Bài giảng xử lý ảnh

17411 - Bai giang Xu ly anh

17411 - Bai giang Xu ly anh
...  -  -  -  ...  : XỬ LÝ ẢNH  : 17411  : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẢI PHÒNG - 2011 . 4 Tên học phần ...  mô hình  -  -  ...
 • 70
 • 2,686
 • 42

Bai Giang Xu Ly Anh_Chuong 1: GIOI THIEU XU LY ANH

Bai Giang Xu Ly Anh_Chuong 1: GIOI THIEU XU LY ANH
... h(g+1,1,2) = các pixel trong I với cường ñộ sáng màu xanh lá là g − h(g+1,1,3) = các pixel trong I với cường ñộ sáng màu xanh lam là g Chương 1: Giới Thiệu Xử Lý Ảnh 17 việc thực hiện ... xét k ủõy Lnh vc ng dng: ã Sn xut v kim tra cht lng ã Di chuyn ca Robot ã Cỏc phng tin ủi li t tr ã Cụng c hng dn cho ngi mự ã An ninh v giám sát Chương 1: Giới Thiệu Xử Lý Ảnh ... Acquisition) Ảnh có thể nhận qua camera màu hoặc ñen trắng. Thường ảnh nhận qua camera Chương 1: Giới Thiệu Xử Lý Ảnh 15 o D(p,q) = D(q,p) o D(p,z) ≤ D(p,q) + D(q,z); z là một ñiểm...
 • 17
 • 385
 • 1

Bai Giang Xu Ly Anh_Chuong 2: THU NHẬN ẢNH

Bai Giang Xu Ly Anh_Chuong 2: THU NHẬN ẢNH
... kiện khôi phục ảnh lấy mẫu về ảnh thật ñược phát biểu từ ñịnh lý lấy mẫu của Shannon. Chương 2: Thu Nhận Ảnh 18 Chương 2 THU NHẬN ẢNH 2.1 Các thiết bị thu nhận ảnh Hai thành phần ... hiệu lượng tử hóa ng pháp biểu diễn ảnh ảnh sẽ ñược lưu trữ hay chuyển sang giai ñolưu trữ ảnh, cần xem xét ảnh sẽ ñược biểu Chương 2: Thu Nhận Ảnh ập hữu hạn số bit ñể ị lấy mẫu ... cường ñộ của ảnh tại vị trí ñó Chương 2: Thu Nhận Ảnh 27 ∑+∞−∞=∆−=rxrxxComb )()(δ (2.7) với r là số nguyên, ∆x là khong ly mu ã Nh vy, hm rng lc l chuỗi các xung răng lược...
 • 21
 • 376
 • 2

Bài Giảng Xử Ảnh_Chương 3: Xử Nâng Cao Chất Lượng ảnh.

Bài Giảng Xử Lý Ảnh_Chương 3: Xử Lý Nâng Cao Chất Lượng ảnh.
... lớn hơn một trong miền cần giãn. Chương 3: Xử Nâng Cao Chất Lượng Ảnh 59 chất của nhiễu (thường tương ứng với tần số cao) và từ cơ sở thuyết lọc là: bộ lọc chỉ cho tín hiệu ... các nguồn tạo biến dạng có thể nhóm lại theo cách xử như sau: o Biến dạng ñiểm. o Biến dạng không gian Chương 3: Xử Nâng Cao Chất Lượng Ảnh 42 Âm bản nhận ñược bằng phép ... trên tập các ñiểm ảnh. Biểu diễn công thức tổng quát như sau: V (m, n) = T [u (m, n)] (3.9) Chương 3: Xử Nâng Cao Chất Lượng Ảnh 71 o Bộ lọc ButterWorth thông cao: Hàm truyền...
 • 45
 • 457
 • 3

Bài Giảng Xử Ảnh_Chương 4: Các Phương Pháp Phát Hiện Biên.

Bài Giảng Xử Lý Ảnh_Chương 4: Các Phương Pháp Phát Hiện Biên.
... ((pdir+3)/2*2)%8; 4.4 Các phương pháp khác Ngoài các phương pháp trên, người ta cũng áp dụng một số phương pháp khác như phương pháp khớp nối lỏng tìm biên một cách khá ñơn giản hay phương pháp cải tiến ... hóa phương sai. Ràng buộc thứ ba nhằm hạn chế ñiểm cực trị cục bộ với mục ñích cung cấp chỉ một ñường bao. Chương 4: Các Phương Pháp Phát Hiện Biên 116 4.3 Phương pháp phát hiện ... ta sử dụng biên làm phân cách các vùng xám (màu) cách biệt. Ngược lại, người ta cũng sử dụng các vùng ảnh ñể tìm ñường phân cách. Chương 4: Các Phương Pháp Phát Hiện Biên 103 Z7...
 • 42
 • 522
 • 1

Bài Giảng Xử Ảnh_Chương 6: Nhận Dạng Ảnh.

Bài Giảng Xử Lý Ảnh_Chương 6: Nhận Dạng Ảnh.
... và x3(t). Chương 6: Nhận Dạng Ảnh 188 6.3 Nhận dạng dựa theo cấu trúc 6.3.1 Biểu diễn ñịnh tính  Phương pháp nhận dạng logic (dựa vào hàm Bool), nhận dạng các từ có cùng ñộ ... ñầu vào của hệ nhận dạng: Hình 6.29 Các hình khối ñầu vào nhận dạng b. Giải quyết bài toán nhận dạng hình khối trên cơ sở mạng neural nhân tạo Có hai cách cơ bản ñể nhận dạng ảnh ñầu vào: ... dụ như nhận dạng chữ viết, có 26 lớp từ A ñến Z), thì gọi là nhận dạng có thầy. o Ngược lại gọi là nhận dạng không có thầy (khó hơn). 6.1.2 Mô hình và bản chất của quá trình nhận dạng a....
 • 75
 • 623
 • 2

Bài Giảng Xử Ảnh_Chương 7: Nén Ảnh.

Bài Giảng Xử Lý Ảnh_Chương 7: Nén Ảnh.
... Hx x (7.5) 7.2 Các loại nén ảnh dữ7.2.1 Các loại nén Trong ảnh nén (số nén cao chất lượng(Ví dụ nén 40%)  Nén không tổn hao (l Nén có tổn hao (lossyhợp và không quan ... thấp. Hình 7. 16 Kết quả nén ảnh với 2 hệ số DCT Hình 7. 17 Kết quả nén ảnh với 10 hệ số DCT Chương 7: Nén Ảnh 245 Chương 7 NÉN ẢNH 7.1 Tổng quan về nén dữ liệu ảnh 7.1.1 ... Chương 7: Nén Ảnh 283 Hình 7.25 Kết quả của phương pháp nén ảnh dùng Wavelet Haar Số hoá ảnh nguồn Bước ñầu tiên trong quá trình nén ảnh dùng wavelet là số hoá ảnh. Ảnh số...
 • 41
 • 380
 • 0

Bài giảng Xử âm thanh và hình ảnh pptx

Bài giảng Xử lý âm thanh và hình ảnh pptx
... KT/0 TL Chương 2: Kỹ thuật xử âm thanh 12 LT/ 02 BT/ 0 KT/02 TL Chương 3: Kỹ thuật xử ảnh 20 LT/ 02BT/ 0 KT/02TLChương 4: Các chuẩn mã hóa âm thanh hình ảnh trong truyền thông đa phương ... CHÍNH VIỄN THÔNGBÀI GIẢNG MÔN Giảng viên: LÊ NHẬT THĂNG Điện thoại/ E-mail: thangln@ptit.edu.vn/0904342557Bộ môn: Chuyển MạchHọc kỳ 1: Năm 2010-2011 Xử âmthanh hình ảnh MPEG-1 Điều ... 1152 mẫu). Mô hình âm- tâm có sử dụng hiệu quả che nhất thời (Temporal masking).ãLayer III: dựng b lc bng gii hn tt hơn, mô hình âm- tâm có sử dụng hiệu quả che nhất thời, có dùng bộ...
 • 219
 • 2,184
 • 49

Bài giảng xử ảnh số (đại học nha trang)

Bài giảng xử lý ảnh số (đại học nha trang)
... về hệ thống xử ảnh và các vấn đề trong xử ảnh I. Ảnh và Hệ thống xử ảnh 1. Ảnh - Tín hiệu ảnh thuộc loại tín hiệu đa chiều: tọa độ(x,y,z), độ sáng(λ), thời gian(t). - Ảnh tĩnh trong ... các pixel số hóa. - Ta ký hiệu 1 ảnh số là S(M,N). Ta nói ảnh có độ phân giải MxN. Ký hiệu s(m,n) để chỉ ra một phần tử ảnh. Hình 1.1 : Ảnh tương tự và Ảnh số hóa Bài giảng Xử ảnh 52 ... h(sk) sk ảnh tối h(sk) sk ảnh sáng h(sk) sk ảnh tương phản thấp h(sk) sk ảnh tương phản cao Bài giảng Xử ảnh số 12 GV. Mai Cường Thọ II.3...
 • 65
 • 584
 • 16

Bài giảng xử ảnh số (hoàng văn hiệp)

Bài giảng xử lý ảnh số (hoàng văn hiệp)
... nhiễu (tiền xử – image pre-processing)  Các phép xử điểm ảnh  Các phép xử trên miền không gian  Các phép xử trên miền tần số Các vấn đề của xử ảnh Phân tích ảnh  Trích ... của xử ảnh Thu nhận ảnh, số hóa ảnh (image aquisition)  Hệ thống chụp ảnh, tín hiệu ảnh  Hệ thống số hóa ảnh: Các phương pháp lấy mẫu, lượng tử hóa Cải thiện ảnh, khôi phục ảnh, ... phương pháp nén ảnh, các chuẩn nén ảnh Truyền thông ảnh 8/24/2011 16 Các ứng dụng của xử ảnh Xử ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám Thiên văn, nghiên cứu không gian, vũ trụ Thăm dò địa chất...
 • 410
 • 821
 • 19

BÀI GIẢNG XỬ ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH docx

BÀI GIẢNG XỬ LÝ ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH docx
... dễ dàng nhanh chóng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bài giảng Xử âm thanh hình ảnh sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về các kỹ thuật xử âm thanh, hình ảnh, video đặc ... tín hiệu âm thanh ở dải tần thấp 16 đến 20 bít dùng cho tín hiệu âm thanh yêu cầu chất lượng cao. Xử âm thanh hình ảnh Chương 2:Kỹ thuật xử âm thanh 38 Hình 2.18: ... toán nén âm thanh đã được phát triển. Có lẽ là phổ biến nhất là chuẩn nén âm thanh Xử âm thanh hình ảnh Chương 2:Kỹ thuật xử âm thanh 36 Hình 2.17: Cấu trúc bộ mã hóa giải...
 • 151
 • 1,018
 • 16

Bài giảng xử ẢNH

Bài giảng xử lý ẢNH
... Boucher. Bài giảng Xử ảnh. IFI. 15 Độ phân giải điểm ảnh 64 x 64 32 x 32 16 x 16 8 x 8 128 x 128 4 x 4 Source :Alain Boucher. Bài giảng Xử ảnh. IFI. 16 Độ sâu màu !   Ảnh nào có ... (histogram) = biểu đồ mức xám của ảnh Mức xám k Số điểm ảnh h(k) Source : Alain Boucher. Bài giảng Xử ảnh. IFI. Tổ chức đồ (Histogram) Bài giảng Xử ảnh: TS. Nguyễn Đăng Bình – Đại học ... Phân loại phép xử ảnh Xử điểm Xử lân cận Xử toàn cục Source : Caroline Rougier. Traitement d'images (IFT2730). Univ. de Montreal. Phân loại phép xử ảnh T: transformation/biến...
 • 41
 • 681
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng xử lý ảnhbài giảng xử lý âm thanh và hình ảnhbai giang xu ly am thanh hinh anhbài tập xử lý ảnh sốbài giảng xử lý nước cấpbài giảng xử lý sự cố phần mềmbài giảng xử lý bụibài giảng xử lý axitbài giảng xử lý audio và videobài giảng xử lý tiếng nóibài tập xử lý ảnhbài giảng xử lý nướcbài giảng xử lý số tín hiệubài giảng xử lý âm thanhbài giảng xủ lý chất thảiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)