Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG III: SÓNG CƠ docx

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG III: SÓNG docx

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG III: SÓNG CƠ docx
... tần số của âm. CHƯƠNG III: SÓNG CƠ I. SÓNG CƠ HỌC 1. Bước sóng:  = vT = v/f Trong đó: : Bước sóng; T (s): Chu kỳ của sóng; f (Hz): Tần số của sóng v: Tốc độ truyền sóng (có đơn vị tương ... sóng dừng trên sợi dây dài l: O x M x * Hai đầu là nút sóng: * ( )2l k k N  Số bụng sóng = số bó sóng = k Số nút sóng = k + 1 * Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng: ... sóng nguyên = k Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1 3. Phương trình sóng dừng trên sợi dây CB (với đầu C cố định hoặc dao động nhỏ là nút sóng) * Đầu B cố định (nút sóng) : Phương trình sóng...
 • 5
 • 469
 • 2

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG potx

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG potx
... 0,5) ]M tDx ka     Khi vân sáng và vân tối nằm cùng phía đối với vân trung tâm. CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. * Đ/n: Là hiện tượng ánh sáng bị tách thành ... tím. Bước sóng của ánh sáng trắng: 0,4 m    0,76 m. 2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng (chỉ xét giao thoa ánh sáng trong thí nghiệm Iâng). * Đ/n: Là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng ánh ... sắc là ánh sáng không bị tán sắc Ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, chỉ có một màu. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc vfl =, truyền trong chân không 0cfl = 0 0cv nl lllÞ =...
 • 5
 • 561
 • 5

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ potx

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ potx
... giữa dao động điện và dao động Đại lượng Đại lượng điện Dao động Dao động điện x q x” +  2x = 0 q” +  2q = 0 CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Dao động điện ... riêng của mạch. Bước sóng của sóng điện từ2vv LCf   Lưu ý: Mạch dao động có L biến đổi từ LMin  LMax và C biến đổi từ CMin  CMax thì bước sóng  của sóng điện từ phát (hoặc ... 12kx2 Wđ =22qC 3. Sóng điện từ Vận tốc lan truyền trong không gian v = c = 3.108m/s Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát hoặc thu...
 • 5
 • 22,799
 • 506

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN ppt

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN ppt
... của lực) CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 1. Toạ độ góc Là toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định bởi góc  (rad) hợp giữa mặt phẳng động gắn với vật và mặt phẳng ... Lưu ý: + Vật rắn quay đều thì 0const    + Vật rắn quay nhanh dần đều  > 0 + Vật rắn quay chậm dần đều  < 0 4. Phương trình động học của chuyển động quay * Vật rắn quay ... r (kgm2)là mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay Mômen quán tính I của một số vật rắn đồng chất khối lượng m có trục quay là trục đối xứng - Vật rắn là thanh có chiều dài l, tiết...
 • 6
 • 401
 • 0

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG pot

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ pot
... điều hoà: Bỏ qua ma sát, lực cản và vật dao động trong giới hạn đàn hồi 2. năng:2 2 21 1W2 2m A kA  3. * Độ biến dạng của lò xo thẳng đứng khi vật ở VTCB: mglk  2lTg ...  [Min;Max] VI. DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC - CỘNG HƯỞNG 1. Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát µ. * Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là: ... 'Fg gm  IV. CON LẮC VẬT LÝ 1. Tần số góc: mgdI ; chu kỳ: 2ITmgd; tần số 12mgdfI Trong đó: m (kg) là khối lượng vật rắn d (m) là khoảng cách từ trọng...
 • 9
 • 587
 • 1

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG IX. VẬT HẠT NHÂN pdf

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG IX. VẬT LÝ HẠT NHÂN pdf
... GV: Trần Đình Hùng – ĐT: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trường THPT Thanh Chương 3 Lưu ý: Bản chất (thực chất) của tia phóng xạ + là hạt pôzitrôn (e+) + Phóng xạ ... 9,1.10-31kg = 0,0005u GV: Trần Đình Hùng – ĐT: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trường THPT Thanh Chương 3 1 011 1 0(1 ) (1 )t tA AA NANm A e m eN N Al l- -D= = - = - Trong đó: ... giây. 0 0.2 .ttTH H H e Nll--= = = H0 = N0 là độ phóng xạ ban đầu. Đơn vị: Becơren (Bq); 1Bq = 1 phân rã/giây Curi (Ci); 1 Ci = 3,7.1010 Bq Lưu ý: Khi tính độ phóng xạ...
 • 6
 • 1,156
 • 4

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG V: ĐIỆN XOAY CHIỀU pptx

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG V: ĐIỆN XOAY CHIỀU pptx
... 1LC   > 0 thì u nhanh pha hơn i UuOM'2M2M'1M1-UU001-U1SángSáng Tắt Tắt + Khi ZL < ZC hay 1LC   < 0 thì u chậm pha hơn i + Khi ZL = ZC ... CHƯƠNG V: ĐIỆN XOAY CHIỀU 1. Biểu thức điện áp tức thời và dòng điện tức thời: u = U0cos(t...
 • 6
 • 554
 • 7

Tóm tắt Vật 12: CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG potx

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG potx
... ánh sáng trong chân không. f,  là tần số, bước sóng của ánh sáng (của bức xạ). m là khối lượng của phôtôn 2. Tia Rơnghen (tia X) Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen đMinhcEl = Trong ... CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1. Năng lượng một lượng tử ánh sáng (hạt phôtôn) 2hchf mcel= ... v0Max là vận tốc ban đầu của electron quang điện khi thoát khỏi catốt f,  là tần số, bước sóng của ánh sáng kích thích * Để dòng quang điện triệt tiêu thì UAK  Uh (Uh < 0), Uh...
 • 6
 • 521
 • 4

ÔN TẬP VẬT 12 CHƯƠNG II : SÓNG HỌC potx

ÔN TẬP VẬT LÝ 12 CHƯƠNG II : SÓNG CƠ HỌC potx
... 45 Sóng học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng học nào sau đây A. Sóng học có tần số 10 Hz. B. Sóng học có tần số 30 kHz. C. Sóng ... Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng. C. Sóng không truyền được trong chân không. D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật ... chân không. B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. D. Sóng ngang là sóng có phương dao...
 • 5
 • 1,073
 • 23

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT 12 CHƯƠNG 2: SÓNG HỌC-ÂM HỌC docx

BÀI ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC-ÂM HỌC docx
... bước sóng càng nhỏ. B.chu kì càng tăng. C.biên độ càng lớn. D.vận tốc truyền sóng càng giảm. Câu 16 : Sóng nào trong những sóng nêu sau đây là sóng dọc? A. Sóng âm. B .Sóng điện từ. C. Sóng ... :Đại lượng nào sau đây của sóng không phụ thuộc môi trường truyền sóng? A. Tần số dao động của sóng. B.Vận tốc sóng. C. Bước sóng D.Tần số sóng, vận tốc sóng và bước sóng. Câu 22 : Trong các ... năng lượng sóng B. biên độ sóng C.vận tốc truyền sóng. D. biên độ sóng và năng lượng sóng Câu 9 : Sóng truyền theo một sợi dây được căng nằm ngang và rất dài. Biết phương trình sóng tại nguồn...
 • 10
 • 1,242
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 chương iiigiai vat ly 12 chuong dao dong cobai tap vat ly 12 chuong dao dong coon tap vat ly 12 chuong dao dong cobai tap trac nghiem vat ly 12 chuong dao dong co co dap antrac nghiem vat ly 12 chuong dao dong cođề kiểm tra vật lý 12 chương 4 5 có đáp ántrac nghiem vat ly 12 chuong dao dong co co dap ancau hoi trac nghiem vat ly 12 chuong dao dong covat ly 12 chuong dao dong cotóm tắt lý thuyết vật lý 12 chương 1tóm tắt lý thuyết vật lý 12 chương 4tóm tắt lý thuyết vật lý 12 chương 6tóm tắt lý thuyết vật lý 12 chương 2tóm tắt công thức vật lý 12 chương 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP