ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 doc

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT 12 doc

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 doc
... song. D. A,B và C đều đúng CÂU 9: Chọn câu đúng Ánh sáng màu vàng của natri có bước song bằng: A. 0,589mm B. 0,589nm C. 0,589pm D. 0,589 micromet CÂU 10: Trong thí nghiệm giao thoa ánh ... thờI gian. C. Hai song xuất phát từ một nguồn truyền đi theo hai đường khác nhau. D. A,B và C đều đúng. CÂU 8: Trong các điều kiện sau, điều kiện nào cho vân sáng trên màn? Chọn diều kiện đúng ... khoảng vân đo được sẽ là bao nhiêu? A. 0,2mm B. 0,4mm C. 0,8mm D. 1,2mm CÂU 11: Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì: A. chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc , trừ vân...
 • 2
 • 119
 • 0

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật 12 doc

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 doc
... hái tr¾c nghiÖm vËt 12 31 a. ở H1 và H2. b. ở H1 và H3. c. ở H2 và H3 d. ở H2 Câu 277: ảnh của một vật sáng thực nằm trên tiêu vật thấu kính hội tụ thì vật đặt ở đâu? a. ... cùng phía với vật cách thấu kính 15 (cm) d. Một Kết quả khác Câu 304: Đặt vật trước thấu kính hội tụ khoảng d thì ảnh qua thấu kính hội tụ là ảnh thật lớn gấp 2 lần vật. Đưa vật lại gần thấu ... vồng Câu 312: Giọt sương long lanh có nhiều màu khi tia sáng mặt trời ban sớm chiếu vào là do nguyên nhân nào? A B C D P P’ C©u hái tr¾c nghiÖm vËt 12 26 Câu 247: Hai vật sáng giống...
 • 59
 • 412
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm vật 12

Bộ đề trắc nghiệm vật lý 12
... thấu kính?a. ảnh thật của vật cho bởi thấu kính có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vật. b. ảnh ảo của vật cho bởi thấu kính cùng phía với vật đối vơi thấu kính.c. Đặt vật ở tiêu diện của thấu ... -20(m/s2)Câu 34. Vật khối lợng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống dới VTCB 1(cm) rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hớng thẳng lên để vật dao động thì biên độ dao động của vật là :A. ... quan sát vật bằng kính thiên văn nói trên trong cách ngắm chừng ở thì khoảng cách giữa vật kính và thị kính là bao nhiêu?a. 120 (cm) b. 125 (cm) c. 135 (cm) d. Kết quả khácCâu 227: Vật kính...
 • 43
 • 356
 • 3

Đề trắc nghiệm vật 12 theo chu đề

Đề trắc nghiệm vật lý 12 theo chu đề
... đúng.Câu 12: nếu ảnh của một vật cho bởi gương cầu lồi là ảnh thật thìA. nh cùng chiều với vật nhỏ hơn vật. Trang 50Yersin Highschool - TQT Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Vật 12 D. Đoạn ... hỏi trắc nghiệm Vật 12 Câu 4: Một con lắc gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và một vật có khối lượng m = 250 g, dao độngđiều hoà với biên độ A = 6cm. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật ... Highschool - TQT Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Vật 12 1.25. Một vật khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kì 2 s, (lấy )102=π. Năng lượngdao động của vật làA. E = 60kJ B. E =...
 • 86
 • 972
 • 21

Dề trắc nghiệm vật 12 nâng cao

Dề trắc nghiệm vật lý 12 nâng cao
... đổCâu 38: Một vật dao động điều hoà theo trục Ox (O là vị trí cân bằng), vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn ( ) ( )s/cm20s/cm8,62 và gia tốc cực đại của vật Câu 12: Phản ứng ... sai khi nói về mối tơng quan giữa vật và ảnh qua gơngcầu lõm?A. Vật thật nằm ngoài khoảng OC cho ảnh thật nằm trong khoảng CF. Kích thớc củaảnh lớn hơn vật. B. Vật thật nằm trong khoảng CF cho ... )=10R, ( )V120UAB=, ( )V60UMB=, ( )Vt100sin660uAM=. Viết biểu thứchiệu điện thế tức thời giữa hai điểm A, B. A. ( ))V(6/t100sin 2120 uAB+=B. ( ))V(6/5t100sin 2120 uAB+=(...
 • 8
 • 444
 • 0

bộ đề trắc nghiệm vật 12

bộ đề trắc nghiệm vật lý 12
... khácế ảCâu 234: M t c n có kho ng nhìn rõ cách m t 12 (cm) đ n 48 (cm). Đ t m tắ ậ ả ắ ế ặ ộ th u kính sát m t thì m t nhìn rõ v t cách m t 12 (cm) mà không ph i đi u ti t. Th uấ ắ ắ ậ ắ ả ề ... m ch ng ∞ thì kho ng cách t th kính đ n v t kính là baoờ ắ ừ ở ả ừ ị ế ậ nhiêu?a. 126 (cm) b. 130 (cm) c. 122 (cm) d. K t qu khácế ảCâu 253: Chi u ánh sáng t không khí t i m t n c. Hi n t ng ... d n đ u, đ i l ng v t nào thay đ i :ầ ề ạ ượ ậ ổA. VTCB. B. Chu kì C. C năng ơ D. Biên đ .ộCâu 92. Con l c đ n có chi u dài l=0,25 (m) th c hi n 6 dao đ ng bé trong 12( s). kh iắ ơ ề ự ệ ộ...
 • 36
 • 335
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT 12 potx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 potx
... ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 I. CÂU HỎI: CÂU 1: Chọn câu đúng Thí nghiệm ánh sang đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh A. Sự tồn ... khi qua lăng kính cũng bị lệch về phía đáy. CÂU 2: Dải sáng có bảy màu cính thu được trong th nghiệm thứ nhất của Niu-tơn được giải thích là do: A. thủy tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng. B. ... có một màu nhất định. C. Trong ánh sáng trắng ó vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau. D. A,B và C đều đúng. CÂU 7: Trường hợp nào trong các trường hợp nêu sau đây, hai song ánh sáng đúng là hai...
 • 2
 • 209
 • 0

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT12 doc

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 doc
... thấu kính? a. ảnh thật của vật cho bởi thấu kính có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vật. b. ảnh ảo của vật cho bởi thấu kính cùng phía với vật đối vơi thấu kính. c. Đặt vật ở tiêu diện của thấu ... phương thẳng đứng góc ỏ là: A. 600 B. 450 C. 300 D. Kết quả khác. 1 BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Dao động- sóng cơ học Câu 1. Gia tốc trong dao động điều hoà cực đại khi : A. ... quan sát vật bằng kính thiên văn nói trên trong cách ngắm chừng ở ∞ thì khoảng cách giữa vật kính và thị kính là bao nhiêu? a. 120 (cm) b. 125 (cm) c. 135 (cm) d. Kết quả khác Câu 227: Vật kính...
 • 39
 • 194
 • 0

TRẮC NGHIỆM VẬT 12 ĐỀ I docx

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 ĐỀ I docx
... 1 TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 ĐỀ I Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài 1l dao động điều hòa với chu kì 11,5T ... lượng 0,4m kg gắn vào lò xo có độ cứng k. Đầu còn lại của lò xo gắn vào một điểm cố định. Khi vật đứng yên, lò xo dãn 10cm. Tại vị trí cân bằng, người ta truyền cho quả cầu một vận tốc 060 ... năng của con lắc lúc nó qua vị trí có li độ 3x cm  là A. 0,032J B. 0,064J C. 0,096J D. 0 ,128 J Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Dao động tuần hoàn là dao động điều hòa. B. Dao...
 • 7
 • 239
 • 1

TRẮC NGHIỆM VẬT 12 ĐỀ II doc

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 ĐỀ II doc
... điều hòa với cùng tần số của dòng xoay chiều trong mạch. 1 TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 ĐỀ II Câu 1: Phương trình tọa độ của một chất điểm M dao động điều hòa có dạng 6sin ... tần số là 50f Hz. Khi này, phần cảm phải có tần số quay là A. 12, 5 vòng/phút B. 200 vòng/phút C. 750 vòng/phút D. 120 00 vòng/phút Câu 22: Động cơ không đồng bộ ba pha và máy phát điện ... sóng dừng được hình thành, phần tử vật chất tại hai điểm bụng gần nhau nhất sẽ dao động A. cùng pha B. ngược pha C. lệch pha 090 D. lệch pha 045 Câu 12: Một sóng dừng được hình thành...
 • 7
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ