nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng-thắt lưng có liệt tủy không hoàn toàn tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm doppler tim siêu âm tim qua thực quản ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không bệnh van tim (tóm tắt)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm doppler tim và siêu âm tim qua thực quản ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không có bệnh van tim (tóm tắt)
... HIS<^!,}-T8BO!3s!>K"WM,?'+Q"%;!JA!Z6!u%HI[M,!J!MR6O5;S<lbãã0bã!,}--"E2%o^b@ã^bl!,}-wI/b//.T84.2.3.3. m cuộn tự nhiên huyết khối nhĩ trái, tiểu nhĩ trái bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không bệnh van tim t*#$!AKN%\I2!5%#AK\5O%EEBK1VIW?'+!MAK\5O%RC%E#b36"Fx^^\.//1 ... !M*%;]A6!V!DE2%AK![tSI†/b//.T8KNKNKN623>cU9;f2eghi5151j5(<=5;O51q1r56>shi51dT5;:<3.3.3.2. Các yếu tố nguy cơ đột quị bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không bệnh van tim Bảng 3.36. Các yếu tố nguy cơ lâm sàng với nguy cơ đột quịCác yếu tố OR 95% CI p9AK%, ... .lE#,',–%<.b@ˆ[X5\]A>%;!JA!Z6Ai€6-gE#!F-X84.2.1.2. Các yếu tố nguy cơ đột quị lâm sàng bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không bệnh van tim C!)*+,-#O%E2%F]AU3"d!,$!AK\5O%*#!C!K\AO!M*%;]A6\-XJAK\!Z6RC%8C!K\AO#K?6"G,&-AK%,JAK\bAj%kn^E#V!?%'*#Aj%kl^bLAK\CIbC%C"1b%Y-aF]AU"V!6%?%\,$!,CAm""C]A6b?',$!,CAE#%2%e8H!>!C!K\AO#K!MNMII_+KJAK\RC%b34\*#,LAK![r(84.2.1.3....
 • 27
 • 766
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nơ vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ
... da………………………………………………………. Tế bào sắc tố các sắc tố da………………………………… Tế bào vi sắc tố ………………………………………… vi sắc tố bẩm sinh ……………………………………… Lâm sàng vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ ………………… Đặc điểm nhận dạng……………………………………………. ... trạng sẹo 2 điểm 1 điểm 0 điểm Mầu sắc 2 điểm 1 điểm 0 điểm Đánh giá kết quả: Lượng giá kết quả qua bảng kiểm. Kết quả Số điểm Tốt 7 - 8 điểm Khá 4 - 6 điểm Xấu 0 - 3 điểm [8] ... - Ranh giới vi: vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ thường có ranh giới khá rõ ràng, chỉ một số ít trường hợp ranh giới không rõ. - Bề mặt vi: Bề mặt vi sắc tố bẩm sinh khổng lồ có thể phẳng...
 • 92
 • 642
 • 0

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống giải đp lối sau tại bệnh viện việt đức

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống và giải đp lối sau tại bệnh viện việt đức
... ngực được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống giải Ðp lối sau tại khoa phẫu thuật cột sống bệnh viện Việt Đức. - Chúng tôi ... chọn bệnh nhân Bao gồm những bệnh nhân bị chấn thương cột sống ngực được chẩn đoán phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống giải Ðp lối sau tại khoa phẫu thuật ... các bệnh án các trường hợp các bệnh nhân được chẩn đoán là chấn thương cột sống ngực được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống và...
 • 84
 • 837
 • 2

Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 13 dưới niệu quản

Nghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 13 dưới niệu quản
... học nào nghiên cứu về chẩn đoán điều trị hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản. Để góp phần nâng cao kết quả chẩn đoán điều trị bệnh lý hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản, chúng tôi nghiên cứu đề ... Nghiên cứu chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản với 2 mục tiêu:1. Mô tả đặc điểm lâm sàng chẩn đoán hình ảnh của hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản. 2. ... thuật 4.2.2. Kết quả điều trị phẫu thuật 4.2.2.1 .Kết quả sau phẫu thuật điều trị hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản 4.2.2.2 .Kết quả xa của phẫu thuật điều trị hẹp bẩm sinh 1/3 dưới niệu quản 48 trung tâm,...
 • 69
 • 632
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật dị hình vách ngăn biến chứng

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật dị hình vách ngăn có biến chứng
... trị phẫu thuật dị hình vách ngăn biến chứng với 2 mục tiêu: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng dị hình vách ngăn mũi biến chứng 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật. 2 Thể ... bệnh ảnh hưởng sức khoẻ từ những rối loạn bệnh lý do dị hình vách ngăn đưa lại. Chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật ... kê (p < 0,005).4.4.2. Biến chứng phẫu thuật Các biến chứng phẫu thuật dị hình vách ngăn mũi biến chứng, thể gặp trong sau phẫu thuật. - Trong phẫu thuật thể gặp: rách niêm mạc...
 • 42
 • 1,094
 • 7

Báo cáo y học: "ĐÁNH GIÁ KẾT QUả ĐIỀU Trị PHẪU THUẬT CHẤN THƯơNG CộT sỐNG Cổ THẤP BẰNG ĐƯỜNG SAU " potx

Báo cáo y học:
... ĐÁNH GIÁ KẾT QUả ĐIỀU Trị PHẪU THUẬT CHẤN THƯơNG CộT sỐNG Cổ THẤP BẰNG ĐƯỜNG SAU TrươngThiết Dũng* Vừ Vn Nho** Nguyn Hựng Minh*** TóM tắt Nghiờn cu 86 bệnh nhân (BN) chấn thương cét sống ... bệnh lý chấn thương CSC, từ đó n y sinh y u cầu nghiên cứu tiếp tục về bệnh lý n y trong tình hình mới hiện nay. Nghiên cứu n y nhằm mục đích đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương ... tạp chí y - d-ợc học quân sự số 4-2009 9 Phần lớn các thương tổn g y, trật đốt sống cổ thấp đều có thể điều trị bằng phẫu thuật đường sau: bắt nẹp, vít theo phương pháp Roy - Camille....
 • 23
 • 573
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng-thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng-thắt lưng có liệt tủy không hoàn toàn
... chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng- thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn tại Bệnh viện Việt Đức. 2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng- thắt lưng liệt ... quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng- thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn tại Bệnh viện Việt Đức . Với 2 mục tiêu:1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh của chấn ... trí -phẫu thuật để giúp cho ứng dụng phát triển phẫu thuật chấn thương cột sống tại tuyếncơ sở, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh đánh giá kết quả...
 • 76
 • 1,204
 • 7

nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang, đánh giá kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn thứ nhất ở người cao tuổi sử dụng trâm protaper tay

nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang, và đánh giá kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn thứ nhất ở người cao tuổi có sử dụng trâm protaper tay
... quang, đánh giá kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn thứ nhất người cao tuổi sử dụng trâm Protaper tay với hai mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, X- quang răng hàm lớn thứ nhất chỉđịnh ... răng hàm lớn thứ nhất, nâng cao hiệu quả điều trị nội nha nói riêng, sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi nói chung, chúngtôi tiến hành đề tài: Nhận x t đặc điểm lâm sàng, X quang, ... X- quang răng hàm lớn thứ nhất chỉđịnh điều trị nội nha trên bệnh nhân cao tuổi. 2. Đánh giá kết quả điều trị nội nha nhóm răng trên sử dụng trâm tay Protaper. 322.2. Phương pháp nghiên cứu2.2.1....
 • 76
 • 1,059
 • 12

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống tại bệnh viện Việt Đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống ngực bằng phương pháp bắt vít qua cuống tại bệnh viện Việt Đức
... nhiều bệnh nhân chấn thơng cột sống ngực tại khoa phẫu thuật cột sống của Bệnh viện Việt Đức đ đợc chẩn đoán và điều trị phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng phơng pháp bắt vít qua cuống với mục ... quả điều trị phẫu thuật chấn thơng cột sống ngực bằng phơng pháp bắt vít qua cuống tại Bệnh viện Việt Đức với hai mục tiêu sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chấn thơng cột sống ngực. ... Bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế Trờng đại học y hà nội Nguyễn quang huy Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thơng cột sống ngực bằng phơng pháp bắt vít qua cuống tại bệnh...
 • 112
 • 605
 • 13

Nhận xét lâm sàng, X quang gãy góc hàm xương hàm dưới đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật

Nhận xét lâm sàng, X quang gãy góc hàm xương hàm dưới và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật
... tài “ Nhận x t lâm sàng, X quang gãy góc hàm x ơng hàm dưới đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật ” nhằm hai mục tiêu: 1. Nhận x t các đặc điểm lâm sàng X quang gãy góc hàm x ơng hàm dưới ... Đặc điểm lâm sàng X quang 72 4.3. Điều trị phẫu thuật gãy góc hàm 83 4.4. Biến chứng của điều trị phẫu thuật gãy góc hàm 90 4.5. Kết quả điều trị phẫu thuật gãy góc hàm 92 KẾT LUẬN ... 3.2. Đặc điểm lâm sàng X quang 49 3.3. Điều trị phẫu thuật gãy góc hàm 56 3.4. Biến chứng của điều trị phẫu thuật gãy góc hàm 60 3.5. Kết quả điều trị phẫu thuật gãy góc hàm 61 Chương...
 • 128
 • 1,021
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm Doppler tim siêu âm tim qua thực quản ở bệnh nhân rung nhi không bệnh van tim

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm Doppler tim và siêu âm tim qua thực quản ở bệnh nhân rung nhi không có bệnh van tim
... siêu âm Doppler tim siêu âm tim qua thực quản bệnh nhân rung nhĩ không bệnh van tim nhm hai m 1. Đánh giá đặc điểm lâm sàng, các yếu tố nguy cơ lâm sàng theo thang điểm CHADS2, ... CHADS2, CHADS2-VAS các thông số siêu âm Doppler tim bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không bệnh van tim. 2. Xác định mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ theo thang điểm CHADS2, CHADS2-VAS, ... nh van tim. Vi mc  u t c mch huyt khi  bnh nh van tim u sinh ti  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm...
 • 148
 • 397
 • 1

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp khúc nối bể thận- niệu quản qua nội soi sau phúc mạc

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp khúc nối bể thận- niệu quản qua nội soi sau phúc mạc
... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. Đối tượng Đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân được phẫu thuật chẩn đoán hẹp khúc nối bể thận - niệu quản được phẫu thuật tạo hình qua nội soi sau phúc mạc ... ở đầu trên của niệu quản sẽ dẫn đến hẹp khúc nối BT- NQ [67],[103].1.1.2. Đặc điểm giải phẫu khúc nối niệu quản: Khúc nối BT- NQ dài 2mm, là van sinh lý giữa bể thận niệu quản có vai ... chẩn đoán - Kết quả sau mổ không phải là hội chứng hẹp khúc nối BT- NQ trên đại thể vi thể.- Hẹp bể thận niệu quản mắc phải sau phẫu thuật. 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp...
 • 40
 • 635
 • 5

luận án tiến sĩ nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần

luận án tiến sĩ nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần
... điểm lâm sàng, cận lâm sàng thông vách nhĩ thất bán phần được phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội.2. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị thông vách nhĩ thất bán phần tại Bệnh viện Tim Hà Nội.MM[&'()*+,* ... |,-"#>M@4>6V@4>M6@4>UT@4>$?@4>VV@*1.1.3.5. Đặc điểm vòng van nhĩ thất trong bệnh thông vách nhĩ thất bán phần Đặc điểm vòng van trong bệnh thông vách nhĩ thất bán phần: Jj1d!41J"#„M:*:#Qp.IkF#7#GHJ:*)41J"#J6„M:*:#2Qp#ƒ##.kF#7#GHJ:j*[!* ... R-4),I0K),#.Qf#*t1"0LGy.#??T-3'c)4K),#.-nN3.~-#9-">T@4>T@4>M?@4>?6@4>%%@*1dO7;IK,#3;G07#CAJvI1J6y,-vA,#A4f3;#<'J#..#fi"KL*1dO6E0K,-L4m*8K),#.};.#93;mL64"Gy,-f3;#<'J#4f,#A4-A.(k.-#.;"I3Q{BRJ#>6T@4>[U@4>UM@4>V6@*1.2.3. Chẩn đoán bệnh thông vách nhĩ thất bán phần 1.2.3.1. Triệu chứng lâm sàng bệnh thông vách nhĩ thất bán phần - Triu chng c nngDk-;.C#vE7J-4LQ-p#.)93"J#-#;4:1djpGI0K)2f*`C#vE7.JEJ!4L.Gj)9.3"J#4)92f0K.Dã...
 • 120
 • 521
 • 2

tóm tắt luận án nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần

tóm tắt luận án nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần
... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần nhằm mục tiêu: 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thông vách nhĩ thất bán phần ... được phẫu thuật tại Bệnh viện 5Tim Hà Nội. 2. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị thông vách nhĩ thất bán phần tại Bệnh viện Tim H Ni.Nhng úng gúp mi ca lun ỏn:ã Cụng trỡnh nghiên cứu một ... 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNGHỌC VIỆN QUÂN Y ĐÀO QUANG VINHNGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THÔNG VÁCH NHĨ THẤT BÁN PHẦN CHUYÊN NGÀNH: NGOẠI...
 • 25
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng hoạt độ men transaminase và sự đề kháng insulin ở bệnh nhân gan nhiễm mỡnghiên cứu đặc điểm lâm sàng của các hình thái lác cơ năng ở trẻ emnghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh não một số yếu tố nguy cơ và giá trị của ddimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch nãonghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và giá trị của sinh thiết cắt xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán các tổn thương dạng u ở phổinghiên cứu đặc điểm lâm sàng và giá trị chẩn đoán phân biệt thể bệnh của thang điểm lâm sàng đột quỵ nãonghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng chảy máu trong sọ ở trẻ lớn không do chấn thương tại bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và chụp clvt của chấn thương tháp mũinghiên cứu đặc điểm lâm sàng siêu âm và điều trị phẫu thuật tổn thương gan trong trong chấn thương bụng kín tại bệnh viện khu vực sơn tâyhà nộinghiên cứu đặc điểm lâm sàng nguyên nhân và kết quả điều trị chấn thương mũi xoang tại huế14nghiên cứu đặc điểm lâm sàng chẩn đoán và điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đứcluận án tiến sĩ y học chấn thương chỉnh hình và tạo hình nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và điều trị tổn thương động mạch lớn trong gãy xương sai khớp chi dướinghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả gần của phẫu thuật điều trị ung thư thân đuôi tụy ngoại tiếtnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogtkoyanagiharadanghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi haradaNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật