Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu phương pháp dự báo dông cho sân bay Nội Bài theo trường khí tượng dự báo bằng mô hình ETA " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu phương pháp dự báo dông cho sân bay Nội Bài theo trường khí tượng dự báo bằng hình ETA " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Tạpchí Khoa học Đại học QuốcgiaHà Nội, Khoa học TựnhiênvàCôngnghệ25,Số1S(2009)115‐123 115 _______ Nghiên cứu phương pháp dự báo dông cho sân bay Nội Bài theo trường khí tượng dự báo ... khu vực sân bay, đặc biệt là trên khu vực đường băng, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu phương pháp dự báo dông cho sân bay Nội Bài theo các trường khí tượng dự báo bằng hình ETA. T.T.Tiến,Đ.T.H.Dung/Tạpchí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học TựNhiênvàCôngnghệ25,Số1S(2009)115‐123 ... mỗi dự báo cách nhau 3 giờ, bằng cách trường khí tượng dự báo lấy từ hình dự báo thời tiết bất thủy tỉnh ETA. 2. hình ETA hình dự báo thời tiết bất thủy tĩnh ETA do trường đại học...
 • 9
 • 350
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI GALERKIN CHO BÀI TOÁN UỐN TẤM" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 38 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI GALERKIN CHO BÀI TOÁN UỐN TẤM Ngô Thành Phong, Vũ Đỗ Huy Cường Trường Đại Học Khoa Học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Bài nhận ngày 29 tháng 03 năm 2007, hoàn chỉnh ... chữa ngày 05 tháng 06 năm 2008) TÓM TẮT: Nội dung của báo cáo là giới thiệu Phương pháp phần tử tự do Galerkin (PP PTTDG), Thuật toán của PP PTTDG cho bài toán uốn tấm và các kết quả số. Phần ... phương pháp số được sử dụng và đã cho kết quả rất tốt. Một trong những phương pháp mới nhất và có nhiều ưu điểm hơn các phương pháp khác chính là phương pháp không lưới. Ưu điểm của PPKL cũng...
 • 11
 • 367
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN THÀNH PHẦN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... thuộc tính và phương thức của nó ta sẽ có được hệ thống cần xây dựng. 4. hình phát triển dựa trên thành phần: Phương pháp phát triển dựa trên thành phần gần tương tự như phương pháp phát triển ... vào thư viện Hình 1: hình phát triển hệ thống dựa trên thành phần 61 522. Xây dựng hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng: Để phát triển phần mềm cho hệ thống trên, ... Washington (1998). 51ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN THÀNH PHẦN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Lê Văn Tường Lân Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Thế giới thực luôn biến...
 • 11
 • 603
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Thử nghiệm phương pháp ngoại suy thống kê tuyến tính để dự báo những yếu tố khí tượng thủy văn biển " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... ,,1,0,)()(2121mkqqqqrNkjjkNiikNikiik. c) Giải hệ phương trình chuẩn tắc (3) bằng một phương pháp quen thuộc trong phương pháp tính như phương pháp Gauxơ hoặc phương pháp lặp Zeiden. Những thủ tục tính toán theo sơ đồ này được ... xây dựng chuyên dụng cho phương pháp. 3. Xác định hàm các hệ số ngoại suy tối ưu Kinh nghiệm dự báo các quá trình tự nhiên quy lớn [1] bằng phương pháp ngoại suy thống kê tuyến tính cho ... iqiqSiiSiiSiiiqqqqR121210)()( ở đây tổng số dự báo thử, S NS . Còn độ đảm bảo của dự báo thử (dự báo phụ thuộc) được xác định bằng tỷ số phần trăm giữa số dự báo đúng và tổng số các dự báo thử đã được thực...
 • 6
 • 662
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học "Ứng dụng phương pháp điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh bằng Surfactant tại Bệnh viện Nhi Nghệ An " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Từ đó đến nay, qua nhiều nghiên cứu và thử nghiệm đã sản xuất ra nhiều loại chế phẩm 3. Nghiên cứu điều trị 3.1. Kết quả nghiên cứu hồi cứu Kết quả điều trị chung cho thấy: Số bệnh nhân (BN) ... Đa khoa khu vực Tây Bắc, Đa khoa Diễn Châu, Đa khoa khu vực Tây Nam, Đa khoa thành phố Vinh cho thấy: Chỉ có 3 trong 4 bệnh viện có khoa nhi riêng, các đơn nguyên sơ sinh thuộc khoa sản, trường ... nhóm nghiên cứu tiến cứu và chiếm tỷ lệ 88,5% trong cùng nhóm thân nhiệt. Số BN có thân nhiệt 36,5-37,5°C khỏi ra viện gồm 6 trường hợp, chiếm tỷ lệ 12% tổng số BN nhóm nghiên cứu tiến cứu và...
 • 9
 • 850
 • 14

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng phương pháp xác định tổng asen trong một số nguồn nước bề mặt ở thành phố đà nẵng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv-vis'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xây dựng phương pháp xác định tổng asen trong một số nguồn nước bề mặt ở thành phố đà nẵng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv-vis'
... bày quy trình xây dựng phương pháp phân tích hàm lượng As trong nước bề mặt bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS. Trên cơ sở TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ ... cho thấy hàm lượng asen trong các mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam. 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Huy Bá, Độc học môi trường, NXB Đại học ... As khi xác định bằng thuốc thử AgDDC là 0.001-0.015 mg. Đánh giá sai số thống kê cho quy trình phân tích cho thấy được mức độ chính xác của phương pháp. . 4. Nghiên cứu xây dựng thành công...
 • 6
 • 806
 • 4

báo cáo nghiên cứu khoa học ' áp dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu và hồi quy tobit để đánh giá hiệu quả sản xuất cao su thiên nhiên của các hộ gia đình tại tỉnh kon tum'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' áp dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu và hồi quy tobit để đánh giá hiệu quả sản xuất cao su thiên nhiên của các hộ gia đình tại tỉnh kon tum'
... cây cao su [5]. 2. Phương pháp nghiên cứu Để đo lường hiệu quả sản xuất của cây cao su của các hộ nhận khoán tại tỉnh Kon Tum, nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA ... phương pháp này để phân tích tính hiệu quả và hiệu lực của các chương trình tài chính vi của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam [9]. hình kinh tế lượng này thực chất là áp dụng phương ... thế, kết quả nghiên cứu này cho thấy quy sản xuất cao su tại các hộ gia đình có tương quan thuận đối với các chỉ số hiệu quả kỹ thuật và chỉ số hiệu quả chi phí theo phương pháp DEA và hồi...
 • 8
 • 722
 • 2

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' phương pháp và những vấn đề lý luận khi nghiên cứu lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới '

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' phương pháp và những vấn đề lý luận khi nghiên cứu lịch sử chuyển biến kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới '
... quan trọng. Thực hiện tốt phương pháp nghiên cứu và cơ sở lý luận của ñối tượng cần nghiên cứu sẽ tạo ñiều kiện cho bài nghiên cứu khoa học có chất lượng cao. Trong bài viết này tác giả sẽ ñề ... [9]. Trần Thị Bích Ngọc, Phương pháp luận nghiên cứu lịch sử xã hội và những hàm ý cho nghiên cứu lịch sử xã hội Nam bộ, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, thành ... công trình nghiên cứu, vì yêu cầu khoa học trước tiên của một ñề tài nghiên cứu là phải trình bày thật rõ ràng phương pháp nghiên cứu và vấn ñề lý luận của ñối tượng cần nghiên cứu. Xuất phát...
 • 12
 • 493
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM TRA LƯỚI TRỤC THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG BẰNG CÔNG NGHỆ GPS" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... kích thước hình học, độ nghiêng nhà cao tầng và công trình có chiều cao lớn. Báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ (Bộ Xây dựng). Mã số: RD-25, 06/2008. 3. TRẦN NGỌC ĐÔNG. Nghiên cứu phương pháp đo ... KHẢO 1. TRẦN MẠNH NHẤT và nnk. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình công nghiệp và nhà cao tầng, Báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ (Bộ Xây dựng). Mã số: RD-02, 08/2002. ... phương pháp đo chuyển dịch ngang công trình bằng GPS kết hợp với Toàn đạc điện tử. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ Viện KHCN Xây dựng lần thứ 10, Hà Nội 11/2008. Từ...
 • 5
 • 570
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO CAO HÌNH HỌC TRONG QUAN TRẮC ĐỘ VÕNG CỦA HỆ DẦM THÉP KHẨU ĐỘ LỚN" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Xây dựng đã lựa chọn phương pháp đo cao hình học để quan trắc độ võng hệ dầm thép trên. Bài báo này nêu chi tiết phương pháp quan trắc hệ dầm thép bằng phương pháp đo cao hình học. 1. tả ... kế. 2. Áp dụng phương pháp đo cao hình học xác định độ võng hệ dầm thép khẩu độ lớn 2.1. Phương pháp đo cao hình học Phương pháp đo chênh cao giữa 2 điểm bằng một tia ngắm nằm ngang của máy ... võng theo yêu cầu của thiết kế 2.4. Phương pháp quan trắc Phương pháp đo được sử dụng để xác định độ võng của công trình là phương pháp đo cao hình học cấp II. Việc đo độ võng được thực...
 • 6
 • 544
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm của trường cao đẳng bách khoa hưng yên và phương pháp nghiên cứunghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình hwrfnghien cứu phuong pháp dự phòng cấu trúc và nâng cao độ tin cậy cho hệ thống máy chucác nghiên cứu về dự báo khí hậu khu vực bằng mô hình số trịnghiên cứu phương pháp áp dụng ema cho nhà máy nhiệt điện uông bíbước đầu nghiên cứu phương pháp áp dụng ema cho nhà máy nhiệt điện uông bíngiên cứu phuong phap day tu vung cho hoc sinh tieu hocnâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong các dự án đầu tưcơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nướcluận văn thạc sỹ khoa học máy tính phương pháp phân tích trang văn bản dựa trên tabstoptiểu luận báo cáo tập tại công ty dịch vụ hàng không sân bay nội bài pptmột số dạng toán về sự tương giao giữa đường thẳng và đường tròn nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh khối 10 trường thpt quảng xương 4cơ sở khoa học đổi mới phương pháp dạy họcphần ii vấn đề khoa học amp các phương pháp giải quyếtdự báo bằng mô hình arimaBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ