐ của :Tìm GTTĐ của :==−= 08 3GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈHỮU TỈCho HS hoạt động nhómCho HS hoạt động nhómI.I. Giá trị tuyệt đối của một...
 • 9
 • 640
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ
... BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 7 BÀI 5: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ HS hiểu khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ, biết các quy tắc tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số, ... âm là một số âm. Bài 31: HS thực hành trên máy tính 3 ,5 2 = 12 ,2 25 (-0 ,12 )3 = -0.00 17 2 8 (1, 5) 4 = 5, 06 25 ( )( )( )( ) 13 .5 04.02.064 25 11 64 72 949494 1 2 81 13 1 3 1 023333444=−==−=−=−=−=−=−=−32 1 2 1 ... ) 13 .5 04.02.064 25 11 64 72 949494 1 2 81 13 1 3 1 023333444=−==−=−=−=−=−=−=−32 1 2 1 ; 16 1 2 1 8 1 2 1- ; 4 1 2 1 54 32−=−=−−==−( ) ( )[ ]( )( ) ( )[ ]( ) 12 434 16 828 5. 05. 012 5. 0 5. 05. 0 25. 0====HỌAT...
 • 9
 • 474
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
... Bài 8. TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU KIỂM TRA BÀI CŨ :Cho tỉ lệ thức :6342=Hãy so sánh các tỉ số: 6432++6432−−và Với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã choNêu tính chất của tỉ ... sánh các tỉ số 0,5 1 2 (1) 2 4 8 + ++ +Với các tỉ số của dãy tỉ số trênKết quả:0,5 1 2 (1) 2 4 8 + +=+ +0,5 1 2(2)2 4 8 + −=+ −0,5 1 2(3)2 4 8 − −=− −0,5 1 2(4)2 4 8 − + −=− ... 4 8 + −+ −0,5 1 2(3)2 4 8 − −− −0,5 1 2(4)2 4 8 − + −− + − ? 2Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8, 9, 10 .”Gọi số...
 • 16
 • 510
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 9 số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 9 số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn
... THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. 1, Số thập phân hữu hạn. Số thập phân hạn tuần hoàn: Ví dụ 1: Viết các phân số dưới dạng số thập phân. 320 37 25;Giải320 = 0 ,15 37 25= ... các phân số dưới dạng số thập phân và chỉ ra chu kì của nó. 1 9 - 17 11 ;Giải 1 9 = 0 ,11 1… = 0, (1) Số 0, (1) là một số thập phân hạn tuần hoàn có chu kỳ là 1 - 17 11 = - 0,5454… = - 0,(54) Số ... số thập phân hạn tuân hoàn? Viết dạng thập phân của các phân số đó. 1 4-56 13 50- 17 12 5 11 45 7 14 ; ; ; ; ;Đội 1 Đội 2Dạng thập phân hữu hạn của các phân số: Dạng thập phân hạn tuần...
 • 22
 • 427
 • 1

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 10 làm tròn số

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 10 làm tròn số
... 2: 14 , 61 7, 15 + 3,2 10 ,66 ≈ 11 Cách 2: 14 , 61 7, 15 + 3,2 = 39 ,1 078 8 ≈ 39LUYỆN TẬP Bài tập: 14 , 61 7, 15 + 3,2Hết học kì I, điểm Toán của bạn An như sau:Hệ số 1: 7; 8; 6; 10 Hệ số 2: 7; ... cáchCách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính.Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.Cách 1: 14 , 61 7, 15 + 3,2 ≈ 15 7 + 3 ≈ 11 a)b) 7, 56 5, 17 3 Cách 1: 7, 56 5, 17 3 ≈ ... ≈55,45,86 ?1 456VD2: Làm tròn số 72 900 đến hàng nghìn. 72 900 ≈ 73 000 (tròn nghìn)VD3: Làm tròn số 0, 813 4 đến hàng phần nghìn.0, 813 4 ≈ 0, 813 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)VD4: Làm tròn...
 • 15
 • 567
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 11 số vô tỉ. khái niệm về căn bậc hai

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 11 số vô tỉ. khái niệm về căn bậc hai
... 1, 414 213 562 373 0950488 016 8 87 Giải= 2 (m2) 1) Số tỉ: x2 = 2 (x > 0)⇒ x = 1, 414 213 562 373 0950488 016 8 87 số thập phân hạn không tuần hoàn (Số tỉ) *Bài toán: (sgk)* Số tỉ là số viết được ... dạng số thập phân hạn không tuần hoàn. * Tập hợp các số tỉ được kí hiệu là I. 1) Số tỉ:2) Khái niệm về căn bậc hai :Ta nói 2 và -2 là các căn bậc hai của 4* Định nghĩa: Căn bậc hai ... là:* Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết = 0.025 5=25 5− = −và* Tìm các căn bậc hai của 9, -16 , 2 Số dương 9 có hai căn bậc hai là và 9 3= 9 3− = − Số -16 không có căn bậc hai Số...
 • 12
 • 548
 • 0

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 12 số thực

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 12 số thực
... y.TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC 1. Số thực: Lại thêm một loại số mới chăng? Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC 1. Số thực: Lại ... x>y. Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 ?2So sánh các số thực: a) 2,(35) 2,36 912 1 518 11 7 −<b) -0,(63) =TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC 1. Số thực: Lại ... hoàn.Tiết18 – Bài 12 : SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng?Tiết18 – Bài 12 : SỐ THỰC  1. Số thực: Lại thêm một loại số mới chăng?- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. Tiết18 – Bài...
 • 23
 • 279
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 1 căn bậc hai

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 1 căn bậc hai
... thức: Bài tập 2: Chứng minh đẳng thức sau:2 1 1 1 1 1 a a aaaa  − −+ = ữ ữ vi v 0a 1a Dng 1: Rút gọn biểu thức Bài tập 1: Rút gọn các biểu thức sau: 1 1) 48 3 75 27 10 1 3 ... biến đổi đã học.- Và làm bài tập 80-87 SBT-T15 +16 - Xem lại các bài tập đã chữa3 3 3 3) 2 . 23 1 3 1 b   + −+ − ÷  ÷ ÷  ÷+ −    15 4 12 c) ( 6 11 )6 1 6 2 3 6 + + ữ+ ... 6x x x+ − + + + =A 1 B .1 C.3D 3Kết quả tìm x biết : là: 3 15 15 2 15 x x x− − =A. 2 15 B. 4 15 C. 1 15Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: với là:2 5x x− +A.5B.4C .1 D.20x≥HƯỚNG DẪN...
 • 11
 • 708
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
... +a⇔73≥≥⇔TaiLieu.VNII.HẰNG ĐẲNG THỨC = 2 AA?3. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:a -2 -1 0 2 3a 2 2a 1 1 02 4 0 2 43 9 TaiLieu.VNĐịnh líVới mọi số a, ta có = .a 2 aTaiLieu.VNChứng ... >0)⇒⇒ 2 25 x−TaiLieu.VNNgười ta gọi là căn thức bậc hai của 25 – x 2 , còn 25 – x 2 là biểu thức lấy căn. 2 25 x−Một cách tổng quát:TaiLieu.VNVới A là một biểu thức đại số, người ta gọi là căn ... TaiLieu.VN 2. CN THC BC HAI V HNG NG THC = 2 AABÀI GIẢNG TOÁN 9 TaiLieu.VNKiểm tra bài cũ:-Định nghĩa căn bậc hai số học của a. Viết dưới dạng kí hiệu.TaiLieu.VNĐịnh nghĩa căn bậc hai số họcVới...
 • 20
 • 458
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 8 rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 8 rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
... )5354343 393 83 35 )13 (4)33(3 383 35 13 )13 (8 )33(33 .16 23 1 .93 5 13 8 3 612 4 482 3 1 33222+=−−−++−=+−−++−=−+−−++−=−−−−+−5 c) Bài toán 1 : Rút gọn các biểu thức sau :( )xxxxxxxxxxĐKxxxx24 214 212 215 272. 492 2 .94 2.253270 : 98 2 18 450327−=−−+=−−+=≥−−+ ... THỨC BẬC 2 1. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 23. Giải phương trình, tìm x4. Bài toán tổng hợp2.Chứng minh đẳng thức * Một số chú ý khi rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 1. Các công thức ... Vậy đẳng thức được chứng minhII/ CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP :Dạng 1 : Rút gọn biểu thức Để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai : 1. Dùng các phép biến đổi đơn giản các căn thức bậc hai (nếu...
 • 21
 • 475
 • 1

Bài giảng Đại số 11 chương 1 bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài giảng Đại số 11 chương 1 bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp
... TRƯỜNG THPT TÁNH LINHTỔ: TOÁN – TIN KHỐI 11 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶPHoạt động 1: Bài cũHỏi 1: Em hãy nêu công thức cộngHỏi 2: Hãy chứng minh rằnga/ sinx ... cossin3+=)sin (1) 3( 22α++xVới:22 1) 3( 3 cos+=α=2 3 ⇒6πα=)sin(2α+x=Vậy ta chọn câu:)6sin(2/π+xb Bài tập 2: Biểu thức tương đương với phương trình sau đây?1cos3sin=−xx2 1 )4sin(/=+πxa2 1 ) 3 sin(/=−πxb2 1 )6cos(/=+πxc2 1 ) 3 cos(/=−πxd22cosbaa+=α)sin(22α−+xbaasinx ... cos3sin−=)sin( )3 (1 22α−−+xVới:22 )3 (1 1cos+=α=2 13 πα=)sin(2α−x=Vậy ta chọn câu:2 1 ) 3 sin(/=−πxbHoạt động 2.2: Xét phương trình dạng:asinx + bcosx = cbaRcba ,;,, ∈(VớiTH1:=≠≠=0,00,0babaNếu...
 • 13
 • 505
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: toán 8 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứctoan lop 8 bai 9 phan tich da thuc thanh nhan tu bài 54 trang 25luyện tập toán 8 bài 9 phan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phapbài tập phân tích đa thức thành nhân tử lớp 8bài tập phân tích đa thức thành nhân tửgiải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungbài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápgiai bai tap phan tich da thuc thanh nhan tubài tập phân tích đa thức thành nhân tử khósáng kiến kinh nghiệm giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tửskkn rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tửtai lieu giải các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử bằng mtcttoán lớp 8 phân tích đa thức thành nhân tửtuần 6 tiết 11 § 8 phân tích đa thức thành nhân tửgiai bai tap phan tinh da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phap lop 8Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ