AutoCAD Basics 2004 bible phần 7 pps

AutoCAD Basics 2004 bible phần 7 pps

AutoCAD Basics 2004 bible phần 7 pps
... the Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.On theCD-ROMTip28 539922 Ch23.qxd 5/2/03 9:40 AM Page 77 3 79 4Part IV ✦ Drawing in Three DimensionsFigure 23- 27: The same model re-created ... <-0' -7 7/16",-0'-6",0'-">: Pick the left endpoint of the topconstruction line.4 7 63258128 539922 Ch23.qxd 5/2/03 9:40 AM Page 76 9 79 2Part IV ✦ Drawing ... the Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Drawing 3D Faces1. Open ab23-a.dwg from the CD-ROM.2. Save it as ab23-01.dwg in your AutoCAD Bible folder. This is a blank...
 • 132
 • 399
 • 0

AutoCAD Basics 2004 bible phần 5 pps

AutoCAD Basics 2004 bible phần 5 pps
... the Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Sketching1. Open ab16-i.dwg from your CD-ROM.2. Save the file as ab16-10.dwg in your AutoCAD Bible folder. It shows thefront ... Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Creating a Multiline Style1. Open ab16-g.dwg from your CD-ROM.2. Save the file as ab16-08.dwg in your AutoCAD Bible folder. This ... 539922 ch16.qxd 5/2/03 9:38 AM Page 5 07 525Chapter 17 ✦ Plotting and Printing Your DrawingFigure 17- 3: The Paper Size screen of the Layout WizardFigure 17- 4: The Title Block screen of the Layout...
 • 132
 • 302
 • 0

AutoCAD Basics 2004 bible phần 10 pps

AutoCAD Basics 2004 bible phần 10 pps
... work with in AutoCAD are in the AutoCAD library.To see the list of AutoCAD objects, click the <All Libraries> drop-down list andchoose AutoCAD. You can see the result in Figure 37- 2.You ... (RO) = 213000 973 6; ObjectName (RO) = “AcDbLine”; OwnerID (RO) = 2130009336; PlotStyleName = “ByLayer”44 539922 Ch36.qxd 5/2/03 9:44 AM Page 1 173 1 178 Part VII ✦ Programming AutoCAD 7. Choose ... Open ab36-01.lsp from the Results folder ofthe AutoCAD 2004 Bible CD-ROM. If you did the previous exercise, you canopen it from your AutoCAD Bible folder.3. Select the expression (princ (chr...
 • 133
 • 288
 • 0

AutoCAD Basics 2004 bible phần 2 potx

AutoCAD Basics 2004 bible phần 2 potx
... circle,ab 07- a.dwg, is in the Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Creating a Circle1. Open ab 07- a.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab 07- 01.dwg in your AutoCAD Bible ... Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Drawing Rectangles and Polygons1. Open ab06-a.dwg from the CD-ROM.2. Save the drawing in your AutoCAD Bible folder as ab06-02.dwg. ... rectangles, and special infinite construction lines.✦✦✦ 07 539922 ch05.qxd 5/2/03 9:34 AM Page 105104Part I ✦ AutoCAD Basics customize AutoCAD to set up a drawing from a script file or AutoLISP...
 • 132
 • 329
 • 0

AutoCAD Basics 2004 bible phần 3 pdf

AutoCAD Basics 2004 bible phần 3 pdf
... Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Lengthening and Shortening Objects1. Open ab10-f.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab10- 07. dwg in your AutoCAD Bible folder. It ... Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Filleting Objects1. Open ab10-i.dwg from your CD-ROM.2. Save the file as ab10-11.dwg in your AutoCAD Bible folder. This is thesame ... folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.On theCD-ROMBoundary edgePick point on line13 539922 ch10.qxd 5/2/03 9:36 AM Page 22613 539922 ch10.qxd 5/2/03 9:36 AM Page 270 2 37 Chapter 10 ✦...
 • 132
 • 343
 • 0

AutoCAD Basics 2004 bible phần 4 ppt

AutoCAD Basics 2004 bible phần 4 ppt
... Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Drawing Aligned Dimensions1. Open ab14-b.dwg from your CD-ROM.2. Save the file as ab14-03.dwg in your AutoCAD Bible folder. This ... Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Drawing Ordinate Dimensions1. Open ab14-d.dwg from your CD-ROM.2. Save the file as ab14-06.dwg in your AutoCAD Bible folder. This ... and dimension style in yourdrawing templates.TipTip 17 539922 ch14.qxd 5/2/03 9: 37 AM Page 379 16 539922 ch13.qxd 5/2/03 9: 37 AM Page 376 394Part II ✦ Drawing in Two Dimensions9. Save your...
 • 132
 • 386
 • 0

AutoCAD Basics 2004 bible phần 6 doc

AutoCAD Basics 2004 bible phần 6 doc
... your AutoCAD Bible folder. 7. Choose External Reference Attach from the Reference toolbar. In the SelectReference File dialog box, choose ab19-01.dwg, which you just saved in your AutoCAD Bible ... in your version of Windows.)2. Choose Add or Remove Programs.3. Select AutoCAD 2004 and click Change.4. In the AutoCAD 2004 Setup dialog box, choose Add or Remove Features. Click Next.5. In ... (ab19-1.dwg)xref. AutoCAD tells you this with the following message (press F2 to open the AutoCAD Text Window so you can see the message that scrolls by):Attach Xref “ab19-1”: C: \AutoCAD Bible\ ab19-1.dwg“ab19-1”...
 • 132
 • 491
 • 1

AutoCAD Basics 2004 bible phần 8 potx

AutoCAD Basics 2004 bible phần 8 potx
... your AutoCAD Bible folder if you did the previous exercise or from the Results folder ofthe CD-ROM.2. Save the file as ab25- 07. dwg in your AutoCAD Bible folder.3. If you did a full AutoCAD ... folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Creating Materials1. If you have ab25-04.dwg open from the previous exercise, use it. Otherwise,open it from your AutoCAD Bible folder ... Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Managing CAD Standards1. Open ab26-e.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab26-03.dwg in your AutoCAD Bible folder.3. Click...
 • 132
 • 278
 • 0

AutoCAD Basics 2004 bible phần 9 ppt

AutoCAD Basics 2004 bible phần 9 ppt
... the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Creating and Viewing Slides1. Open ab30-b.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab30-02.dwg in your AutoCAD Bible folder.3. Type hide ↵. AutoCAD ... Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Creating a Complex Linetype1. Open ab31-a.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab31-02.dwg in your AutoCAD Bible folder. This ... Drawings folder of the AutoCAD 2004 Bible CD-ROM.Step-by-Step: Creating and Using a Script File1. Open ab30-a.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab30-01.dwg in your AutoCAD Bible folder.3....
 • 132
 • 295
 • 0

wiley publishing suse linux 9 bible phần 7 pps

wiley publishing suse linux 9 bible phần 7 pps
... System/dev/hda1 * 1 12484 6291904+ 83 Linux/dev/hda2 12485 16646 20 976 48 82 Linux swap/dev/hda3 166 47 478 54 1 572 8832 83 Linux/dev/hda4 478 55 77 520 14951664 83 LinuxThis shows you the partitions the system ... 0.016 4042.000 primary fat32 lba, type=0c2 6 677 .000 83 07. 000 primary ext2 type=833 83 07. 000 14324.000 primary reiserfs type=83(parted) resize 2 6 677 8000parted allows you to copy a filesystem ... disks and parti-tions the system can see, type:root @bible: /tmp # fdisk -lDisk /dev/hda: 40.0 GB, 400 077 61920 bytes16 heads, 63 sectors/track, 77 520 cylindersUnits = cylinders of 1008 * 512 =...
 • 88
 • 248
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ