GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 pdf

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) -1 potx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) -1 potx
... GIÁO TRÌNH 2009 Tìm hiểu Microsoft Office 2007 Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 LÊ VĂN HIẾU VIỆ T NAM Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn ... thuyết trình khác và cuối cùng tìm hiểu bằng cách nào để chuẩn bị những ghi chú cho bài thuyết trình. Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... bài tường thuật trong suốt bài thuyết trình, bên cạnh chức năng chuẩn bị bài thuyết trình. Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com...
 • 8
 • 319
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 ppt

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 ppt
... cách mà văn bản thể hiện trong các hình đồ họa. Hình minh họa trên cho thấy văn bản được thể hiện khác nhau trong các layout khác nhau. Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint ... chưa tìm thấy cái nào vừa ý thì chọn More SmartArt Graphics phía dưới của thư viện SmartArt. d. Thêm nội dung text vào đồ họa Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 ... Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 24 Bạn cũng có thể hệu chỉnh nội dung text...
 • 8
 • 298
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 pdf

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 pdf
... Sound. Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 25 Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn ... thanh vẫn chơi được trên bài thuyết trình. i. Làm thế nào để thực hiện các file liên kết Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... thì file âm thanh vẫn chơi được trên bài thuyết trình. 2. Chơi âm thanh từ đĩa CD Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 29 ...
 • 8
 • 207
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 5 ppt

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 5 ppt
... ý khi bài thuyết trình kết thúc trước, thì âm thanh cũng ngừng theo. Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 34 PHẦN IV: ĐỊNH ... Sức mạnh của layout Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 33 Chơi âm thanh từ đĩa CD cho bài thuyết trình cho bạn một sự ... sau khi sử dụng chức năng Washout (làm mờ). Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 40 Để mở Slide Master view, trên tab View,...
 • 8
 • 273
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 1 ppsx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 1 ppsx
... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 6 PHẦN I: LÀM QUEN VỚI EXCEL 2007 1. Làm quen nhanh với Excel 2007 Tìm hiểu giao ... 2009 Tìm hiểu Microsoft Office 2007 Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 LÊ VĂN HIẾU VIỆ T NAM Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... tab. b. Ribbon công cụ mới của Excel 2007 Ribbon - trung tâm kiểm soát mới của bạn Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com...
 • 10
 • 238
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 2 pot

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 2 pot
... cộng (+) dấu trừ (-) , dấu nhân (*) và dấu chia (\). c. Tìm hiểu về công thức tổng giá trị trong một cột (SUM) Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: ... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 20 Khi nhập 8/22/2010, 22-Aug-2010, hoặc August 22, 2010, Excel sẽ lưu trữ dãy số 40 412. ... Trong ô A2 có giá trị là 40 411 (6/9/2010) và ô A3 có giá trị là 40 338. Lấy ô A3 trừ ô A2 thì bằng 73. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com...
 • 10
 • 262
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 pot

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 pot
... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 24 PHẦN II: CÁCH TẠO BIẾU ĐỒ 1. Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel 2007 ... cáo được đặt trong một worksheet mới. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 26 d. Tìm hiểu về Chart Tools Khi bạn tạo một ... hàng thông tin từ các dữ liệu nguồn. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 30 d. Cơ bản về PivotTable Report 1. Khu vực...
 • 10
 • 322
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 docx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 docx
... tập các dữ liệu trong bảng Excel gốc bởi vì Workbook là phiên bản chính. b. Tìm hiểu về Excel Services Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... sản phẩm xe đạp Road -3 5 0- W, thì cách thực hiện như sau: Dùng chuột chọn sản phẩm Road -3 50-W trong cột Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... Xuất bảng biểu đến SharePoint: phần II Xuất file bảng biểu đến SharePoint List. Trong Export Table đến SharePoint: Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007...
 • 10
 • 269
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 5 ppt

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 5 ppt
... dụng chúng. Tìm hiểu thêm về Excel Sevices sẽ làm cho bạn thích thú hơn. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 41 Điều gì ... liệu mà bạn sẽ xuất bản các tác phẩm đển: Tạo một thư viện riêng Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 45 cho các file Excel ... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 50 a. Bước 1: Kiểm tra tên cell 1. Nếu ô B4 có tên, click vào trong cell B4. ...
 • 10
 • 279
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 6 pot

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 6 pot
... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 52 PHẦN V: CÁC KỸ NĂNG OFFICE CƠ BẢN 1. Làm quen nhanh với hệ thống Office 2007 ... Đến địa chỉ ô A1 trong worksheet Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 60 Lưu ý Outlook 2007 có các tính năng ẩn phòng chống ... - cái mà giới truyền thông hay gọi là bản vá (patch) - để chiến đấu với các đe dọa mới xuất hiện. Các bản cập nhật hỗ trợ Microsoft Windows và Microsoft Office. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- ...
 • 10
 • 309
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao trinh tin hoc microsoft word 2007giáo trình tìm hiểu microsoft excel 2007giáo trình microsoft powerpoint 2007giáo trình microsoft powerpoint 2007 toàn tậpgiáo trình microsoft powerpoint 2007 toàn tập ssdgtìm hiểu microsoft excel 2007chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ