Tài liệu ôn thi đại học Phần lịch sử Việt Nam

Tài liệu ôn thi đại học phần Lịch Sử Việt Nam

Tài liệu ôn thi đại học phần Lịch Sử Việt Nam
... Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930). (Đề thi tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 1999).8. Tại sao nói: sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại của cáchmạng Việt Nam? (Đề thi tuyển ... lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. (Đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001).5. Hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930). (Đề thi tuyển sinh ... trào công nhân Việt Nam đã phát triển như thế nào?(Đề thi tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 1999)3. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930) (Đề thi...
 • 70
 • 434
 • 1

tài liệu ôn thi đai học môn lịch sử

tài liệu ôn thi đai học môn lịch sử
... giới Việt Trung” bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trênđường số 4. Lập hành lang Đông – Tây (Hải Phòng - Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La) nhằm cắt đứt48 Phần II: LỊCH SỬ VIỆT NAM Chñ ®Ò 7. VIỆT ... tranh đã có số lượng công nhân tham gia đông như cuộc đấutranh của 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiên, cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máySợi Nam Định… + Cuộc bãi công đã vượt ra ngoài ... ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu lần thứ II củaĐảngg (2-1951)50liên lạc giữa Việt Bắc với đồng bằng liên khu III và IV. Với 2 hệ thống phòng ngự trên Pháp âmmưu tấn công lên Việt Bắc...
 • 105
 • 1,171
 • 70

Tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử

Tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử
... chất cách mạng của một chính quyền công nông.4. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệmĐây là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, nó đã giáng một đòn mạnh mẽ và ... Xuđăng (1956) Ghana (1957) …+ Giai đoạn 1960 – 1975: 11TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNGMÔN LỊCH SỬ Người sưu tập: Nguyễn Công Phúc LỊCH SỬ THẾ GIỚIBài 1TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANHCâu ... Xuân Chữ… để lập ra hàng loạt các đảng phái thân Nhật: Đại Việt dân chính, Đại Việt quốc xã, Việt Nam ái quốc + Nhật thành lập Việt Nam phục quốc đồng minh hội” để tập hợp các tổ chức, đảng...
 • 114
 • 532
 • 1

Ôn thi Đại học môn Lịch sử Việt Nam

Ôn thi Đại học môn Lịch sử Việt Nam
... xoá mù chữ, lập bình dân học vụ. Tháng 3/1946 ở Bắc bộ và Bắc Trung Bộ có 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên, các trường tiểu học và trung học phát triển mạnh.Về Tài chính: Xây dựng quỹ độc ... hình ở Đông Dương và phát động phong trào đấu tranh công khai, vận động thành lập ủy ban trù bị Đông Dương đại hội nhằm thu thập nguyện vọng của quần chúng nhân dân tiến tới Đông Dương đại hội.+ ... lượng hăng hái và đông đảo, là chủ lực quân của cách mạng. Lực lượng cách mạng: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản và trí thức do giai cấp công nhân lãnh đạo lấy liên minh công nông làm nòng cốt....
 • 80
 • 2,126
 • 2

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich
... PHÂNI. Dạng 1: ( ) ( )∫ ∫n n1.1 1.2A = sinx dx ; A cosx dxIV. NHỮNG CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG CÔNG THỨC KHÔNG CÓ TRONG SGK 12Y(gT`#<??!cg#<E'4c/%1Q.T)U(#:!_%R*%$jYj(T$jR(S.&)!TU()&_<!1. ... hình học: 9fxm#0<2ab3:( )∫baf x dx)!%PW-:<*V(R5y=fxx=ax=by=4. Các định lý, tính chất và công thức ... )=∫ ∫b ba akf x dx k f x dx∀c≠4.7. Công thức đảo cận tích phân: ( ) ( )= −∫ ∫b aa bf x dx f x dx8( )=∫aaf x dx 04.8. Công thức tách cận tích phân:( ) ( ) ( )= +∫...
 • 55
 • 497
 • 1

Tài liệu Ôn thi đại học phần điện li pdf

Tài liệu Ôn thi đại học phần điện li pdf
... Foocmic),3CH COOH…Acid lactic:Acid táo: Acid khế:*Acid yếu điện li 1 phần trong nước tạo H+VD:HCOOHH++ HCOO-2/Bazơ:a/Bazơ không tan:Cu(OH)2xanh lam,Fe(OH)2trắng xanh, Fe(OH)3nâu đỏ,Mg(OH)2 ... clua PCl3 và PCl5 nhờ phản ứng trực tiếp giữa các nguyên tố.a. Hãy mô tả dạng hình học (cấu tạo không gain) của các phân tử P4, PCl3 và PCl5.b. Tính pH của dung dịch tạo thành khi ... ban đầu là C(mol/l),độ điện ly , hằng số phân ly acidlà Ka:Bứơc 1:Viết các cân bằng hoá học :Phương trình điện lyGhi nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng.Ký hiệu là[ ]H A H A Nồng...
 • 4
 • 307
 • 0

Tài liệu Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 pdf
... TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC  4************************************************************************************************************************************ ... CaâuCaâuCaâuCaâuCaâuCaâuCaâuCaâu1C6B11A16B21B26C31A36B2B7C12B17D22B27C32B37A3C8B13D18B23B28C33C38D4A9A14B19D24B29B34B39A5D10B15B20A25A30B35C40BTÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  1************************************************************************************************************************************Câu ... < HCl < HFC. HI < HF < HBr < HClD. HBr < HF < HCl < HITÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  3************************************************************************************************************************************Câu...
 • 4
 • 266
 • 0

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Phần Bất đẳng thức

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Phần Bất đẳng thức
... dng mt s BT c bn: Các BT c bn  đây là BT Cô-Si: Vi n s không âm bt kì: 1 2; ; ( 2)na a a n³ta luôn có: 1 21 2 ( )nnna a aa a a In+ + +³ ; du bng xy ra khi ... 2223 2 1/ (3 3) 2( 1) 1 0(*)3 2 1t tt x y T T t T t Tt t+ -= Þ = Û - + - + + =+ +. (*) không có nghim khi T=1 Vi 1,(*)T¹ có ' ( 1)( 2 4) 0T TD = - - - ³ khi 2 1T- £ ... điu kin: 5/ 4x y+ =. Tìm GTNN ca biu thc: 4/ 1/ 4 .S x y= + Bài 50: Cho hai s không âm x,y có tng bng 1. Tìm GTNN và GTLN ca biu thc: 2008 20081 1S x y= + + +. x -4...
 • 15
 • 418
 • 4

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 ppt

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 ppt
... trường→không truyền được trong chân không Đặc điểm: - Sóng cơ không truyền được trong chân không. Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 34 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học ... cực đại cách nhau 2λ Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 38 Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 Tài Liệu ... vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 20 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013  ÔN TẬP 1. Kiến thức...
 • 98
 • 535
 • 9

80 câu hỏi và trả lời về những nguyên lí cơ bản chủ chủ nghĩa Mac Lênin Tài liệu luyện thi đại học môn lịch sử

80 câu hỏi và trả lời về những nguyên lí cơ bản chủ chủ nghĩa Mac Lênin Tài liệu luyện thi đại học môn lịch sử
... LêninBộ tài liệu gồm 3 phần: Phần 1 - 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC Phần 2 - 25 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊPhàn 3 - 20 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC======= Phần ... với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất. a) Triết học Mác-Lênin là ... của lịch sử tư tưởng nhân loại.Câu hỏi 7. Vấn đề cơ bản của triết học? Đáp. Câu trả lời gồm ba ý lớn1) Khái niệm vấn đề cơ bản của triết học. Khởi điểm lý luận của bất kỳ học thuyết triết học...
 • 114
 • 2,368
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 2012tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 2011download tài liệu ôn thi đại học môn lịch sửbộ tài liệu ôn thi đại học môn lịch sửtài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 12tài liệu ôn thi đại học môn lịch sửBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam