GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 pps

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 1 docx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 1 docx
... 2009 Tìm hiểu Microsoft Office 2007 Tìm hiểu Microsoft Word 2007 LÊ VĂN HIẾU VIỆ T NAM Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... với đoạn văn bản trong danh sách và dán danh sách 40 PHẦN V: THÊM NHỮNG GHI CHÚ VÀ THEO DÕI VIỆC CHỈNH SỬA TÀI LIỆU 42 Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn ... Chọn và xóa nội dung Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 7 PHẦN I: LÀM QUEN VỚI MS WORD 2007 1. Tạo văn bản đầu tiên a. Làm...
 • 16
 • 222
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 2 ppt

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 2 ppt
... lên nó. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 26 2. Làm quen nhanh với hệ thống Office 2007 a. Phiên bản Office mới ... thấy Office 2007 sẽ hiển thị một phiên bản thanh Ribbon với các Tab và nhóm nhỏ hơn. Ngược lại với màn hình lớn. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn ... chọn Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 21 PHẦN II: LÀM QUEN VỚI PHIÊN BẢN MỚI 1. Làm quen nhanh với giao diện mới 2007...
 • 16
 • 205
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 pptx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 pptx
... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 43 1. Văn bản bị xóa nằm trong một hình chữ nhật ở góc. 2. Văn bản được thêm ... danh sách Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 36 PHẦN IV: CÁCH TRÌNH BÀY THÔNG TIN HIỆU QUẢ TRONG WORD 2007 1. Danh ... đoạn văn bản con hãy gõ vào số tiếp theo trong danh sách và một dấu chấm (.) danh sách sẽ tự động tiếp tục đánh số. Lưu ý Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007...
 • 16
 • 229
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 pps

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 pps
... trên bảng mục lục, sau đó click Update Table. e.Thay đổi bảng mục lục Có rất nhiều cách để bạn thay đổi bảng mục lục. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 ... dung). Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 59 Sau khi đã tạo ra bảng mục lục cho tài liệu, có thể bạn phải duy trì nó. Bảng ... đề làm như sau: Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 54 Một section break cho phép tạo ra một một cách trình bày duy nhất...
 • 16
 • 191
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 5 pdf

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 5 pdf
... cột Địa chỉ và Tên của một danh sách người nhận. e. Tìm hiểu Merge field Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 68 Bạn có ... đầu, nó có thể là một lá thư, phong bì, e-mail, hoặc thậm chí là một phiếu giảm giá. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 70 j. Table Identifier Để tạo nhiều hơn một bảng mục lục trong một...
 • 16
 • 187
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 6 pptx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 6 pptx
... dụng chúng. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 87 quen thuộc ở các phiên bản trước khi muốn truy cập các trình đơn bằng ... bất thường. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 94 cái mà giới truyền thông hay gọi là bản vá (patch) - để chiến đấu với ... tin người gửi. _The end_ Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 84 PHẦN VIII: NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN 1. Giới thiệu thanh Ribbon...
 • 16
 • 157
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 1 ppsx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 1 ppsx
... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 6 PHẦN I: LÀM QUEN VỚI EXCEL 2007 1. Làm quen nhanh với Excel 2007 Tìm hiểu giao ... 2009 Tìm hiểu Microsoft Office 2007 Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 LÊ VĂN HIẾU VIỆ T NAM Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... tab. b. Ribbon công cụ mới của Excel 2007 Ribbon - trung tâm kiểm soát mới của bạn Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com...
 • 10
 • 239
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 2 pot

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 2 pot
... cộng (+) dấu trừ (-) , dấu nhân (*) và dấu chia (\). c. Tìm hiểu về công thức tổng giá trị trong một cột (SUM) Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: ... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 20 Khi nhập 8/22/2010, 22-Aug-2010, hoặc August 22, 2010, Excel sẽ lưu trữ dãy số 40 412. ... Trong ô A2 có giá trị là 40 411 (6/9/2010) và ô A3 có giá trị là 40 338. Lấy ô A3 trừ ô A2 thì bằng 73. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com...
 • 10
 • 264
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 pot

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 pot
... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 24 PHẦN II: CÁCH TẠO BIẾU ĐỒ 1. Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel 2007 ... cáo được đặt trong một worksheet mới. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 26 d. Tìm hiểu về Chart Tools Khi bạn tạo một ... hàng thông tin từ các dữ liệu nguồn. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 30 d. Cơ bản về PivotTable Report 1. Khu vực...
 • 10
 • 323
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 docx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 docx
... tập các dữ liệu trong bảng Excel gốc bởi vì Workbook là phiên bản chính. b. Tìm hiểu về Excel Services Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... sản phẩm xe đạp Road -3 5 0- W, thì cách thực hiện như sau: Dùng chuột chọn sản phẩm Road -3 50-W trong cột Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... Xuất bảng biểu đến SharePoint: phần II Xuất file bảng biểu đến SharePoint List. Trong Export Table đến SharePoint: Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007...
 • 10
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu microsoft word 2007giáo trình tin học microsoft word 2000 menu edit nguyễn quốc trunggiáo trình tin học microsoft word 2000 menu table nguyễn quốc trunggiáo trình tin học microsoft word 2000 menu tools nguyễn quốc trunggiáo trình tin học microsoft word 2000 menu view nguyễn quốc trunggiáo trình tin học microsoft word 2000 menu format nguyễn quốc trungNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ