Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử lý yếm khí

Nghiên cứu phương pháp tấn công Chuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao

Nghiên cứu phương pháp tấn công Chuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao
... Chuẩn mật DES nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao . Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, bài toán đặt ra là với một bản được hoá từ một thông điệp tiếng Anh bởi Thuật toán ... Mã hoá khối Khoá Bản rõBản a. hoá Giải khối Khoá Bản Bản rõGiải khối Khoá Bản Bản rõGiải khối Khoá Bản Bản rõ b. Giải Hình 1.5. hóa (a) ... vào sức mạnh của các hệ thống tính toán hiệu năng cao để thực hiện vét cạn và tìm ra khoá mật. Đây là phương pháp thám đơn giản nhất đối với hệ mật khối. Việc thám đơn thuần chỉ là thử...
 • 17
 • 515
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm trong chiết tách tinh dầu quế trà my quảng nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm trong chiết tách tinh dầu quế trà my  quảng nam
... tần số sóng siêu âm phù hợp cho quá trình chiết tách tinh dầu quế nhằm góp phần tăng hiệu suất chiết tách tinh dầu. - Tiếp tục nghiên cứu vai trò của sóng siêu âm trong chiết tách tinh dầu bằng ... cành quế tinh dầu chiết từ vỏ quế. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Vỏ thân và cành quế Trà My - Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu ... thị ảnh hưởng của thời gian siêu âm ñến hàm lượng tinh dầu chiết tách từ cành quế (tần số siêu âm 37kHz) Hình 3.14: Đồ thị ảnh hưởng của thời gian siêu âm ñến hàm lượng tinh dầu chiết tách...
 • 26
 • 1,962
 • 18

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn) bảng tính chi tiết truyền động máy neo

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn)  bảng tính chi tiết truyền động máy neo
... động điện cho máy móc các thiết bị tàu thuỷ tập trung nghiên cứu ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn để điều khiển truyền động điện cho máy móc thiết bị tàu thuỷ, nh hệ thống các thiết ... nhà nước “NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CHO MÁY MÓC VÀ CÁC THIẾT BỊ TÀU THUỶ” (Ứng dụng điện tử công suất lớn) Mã số: KC.06.23.CN ... chung về các hệ truyền động điện máy neo - Truyền động máy neo có thể dùng hệ thống truyền động điện, truyền động thuỷ lực hoặc cả truyền động Diezen- máy neo. Hệ truyền động Diezen - máy neo có...
 • 29
 • 625
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn) tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của các thiết bị, phần tử tự sản xuất

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn)  tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của các thiết bị, phần tử tự sản xuất
... Tiêu chuẩn thông số kỹ thuật của các thiết bị phần tử sản xuất - 12 - KC.06.DA.23.CN Chơng III: Thông số kỹ thuật của thiết bị điện tử công suất lớn 3.1. Thông số kỹ thuật về các thông ... kích th−íc. Tiêu chuẩn thông số kỹ thuật của các thiết bị phần tử sản xuất - 3 - KC.06.DA.23.CN Chơng I: Tổng quan về tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật các thiết bị phần tử sản xuất 1.1. ... Chơng IV: Tiêu chuẩn thông số kỹ thuật của các thiết bị phần tử sản xuất thuộc Đề tài 4.1. Phần tử bán dẫn công suất Phần tử bán dẫn công suất phần tử quan trọng nhất trong các bảng...
 • 30
 • 815
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn) tổng quan về các phương pháp công nghệ kỹ thuật chế tạo các phần tử công suất lớn

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn)  tổng quan về các phương pháp công nghệ kỹ thuật chế tạo các phần tử công suất lớn
... CÁO TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU “TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT” Thuộc đề tài cấp nhà nước “NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG ... “NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CHO MÁY MÓC VÀ CÁC THIẾT BỊ TÀU THUỶ” (Ứng dụng điện tử công suất lớn) Mã số: KC.06.23.CN Chủ nhiệm ... thông thờng ngời ta điều khiển MOSFet bằng điện áp điều khiển cỡ 15V để làm giảm điện áp rơi trên D S. Tổng quan về các Phơng pháp công nghệ kỹ thuật chế tạo các PTCS Lớn 31~ U1 U21T1...
 • 65
 • 596
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn)

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn)
... “NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CHO MÁY MÓC VÀ CÁC THIẾT BỊ TÀU THUỶ” (ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚN) Mã số : KC.06.23.CN ... công nghệ lựa chọn giải pháp kỹ thuật để ứng dụng phần tử, thiết bị điện tử công suất lớn cho hệ truyền động điện trên tàu thuỷ. 78 3.2 Chế tạo, lựa chọn tích hợp các phần tử thiết bị ... vào vào nghiên cứu ứng dụng - Kết hợp giữa kỹ thuật truyền động điện - điện tử công suất lớn với các thành tựu của công nghệ thông tin để xây dựng một hệ thống điều khiển truyền động điện...
 • 140
 • 617
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xử bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử yếm khí

Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử lý yếm khí
... hiện ñề tài: Nghiên cứu phương pháp xử bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai ñoạn tiền xử yếm khí. ” 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - ðánh ... hủy bùn thải từ các hệ thống xử nước thải thực phẩm và chăn nuôi dưới tác ñộng của sóng siêu âm trong giai ñoạn tiền xử yếm khí bùn thải. - ðề xuất giải pháp ứng dụng sóng siêu âm trong ... NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BÙN CẶN SINH HỌC TỪ CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỚI TÁC DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM TRONG GIAI ðOẠN TIỀN XỬ LÝ YẾM KHÍ CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ...
 • 82
 • 760
 • 0

Nghiên cứu phương pháp nạo vét bùn bằng gầu xúc trên phao nổi

Nghiên cứu phương pháp nạo vét bùn bằng gầu xúc trên phao nổi
... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 CHƯƠNG 1 3 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NẠO VÉT BÙN 3 1.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG NẠO VÉT BÙN Ở VIỆT NAM 3 1.2. HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP NẠO VÉT ... thi công nạo vét bùn bằng gầu xúc trên phao nổi nhằm cải tạo các khu đầm lầy đó thể hiện ở chương sau. 18 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG BẰNG GẦU XÚC KẾT HỢP VỚI Ô TÔ TRÊN PHAO NỔI 2.1. ... đến bãi thải. - Dùng đất trộn với bùn rồi dùng gầu xúc lên ô tô chuyển ra bãi thải. Vì vậy đề tài: “ Nghiên cứu phương pháp nạo vét bùn bằng gầu xúc trên phao nổi ” có ý nghĩa khoa học và thực...
 • 75
 • 3,804
 • 12

Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu thực vật thải của công nghiệp chế biến thực phẩm bằng phương pháp cracking xúc tác axit rắn đa mao quản

Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu thực vật thải của công nghiệp chế biến thực phẩm bằng phương pháp cracking xúc tác axit rắn đa mao quản
... HOÁ HỌC BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ DẦU THỰC VẬT THẢI CỦA CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CRACKING XÚC TÁC ... thực vật thải của công nghiệp chế biến thực phẩm. Sản phẩm nhiên liệu sinh học gốc từ dầu thực vật thải của công nghiệp chế biến thực phẩm có nhiệt độ sôi của các phân đoạn sản phẩm tương ... QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu thực vật thải của công nghiệp chế biến thực phẩm bằng phương pháp cracking...
 • 198
 • 374
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của sóng siêu âm chống kết tập các hạt vô cơ nhỏ trong môi trường nước

Nghiên cứu tác dụng của sóng siêu âm chống kết tập các hạt vô cơ nhỏ trong môi trường nước
... VIÊNPHIẾU ĐĂNG KÝ KÉT QUẢ NGHIÊN c ứ u KH-CNTên đê tài (hoặc dự án): Nghiên cứu tác dụng của sóng siêu âm chống kết tập các hạt nhỏ trong môi trường nước. Mã số: QT-06-14 quan chủ trì đề tài ... 2007ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊNTÊN ĐẺ TÀINGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM CHÓNG KÉT TẬP CÁC HẠT VÔ CO NHỎ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚCMÃ SỐ: Q T -0 6 - 14CHU ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊNTÊN ĐẺ TÀINGHIÊN CỬU TÁC DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM CHÓNG KÉT TẬP CÁC HẠT VÔ CO NHO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚCMÃ SỐ: Q r - 0 6 - 14CHỦ...
 • 12
 • 298
 • 0

Nghiên cứu phương pháp tấn công chuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao

Nghiên cứu phương pháp tấn công chuẩn mật mã khối (DES) nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao
... rõBản Mã hoá khối Khoá Bản rõBản Mã hoá khối Khoá Bản rõBản a. hoá Giải khối Khoá Bản Bản rõGiải khối Khoá Bản Bản rõGiải khối Khoá Bản Bản ... chọn đề tài: Nghiên cứu phƣơng pháp thám Chuẩn mật DES nhờ hệ thống tính toán hiệu năng cao . Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, bài toán đặt ra là với một bản đƣợc hoá từ một ... rõBản Mã hoá khối Khoá Bản rõBản Vector khởi tạo(Initialization Vector – IV) a. hoá Giải khối Khoá Bản Bản rõGiải khối Khoá Bản Bản rõGiải khối Khoá...
 • 76
 • 337
 • 0

Nghiên cứu phương pháp thu tổng đất hiếm và xác định các nguyên tố đất hiếm từ quặng161716

Nghiên cứu phương pháp thu tổng đất hiếm và xác định các nguyên tố đất hiếm từ quặng161716
... oxỉt' đất hiếm bằng phương pháp chuẩn độ complexon.V.2. xác định tồng oxỉt đất hiểm bằng ohep đo quang,VI. Cac phương nháp tách riêng re cẩc nguyên tồ đất hiếm từ tổng đất hiếm. 23VI.1. ... của các nguyên tố đất hiểm. 5III. Tinh chẩt của các nguyên tố đất hiếm. 6IĨI.1. TÍnh chất vật lý của các nguyên tố đẩt hiềm.111.1.1. TÍnh chất kim loại.111.1.1.a . Ban kính kim loại của nguyên ... 2CIV.2 ô2, Thu tng oxỉt đất hiếm tư Bapnezit.IV.2.2 ,a. Phương pháp chỉế.t. 21IV. 2.1). ihu’cmt; pL-ao axỉt suniuric. .V. các phưcmỵ pháp xác định tori" oxỉt đất hiền. 22V.1. xác định tồng...
 • 103
 • 535
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm trong trích lymột số sơ đồ biểu diễn xử lý nước thải dưới tác động của môi trường và vi sinh vậtphưng pháp tính lớp gia cố mái đê biển dưới tác dụng của sóng và dòng chy 65phưng pháp tính lớp gia cố mái đê biển dưới tác dụng của sóng và dòng chynghiên cứu biện pháp xử lý sạt trượt mái taluy đường ô tônghiên cứu phương pháp bài toán phân cụmnghiên cứu phương pháp tra cứu ảnh dựanghiên cứu phương pháp quản trịnghiên cứu phương pháp tínhnghiên cứu phương pháp học tậpnghiên cứu phương pháp lọcnghiên cứu phương pháp tìm kiếmnghiên cứu phương pháp xác định trễ gói ip trong mạng truyền tải thế hệ mớinghiên cứu phương pháp xác định lượng mưa trên cơ sở ảnh mây vệ tinh địa tĩnh mtsat cho khu vực việt namnghiên cứu phương pháp áp dụng ema cho nhà máy nhiệt điện uông bíNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam