GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 docx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 1 ppsx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 1 ppsx
... GIÁO TRÌNH 2009 Tìm hiểu Microsoft Office 2007 Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 LÊ VĂN HIẾU VIỆ T NAM Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 6 PHẦN I: LÀM QUEN VỚI EXCEL 2007 1. Làm quen nhanh với Excel 2007 Tìm hiểu giao ... chuyển. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 2 MỤC LỤC PHẦN I: LÀM QUEN VỚI EXCEL 2007 6 1. Làm quen nhanh với Excel 2007...
 • 10
 • 238
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 2 pot

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 2 pot
... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 20 Khi nhập 8/22/2010, 22-Aug-2010, hoặc August 22, 2010, Excel sẽ lưu trữ dãy số 40 412. ... Trong ô A2 có giá trị là 40 411 (6/9/2010) và ô A3 có giá trị là 40 338. Lấy ô A3 trừ ô A2 thì bằng 73. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... toán của Excel bao gồm dấu cộng (+) dấu trừ (-) , dấu nhân (*) và dấu chia (\). c. Tìm hiểu về công thức tổng giá trị trong một cột (SUM) Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft...
 • 10
 • 262
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 pot

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 pot
... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 24 PHẦN II: CÁCH TẠO BIẾU ĐỒ 1. Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel 2007 ... cáo được đặt trong một worksheet mới. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 26 d. Tìm hiểu về Chart Tools Khi bạn tạo một ... hàng thông tin từ các dữ liệu nguồn. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 30 d. Cơ bản về PivotTable Report 1. Khu vực...
 • 10
 • 320
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 docx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 docx
... tập các dữ liệu trong bảng Excel gốc bởi vì Workbook là phiên bản chính. b. Tìm hiểu về Excel Services Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... sản phẩm xe đạp Road -3 5 0- W, thì cách thực hiện như sau: Dùng chuột chọn sản phẩm Road -3 50-W trong cột Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... muốn, bạn có thể refresh bảng biểu trong Excel để bạn cũng có thể xem những thông số sửa đổi trong Excel. Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com...
 • 10
 • 269
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 5 ppt

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 5 ppt
... Viewers Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 44 d. Phần mềm yêu cầu cho Excel Services Những gì bạn cần để sử dụng Excel ... Tạo một thư viện riêng Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 45 cho các file Excel Serves. Vì các file Excel Services mà bạn ... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 46 không có quyền để mở tập tin này trên Excel Services. Hãy chắc...
 • 10
 • 279
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 6 pot

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 6 pot
... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 52 PHẦN V: CÁC KỸ NĂNG OFFICE CƠ BẢN 1. Làm quen nhanh với hệ thống Office 2007 ... Đến địa chỉ ô A1 trong worksheet Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 60 Lưu ý Outlook 2007 có các tính năng ẩn phòng chống ... Tìm hiểu Microsoft Office 200 7- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 54 Bấm vào hình mũi tên ở dưới cùng của một...
 • 10
 • 309
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) -1 potx

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) -1 potx
... GIÁO TRÌNH 2009 Tìm hiểu Microsoft Office 2007 Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 LÊ VĂN HIẾU VIỆ T NAM Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn ... thuyết trình khác và cuối cùng tìm hiểu bằng cách nào để chuẩn bị những ghi chú cho bài thuyết trình. Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... bài tường thuật trong suốt bài thuyết trình, bên cạnh chức năng chuẩn bị bài thuyết trình. Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com...
 • 8
 • 319
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 ppt

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 3 ppt
... cách mà văn bản thể hiện trong các hình đồ họa. Hình minh họa trên cho thấy văn bản được thể hiện khác nhau trong các layout khác nhau. Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint ... của SmartArt Tools). Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 21 a. Chủ đề bài thuyết trình: kiến thức căn bản về mẫu slide ... chưa tìm thấy cái nào vừa ý thì chọn More SmartArt Graphics phía dưới của thư viện SmartArt. d. Thêm nội dung text vào đồ họa Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007...
 • 8
 • 298
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 pdf

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 4 pdf
... Sound. Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 25 Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn ... thanh vẫn chơi được trên bài thuyết trình. i. Làm thế nào để thực hiện các file liên kết Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com ... thì file âm thanh vẫn chơi được trên bài thuyết trình. 2. Chơi âm thanh từ đĩa CD Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 29 ...
 • 8
 • 207
 • 0

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 5 ppt

GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 5 ppt
... ý khi bài thuyết trình kết thúc trước, thì âm thanh cũng ngừng theo. Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 34 PHẦN IV: ĐỊNH ... Sức mạnh của layout Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 33 Chơi âm thanh từ đĩa CD cho bài thuyết trình cho bạn một sự ... sau khi sử dụng chức năng Washout (làm mờ). Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 3 :Tìm hiểu MS Powerpoint 2007 Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 40 Để mở Slide Master view, trên tab View,...
 • 8
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu microsoft excel 2007giáo trình tự học word excel 2007giao trinh tin hoc microsoft word 2007giáo trình microsoft excel 2007 ssdggiáo trình microsoft excel 2007 nâng caogiáo trình microsoft excel 2007 toàn tậpchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ