BÀI SỐ 5: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH potx

BÀI SỐ 5: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH potx

BÀI SỐ 5: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH potx
... cầu thủy tinh32BÀI SỐ 5: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH HIỂN VI I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU1. Kiến thức lý thuyết- Đặc điểm sinh học của các nhóm vi khuẩn, xạ khuẩn, ... nghĩa của vi c nghiên cứu các đặc điểm sinh học của các nhóm vi sinh vật - Các đặc điểm sinh học đặc trưng của mỗi nhóm vi sinh vật 2. Kỹ năng thực hành- Kỹ năng sử dụng kính hiển vi quang học - ... QUAN SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VI SINH VẬT1. Quan sát các đặc điểm sinh học của vi khuẩn (Bacteria)a. Các đặc trưng sinh học cần quan sát ở vi khuẩn- Các kiểu hình dạng của tế bào-...
 • 12
 • 1,271
 • 20

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh hoá của cá tiểu bạc (neosalanx sp) tại hồ thác bà yên bái

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh hoá của cá tiểu bạc (neosalanx sp) tại hồ thác bà  yên bái
... sinh hóa của cá 1. Tình hình nghiên cứu về thành phần sinh hóa của cá 1.1. Trên thế giới Về hoá sinh cá, các nghiên cứu hoá sinh về cá hiện nay chủ yếu tập trung vào vi c nghiên cứu các ... trong quá trình chuyển hoá vật chất. Thành phần hóa học của một số loài ñộng vật thủy sản ñược trình bày ở bảng 2.5. Bảng 2 .5: Thành phần hóa học của một số loài ñộng vật thủy sản (%)[25]. Loại ... dinh dưỡng. Thành phần sinh hóa ở cá ñã ñược một số nhà khoa học ngoài nước nghiên cứu. Lahsen Ababouch công bố về thành phần hóa học của thịt phi lê một số ñộng vật thủy sản cho thấy giữa...
 • 83
 • 710
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và năng lực trí tuệ cơ bản của học sinh từ 6 đến 17 tuổi người dân tộc Kinh, H’mong, Dao ở tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và năng lực trí tuệ cơ bản của học sinh từ 6 đến 17 tuổi người dân tộc Kinh, H’mong, Dao ở tỉnh Yên Bái
... [8], [9]. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRẦN LONG GIANG Chuyên đề HORMONE SINH DỤC NỮ Đề tài Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và năng lực ... kinh”, Kết quả bước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học người Vi t Nam, Nxb Y học, tr 129. 3. Columbia University (1996), Thiếu hụt estrogen và mãn kinh, nhóm bác sĩ Bệnh vi n Từ Dũ, Tp. Hồ ... 4. Phạm Thị Minh Đức (2005), Sinh lý nội tiết”, Sinh học, 2, Nxb Y học, tr 32 – 118. 5. Phạm Thị Minh Đức (2005), Sinh sinh sản”, Sinh học, 2, Nxb Y học, tr 119 – 164. 6. Nguyễn...
 • 25
 • 706
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm tiêu hình, đặc điểm ngọc học của corindon thuộc một số kiểu nguồn gốc khác nhau vùng Yên Bái và Đăk Nông

Nghiên cứu đặc điểm tiêu hình, đặc điểm ngọc học của corindon thuộc một số kiểu nguồn gốc khác nhau vùng Yên Bái và Đăk Nông
... sử nghiên cứu Chương 2: Địa chất vùng nghiên cứu Chương 3: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Chương 4: Đặc điểm tiêu hình, đặc điểm ngọc học của corindon vùng nghiên cứu Chương 5: ... (bao thể, đường sinh trưởng, ), phổ hấp thụ UV-VIS CHƯƠNG 4 ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÌNH, ĐẶC ĐIỂM NGỌC HỌC CỦA CORINDON VÙNG NGHIÊN CỨU 4.1. ĐẶC ĐIỂM TINH THỂ, KHOÁNG VẬT, NGỌC HỌC CỦA CORINDON TRONG ... xác định nguồn gốc của sa khoáng corindon có thể dựa vào đặc điểm tiêu hình của chúng. Vì vây, đề tài Nghiên cứu đặc điểm tiêu hình, đặc điểm ngọc học của corindon thuộc một số kiểu nguồn gốc...
 • 27
 • 526
 • 0

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh huyện yên bình – tỉnh yên bái

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây bưởi đầu dòng tại xã đại minh  huyện yên bình – tỉnh yên bái
... PHÁP NGHIÊN CỨU3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu3.1.1.Đối tượng nghiên cứu Giống bưởi Đại Minh3.1.2.Phạm vi nghiên cứu Xã Đại Minh – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.3.1.3.Thời gian nghiên ... thành một số trang trại chăn nuôi có quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa. Trong đó có một số hộ nuôi từ 20 con trâu bò trở lên, một số trang trại lợn dã nuôi và trăm con trên lứa và một số hộ ... Bái.- Theo dõi, đánh giá đặc điểm sinh học của 15 cây bưởi đầu dòng tại xã Đại Minh – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.3.2.2. Phương phấp nghiên cứu - Điều tra thu thập số liệu về điều kiện tự...
 • 66
 • 939
 • 3

Báo cáo khoa học: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH RĂNG MIỆNG Ở HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN VĂN CHẤN –TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 doc

Báo cáo khoa học: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH RĂNG MIỆNG Ở HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN VĂN CHẤN –TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 doc
... một số đặc điểm tổn thương bệnh răng miệng ở học sinh trường tiểu học Nghĩa Lộ và Nậm Búng. 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu + 400 học sinh ... HỌC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH RĂNG MIỆNG Ở HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN VĂN CHẤN –TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 Nguyễn Ngọc Nghĩa và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 58(10): 99 - 102 Số hóa ... 58(10): 99 - 102 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH RĂNG MIỆNG Ở HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN VĂN CHẤN –TỈNH YÊN BÁI NĂM...
 • 6
 • 573
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của các mẫu giống đậu tương địa phương thu thập từ các tỉnh miền núi phía Bắc.DOC

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của các mẫu giống đậu tương địa phương thu thập từ các tỉnh miền núi phía Bắc.DOC
... mà còn phản ánh một số đặc điểm nông sinh học khác của cây nh: Khả năng chống đổ, số trên cây, số cành, số chùm hoa, số quảChính vì vậy mà vi c theo dõi, nghiên cứu trong khi khảo sát các ... kỳ sinh trởng phát triển của cây trồng thành 2 thời kỳ dựa vào các đặc trng của mỗi thời kỳ: sinh trởng sinh dỡng và sinh trởng sinh thực. Thời gian sinh trởng của mỗi giống là đặc trng của ... cảnh của môi trờng sống.4.1.2. Các giai đoạn sinh trởng và phát triển của các mẫu đậu tơng thí nghiệm.Thời gian sinh trởng và phát triển của một giống đậu tơng đó là đặc tính di truyền của...
 • 69
 • 1,060
 • 4

Nghiên cứu một số đặc tính của emzyme β-fructofuranosidase (β-ffase) từ nấm mốc aspergillus

Nghiên cứu một số đặc tính của emzyme β-fructofuranosidase (β-ffase) từ nấm mốc aspergillus
... của Sarote Sirisansaneeyakull và cộng tác vi n (2000) khi nghiên cứu β-Ffase của Aspergillus niger ATCC 20611 (pHop 5,5) và các nghiên cứu trước đây trên enzyme β-Ffase do nấm men và thực vật ... tổng hợp β-Ffase của một số chủng vi nấm Aspergillus được phân lập từ một số sản phẩm nông nghiệp ở Vi t Nam và chọn chủng có khả năng tổng hợp cao nhất. 2. Khảo sát một số điều kiện để tổng ... loài thực vật vi sinh vật khác nhau với nhiều chức năng sinh học quan trọng như tham gia vào quá trình biến dưỡng và vận chuyển hexose, làm chậm quá trình lão ở thực vật. β-Ffase là một trong...
 • 10
 • 511
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi Nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi Nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao
... viridis) cho tháúy khi thnh thủc sinh dủc con cại cọ tuún sinh dủc mu vng hay mu cam, con âỉûc tuún sinh dủc cọ mu tràõng âủc. Vi loi cạ biãût nhỉ S Huút (Anadara granosa), khi thnh thủc sinh ... loi k sinh trng Graffilla pugetensis trong xoang mng ạo. Comps (1987) phạt hiãûn mäüt loi ngun sinh âäüng váût k sinh trãn mä liãn kãút v tuún sinh dủc ca Trai Ruditapes decussatus. Loi k sinh ... vi khøn trãn Tapes philippinarum khi bë bãûnh “brown ring”. Humphrey (1988) tçm tháúy trãn Tridacna gigas 15 loi vi khøn v 3 loi protozoa k sinh, trong säú 15 loi vi khøn thç háưu hãút l Vibrio,...
 • 129
 • 642
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số đặc điểm cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng maynghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm he chân trắng litopenaeus vannamei boone 1931nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caonghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ sâu đục thân ostrinia furnacalis guenee đến năng suất và hàm lượng đường cao lương ngọt tại thái nguyênnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh hóa của đậu xanh trong giai đoạn nảy mầmnghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá bống cát trắng glossogobius sparsipapillus tại hồ lắk và thử nghiệm sinh sảnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa nilaparvata lugens stal có hiệu quả tại thủ thừa long anphương pháp nghiên cứu một số đặc điểm cấu tạo của hoaBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI